DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Romanya’da Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları

Romanya’da Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları Nelerdir?

Romanya, 2015 yılı büyüme oranı ile Avrupa’da en fazla gelişip büyüme katheden ilk 3 ülke arasındadır. Söz konusu büyüme endüstriyel üretimden ve özellikle otomobil ve yan sanayi ile servis sektörü, bilişim teknolojileri, çağrı hizmetleri ve lojistik hizmetlerden ortaya çıkmıştır. İnsan gücünün daha ucuz olması da bu sektörlerdeki gelişmeye yardım eder hale gelmiştir. 2015 yılında bütçe disiplini sağlanmış, ücret artışları ile gıda ve içeceklerde satın alma gücünü artırmıştır.

Romanya’ya yatırım yapılması, sadece Romen pazarına değil, Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği’nin serbest ticaret anlaşması yaptığı pazarlara da erişim olanağı sağlanması anlamına gelmektedir. Romanya’nın verimli ve sulak topraklara sahip olması, doğalgaz üreten ve elektrik enerjisi fazlası olan bir ülke olması, iyi ve ucuz işgücü olması, gelişmiş demiryolu ağlarının bulunması, Köstence Limanı sayesinde Afrika ve Avrupa’daki ülkelerle bağlantılı olması nedeniyle, Romanya önemli bir ülke konumundadır.

Halen Romanya’da yaklaşık 14 bin adet Türk sermayeli şirket bulunup, bu firmalarca toplam 712,4 milyon ABD Dolarlık bir sermaye transfer edilmiştir. Türk sermayeli şirketler firma sayısı bakımından tüm yabancı sermayeli şirketler sıralamasında baştan üçüncü, yatırılan toplam sermaye bakımından ise onbeşinci sırada bulunmaktadır.

Romanya’daki Türk yatırımları genelde; endüstri, bankacılık ve finans, ticaret, turizm, tarım ve taşımacılık alanlarında oluşmuştur.

Vergi politikasının AB standartları çerçevesinde düzenlenmiş olması, çalışma hayatını belirleyen yasaların AB standartlarıyla uyumlu olması, ticaretteki kısıtlamaların daha kolay takip edilebilir olması, Türk menşeli sanayi eşyasına gümrük vergisi uygulanmıyor olması, faizlerin düşük olması, döviz kurlarının istikrarlı olması, yabancı sermaye yatırımlarının teknoloji düzeyini iyileştirmiş olması, geniş ve verimli tarımsal arazilerin yer alması , altyapısının güncellenmeye muhtaç olması sebebiyle önemli yatırım gereği, yeni konut inşaatı ve yenilemeler sebebiyle inşaat malzemeleri ithalatında gerçekleşmiş ithalat hacimlerinin büyüme ile birlikte yakalanması, AB üyeliği sebebiyle AB fonlarından yararlanma imkanı olması, Romanya’nın Türk yatırımcılara önemli ölçüde sunduğu fırsatlardır.

Romanya’ya Yatırım Yapmanın Nedenleri

Avrupa Pazarına Kolay ve Güvenli Erişim

● Romanya 2007 yılında Avrupa Birliğine (AB) girmiştir.
● Avrupa Birliği pazarına girmek ve devasa ekonomik fırsatlardan faydalanmak için Romanya geçiş ülke noktası konumuna gelmiştir.
● Romanya’nın AB gelişmişlik standartlarına gelebilmesi için Romanya devleti ve AB tarafından iç ve dış yatırımlara sürekli destek unsuru sağlanmaktadır. AB üyeleri içinde kişi başı AB teşvik fonlarından en çok faydalanan ülke Romanya’dır.
● Avrupa’nın en geniş limanlarından biri haline gelen Köstence Limanı, Türk mallarının hem Romanya pazarına girmesine hem de Avrupa Birliği pazarlarına açılabilmesine olanak sağlamaktadır. Karadeniz’e komşu olması Romanya’nın ticari cazibesini artırmaktadır.
● Başkent Bükreş İstanbul’a havayolu ile 55 dakika, karayolu ile 680 km mesafededir.

Romanya’ya Yatırım İçin Uygun Vergi Ortamı ve Teşvikleri

● Romanya’da kurumlar vergisi 2005 yılında yürürlüğe giren bir yasayla yüzde 16’ya kadar azaltıldı. Yıllık 1 milyon EUR’dan daha düşük işletmeler için bu oran yüzde 3’tür.
● Romanya’da Ar-Ge harcaması sağlayan şirketler için %50 vergi indirimi bulunur.
● Teknolojik ekipmanlara, bilgisayar ve ilgili ekipmanlara, yazılım programlarına ödenen karlar vergiden muaftır. İnovasyon ve Ar-Ge alanında faaliyeti bulunan mükellefler ilk 10 yıl için kurumlar vergisinden muaf tutulur.
● Yazılım mühendisi, program analizcisi pozisyonlarında IT sektöründe istihdam edilen personelin gelir vergisi %0’dır. Ayrıca, Ar-Ge kapsamında görev alan çalışanın gelir vergisi %0 olarak belirlenmiştir. İnşaat işçilerinin gelir vergisi de %0’dır.

Ekonomik Büyüklük ve Altyapı

● Romanya, 20 milyon nüfus ile Balkanlardaki en yüksek popülasyona sahip olan ülke konumundadır. Bu yönüyle iç ekonomik pazar canlı ve dinamik olup yabancı yatırımcıların oldukça ilgisini çeken bir ülkedir.
● Romanya doğal kaynaklar ve üretimde kullanılan girdi hammaddeleri açısından oldukça zengin bir ülkedir.
● Dünyanın 46. Büyük ekonomisi olarak belirlenmiştir. Kişi başı gelir 15.000 USD düzeyindedir. İşsizlik ve enflasyon oranları diğer ülkelere göre daha düşüktür. Romanya dünyanın istikrarlı büyüyen ekonomileri arasında bulunmaktadır.
● Altyapının geliştirilmesine yönelik hükümet projeleri ve bu sektöre yatırım yapılmasını sağlamak için sunulan önemli miktardaki AB fonları, altyapı geliştirme sektörünü cazip hale getirmektedir.

Yatırım İklimi

● Romanya’da serbest piyasa ekonomisi ve kambiyo rejimi bulunmaktadır.
● Romanya, 2004 yılından beri bir NATO ülkesi olarak belirlenmiştir.
● Avrupa Birliği ülkesi olarak sağladığı hukuk, istikrar, güven ve öngörülebilirlik standartlarına sahiptir.
● Hızlı bir şekilde şirket kurmak oldukça mümkündür. Prosedürler genel olarak sadedir.
● Romanya’da arsa fiyatları, Avrupa’nın geneline oranla daha düşüktür. Romanya’da yabancı kişiler konut ve işyeri satın alabilmekte fakat arazi satın alamamaktadır. ● Bireyler için yaşam giderleri ve şirketler için girdi ücretleri AB genel ortalamalarının çok altındadır.
● Eğitilmiş ve lisan bilgisi bulunan nitelikli personel bulmak kolaydır. Dil olarak İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır.
● Personel maliyetleri Avrupa ortalamalarının oldukça altındada bulunmaktadır.
● Yabancıların hak, hukuk ve güvenlikleri garanti altındadır. Yabancı girişimciler ticari faaliyetlerinde hukuken Romen vatandaşları ile eşit statüde bulunurlar.
● Türkiye’den Romanya’ya yatırım yapan iş insanlarının saygınlığı daha iyi düzeydedir. Roman yetkililer tarafından girişimcilerimize destek ve teşvik verilmektedir. Romanya’nın günlük yaşamına uyum sağlamak bu yönüyle oldukça kolaydır.

Romanya’ya Yatırım Yapmak İçin Şirket Nasıl Kurulur?

Ekonomik faaliyetleri sürdürmek adına Romanya’da oturum hakkı alacaksanız yabancı vatandaş olduğunuz durumda, Romanya’da ticari faaliyetleri sürdürmek amacıyla yürürlükteki yasalara uyarak oturum hakkı sağlayabilirsiniz. Ticari faaliyetleri sürdürmek sebebiyle oturum vizesi almanız için, Romanya Yabancı Yatırımcıların ve Ticaretin Tanıtım Merkezi'nden izin almanız gerekiyor. Yatırım yapmak üzere Romen Tüzel Kişi olan ticari şirketinde hissedar veya yönetim veya idari görevli ortak olarak bulunsanız da bu izin gerekiyor. Romanya Yabancı Yatırımcıların ve Ticaretin Tanıtım Merkezi tüm yasal koşullara uyduğunuz takdirde izni verecektir.

Romanya Yabancı Yatırımcıların ve Ticaretin Tanıtım Merkezi'nin verdiği izin verildiği tarihten itibaren 6 ay daha geçerli ve amacı yabancı vatandaş tarafından yapılacak yatırımın teknik koşulları yerine getirildiğini tespit etmektir. Tüm bu şartlara uyduğunuz takdirde, Romanya Göçmen Ofisi'nden oturum izni alabilirsiniz ve bu size ticari faaliyetlerin devamını sağlamak için izin verecektir, netice olarak Romanya’da iş yapmanız için size hak tanıyacaktır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Sürdürülebilir İş Uygulamaları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kişilik Envanteri Testi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Gücü Çeşitliliği

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Şirket Ana Sözleşmesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız