DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Personel Bulma ve Seçme

Personel Bulma ve Seçme Nedir?

Ürün ve hizmet üretimi gerçekleştirilen işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve iş verimliliğinde artış görülebilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli faktörlerden bir tanesi insanlardır. İşletmeler sürekli olarak yeni personellere ihtiyaç duyarlar. Farklı bir ya da birkaç sebepten dolayı işten çıkarmalar, emekli olan çalışanlar, farklı bir şirkette çalışmak isteyenler, istifalar gibi birçok nedenden dolayı işçi kaybederler. Ya da şirketler artan talepler doğrultusunda daha fazla üretim yapmak için yeni iş güçlerine ihtiyaç duyarlar. İnsan kaynakları tarafından hazırlanan raporlar neticesinde belirlenen işçi açığını kapatmak için yeni görüşmeler başlatılır. Şirketin işleyişine uyum sağlayabilecek, şirkete artılara katabilecek donanımlı yeni personeller almak için girişimlerde bulunurlar.

İşletmelerde tek bir departman bulunmaz. İşleyişin sorunsuz devam etmesi için birden fazla departman birbiri ile uyumlu ve iletişim halinde çalışırlar. Bu yüzden işe işçi eksiğinin hangi birimde olduğu tespit edilerek başlanır. Hangi nitelikte işçi almaları gerektiğini önceden planlayan şirketlerin daha iyi seçimler yapması mümkündür. İş başvurusunda bulunan adaylar arasında işe yatkınlığı, geçmiş deneyimleri, eğitim durumu, beceri ve yetkinlikleri ve motivasyonlarına göre seçim yapılır. İşçi açığı bulunan pozisyon için hangi insan daha donanımlı ve bilgili ise seçimler ondan yöne yapılır. Bu süre zarfında zamandan tasarruf etmek isteyen firmalar ise günümüzde çok yaygın olan bir başka yöntemi, personel seçme danışmanlığı firmalarından hizmet almayı tercih ederler.

Personel bulma ve seçme noktasında beyaz yaka ve maki yaka olarak iki şekilde personel aranmaktadır. Bunun nedeni ise firmaların ve kuruluşların insan kaynakları departmanları tarafından personelleri beyaz yaka ve mavi yaka olarak sınıflandırmasıdır. Belli bir ücret karşılığı, el emeğine dayalı işlerde görev yapan kişiler mavi yakalı personel olarak adlandırılır. Beyaz yaka olarak adlandırılan personeller ise beden gücüyle değil, zihinsel gücüyle çalışmalarını sürdüren kişilerdir. Şirketin ihtiyacı olan pozisyona en uygun olabilecek personel seçiminde bulunmak gerekir.

Personel Bulma Yöntemleri Nelerdir?

Personel bulma süreci şirketin işgücü ihtiyacının olduğu birimler için yeni çalışma arkadaşları bulmasıdır. Hangi alanda personel ihtiyacının olduğu ve alınacak olan personelin sahip olması gereken özellikler önceden belirlenir ve aramalar bu doğrultuda kısıtlanırsa en iyi adayı bulmak da kolaylaşır. İşletmelerin ihtiyaç duydukları personel eksiğini gidermek için çoğunlukla üç yöntem vardır. Bunlardan ilki iç kaynaklardan yararlanmaktadır. İç kaynaklardan yararlanmak zaten bünyesinde çalışan bir kişinin terfi ya da transfer yoluyla diğer birimlerde çalışmasını sağlamaktadır. Bu işlem ya bir üst kademedeki iş pozisyonu için geçerlidir ya da aynı şartlardaki iş pozisyonu için geçerli olur. Eğer daha alt kademelerde bir işçi açığı var ise bu yöntem çok tercih edilmez. İkinci yöntem ise dış kaynaklardır. Dış kaynaklar ise iş için yatkın olan personeli şirketten bağımsız olarak verilen ilan başvurularının değerlendirilmesi ile seçilmesine dayanır. Yeni personelin belirlenmesi ve alım süreci konusunda şirket olarak kendimize sormamız gereken birkaç soru vardır:
● Neyi/kimi istiyoruz?
● Onları nerede bulacağız?
● Onları nasıl cezbedeceğiz?
● Onları nasıl saptayacağız?
İşte tüm bu sorular ışığında inceleyeceğimiz temel konu ‘’Onları nerede bulacağız?’’ olacaktır.
Üçüncü yöntem ise Personel Bulma Danışmanlık firmaları ile çalışmaktır. Personel Bulma Danışmanlık firmaları, şirketlere birçok sektörden farklı pozisyonlarda personel tedarik etmelerinden kaynaklı olarak geniş bir aday havuzunu bünyelerinde barındırmaktadırlar. Personel tedarik süreçlerinde firmanın kriterlerine uygun ve firma için en doğru olacak adayı seçme konusunda birçok analiz yapılmaktadır. Aynı zamanda adaya sunulan testler de bu süreçte eleman tedarik eden firmalar için önemli bir ön izlenim kaynağı olmaktadır. Tüm bu süreçlerin ardından olumlu olan adaylar ile firma görüştürülür. Firmanın da onay vermesi ile açık pozisyonun kapanması için personelin temini tamamlanmış olur.
Personel bulma konusunu etkileyen bazı faktörler ise;
● Personel politikaları
● İşgücü planları
● Yaşanan deneyimler
● İşin özellikleri
● Çevre koşulları

Personel Bulma Süreci Nasıl İşler?

Şirketler personel bulma süreçlerini hangi yöntemlerle seçeceğine karar vermeden önce dikkat etmesi gereken birkaç husus vardır. Bu hususlar şöyledir:
● Öncelikle işe alım gerçekleşecek birimin belirlenmesi, personel olarak alınacak kişinin işe yatkınlığını ve diğer özelliklerinin belirlenmesi, işin gerekliliklerinin net bir şekilde analizinin yapılması gerekmektedir.
● Personel bulma sürecinde en önemli iş personel seçimlerinin yapıldığı insan kaynakları departmanı veya Personel Bulma Danışmanlığı veren danışmanlık firmalarıdır. İş görüşmeleri uzman kişi ya da kişiler tarafından yapılmalıdır. Personel adayının iş ile uygun olup olmadığını tespit etmek için doğru sorular ile iyi bir analiz yapılmalıdır.
● Şirket bölümlerinde ihtiyaç duyulan personelin bulunması için bölüm yetkilileri tarafından bir personel istek formu hazırlanmalıdır. Bu istekler doğrultusunda aday seçimlerinde daha iyi karar verilebilir.
Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak oluşturulan personel açığını kapatmak için gerekli ilanlar insan kaynaklarıv eya danışmanlık firmaları tarafından çeşitli platformlarda yayınlanır. Bu ilan neticesinde başvuru yapan adaylarla eğer danışmanlık firması ile çalışılmıyorsa önce insan kaynakları, danışmanlık firması ile çalışılıyor ise danışman firmanın personeli ile bir görüşme gerçekleştirir. Birim yetkilisinin taleplerine uygun olan personel adaylarını seçer. Daha sonra seçilen adaylar bir kez de birim yetkilisi ile görüşme sağlarlar. Eğer bütün görüşmeler ışığında seçilen personeller iş için uygun olursa yetkililer yeni bir form daha oluştururlar. Oluşturulan bu form tekrardan insan kaynakları tarafından incelenip, değerlendirilir. Son olarak işe alımlarda son karar merci olan üst yönetime bu talep iletilir ve personel alım süreci tamamlanır.

Personel Bulma İşlevini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Personel bulma işlemi personel seçmeden farklıdır. Personel bulmak sürecinde açık olan pozisyonlar için uygun adaylar açık bir şekilde araştırılır. Fakat personel seçme sürecinde nitelikleri bilinmeyen çok sayıdaki başvuran kişiler arasından belirli test ve değerlendirmelerle yetkinlikleri ölçülür. Bunun için personel bulma işlevinin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Fakat bazı faktörler personel bulma işlevini etkilemektedir. Personel bulma işlevini etkileyen faktörler şu şekiildedir:
● Ücret düzeyi, iş güvencesi ve sendikalaşma gibi personel politikaları,
● İnsan kaynakları tarafından hazırlanmış bir personel ihtiyaç planlamasının olup olmaması, Mevcut işgücü planlarının olup olmadığı,
● Daha önce başlatılan personel bulma süreçlerinin başarı durumları,
● Personel alınacak birimindeki işin prestiji, çalışma koşulları, vaat edilen ücretin yeterliliği ve algısal değerlendirmeler gibi işin özellikleri
● Rakip firmaların durumu, alternatif iş olanakları, şirketin konumu ve çevresel kısıtlamalar personel bulma sürecini etkileyen faktörlerdir.

Personel Bulma Kaynakları Nelerdir?

İç Kaynaklar;
● Terfi (yükselme)
● Tenzil (kademe düşürme)
● Transfer.
● Hizmetiçi eğitim.

Dış Kaynaklar;
● İlanlar (Gazete, Dergi, TV, Radyo vb.): Uygun personeli bulmak için tercih edilen yöntemlerden biri de işe alım ihtiyacının olduğu pozisyonlar için yazılı olarak bildirimde bulunmaktır. İletişim kanalları aracılığıyla özellikle mavi yaka işe alımlar için paylaşılan taleplere şirket çıkarları da ön planda tutularak çıkılan ilanlara başvuru gelebilmektedir.
● Çalışan personellerin önerileri.
● Eğitim kurumları: Özellikle yabancı dil gerektiren pozisyonlarda dil kursları gibi yerlere başvurularak istenilen yetkinlikteki adaylara hızlıca ulaşılabilmektedir. Meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversiteler gibi eğitim öğretim kurumları veya özel ve resmi meslek edindirme kurslarında yapılacak tanıtım, ziyaret ve görüşmeler, özellikle ilk giriş düzeyi işler için önemli bir kaynak oluşturur.
● Meslek kuruluşları: İlgili pozisyonun detaylarına uygun olarak sendikalar, dernekler gibi kuruluşlarla da iletişime geçilebilir. Buradaki asıl amaç işe alım ihtiyacının doğduğu meslek çalışanlarına doğrudan ulaşmaktır.
● Bireysel başvurular.
● Özel ve devlete bağlı iş bulma kurumları (İşkur, Eğitim ve insan kaynakları firmaları)
● İnternet.
Headhunting Yöntemi (Danışmanlık Firmaları): Türkçe’ye “Kafa avcılığı” olarak çevrilen Headhunter kavramı her geçen gün şirketlerin ihtiyaç duyduğu bir sistem haline gelmiştir. İşe alınacak adayın özelliklerine uygun olarak araştırmalar yapan Headhunterlar; kurumların talep ve ihtiyaçlarını esas alarak, en güçlü gördüğü adayların profil analizini yapar, müşterinin hedeflerine, stratejilerine, misyonuna, sektör içerisindeki konumuna göre uygun adayları listeler, uygun adaylarla iletişime geçer, test ve mülakat süreçlerinde rol alır ve ardından adayların referans kontrolleri süreçlerini tamamlar. Headhunting; adaylar ve firma arasında aracılık görevini üstlenen insan kaynakları şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Headhunter’ın iyi bir süreç yürütebilmesi için, hizmet verdiği organizasyonun ve pozisyonun gerektirdiği detayları bilmeli ve kurumun durumu ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz edebilmek için müşteriyle birlikte seçilecek profili doğru bir şekilde analiz etmelidir. Headhunting, genellikle şirketlerin dış kaynak kullanımıdır, çünkü orta ve üst pozisyonların işe alınması özel bir çaba gerektirir. Yetenekleri belirleme, yetenek kazanımı, yetenek değerlendirme ve yeteneğin katılımı gibi adımlar göz önünde bulundurularak headhunting süreci sağlanmış olur. Headhunting seçim sürecinde adaylar, genellikle şirkete gönderilen özgeçmişler arasında bulunmaz, ancak doğru kişiyi bulmak için gerekli portallar üzerinden aktif arama yapılır. Aday sadece pozisyonun gerektirdiği kriterlere sahip olmakla kalmamalı aynı zamanda işveren markasının sahip olduğu değeri, şirket çıkarlarını gözetecek özelliklere sahip olmalıdır.
● Diğer kaynaklar (öğrenci, ev kadını, part çalışmaya uygun kişiler vb.)
● Kamu Kurumları: İş ve meslek bulma kurumunun yaptığı çalışmalar neticesinden uygun adaylara ulaşmak kolaylaşmıştır. Site içerisinde çıkılan ilanlar ve İŞKUR’un kendi aday portalları üzerinden istenilen nitelikteki adaylara ulaşmak kolaylık sağlamaktadır.
● Sosyal Medya Siteleri: Firmalar en çok Linkedin, Facebook ve kariyer sitelerinde uygun adayların yer aldıklarını belirtmişlerdir. İnsan kaynakları yetkililerinin işe alımda en çok Linkedin ağını kullandıkları görülmüştür. Firmalar işe alacakları aday hakkında ön bilgiye sahip olmak için sosyal medya araştırması yapmaktadırlar. Bu yolla firmaların uygun adaya erişimi ve işe almaları kolaylaşmaktadır. Sosyal medya ile işe alım sayesinde işe alım süresi kısalmakta ve aday sayısı, aday kalitesi, çalışan referans adedinde artış görülmüştür.
Sonuç olarak personel bulma ve seçme süreci bir işletmenin yaşamını sürdürebilmesini sağlayacak gerekli kişilerin belirlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. İnsan kaynakları planlaması ve personel seçimi, diğer insan kaynakları işlevleriyle birlikte örgütün diğer fonksiyonlarının ve genel amaçlarının etkin bir biçimde yerine getirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü birey, birim ve örgüt başarısı; büyük ölçüde, işe alınan personellerin sayı ve nitelik olarak uygunluğuna bağlıdır. O nedenle, personel temin ve seçimi, biçimsel ve sistemli şekilde gerçekleştirilmelidir.

Doğru Personel Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Doğru personel seçimi şirketin verimliliğinin artması ve faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için çok önemlidir. Bunlar doğrultusunda seçeceği personelin hem iş için hem de şirket için doğru olup olmadığının iyice değerlendirilmesi gerekmektedir. İş için en doğru personeli seçerken dikkat edilmesi gerekenler şöyledir:
● Personel seçimi yaparken hangi pozisyon için olduğunu net bir şekilde açıklayın. İş tanımının ne olduğunu, yapacağı görevleri, işin neler kapsadığını ve sorumluluklarının neler olduğunun açıkça belirtin. Doğru bir iş tanımının yapılması hem işveren için hem de başvuran kişinin o şirkette çalışmayı isteyip istemediğini anlaması bakımından önemlidir.
● İşe alım sağlanacak pozisyonun diğer rakiplerdeki durumunu kontrol edin. Ortalama ücreti ne kadar, personellerin düzeyleri, o pozisyonda çalışan kişilerin özelliklerinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olun.
● Personel alımı sağlayacağınız pozisyon için aranan nitelikleri sıralayın. İş görüşmesi esnasında alacağınız ufak notlarla daha doğru bir değerlendirme yapabilirsiniz.
● Şirketin geleceği için en iyi personelleri seçmek çok önemlidir. Bu yüzden personel seçimlerini aceleye getirmeden en iyisini bulana kadar detaylı inceleme yapmalısınız.
● Adayları tanımaktan korkmayın. Diğer çalışanlarınız ve yöneticiler ile uyumlu çalışabilecek adaylar bulmak için onlar hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemlidir. Klasik mülakat sorularının yanı sıra adayların kişiliklerini ve karakterini anlamaya yönelik özelleştirilmiş sorular da sormalısınız.
● Personel seçiminde çeşitliliğe önem verin. Özellikle yaratıcı ve yeniliklere açık bir şirket kültürünüz varsa farklı düşünce tarzlarına sahip bireylerden oluşan yeni çalışma adaylarına açık olun.
● Son olarak özgeçmişlerinde yazılan referansları kontrol edin. Referansların adaylar hakkındaki görüşleri size işe alım sürecinde bir fikir oluşturacaktır.

Aday Seçerken Hangi Özellikler Aranmalıdır?

Şirketlerin personel seçiminde dikkat ettiği noktaların yanında bir de adaylarda aradıkları birtakım özellikler vardır. Aday özellikleri iş pozisyonu için personel seçiminde oldukça etkilidir. İşe alım sürecini kolaylaştıracak aday özellikleri ise şunlardır:
● Personel seçiminde adayın hem müşteriler ile hem de çalışma arkadaşları ile etkili ve güçlü bir iletişime sahip olması,
● Ekip çalışmalarına yatkınlık,
● Sorunlar karşısında çözüm odaklı yaklaşımlarda bulunması,
● Girişimcilik ruhunu taşıması,
● Yeniliklere açık olması,
● Yaratıcılığının yüksek olması,
● Kendini geliştirmeye ve firmayla birlikte başarılar elde etmeye istekli olması,
● Müşteri hassasiyetine önem vermesi,
● Farklılıklara uyum sağlayarak daima sonuç odaklı düşünebilmesi çok önemlidir.

Personel Bulma ve Seçme Sürecinde İşe Alım Danışmanlığı

Kurumlar ve işletmeler için aranan en doğru adaya ulaşma süreci oldukça önemlidir. Bu sürecin profesyonellikle ve en doğru şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Oldukça vakit alan aday arama ve değerlendirme aşamaları firmaların zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak istemesi noktasında İşe Alım Danışmanlığı ihtiyacını doğurmaktadır. Şirketler çoğunlukla personel bulma siteleri veya eleman bulma siteleri üzerinden aday arama sürecine girseler de doğru tekniklerle mülakat yapılması ve açık pozisyonun gerekliliklerini karşılayacak aşamaların gerçekleştirilmesi ancak bir uzman tarafından yapılabilmektedir.

Personel Bulma ve Seçme Danışmanlığı Nedir?

Günümüzde işletmelerin ilk önemli kritiği insan faktörü olmaktadır. İşletmelerin iş süreçlerinde doğru insana duyduğu ihtiyaç yeni bir aday bulma veya seçme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaç karşısında ortaya çıkan çalışan açığını karşılamak için gerekli bilgi ve beceriye sahip adayları bulma ve işletmeye çekme konusu Personel Bulma ve Seçme Danışmanlığının amaçları arasındadır. Bu süreçte birçok yöntem kullanılması gerekmektedir. Doğru yöntemi bulup en doğru adayı tespit etme noktasında personel bulma ve seçme süreci büyük önem taşımaktadır.

Personel Bulma ve Seçme Danışmanlığı; değişik kişilikte, nitelikte ve yeteneklere sahip adayların arasından işveren kuruma en uygununu seçme danışmanlığıdır. Bu süreçte çok fazla yöntem kullanılması gerekir. Bu danışmanlık kapsamında en uygun yöntemler kullanılır ve özelliklere uygun olan aday tespit edilip firmaya istihdam edilmektedir. Sonuç olarak işletmenin süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için doğru bir aday bulma ve seçme süreci büyük önem taşımaktadır ve bu durum seçme sürecine bağlıdır.

Personel Bulma ve Seçme Danışmanlığı Ne İş Yapar?

Danışmanlık şirketlerinin sağlamış olduğu Personel Bulma ve Seçme Danışmanlığı aslında personel nasıl bulunur sorusunun cevabı olacaktır.
• Personel Bulma ve Seçme süreçlerinde aday seçiminin doğru olarak yapılması için doğru yöntemler ve teknikler belirlenir,
• Çalışan nitelikleri ile işveren kurumun ihtiyaçlarının hangi seviyede uyuştuğunu belirlemek,
• İş analizi yapmak,
• Adayın yeteneklerini ve kişiliğini algılamak için düzenli olarak görüşmeler yapmak,
• Adayın işveren yöneticileriyle olan görüşmelerinde yöneticiye destek vermek,
• Adayın işveren kuruma uyumluluğunu tespit etmek,
• Süreç boyunca danışmanlığı yapılan işveren yöneticilerine raporlar hazırlamak ve sunmak
Personel Bulma ve Seçme Danışmanlığı’nın görevleridir. Örnek olarak IT sektöründe işe alımı yapan kişinin sektörel donanımlara ve terimlere hakim olması çok önemlidir. Yazılım - IT sektöründe işe alım için uzmanlaşan bir işe alım uzmanı, daha genel pozisyonlar için çalışan bir personele göre işe alım sürecini daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlayabilir.
ODS Consulting Group olarak Personel Bulma ve Seçme Danışmanlığı konusunda firmalarınıza hizmet veriyor ve her sektör özelinde uzmanlaşmış danışmanlarımız ile pozisyonu şirketinize en uygun adayı bularak kapatıyoruz. Hizmetimiz ile ilgili detaylı bilgiye İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Danışmanlığı sayfamızda ulaşabilirsiniz.

Personel Seçme ve Yerleştirme Nedir?

İnsan kaynakları uygulamalarının personel idaresinden çıkarak daha fazla “insan” odaklı olması ile birlikte seçme ve yerleştirme sürecinin önemi daha da artmaktadır. Seçme ve yerleştirme iki farklı aşamanın bir araya gelmesiyle oluşur. Seçme olarak adlandırılan doğru adayın seçilmesi, yerleştirme olarak adlandırılan ise seçilen adayın oryantasyon sürecinin planlaması ve kuruma adaptasyon sürecini içerir.

Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

1. Adaylara ulaşmak için açılan ilanların içeriği oldukça önemlidir. Aranan özellikler kısmı detaylı olarak doldurulmalı ve ilgili işi yapmak için gerekli olan minimum yetkinlikler yazılmalıdır. İlk etapta ne kadar adaya ulaşmak o kadar iyi olacaktır.
2. Gelen başvurular arasında yetkinlik beklentileri, ikamet, yaş gibi kriterleri karşılayan tüm adaylarla ön görüşme yapılmalıdır. Önceki dönemlerde ön görüşmeler sadece yüz yüze yapılırken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde dijital ortamlarda da görüşmeler yapılabilmektedir.
3. Adaylar ile yüz yüze görüşme ayarlanacaksa mutlaka görüşme günü, yeri, saati gibi bilgiler önceden iletilmelidir. Görüşmelerin yapılacağı gün için görüşmeyi yapan kişinin takvimi ilgili saat aralıklarında ayarlanmış olmalıdır. Görüşme yapacak kişi adayları bekletmemeli, çok önemli bir sorun olmadığı sürece görüşme saatlerini son anda değiştirilmemelidir.
4. Görüşme yapacak kişi görüşme öncesinde mülakat yapacağı adayın özgeçmişini gözden geçirmelidir.
5. Görüşme sırasında adayın beden dilinin gözlemlenmesi de önemlidir.
6. Aday ile görüşme sırasında adaya sorulacak sorular özenli seçilmesi ve önceden yapılandırılmalıdır. Pozisyonun gereklilikleri veya iş işleyişi ile ilgili olmayan sorular sorulmamalıdır.
7. Adaylar da mülakat yapan kişilere sorular sorabilir. Bu nedenle adaylar tarafından soru sorulduysa aktif bir şekilde dinlenerek net cevaplar verilmelidir. Soru sormayan adaylara da görüşmenin sonunda soruları olup olmadığı sorulabilir. Böylece aklına takılan soruları sormaya çekinen adayların düşünceleri de netleştirilmiş olur.
8. Seçme ve yerleştirme sürecindeki aşamaların arasında uzun zaman var ise, adaylara ara bilgilendirmeler yapılmalıdır.
9. Süreç sonunda tüm adaylara mutlaka olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmalıdır. Sadece olumlu adaya / adaylara dönüş yapmak etik olmamakla birlikte, diğer adayların netleşmesini de engeller ve şirket imajını olumsuz yönde etkiler.

#youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:60%; } @media only screen and (max-width: 768px) { #youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:100%; } }

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Deklarasyon

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tahvil

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sağlık Turizmi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Gücü Çeşitliliği

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız