DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Otomotiv Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Genel Destekler

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }

Otomotiv Sektörü Nedir?

Otomotiv endüstrisinin terim anlamı motorlu taşıtları tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan iş sektörü olarak belirtilir. 2007 yılı itibarıyla, tüm dünyada 73 milyondan fazla motorlu araç üretilmiştir. Otomotiv sanayi, sanayileşmiş ülkelerin tümünde “ekonominin lokomotifi” olarak kabul edilmektedir.

Otomotiv Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

Dünya’da ve Türkiye’de otomotiv sektörü, her an gelişmekte olan ve ülke ekonomileri için sürekli önemi artan bir sektördür. Bu sektörde firmalar arası rekabet hızla yükselmektedir. Buna bağlı olarak verimlilik artışı, kaynakların etkin kullanımı, idari ve teknik organizasyonlar gibi unsurlar büyük derecede önem kazanmaktadır. Otomotiv sektörü Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren önemli gelişmeler göstermiştir. Sektör, 1990’lı yıllarda ihracata yönelik rekabetçi bir nitelik kazanmıştır. 1990’lı yılların sonlarında ise Türkiye’de dünyanın önde gelen otomotiv firmalarının Türk ortaklarla firmalar kurmuş, kurdukları tesislerle birlikte önemli bir konum elde etmiş ve kurulan tesislerden bazıları ortak oldukları yabancı otomotiv firmalarının ihracat üssü haline gelmiştir. 2000’li yıllarda ise daha yüksek katma değer yaratmış ve dünya pazarına yönelik tasarım ve üretim için “Sürdürülebilir Küresel Rekabet Süreci” ne girmiştir. Otomotiv sektörü bugün olduğu gibi ileriki dönemlerde de Türk ekonomisi için hayati önem taşıyan konumunu koruyacaktır.

Otomotiv sektörü, dünyanın en büyük yatırımlarının gerçekleştiği sektörlerden birisidir. Dünya genelinde otomotiv sektörünün lider ülkeleri Çin, ABD, Japonya ve Almanya’dır.

Otomotiv Sektörünün Önde Gelen Firmaları


1 Volkswagen Grubu
2 Toyota Motor
3 Daimler
4 Ford Motor
5 General Motors
6 Honda Motor
7 BMW Grubu
8 SAIC Motor
9 Stellantis
10 Hyundai Motor


1.Otomotiv Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?

Otomotiv sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Otomotiv sektörüne yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Otomotiv sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.

TÜBİTAK Proje Bazlı Destekler

A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.

B) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.

KOSGEB Proje Bazlı Destekleri


A) KOSGEB Teknoyatırım programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/

B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/

C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/

KOSGEB Genel Destekleri


İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1- Yurt İçi Fuar Desteği 100.000 60%
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 90.000
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** 50.000
75.000
4- Tasarım Desteği 75.000
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** 100.000
6- Belgelendirme Desteği**** 300.000
7- Test ve Analiz Desteği***** 300.000
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** 80.000
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10- Model Fabrika Desteği 100.000
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* 40.000
50.000


Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

Otomotiv Sektörüne Yönelik KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nedir?


NACE REV 2 KODU SEKTÖR ADI NACE TİPİ
47.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticaret G
47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticaret G


Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri

A) Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Projesi
Destek Tutarı: 15.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 2 Yıl
Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Maden ve Metal
• Kimya ürünleri
• Otomotiv
• Makine
• Uzay / Havacılık
• Elektrik / Elektronik
Diğer sektörler de şartları taşımaları durumunda değerlendirmeye alınabilir.
Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Makine, ekipman donanım
• Yazılım alımı
• Eğitim, danışmanlık
• Sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama harcamaları
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/ticaret-bakanligi-kuresel-tedarik-zinciri-programi/

B) Tasarım Ürün Geliştirme Projesi
Destek Tutarı: 5.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl
Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Tasarımcı şirketler
• Tasarım ofisleri
• İş birliği kuruluşları
• Ticari ve Sınai faaliyette bulunan firmalar
Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Alet, Teçhizat, malzeme ve yazılım
• İnternet sitesi üyeliği
• Personel alımı (tasarımcı, modelist, mühendis)
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/tc-ticaret-bakanligi-tasarim-ve-urun-gelistirme-programi/

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri

• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi -4.000.000 TL (%50)
• Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği-Seyahat başına 100.000 TL
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi (üst limit dahilinde)
• Yurtdışı Tanıtım Desteği 4.000.000 TL %50
• Yurtdışı Marka Tescil Alım Desteği 750.000 TL (%50)
• Yurtdışı Birim Desteği 2.000.000 TL (%50)
• Pazara giriş projesi hazırlama Desteği 200.000 TL (%50)
• Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği 3.000.000 TL %50
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

2.Otomotiv Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri

Otomotiv Sektörü ile ilgili yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırım konuları içerisinde yer almasından dolayı 5. Bölge destekleri ile desteklenmesine karar verilmiştir. Ancak bu yatırımlar 6. Bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
Öncelikli Yatırım Destekleri Destel Oran ve Süreleri
KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırım Kaktı Oranı (%) 40
Gümrük Vergisi Muafiyeti OSB ve EB Dışı 7 Yıl
OSB ve EB İçi
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz veya Kar Payı Desteği İç Kredi 2 Puan
Döviz/Dövize Endeksli Kredi 5 Puan
Azami Tutar 1.4 Milyon TL
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (6.Bölge) 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.Bölge) 10 Yıl
*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında; 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ileve edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır. Aynı sektörde, 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanır.


*Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına girmektedir.

**Asgari 50 milyon TL tutarındaki Elektrik ve hidrojenle çalışan ulaşım araçlarının imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları da öncelikli yatırım konuları arasına girmektedir.

Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanması söz konusu değildir. Ancak bu yatırımların, 5. Bölgedeki OSB’lerde yapılmaları halinde 6. bölgede uygulanan oran ve sürelerde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanabilecektir.

2022 Bölgesel Yatırım Teşviklerinden Yararlanmak İçin Hangi İlde Ne Kadar Asgari Yatırım Kapasitesi Gerekir?


Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge
36 34 Motorlu Kara Taşıtı ve Yan Sanayi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 bin TL 1 Milyon 500 bin TL 1 Milyon 500 bin TL
38 3591 ve 3592 Motosiklet ve Bisiklet Üretimi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 bin TL 1 Milyon 500 bin TL 1 Milyon 500 bin TL


01.01.2022 tarihinden itibarıyla yatırım teşvik belgesi için müracaatta bulunan yatırımcıların yukarıda belirtilen asgari yatırım şartlarını sağlaması durumunda bölgesel desteklerden yararlanabilirler.

Öncelikli Yatırım Konularına Dahil Olmayan Otomotiv Sektörü Yatırımları Nelerdir?


24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı
31 B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
359 B.Y.S Ulaşım Araçları İmalatı


*4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta – yüksek teknolojili yatırım konuları OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlardan, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci, ve 3 üncü. Bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

Otomotiv Sektörü Kapsamında Sağlanan Minimum Yatırım Tutarları Ne Kadardır?

o 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL,
o 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL


Otomotiv Teşvik Danışmanlığıyla ODS Size Nasıl Yardımcı Olur?

Otomotiv endüstrisi kapsamında günümüze kadar hibe ve destek yönetimi, Ar-Ge ve inovasyon projeleri yönetimi, yatırım teşvik kategorilerinde 150’den fazla başarılı danışmanlık projesine imza attık. Gün geçtikçe gelişen ve yenilenen teknolojilerin devreye girdiği sektörde üretimi kusursuzlaştırmak için üretim ve kalite danışmanlığı, büyüyen hacim nedeniyle yönetim danışmanlığı ve kaliteli üretimin ardından dünyaya pazarlamak amacıyla da ihracat danışmanlığı alanlarında hizmet sağlıyoruz. Profesyonel ekimiz ile sağladığımız hizmet kalemleri ile şirketiniz için en uygun faydayı yaratıyoruz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Kur Korumalı Mevduat

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İhracatta Küresel İş Ahlakı ve Etik İlkeler

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İnsan Kaynakları Uzmanı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız