DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Örnek Bir KOSGEB Projesi Nasıl Olmalıdır?

Örnek bir KOSGEB projesi hazırlarken öncelikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Bu noktalar; projeye uygunluğun açıklanmasını, projeye neden ihtiyaç duyulduğunu, projeyi gerçekleştirmedeki amaçları, projeyi uygularken izlenecek stratejileri ve proje uygulama sonrası elde edilecek çıktıları doğru ifade edebilmekten geçer.

İşletmeniz için bir proje hazırlamaya karar verdiğinizde proje fikrinizin hangi program ile uyumlu olduğunu ve ilgili programa uygunluğunuzu denetlemek bu süreçte atacağınız ilk adım olmalıdır. Uygunluk denetiminin ardından ilgili esaslar incelenerek program kapsamında hangi desteklerden yararlanılabileceği ve sunulan desteklerin firmanızın ihtiyaçları ile olan uyumu gözden geçirilmelidir. Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından kurum talep ediyorsa ilgili ön kayıt işlemleri gerçekleştirilmeli ve proje hazırlık sürecine başlanmalıdır. Özetle bir KOSGEB projesi şu şekilde olmalıdır:
• Proje başvuru sahibinin amaçları ile KOSGEB Programın amaçları uyumlu olmalıdır.
• Başvuruda belirtilen amaçlara ulaşmak için yeterli faaliyet ve hedefler yer almalıdır.
• Proje amaç ve faaliyetler beklenen sonuçlara uyumla niteliksel ve niceliksel katkı sağlamalıdır.
• Proje formunda kullanılan dil sade ve anlaşılır olmalıdır.
• Projede beklenen riskler ve alınacak önlemler yer almalıdır.
• Proje çıktıları katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından başvuru sahibine avantaj sağlamalıdır.
• Proje çıktıları ülke ekonomisine olumlu katkı sağlamalıdır.
• Destekleyici belgelere eksiksiz yer verilmelidir.
• Proje kapsamında talep edilen giderler projenin uygulanması ile birebir ilgili olmalıdır.
• Proje bütçesinde yer alan giderler fayda ve maliyet açısından uygun olmalıdır.
• Proje bütçesi tutarlı ve dengeli dağıtılmalıdır.
• Proje faaliyetleri, süresi ve zaman-faaliyet planı verimli ve takip edilebilir olmalıdır.
• Projede elde edilen kazanımlar proje süresi sonrasında da sürdürülebilir olmalıdır.

İş/Proje Fikrinin KOSGEB ile Paylaşılması

İş veya proje fikrinizin doğru biçimde KOSGEB’e aktarılması için size sunulan bazı formlar bulunur. Bu formları doğru şekilde doldurmanız, iş/proje fikrinizi açıkça bu formlar aracılığıyla KOSGEB’e açıklamanız gerekir.

İlgili formlar doldurulurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus bilgilerin doğruluğu ve şeffaf bir biçimde kurumla paylaşılmasıdır. KOSGEB iş/proje fikrinizi en detaylı şekilde aktarabilmeniz için stratejik öneme sahip bazı soruları sizlere sorar.

İş/proje fikriniz için firmanıza yöneltilen soruları net ve akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde yanıtlamanız kurum tarafından titizlikle değerlendirilir. İlgili sorulara yanıt verilirken özgün ve proje fikri ile uyumlu yanıtlar sunmak, kurum tarafından değerlendirilen en önemli noktalardan biridir.

Projenin Amacı, Hedefleri ve Uygulanması

Proje Amaçları Nasıl Belirlenir?

Projenin hazırlanma amacı, firmanın ihtiyaçları ile uyumlu olmalıdır. Örneğin; firmanız yurt dışı pazara açılmak istiyor ve bu alanda personel istihdam etmek istiyorsa, projenizin hazırlanma amacının yalnızca makine-teçhizat alımı olduğunu ifade etmek ve proje kurgusunu buna göre şekillendirmek yanlış olacaktır.

Ayrıca aynı örnekten ilerleyerek yalnızca donanım ve teçhizat desteği sunan programlara başvurmak veya yalnızca ekipman desteği talep etmek de proje ihtiyaçları ve amaçları arasında uyumsuzluğa neden olacaktır. Bu nedenle firma ihtiyaçlarınız doğrultusunda ortaya çıkaracağınız gereksinimlerin aynı zamanda projenizin amacını oluşturmada temel olacağını söylemek yanlış değildir.

Proje Hedefleri Nasıl Belirlenir?

Projenin hedefleri, proje sonunda elde etmeyi amaçladığınız uzun vadeli stratejik çıktılara işaret eder. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan istihdam veya makine-teçhizat alımının uzun vadeli etkilerini bu alanda açıklarız. Örneğin proje kapsamında istihdam ettiğimiz mavi yakalı bir personel ile mevcut makine-ekipmanımız tam kapasitede üretim gerçekleştirir pozisyona geliyorsa proje hedeflerimizden birinin, “Gerçekleştirilen istihdam ile tam kapasitede üretim gerçekleştirecek ve müşterilerimizin taleplerini %100 karşılayarak pazar payımızı %100 artıracağız” kurgusu ile hazırlanması yanlış olmayacaktır.

Projenin Uygulanması Sırasında Nelere Dikkat Edilir?

Proje başvurusu sırasında projenin uygulama dönemine ilişkin tüm bilgiler ayrıntıları ile sunulur. Uygulama döneminin başarıyla tamamlanması için hazırlık aşamasında projenin uygulanabilirlik açısından önemle hazırlanması gerekir. Başvuru sırasında talep edilen desteklerin uygulama döneminde, başvuru evraklarında belirtildiği kriterlerde ve zamanda satın alınması bu dönemde kritik önem taşır. Ayrıca KOSGEB’in belirlemiş olduğu satın alma kriterlerine uyumlu şekilde gerçekleştirilmeyen alımlar kurum tarafından desteklenmez.

Titizlikle yürütülmesi gereken uygulama dönemi çalışmaları, başvuru sırasında hak kazandığınız proje bütçesinin etkin şekilde kurumunuza aktarılmasını sağlar. Hem projenin hazırlanması hem de uygulama dönemi çalışmaları sırasında alanında profesyonel ekibimizden destek almak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

#youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:60%; } @media only screen and (max-width: 768px) { #youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:100%; } }

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Gemba Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Maluliyet Tazminatı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Müşteri Deneyimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız