DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Örgütsel Başarı

Başarı Nedir?

Başarı çok geniş bir kavram olduğundan dolayı açıklamak oldukça zordur. Fakat yine de “başarı” kavramını genel bir ifade ile açıklamak gerekirse; başarı, hedef olarak seçilen bir eylemin ya da uygulamanın belirli bir süre içinde ya da hedeflenen süre içerisinde gerçekleştirilmesidir. Başarı, büyük bir projeyi kapsayacak şekilde oldukça geniş bir biçimde tanımlanabilmesinin yanı sıra bir projenin veya görevin tek bir bileşeniyle de sınırlandırılabilmektedir. En kısa hali ile özetlemiş olsak da tabii ki her ülkenin, kültürün, topluluğun ve hatta kişilerin de kendilerine özel başarı sınırlandırmaları bulunmaktadır.

Başarının özet olarak bir hedefe ulaşmak veya kazanmak için yola çıktığınız bir şeyi çabalayarak elde etmek olarak tanımlandığını söylemek mümkündür. Başarı, İnsanların hayatlarını ve değerlerini değiştirmeleri için önemli yere sahip bir motivasyon kaynağı sağlar.

Örgütsel Başarı Nedir?

Hedefleri arasında başarılı olma felsefesi bulunan kuruluşlar için, çalışanlarının beceri ve yeteneklerine odaklanan bir ifade, felsefe ve yeterli uygulamalar ve kesinleştirilmiş amaçlar bulunmalıdır. Tüm bunlar kuruluşun hedeflerini ve görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi için özverili bir biçimde ve rehberlikle yönetilmelidir. Örgütsel başarı genellikle bir görevi yerine getirmek için kesinleşmiş bir plana ve üzerinde iyice düşünülmüş bir stratejiye sahip olmaktan gelir. Ancak; bir strateji, amaçlanan değer ve hedef elde edilene dek başarı olarak sayılmamaktadır. Başarılı kuruluşlar ve şirketler yüksek bir değere sahiptir. Başarının tanımı kurtuluştan kuruluşa göre değişim göstermesine rağmen bir misyonu desteklemek için her kuruluşun ve şirketin bir değer yaratma ihtiyacı bulunmaktadır.

Örgütsel başarıyı; İç ve dış paydaşların ihtiyaçlarına dayalı olarak belirlenen hedeflere ulaşan bir organizasyon şeklinde tanımlamak mümkündür. Bunun yanı sıra; örgütsel başarı, örgütsel ilerlemeye, büyümeye ve sürekliliğe toplu olarak katkıda bulunmak için örgütsel liderlerin ve çalışanların yaptıkları planlar ve eylemlerdir.

Örgütsel Değer Nedir?

Örgütsel değer, bir örgütün ya da topluluğun sahip olduğu bir dizi temel amaç ve ilkelerdir. Bir kuruluşa amaç ve yön sağlayan; müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile etkileşimlerinin şeklini belirleyen yol gösterici ilkelerden oluşmaktadır.

Örgütsel değerler bir şirketin her yönünü etkilemektedir. Özellikle şirketlerin; nasıl iş yaptığı, nasıl kararlar aldığı, çalışanlarına ve müşterilerine nasıl davrandığı gibi birçok durumu yansıttığını söyleyebiliriz.

Örgütlerdeki belirli uygulamaların asıl hedefi; çalışanların motivasyon ve memnuniyetlerini yükseltmekle birlikte üretken ve verimli bir ortam oluşturmak, üretilen mal veya hizmetlerde ortaya çıkabilecek hata ve eksiklikleri en az düzeye indirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve tespit edilmiş hedeflere ulaşmak olduğundan dolayı, gerek kamu gerek ise özel sektör kuruluşlarında; etkili, verimli ve devam ettirilmesi kolay bir başarı elde edilebilmesi gelişime ve öğrenime açık, insani ve örgütsel değerlere karşı duyarlı ve kalifiye çalışanlarla mümkün olabilecektir. Bu nedenle, çalışanların değişim ve teknolojik gelişmeye uygun zamanda tepki gösterecek şekilde değişime açık özelliklere sahip olmasının yanı sıra, oluşturulan örgütsel değerlere de sadık ve uyumlu olabilmesi, kurumsal başarının ve örgütsel değerlerin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Bir organizasyonun oluşturulması; değerlerin oluşturulması ve uyulması ile, yıkılması ise oluşturulan değerlere uyulmaması ve tüketilmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda verilenlerden yola çıkacak olursak; örgütsel değerler şirket bünyesi ve çalışanlar açısından önemli olmalıdır ve şirketin sürdürülebilirliği adına bu değerlere sahip çıkılmalıdır.

Örgütsel Başarı İlkeleri İçin Gerekli Olan Şeyler Nelerdir?

● Vizyon, arzu ettiğiniz gelecekteki bulunmak istediğiniz durumu ve şartları açık bir şekilde ortaya koymanıza ve korumanıza yardımcı olur.
● Amaç, kuruluşun varoluş ve gelişmek için ortaya konulmasının nedenini açıklar.
● Strateji; nerede, nasıl ve hangi şartlar altında rekabet edeceğinizi tanımlar yapmak istediğiniz uygulamalara ve başarmak istediğiniz hedeflere yönelik üst düzey bir plan sağlayarak şirketinizin veya kuruluşunuzun gelecekteki durumuna hızlı bir şekilde yönlendirmek için şirketinize uygun opsiyonları yansıtır.
Bu kavramlar, organizasyonunuzu uzun vadeli başarıya yönlendirmek için gereklidir. Kolayca adapte olabilmek ve çevik olmak; şirketlerin sürekli değişen, hızlı hareket eden ortamlarda yalnızca olağan şekilde ilerleyebilmelerine değil, aynı zamanda başarılı olmalarına ve başarılarını sürdürebilmelerine de önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. ● Adapta olma yeteneği; organizasyonun, pazarın ve rekabet ortamının mevcut durumunu dikkate almak ve ardından gerekli düzenlemeleri ve uygulamaları yapmak için bilinçli ve düşünceli olarak hareket etme yeteneğidir. Çeviklik ise; hızla değişmek veya değişikliklere, zorluklara ve fırsatlara uyum sağlayabilme yeteneğidir. Elde edilen başarıyı sürdürülebilirliğe kavuşturmak açısından bu değerler önem arz etmektedir.
● Vizyonunuzu, amacınızı, stratejinizi ve kritik önceliklerinizi ön planda tutmak da hedeflediğiniz başarıya ulaşmak ve başarının sürdürülebilirliği açısından oldukça mühimdir. Disiplinli olmalı ve odağınızı nereye yönlendirmeniz gerektiği konusunda bilinçli olmalısınız. Etkinizin geniş kapsamlı olduğunu kabul etmeli ve başarıya sahip olabileceğinizden emin olmalısınız.

Bunlar sayesinde örgütsel başarıyı elde etmeniz oldukça mümkün ve fazla zor olmayacaktır.

Örgütsel Başarı Avantajları Nelerdir?

Sağlam bir çalışan performans yönetimi sürecine sahip olmak, çalışanlarla daha iyi iletişim kuracağınız, çalışanlarınızı şirket bünyesinde yüksek memnuniyet oranı ile tutabileceğiniz, üretkenliğinizi artırabileceğiniz ve işletmenizin hedeflerine katkıda bulunan daha verimli, etkili ve kayda değer çalışma ve başarı anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, örgütsel başarı; şirketlerin uzun vadede gelişmesine yardımcı olma konusunda da oldukça önemlidir. Kuruluşların hedeflerine odaklanmalarını sağlayarak daha sorunsuz bir çalışma ortamı ve aksatılmayan çalışma faaliyetleri sağlamaktadır. Başarılı ve etkili bir organizasyon daima artan üretkenlik, net hedefler ve sürdürülebilir bir başarıyı elde tutmaktadır. Geliştirilmiş verimlilik ile birlikte, organizasyonel gelişim ve değişim yönetimi de beraberinde getirmektedir. Örgütsel gelişimin sonuçları arasında; artan geri bildirim, etkileşim ve iletişim bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Uygunluk Beyanı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yıllık İzin

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sözleşme Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız