UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Proje Yönetimi Nedir?

20.06.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Proje Yönetimi Nedir?

Proje, belirli amaç doğrultusunda planlanan ve yürütülen geçici bir süreç olarak tanımlanabilir. Proje için ayrılan bir bütçe ve süre bulunur. Bu parametreler dahilinde başarıyla ulaşmak için birtakım yöntemler izlenir. Proje yönetimi, bahsi geçen yöntemleri kapsayan oldukça önemli bir kavramdır. İş hayatında sık sık karşımıza çıkan bu kavram özetle; çıktıya ulaşmak için belirlenen bütçenin, zamanın ve kaynakların organize edilmesidir.

 Zaman ve bütçe imkanları dahilinde istenilen sonuca ulaşmak etkili bir proje yönetimiyle mümkün hale gelir. Her proje için belirlenen bir süre ve maddi kısıt bulunur. Ayrıca bilgi birikimi, yetenek ve tecrübe de projenin kapsamında önemli bir rol oynar. Mevcut imkanlarla projeden istenilen başarının elde edilmesi için yöntemlerin titizlikle takip edilmesi gerekir. Sınırlı bir süreci kapsayan proje yönetimi, sonuç elde edildikten sonra diğer işlerde farklı parametrelerle yeniden planlanır. Söz konusu geçici yönüyle genel anlamdaki yöntemlerden ayrılır.

Proje Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

Proje yönetimi birtakım aşamaları takip ederek ilerler. Sürecin istenilen düzende ilerlemesi için projenin karar aşamasında yöntemlerin de belirlenmesi gerekir. Bu sayede istenilen başarıya ulaşmak mümkün hale gelir. Proje bazında değişse de temelde yönetim şu aşamaları kapsar:
 • Başlatma,
 • Planlama,
 • Yürütme,
 • Takip ve Kontrol,
 • Kapanış.


Sürecin ilk aşaması olan başlatmada, ilgili verilerin analizi tüm detaylarıyla gerçekleştirilir. Bu sayede fayda ve maliyet analizleri öğrenilir. Planlama aşamasında ekip üyelerinin projede üstleneceği roller belirlenir. Ayrıca zaman, maliyet ve risk değerlendirilmesi de yapılır. Yürütme sürecinde ise planlanan aşamaların sürekliliği sağlanır. İzleme ve kontrol safhasında projenin gidişatı ve kalan süre gibi unsurlar takip edilir. Son olarak kapanış aşaması sırasında sürecin bitirilmesi ve sözleşmelerin onaylanması ile proje yönetiminin tüm adımları başarıyla tamamlanır.

Proje Yönetimi Nasıl Yapılır?

Proje yönetiminden istenilen verimin elde edilmesi için sözünü ettiğimiz aşamaların özenle planlanması ve yürütülmesi gerekir. Şirketin dinamikleri ve projenin türünden dolayı bu aşamalarda birtakım değişiklikler gözlemlenebilir. Proje sorumlusu tarafından konuya uygun gündem maddeleri, sorumluluklar ve analizler de eklenir. Ancak projelerin büyük bir çoğunluğunda bütçe ve zaman kısıtına uyum sağlama amaçlanır.

 Proje yönetiminin aşamaları süreç içerisinde karşılaşılan sorunlara ve değişikliklere göre de şekillenir. Bütçe artışı veya teslim süresinin daha erkene alınması gibi durumlarda yol haritasında değişikliğe gidilebilir. Proje yöneticisi bahsi geçen durumlarda inisiyatif alarak sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini mümkün hale getirir. Planlama aşamasında karşılaşılabilecek tüm sorunların öngörülmesi ve bu doğrultuda adımların atılması projenin ilerleyişinin sekteye uğramasını önler.

Proje Yönetimine Neden İhtiyaç Duyarız?

Projede hedeflenen başarıya ulaşmak belirli bir yol haritasını izlemekle mümkün olur. Bahsi geçen aşamaların gereği gibi uygulanmaması, detayların gözden kaçırılmasına sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda da projenin gidişatında istenmeyen durumların oluşması son derece muhtemeldir. Dolayısıyla projeyi başlatmadan önce aşamaların gözden geçirilmesi ve detaylandırılması önem arz eder.

 Proje yönetimine; küçük, orta ve büyük ölçekli tüm şirketlerde ihtiyaç duyulur. Projeye ayrılan bütçenin verimli bir şekilde kullanılması şirketin sürekliliği ve prestiji açısından önem taşır. Ayrıca ilerleyen dönemlerdeki başarılarının da temelini atar. Ayrılan bütçenin ve zamanın en verimli şekilde kullanılması, söz konusu yöntemin etkili yürütülmesiyle mümkün hale gelir.

Proje Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Projenin teslim tarihinde hazır olması da söz konusu yöntemle garanti altına alınır. Günlere ayrılan ve sorumluluk dağıtımının yapıldığı süreçlerden istenilen verim elde edilir. Böylece ekip üyelerinin üstlendikleri görevlerin takibi de mümkün hale gelir. Proje devam ederken ekip üyelerine belirli aralıklarla geri bildirim verilir. Bu sayede sürecin her bir aşaması istenilen düzende ve verimde ilerlemeye devam eder. Proje yönetiminin faydaları arasında şu hususlar ön plana çıkar:
 • Kaynakların verimli kullanımı,
 • Projenin tam zamanında sona ermesi,
 • İlerleyen dönemdeki projeler için örnek teşkil etme,
 • Şirketin ve yöneticinin prestijini artırma,
 • İşlerin aksamasının önlenmesi,
 • Risklere karşı hazırlıklı olma,
 • Müşteri memnuniyetini sağlama.


Etkili bir proje yönetimi, çalışanların potansiyelini en verimli şekilde kullanmayı mümkün kılar. Ayrıca şirkette kâr artışı gibi yönleri de bulunur. Dolayısıyla şirketlere pek çok açıdan fayda sağlayan son derece avantajlı bir yöntemdir.

Proje Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

Proje yönetimi, belirli amaçlar doğrultusunda planlanır. Bu sayede ulaşılmak istenen hedef için gerekli olan tüm koşullar sağlanır. Bu yöntem, proje için belirlenen bütçeye sadık kalmayı sağlar. Maliyet tespitini içeren aşamaları sayesinde beklenmeyen bütçe problemlerini öngörme şansı verir. Böylece oluşması muhtemel risklere karşı da gereken önlemleri önceden almak mümkün hale gelir. Aksamadan ilerleyen bir proje sürecine ulaşmak için son derece kritik bir rol oynar.

 Proje yönetiminin bir diğer amacı da işi zamanında teslim etmeyi sağlamasıdır. Her proje için ayrılan bir zaman dilimi bulunur. Şirkette aynı anda çok sayıda proje devam ettiğinde aralarından birinin aksaması diğer süreçleri de olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla işlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için proje yöneticilerine önemli bir rol düşer. Amaçlanan hedeflerin tam zamanında bitirilmesini için bahsi geçen aşamaların titiz bir şekilde uygulanması gerekir.

Proje Yönetimi Ne İş Yapar?

Proje yöneticisi, söz konusu olan aşamaların yürütülmesinden sorumludur. Dolayısıyla projenin başarıya ulaşmasında etkili bir rol oynar. Başlatma aşamasından kapanışa kadar tüm süreci yakından takip eder. Oluşması muhtemel riskleri önceden belirlediği için kriz anlarında sorumluluk alır. Şirket sermayesinin verimli kullanılmasını da sağlar. Ayrıca çalışan motivasyonunu da yüksek tutarak projenin başarılı bir şekilde sonlanmasını mümkün hale getirir.

 Proje yöneticisi, uygun personelleri seçerek oluşturduğu ekibe görev dağılımı yapar. Bu dağılım, çalışanların potansiyelleri ve yetenekleri gözetilerek yapılır. Böylece projenin her bir aşamasının başarıyla tamamlanması mümkün olur. Yönettiği işe ayrılan bütçeye ve zamana sadık kalır. Aksaklık durumunda hızlı aksiyon alarak gerekli telafilerin gerçekleştirilmesini sağlar. Tüm bu görev tanımlarını bir arada yürüttüğü için sürecin tam olarak merkezinde yer alır.

Proje Yönetimi Neleri Kapsar?

ODS’de proje yönetim hizmeti 5 alanı kapsamaktadır. Bunlar: Hibe ve Destek Yönetimi  , SGK Teşvikleri  , Ticaret Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezi  , Yatırım Teşvik  , Fizibilite.Proje yönetimi, işin başlangıcından teslimine kadar geniş bir süreci kapsar. Projeye dair planların gerçekleştirildiği dönemde ilk adımları atılır. Ardından bütçenin ve zamanın belirlenmesi ile devam eder. Başlangıç aşamasında ilgili analizler gerçekleştirilir. Riskler ve maliyetler göz önünde bulundurulur. Böylece ileride yaşanması muhtemel tüm sorunlar için gerekli planlamalar yapılır. Projenin teslimiyle birlikte süreç de sona erer. Bahsi geçen tüm aşamalar proje yönetimi kapsamında yer alır.

Proje Yönetiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler Nelerdir?

Proje yönetimin başarıyla sonuçlanması için birtakım hususlara özen gösterilmesi gerekir. Bu sayede ekibin koordineli bir şekilde çalışması ve belirlenen imkanlar dahilinde en yüksek verime ulaşması mümkün hale gelir. Aksi takdirde süreç devam ederken karşılaşılan sorunlar projenin sekteye uğramasına sebebiyet verebilir. Söz konusu hususlar arasında şunlar yer alır:
 • Bütçe ve maliyet analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ekip üyelerinin özenle seçilmesi,
 • Planlama ve kontrol için ayrı bir ekibin oluşturulması,
 • Belirli aralıklara çalışanlara geri bildirim verilmesi,
 • Risk analizlerinin ardından alternatif çözüm yollarının belirlenmesi.
Bahsi geçen kriterlerle birlikte projenin türü ve kapsamına göre farklı unsurlar da ön plana çıkar. Burada yöneticinin süreci yakından takip etmesi ve ekip üyeleriyle yakından ilgilenmesi proje yönetiminin başarıya ulaşmasında belirleyici olur. 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle