DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Proje Yönetimi Nedir?

Proje Nedir?

Proje, tanımlanmış bir amaca ulaşmak için, belirli bir bağlamda, zaman sınırları içinde ve istenen kalite düzeyine göre gerçekleştirilecek görevler dizisidir. Proje, belirli bir hedefi gerçekleştirmek için planlanan, organize edilen ve yürütülen bir süreçtir. Bir proje, belirli bir işin tamamlanmasına yönelik olarak bir takım tarafından planlanır ve gerçekleştirilir. Bu iş, yeni bir ürün geliştirmek, bir süreci iyileştirmek, bir bina inşa etmek, bir araştırma projesi yürütmek veya bir etkinlik düzenlemek gibi çeşitli olabilir. Projenin hedefi, belirli bir sonuç elde etmek veya belirli bir problemi çözmek olabilir.

Projenin yönetimi, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için kullanılan bir dizi teknik, araç ve yöntemlerin uygulanmasını içerir. Proje yönetimi, proje takımının kaynakları, bütçesi, zaman çizelgesi ve riskleri yönetmesini sağlar. Proje yöneticisi, projenin sürecinde bir lider olarak hareket eder ve takımın görevlerini yönetir, hedefleri belirler ve projenin başarı kriterlerini belirler.

Proje yönetimi, genellikle beş aşamadan oluşur: proje planlama, proje başlatma, proje yürütme, proje kontrolü ve proje kapatma. Proje planlama aşamasında, proje hedefleri, kaynakları ve zaman çizelgesi belirlenir. Proje başlatma aşamasında, proje ekibi oluşturulur ve proje hedefleri belirtilir. Proje yürütme aşamasında, projenin gerçekleştirilmesi planlanan işler gerçekleştirilir. Proje kontrol aşamasında, proje ilerlemesi takip edilir ve düzenli olarak değerlendirilir. Proje kapatma aşamasında, proje tamamlanır ve sonuçları değerlendirilir.

Proje yönetimi için birçok araç ve yöntem mevcuttur. Bunlar arasında Gantt çizelgeleri, ağ diyagramları, risk yönetimi teknikleri, bütçe yönetimi araçları ve proje yönetim yazılımları yer alır.

Proje yönetimi, proje takımının kaynakları, bütçesi, zaman çizelgesi ve riskleri yönetmesini sağlar ve proje hedeflerine ulaşmak için bir dizi teknik, araç ve yöntem kullanır. Bir proje, büyüklüğü karmaşıklığına bağlı olarak birkaç ortak çalışandan birkaç yüze kadar değişebilen bir grup insan tarafından yönetilir ve yönetilir.

Genellikle, belirlenen hedeflere ulaşılmasının ve dolayısıyla projenin başarısını kontrol edecek olan bir proje yöneticisi tarafından izlenir ve yönlendirilir. Proje yöneticisinin proje ekibi üzerinde hiyerarşik bir gücü yoktur, ancak işlevler arası yönetimi düzenli olarak uygulamaktadır.

Proje ekibi özellikle proje için oluşturulmuştur ve proje tamamlandığında dağılacaktır. Bulunabilirliğe ve aranan becerilere bağlı olarak şirkete iç ve dış kaynaklardan oluşabilir. Proje ekibi, projede belirlenen görevleri yerine getirir ve proje yöneticisi ile sürekli iletişim halindedir.

Proje, belirli amaç doğrultusunda planlanan ve yürütülen geçici bir süreç olarak tanımlanabilir. Proje için ayrılan bir bütçe ve süre bulunur. Bu parametreler dahilinde başarıyla ulaşmak için birtakım yöntemler izlenir. Proje yönetimi, bahsi geçen yöntemleri kapsayan oldukça önemli bir kavramdır. İş hayatında sık sık karşımıza çıkan bu kavram özetle; çıktıya ulaşmak için belirlenen bütçenin, zamanın ve kaynakların organize edilmesidir.

Proje Yönetimi Nedir?

Zaman ve bütçe imkanları dahilinde istenilen sonuca ulaşmak etkili bir proje yönetimiyle mümkün hale gelir. Her proje için belirlenen bir süre ve maddi kısıt bulunur. Ayrıca bilgi birikimi, yetenek ve tecrübe de projenin kapsamında önemli bir rol oynar. Mevcut imkanlarla projeden istenilen başarının elde edilmesi için yöntemlerin titizlikle takip edilmesi gerekir. Sınırlı bir süreci kapsayan proje yönetimi, sonuç elde edildikten sonra diğer işlerde farklı parametrelerle yeniden planlanır. Söz konusu geçici yönüyle genel anlamdaki yöntemlerden ayrılır.

Proje Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

Proje yönetimi birtakım aşamaları takip ederek ilerler. Sürecin istenilen düzende ilerlemesi için projenin karar aşamasında yöntemlerin de belirlenmesi gerekir. Bu sayede istenilen başarıya ulaşmak mümkün hale gelir. Proje bazında değişse de temelde yönetim şu aşamaları kapsar:

Sürecin ilk aşaması olan başlatmada, ilgili verilerin analizi tüm detaylarıyla gerçekleştirilir. Bu sayede fayda ve maliyet analizleri öğrenilir. Planlama aşamasında ekip üyelerinin projede üstleneceği roller belirlenir. Ayrıca zaman, maliyet ve risk değerlendirilmesi de yapılır. Yürütme sürecinde ise planlanan aşamaların sürekliliği sağlanır. İzleme ve kontrol safhasında projenin gidişatı ve kalan süre gibi unsurlar takip edilir. Son olarak kapanış aşaması sırasında sürecin bitirilmesi ve sözleşmelerin onaylanması ile proje yönetiminin tüm adımları başarıyla tamamlanır.

Proje Yönetim Ekibi Nedir?

Proje yönetim ekibi, bir projeyi planlamak, yürütmek ve tamamlamak için çalışan insanların grubudur. Proje yönetim ekibi, proje yöneticisi tarafından yönetilir ve projenin hedeflerini, zamanlamasını ve bütçesini belirlemeye yardımcı olur.

Proje yönetim ekibi, proje planlama aşamasında belirlenir ve genellikle proje yöneticisi tarafından seçilir. Ekibin boyutu ve bileşimi, projenin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Genellikle, proje yönetim ekibi, proje yöneticisi, proje yöneticisi yardımcıları, uzmanlar, analistler ve proje ekiplerinin bir kısmını içerir.

Proje yöneticisi, proje yönetim ekibinin lideridir ve proje planlama, yürütme ve kontrolü için sorumluluk alır. Proje yöneticisi, projenin zamanında ve bütçeye uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ekibin görevlerini yönetir, iletişimi yönetir ve proje risklerini yönetir.

Proje yöneticisi yardımcıları, proje yöneticisine yardımcı olmak için görev alır ve genellikle özel bir uzmanlık alanına sahiptir. Örneğin, bir proje yöneticisi yardımcısı, maliyet yönetimi veya kalite kontrolü gibi belirli bir görev alanında uzmanlaşabilir.

Uzmanlar, proje ekibinde belirli bir uzmanlık alanına sahip kişilerdir. Örneğin, bir mühendis veya tasarımcı, bir proje ekibinde bir uzman olarak görev alabilir.

Analistler, proje yöneticisine proje verileri hakkında bilgi sağlamak için çalışır. Bu veriler, proje ilerlemesi, maliyetler, riskler ve kalite kontrolü hakkında bilgi sağlayabilir.

Proje yönetim ekibinin bir şirket içindeki bir projenin düzgün işleyişini sağlamaktan sorumlu yöneticilerden oluşan bir grup olduğunu söylemiştik. Örneğin, insan kaynakları direktörü, proje yöneticisi vb. Bu kişiler stratejileri sağlamlaştırırlar ve projeyi yürütmek için kararlar alırlar.

Yönlendirme komitesi, projenin başlangıcında olduğu kadar kapanışında da temel bir role sahiptir. Ayrıca, projenin ilerlemesindeki her bir stratejik noktayı doğrular. Operasyonların başlangıçta belirlenen hedeflerle uyumlu olmasını sağlar. Projenin düzgün işleyişini izler, proje hakkında, hazırlık çalışmaları ve bilgi geri bildirimleri hakkında iletişim kurar. Projenin ilerlemesi için önemli tarihleri belirler ve yatırım ihtiyaçlarını belirler. Bu nedenle ek kaynaklar tahsis edebilir.

Yönlendirme komitesinin bazı görevleri aşağıda belirtilmiştir.
• Proje yöneticisini atamak ve proje ekibini doğrulamak,
• Araçları ölçmek, son tarihleriyle birlikte ana aşamaların bir programını oluşturmak,
• Adımları onaylamak ve bir sonraki adıma geçmek için talimat vermek,
• Proje ekibinin hedeflere ulaşmasını sağlamak,
• Gerektiren hususlarda kontrolü sağlamak.

Yönlendirme komitesinin tam potansiyelini geliştirmek için, dağıtılan kaynaklar, belirlenen son tarihler ve eylem planları için yapılan seçimler konusunda gerçek karar alma gücüne sahip olması gerekir.

Dolayısıyla proje yönetim ekibi, bir projeyi başarıyla tamamlamak için bir araya gelen insanlardan oluşur. Bu ekip, proje yöneticisi tarafından yönetilir ve projenin hedeflerini, zamanlamasını ve bütçesini belirlemeye yardımcı olur. Proje yönetim ekibi, proje yöneticisi, proje yöneticisi yardımcıları, uzmanlar ve analistlerden oluşabilir.

Proje Yönetiminin Önemi Nedir?

Proje yönetimi, belirli bir hedefe ulaşmak için planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol etme sürecidir. Proje yönetimi, proje ekibinin başarıya ulaşmasını sağlamak için gereksinimleri belirlemeye, kaynakları planlamaya, zaman çizelgesini oluşturmaya, riskleri yönetmeye, iletişimi düzenlemeye ve proje performansını değerlendirmeye yardımcı olur.

Proje yönetimi, herhangi bir organizasyonun başarılı olması için son derece önemlidir. İşletmeler, kuruluşlar ve hükümetler gibi birçok farklı alanda proje yönetimi kullanılır. Proje yönetiminin öneminin vurgulandığı bazı temalar aşağıda belirtilmiştir.

• Projenin Hedeflerinin Belirlenmesi: Proje yönetimi, bir proje için net hedeflerin belirlenmesine yardımcı olur. Bu, projenin amacını ve sonuçlarını netleştirir ve proje ekibinin bu hedeflere odaklanmasını sağlar.
• Kaynakların Etkin Kullanımı: Proje yönetimi, kaynakların etkin kullanımını sağlamak için planlama ve organizasyon süreçlerini içerir. Bu, zaman ve bütçe dâhil olmak üzere, her kaynağın en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.
• Zaman Yönetimi: Proje yönetimi, bir proje için zaman çizelgesini belirleme ve bu çizelgeyi takip etme sürecini içerir. Bu, projenin zamanında tamamlanmasını ve müşteri beklentilerinin karşılanmasını sağlar.
• Risk Yönetimi: Proje yönetimi, bir proje için potansiyel riskleri belirleme ve bu risklerin etkisini azaltmak için planlama sürecini içerir. Bu, proje ekibinin beklenmedik sorunlarla karşılaşması durumunda hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlar.
• İletişim: Proje yönetimi, proje ekibi ve paydaşlar arasında açık bir iletişim kurma sürecini içerir. Bu, tüm tarafların projenin ilerlemesini takip etmesini, gerektiğinde ayarlamalar yapmasını ve projenin başarısını sağlamak için birlikte çalışmasını sağlar.
• Strateji: Her müşterinin stratejik hedefleri vardır ve onlar için yürüttüğümüz projeler bu hedefleri ilerletir. Proje yönetimi önemlidir çünkü müşterilerin stratejik çerçevelerinin daha geniş bağlamına iyi uymaları için projelerin mimarisinin titizliğini sağlar. İyi proje yönetimi, proje hedeflerinin stratejik iş hedefleriyle yakından uyumlu olmasını sağlar. Elbette projeler ilerledikçe risklerin ortaya çıkması, sorunların ortaya çıkması ve hatta iş stratejisinin değişmesi mümkündür. Ancak bir proje yöneticisi, projenin bu yeniden düzenlemeye uygun olmasını sağlayacaktır. Proje yönetimi bu durumda çok önemlidir çünkü rotasından sapan veya şirketin ihtiyaçlarına uyum sağlamayan projeler maliyetli ve/veya yararsız olabilir.

• Gerçekçi proje planlaması: Proje yönetimi neyin, ne zaman ve ne miktarda teslim edilebileceğine dair uygun beklentilerin belirlenmesine yardımcı olur. İyi bir proje yönetimi olmadan, çok iddialı olan veya benzer projeler için benzer tahminler vermeyen bütçe tahminleri ve proje programları belirlemek mümkündür. Sonuç olarak, bu, uygun proje yönetimi olmadan projelerin geç ve bütçeyi aştığı anlamına gelir.

• Kalite kontrol: Proje yönetimi teslim edilen her şeyin kalitesini garanti eder ve her zaman beklentileri karşılar. Özel proje yönetimi, yalnızca bir projenin tamamlanması için zaman ve kaynaklara sahip olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sonuçların kalitesinin her aşamada test edilmesini sağlar.

İyi proje yönetimi, ekiplerin sonuçların kalitesini, uygulanabilirliğini ve yatırım getirisini değerlendirebileceği kontrol aşamaları gerektirir. Proje yönetimi, kalite güvencesi için kritik öneme sahiptir çünkü aşamalı ve artımlı bir sürece izin verir, ekiplere sürecin her aşamasında sonuçlarını gözden geçirmeleri ve test etmeleri için zaman verir.

Sonuç olarak, proje yönetimi, bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için hayati öneme sahiptir. Proje yönetimi, hedeflerin belirlenmesi, kaynakların etkin kullanımı, zaman yönetimi, risk yönetimi ve açık bir iletişim sağlamak gibi birçok farklı süreci içerir. İyi bir proje yönetimi, proje ekibinin işbirliği yapmasını, zamanında teslimat sağlamasını ve müşteri beklentilerini karşılamasını sağlar.

Projenin Başarı ile Tamamlanması için Uygulanması Gerekenler Nelerdir?

Tamamen öznel olan başarısızlık kavramı farklı biçimler alabilir. Bu, özellikle, bir projenin tesliminden önce ve sonra başarısını belirleyecek olan proje değerlendirme kriterleri ve göstergeleri tarafından belirlendiği proje yönetimi alanında geçerlidir.

Herhangi bir projenin başarısı tamamen verilen son teslim tarihlerine uyulmasına bağlıyken, diğerinin başarısı bütçeye veya planlanan hedeflere ulaşılmasına bağlı olabilir. Bu projeleri müşteri memnuniyeti düzeyine göre değerlendirildiğinde ilgili müşterilerinin gereksinimlerini karşılamazlarsa hepsi başarısız olacaktır. Bu nedenle, başarı kriterlerini proje planlamasına entegre etmek ve dahil olan tüm aktörlerin kendilerinden ne beklediğinizi açıkça anlamalarını sağlamak önemlidir. Bunu yaparak, yanlış anlaşılmaları ve çatışmaları önleyecek, ekiplerin başarısızlıktan kaçınmak için bir arada kalmasına ve etkili bir şekilde işbirliği yapmasına izin vereceksiniz.

Bir projenin başarısı, dâhil olan tüm aktörler arasındaki etkin işbirliğine bağlıdır. Tüm katılımcılar aynı hedef için çalışmalı ve saygı gösterilmesi gereken önceliklerin farkında olmalıdır. Bir proje başarıyla tamamlanmak için çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi gereklidir. Burada bir projenin başarısını veya başarısızlığını ölçmek için kullanılan en yaygın kriterler açıklanmıştır.

1- Net Hedefler Belirleme: Projenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için, net ve ölçülebilir hedefler belirlenmelidir. Bu hedefler proje ekibi ve paydaşlar arasında açık bir anlaşmaya varılmalıdır.
2- İyi Planlama: İyi bir planlama, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için hayati öneme sahiptir. Planlama sürecinde, proje hedefleri, kaynaklar, zaman çizelgesi, riskler ve bütçe gibi faktörler dikkate alınarak detaylı bir plan oluşturulmalıdır.
3- Kaynakların Etkin Kullanımı: Kaynakların etkin kullanımı, proje yönetiminde başarı için çok önemlidir. Proje yöneticisi, her kaynağı en iyi şekilde kullanarak, proje hedeflerine ulaşmak için en uygun yolunu bulmalıdır.
4- Takım Çalışması: Proje ekibi arasındaki işbirliği, proje yönetiminde başarı için son derece önemlidir. Ekip üyelerinin birbirleriyle açık bir iletişim kurması, sorunları birlikte çözmeleri ve projenin hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmaları gerekir.
5- Risk Yönetimi: Proje yönetiminde başarı için, olası risklerin önceden belirlenmesi ve yönetilmesi gereklidir. Riskler belirlendikten sonra, uygun önlemler alınarak, risklerin etkisi azaltılmalıdır.
6- İletişim: İletişim, projenin başarıyla tamamlanması için hayati öneme sahiptir. Proje yöneticisi, projenin ilerlemesi hakkında düzenli olarak güncellemeler sağlayarak, proje ekibi ve paydaşlar arasındaki iletişimi sağlamalıdır.
7- Performans Değerlendirme: Projenin başarıyla tamamlanması için, proje yöneticisi proje performansını düzenli olarak değerlendirmelidir. Bu, proje hedeflerine ne kadar yaklaşıldığını değerlendirmek için gereklidir ve gerekirse ayarlamalar yapılmalıdır.

Dolayısıyla bir proje başarıyla tamamlanmak için, net hedefler belirlenmeli, iyi bir planlama yapılmalı, kaynaklar etkin kullanılmalı, takım çalışması sağlanmalı, riskler yönetilmeli, iletişim kurulmalı ve performans düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Proje Yönetimi Nasıl Yapılır?

Proje yönetiminden istenilen verimin elde edilmesi için sözünü ettiğimiz aşamaların özenle planlanması ve yürütülmesi gerekir. Şirketin dinamikleri ve projenin türünden dolayı bu aşamalarda birtakım değişiklikler gözlemlenebilir. Proje sorumlusu tarafından konuya uygun gündem maddeleri, sorumluluklar ve analizler de eklenir. Ancak projelerin büyük bir çoğunluğunda bütçe ve zaman kısıtına uyum sağlama amaçlanır.

  Proje yönetiminin aşamaları süreç içerisinde karşılaşılan sorunlara ve değişikliklere göre de şekillenir. Bütçe artışı veya teslim süresinin daha erkene alınması gibi durumlarda yol haritasında değişikliğe gidilebilir. Proje yöneticisi bahsi geçen durumlarda inisiyatif alarak sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini mümkün hale getirir. Planlama aşamasında karşılaşılabilecek tüm sorunların öngörülmesi ve bu doğrultuda adımların atılması projenin ilerleyişinin sekteye uğramasını önler.

Proje Yönetimine Neden İhtiyaç Duyarız?

Projede hedeflenen başarıya ulaşmak belirli bir yol haritasını izlemekle mümkün olur. Bahsi geçen aşamaların gereği gibi uygulanmaması, detayların gözden kaçırılmasına sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda da projenin gidişatında istenmeyen durumların oluşması son derece muhtemeldir. Dolayısıyla projeyi başlatmadan önce aşamaların gözden geçirilmesi ve detaylandırılması önem arz eder.

  Proje yönetimine; küçük, orta ve büyük ölçekli tüm şirketlerde ihtiyaç duyulur. Projeye ayrılan bütçenin verimli bir şekilde kullanılması şirketin sürekliliği ve prestiji açısından önem taşır. Ayrıca ilerleyen dönemlerdeki başarılarının da temelini atar. Ayrılan bütçenin ve zamanın en verimli şekilde kullanılması, söz konusu yöntemin etkili yürütülmesiyle mümkün hale gelir.

Proje Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Projenin teslim tarihinde hazır olması da söz konusu yöntemle garanti altına alınır. Günlere ayrılan ve sorumluluk dağıtımının yapıldığı süreçlerden istenilen verim elde edilir. Böylece ekip üyelerinin üstlendikleri görevlerin takibi de mümkün hale gelir. Proje devam ederken ekip üyelerine belirli aralıklarla geri bildirim verilir. Bu sayede sürecin her bir aşaması istenilen düzende ve verimde ilerlemeye devam eder. Proje yönetiminin faydaları arasında şu hususlar ön plana çıkar:

Etkili bir proje yönetimi, çalışanların potansiyelini en verimli şekilde kullanmayı mümkün kılar. Ayrıca şirkette kâr artışı gibi yönleri de bulunur. Dolayısıyla şirketlere pek çok açıdan fayda sağlayan son derece avantajlı bir yöntemdir.

Proje Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

Proje yönetimi, belirli amaçlar doğrultusunda planlanır. Bu sayede ulaşılmak istenen hedef için gerekli olan tüm koşullar sağlanır. Bu yöntem, proje için belirlenen bütçeye sadık kalmayı sağlar. Maliyet tespitini içeren aşamaları sayesinde beklenmeyen bütçe problemlerini öngörme şansı verir. Böylece oluşması muhtemel risklere karşı da gereken önlemleri önceden almak mümkün hale gelir. Aksamadan ilerleyen bir proje sürecine ulaşmak için son derece kritik bir rol oynar.

  Proje yönetiminin bir diğer amacı da işi zamanında teslim etmeyi sağlamasıdır. Her proje için ayrılan bir zaman dilimi bulunur. Şirkette aynı anda çok sayıda proje devam ettiğinde aralarından birinin aksaması diğer süreçleri de olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla işlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için proje yöneticilerine önemli bir rol düşer. Amaçlanan hedeflerin tam zamanında bitirilmesini için bahsi geçen aşamaların titiz bir şekilde uygulanması gerekir.

Proje Yönetimi Ne İş Yapar?

Proje yöneticisi, söz konusu olan aşamaların yürütülmesinden sorumludur. Dolayısıyla projenin başarıya ulaşmasında etkili bir rol oynar. Başlatma aşamasından kapanışa kadar tüm süreci yakından takip eder. Oluşması muhtemel riskleri önceden belirlediği için kriz anlarında sorumluluk alır. Şirket sermayesinin verimli kullanılmasını da sağlar. Ayrıca çalışan motivasyonunu da yüksek tutarak projenin başarılı bir şekilde sonlanmasını mümkün hale getirir.

  Proje yöneticisi, uygun personelleri seçerek oluşturduğu ekibe görev dağılımı yapar. Bu dağılım, çalışanların potansiyelleri ve yetenekleri gözetilerek yapılır. Böylece projenin her bir aşamasının başarıyla tamamlanması mümkün olur. Yönettiği işe ayrılan bütçeye ve zamana sadık kalır. Aksaklık durumunda hızlı aksiyon alarak gerekli telafilerin gerçekleştirilmesini sağlar. Tüm bu görev tanımlarını bir arada yürüttüğü için sürecin tam olarak merkezinde yer alır.

Proje Yönetimi Neleri Kapsar?

ODS’de proje yönetim hizmeti 5 alanı kapsamaktadır. Bunlar: Hibe ve Destek Yönetimi  , SGK Teşvikleri  , Ticaret Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezi  , Yatırım Teşvik  , Fizibilite. Proje yönetimi, işin başlangıcından teslimine kadar geniş bir süreci kapsar. Projeye dair planların gerçekleştirildiği dönemde ilk adımları atılır. Ardından bütçenin ve zamanın belirlenmesi ile devam eder. Başlangıç aşamasında ilgili analizler gerçekleştirilir. Riskler ve maliyetler göz önünde bulundurulur. Böylece ileride yaşanması muhtemel tüm sorunlar için gerekli planlamalar yapılır. Projenin teslimiyle birlikte süreç de sona erer. Bahsi geçen tüm aşamalar proje yönetimi kapsamında yer alır.

Proje Yönetiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler Nelerdir?

Proje yönetimin başarıyla sonuçlanması için birtakım hususlara özen gösterilmesi gerekir. Bu sayede ekibin koordineli bir şekilde çalışması ve belirlenen imkanlar dahilinde en yüksek verime ulaşması mümkün hale gelir. Aksi takdirde süreç devam ederken karşılaşılan sorunlar projenin sekteye uğramasına sebebiyet verebilir. Söz konusu hususlar arasında şunlar yer alır: Bahsi geçen kriterlerle birlikte projenin türü ve kapsamına göre farklı unsurlar da ön plana çıkar. Burada yöneticinin süreci yakından takip etmesi ve ekip üyeleriyle yakından ilgilenmesi proje yönetiminin başarıya ulaşmasında belirleyici olur.  

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Veri Analitiği Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sanal Gerçeklik

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

D2 Yetki Belgesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Konşimento Verisi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız