DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Rakip Analizi

Rakip Analizi Nedir?

Rakip analizi, kurum ya da kuruluşların aktif rol aldıkları sektörlerdeki rakiplerinin tespitini yapan, söz konusu rakiplerin ürünleri, satışları ve pazarlama stratejilerini gözler önüne seren bir analiz türü olarak tanımlanmaktadır. Sektörde bulunan rakiplerin yaptıkları işlemlerin doğruluğu ve verimi hakkında bilgi sağlamasıyla öne çıkan söz konusu analiz türü, kurum ya da kuruluşların sahip oldukları marka, hizmet ya da ürünlerin nasıl çeşitlendirilip köklüleştirileceğinin keşfini sağlamaktadır.

Peki, sektörde faaliyet göstermekte olan kurum ya da kuruluşların büyük bir özenle kullandıkları rakip analizi neler yapılabilmektedir?

• Rakip analizi, kurum ya da kuruluşların sahip oldukları ürünleri veya hizmetleri sundukları pazarlarda bulunan boşlukları göz önüne çıkarmaktadır.
• Kurum ya da kuruluşların yeni ürün ya da hizmetler geliştirmesinde yardımcı bir etkendir.
• Hizmet ve ürünlerin sunumunda büyük bir etkiye sahip olan pazarların trendlerini ortaya çıkarmaktadır.
• Kurum ya da kuruluşların başarıya ulaşma süreçlerini etkili pazarlama ve satış ile hızlandırmaktadır.

Rakip analizi, yukarıda da görüldüğü üzere kurum ya da kuruluşlara iş süreçlerinde büyük bir avantaj sunmaktadır.

Rakip Analizinin Amacı Nedir?

Rakip analizi hakkında merak edilen birçok konu bulunmaktadır. Söz konusu konulardan biri de rakip analizinin amacının ne olduğudur. Söz konusu sorunun cevabı aşağıda detaylı bir biçimde açıklanmıştır.

Rakip analizi, esas olarak kurum ya da kuruluşların sektörde yer alan rakiplerinden farklı bir biçimde ürün ve hizmetlerini ayakta tutmalarını amaçlamaktadır. Bu hususta neler yapılabileceği sorusuna da yanıtlar arayan rakip analizi, sektör ihtiyaçları ve müşteri beklentileri hakkında edinilen bilgilerden de hareketle sahip olduğu amaca hizmet etmektedir.

Peki, sahip olduğu amaca hizmet eden bir rakip analizi ne gibi sonuçlar doğurmaktadır?

• Rakip analizi, hedef kitle veya müşteriler tarafından ilgi görmeyen ve rakiplerin tercih edildiği ürün ya da hizmetler üzerine detaylı bir biçimde düşünülmesine yol açmaktadır.
• Sektörde yer alan rakiplerin sahip olmadığı fakat müşteriler tarafından ilgi görebilme olasılığı yüksek olan ürün ya da hizmetlerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır.
• Sunulan ürün ya da hizmetlerin gelişmesini sağlamaktadır.
Kurum ya da kuruluşların verimli bir biçimde başarıya ulaşmalarını sağlayan rakip analizinin önemi yukarıda sıralanmış olan maddelerden anlaşılmaktadır.

Rakip Analizinin Yöntemleri Nelerdir?

Rakip analizi kurum ya da kuruluşlara geniş bir kapsamda yardımda bulunması nedeniyle çeşitli yöntemlerin kullanımını içermektedir. Söz konusu yöntemler aşağıda açıklanmışlardır.

SWOT Analizi Yöntemi

SWOT, İngilizce açılımı Strenghts Weaknesses Oppurtunities and Threats olan ve Türkçe anlamı Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar ve Tehditler olarak bilinen bir analiz türüdür. Söz konusu analiz türü, marka sahibi olan kurum ya da kuruluşların güçlü ve zayıf yanlarının optimizasyonunu sağlamakta ve olası tehlikelerin analizini yürütmektedir.

PEST Analizi Yöntemi

PEST kelimesi: Politik Ekonomik Sosyal ve Teknolojik şeklinde bir açılıma sahip olmaktadır. Bahsi geçen PEST analizi, rakiplerin çeşitli alanlardaki gelişmelerinin ölçülmesinde yardımcı bir rol oynamaktadır. Rakiplerinin gelişmelerini ölçmesinin yanı sıra SWOT analizi aynı zamanda analizi yürüten kişinin de gelişmelerini ölçmektedir. Elde edilen veriler sayesinde genel bir değerlendirme sağlayan PEST analizi, kurumsal yaşantı için kilit bir nokta olarak görülmektedir.

Rakip Dizisi (Competitor Array) Yöntemi

Adından da anlaşılabileceği üzere söz konusu yöntem, rakiplerin sahip oldukları ve sergiledikleri performansın anlaşılmasını sağlamaktadır. Söz konusu yöntemin uygulama aşamaları ise bu durumu belirtir niteliktedirler. Söz konusu aşamalar aşağıda belirtilmişlerdir.

• Sektör tanımının yapılması
• Rakiplerin tanınması
• Hedef kitlenin belirlenmesi
• Anahtar başarı faktörlerinin belirlenmesi
• Rakiplere sınıflandırarak puan verilmesi

Yukarıda açıklanan çeşitli yöntemleri kullanan rakip analizi, kurum ya da kuruluşların stratejilerine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Rakip Analizinde Cevaplanması Gereken Sorular Nelerdir?

Rakiplerin tanımlanması ve listelenmesi sonucunda söz konusu sürecin maksimum verime ulaşabilmesi için yanıtlanması gereken birtakım sorular bulunmaktadır. Peki, bahsi geçen bu sorular nelerdir?
• Sektörde faaliyet göstermekte olan rakipler kimlerdir?
• Rakiplerin hedeflemiş oldukları kitleler kimlerdir?
• Aynı sektörde faaliyet gösterdiğiniz rakiplerinizin ürünleri ya da hizmetleri nelerdir?
• Rakipler ne kadarlık bir süredir sektörde bulunmaktadırlar?
• Rakiplerin genel merkezleri veya ofisleri nerelerdir?
• Rakipler kaç kişilik ekiplere sahip?
• Rakiplerin güçlü yanları nelerdir?
• Rakiplerin zayıf yanları nelerdir?
• Rakiplerin aldıkları şikayetler nelerdir?
• Rakiplerin sizin kurumunuza sağladıkları faydalar nelerdir?
• Pazar hacminiz nedir?
• Rakiplerinizden farklı olarak sıyrılabilmek için neler yapmanız gerekmektedir?
• Rakipleriniz kullanmakta oldukları pazarlama stratejileri nelerdir?
• Rakipleriniz pazarlama stratejilerini hangi kanallar aracılığı ile yapmaktadır?

Kurumsal stratejinin önemli bir parçası olduğunun altını yukarıda verilen sorularla bir kez daha çizen rakip analizi, kurum ya da kuruluşların sistematik yanını öne çıkarmaktadır.

Sektördeki Rakiplerinizi Nasıl Belirlersiniz?

Rakip analizinin verimli bir sonuç doğurabilmesi için öncelikli olarak rakiplerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu durum ise kişilerin odağını nasıl rakip belirlenir sorusuna çekmektedir. Sektörde faaliyet gösteren rakiplerin belirlenmesi için söz konusu rakiplerin 2 sınıfa ayrılması gerekmektedir. Bu sınıflar: Doğrudan Rakipler ve Dolaylı Rakiplerdir.

Doğrudan Rakipler: Kurum ya da kuruluşunuz üretip sunmuş olduğu hizmet ya da ürüne alternatif olabilecek nitelikte sunumlar yapan rakiplerdir.

Dolaylı Rakipler: Kurum ya da kuruluşunuz sunduğu unsurlar ile aynı olmayan fakat hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmet veya ürünler sunan rakiplerdir. Rakiplerin belirlenmesinde ise öncelikli odaklanılması gereken rakip türü, Doğrudan Rakiplerdir. Bu durumun nedeni, Doğrudan Rakiplerin sahip olup sunduğunuz hizmet ya da ürünlere karşı büyük bir risk oluşturmalarıdır.

Yukarıda verilmiş olan bilgilerden hareketle, kurum ya da kuruluşların faaliyet gösterdikleri sektörlere ve bu sektörlerde bulunan rakiplerine dikkat etmeleri gerektiği gözlemlenmektedir. Böylece kurum ya da kuruluşlar hedefledikleri başarıya daha etkili ve verimli bir biçimde ulaşabilmektedirler.

Rakip Ürün Analizi Nedir?

Rakiplerin tanımlanması ve sektörel bir biçimde sınıflandırılmasının hemen ardından kurum ya da kuruluşların söz konusu rakiplerin sunmuş oldukları ürünleri analiz etmeleri gerekmektedir. Peki, bahsi geçen ürünlerin analizi nedir ve nasıl yapılır?

Ürün analizi, rakiplerin piyasaya sunduğu hizmetler ya da ürünler hakkında bilgi toplama amacına sahip olan bir analiz türüdür. Belirli soruların cevaplanmasıyla yürütülen rakip ürün analizinin sahip olduğu söz konusu sorular aşağıda sıralanmışlardır.
• Ürün ya da hizmetlerin maliyetleri yüksek mi?
• Rakip, online alışveriş hususunda farklı fiyatlandırma yöntemlerine başvuruyor mu?
• Rakipler, ürün ya da hizmetlerinin dağıtımını nasıl yapıyorlar?
• Rakipler kendilerini diğerlerinden nasıl farklı kılıyorlar?
• Çoğunlukla hacimli satın alma mı yapmaktalar?

Yukarıda sıralanan soruların cevaplarına erişilmesi sonucunda kurum ya da kuruluşlar başarılı bir rakip ürün analizi yaparak kendilerini bir adım ileriye geçirmektedirler.

Rakiplerinizin Satış Taktiklerini Nasıl Analiz Edersiniz?

Rakiplerin satış taktiklerini öğrenmek ve analiz etmek kurumsal yaşantı için oldukça önemlidir. Peki, söz konusu önemli analiz nasıl yerine getirilmektedir?

Rakiplerin sahip oldukları satış taktikleri çeşitli soruların cevaplandırılmasıyla gerçekleşmektedir. Bahsi geçen sorular aşağıda belirtilmişlerdir.
• Rakiplerin satış süreçleri nasıl?
• Rakipler hangi kanalları kullanmakta?
• Rakipler büyüyorlar mı yoksa küçülüyorlar mı?
• Satış personellerine verdikleri eğitim nasıl?
• Yıllık ciro ve satış hacimleri ne kadar?
• Sundukları ürün ya da hizmetlere düzenli indirimler sağlıyorlar mı?

Yukarıda belirtilen soruların cevaplarını arayan satış taktikleri analizi, başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyulan bilgileri gözler önüne sermektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Esnek Çalışma Modelleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yönetim Becerileri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Medya Planlaması

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sınai Mülkiyet

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız