DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikler ve Genel Destekler

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }

Sağlık Turizmi Sektörü Nedir?

Sağlık turizmi, sağlığın korunması, geliştirilmesi veya hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla insanların ikamet yerlerinden ayrılarak başka bir ülkeye seyahat ederek sağlık ve turizm olanaklarından faydalanmasıdır. Bu amaçla seyahat eden kişiye “sağlık turisti” denilmektedir.

Sağlık Turizmi Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

Sağlık turizmi sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de güçlü bir kavram ve hizmet alanıdır. Güçlü turizm potansiyeli bulunan ve gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sunulan sağlık hizmetleri sayesinde, ülkemize dünyanın dört bir yanından turistler tedavilerini tamamlamak için gelmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 yılının 10 aylık döneminde tedavi amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 718 bin 164 kişi olmuştur. Koronavirüs salgınıyla birlikte sağlık turistlerinin seyahat motivasyonları ve beklentileri de değişmiştir. Bununla birlikte sağlık turizmi pazarında Türkiye'nin önceki senelere göre daha fazla rekabet avantajına sahip olduğunu düşünülmektedir.

Sağlık turizmi konusunda gelişmiş ve gelişim göstermekte olan ülkeler arasında Hindistan, Kosta Rika, İsrail, Macaristan, Tayland, Türkiye, Ürdün, Malezya, Güney Afrika ve Küba gibi ülkeler yer almaktadır. Sağlık turizminde pazar seçimi oldukça önemlidir. Sağlık turizmi için yapılan harcamalar ABD'de yaklaşık 5,5 milyar dolar, Avrupa'da ise 3.5 milyar Euro civarında olduğu belirtilmektedir. Sağlık turizm sektörüne yönelik talebin yoğunlaştığı ilk 3 merkez Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Orta Doğu’dur.

Sağlık Turizmi Sektöründe Belirleyici Kriterler Nelerdir?


Belirleyiciler
Hekim Kalitesi
Diğer Hastaların Değerlendirmeleri
Çalışanların Dil Yeterliliği
Sağlık İşletmesinin Konaklama Standartları
Düşük Maliyet
Yaşanılan Yere Uzaklık
Sağlık İşletmesinin Akreditasyonu
Sağlık İşletmesinin Tedavi Sonuç Verileri
Rehberlik Hizmetleri
Ameliyat Sonrası Enfeksiyon Oranları
Tedavi Öncesi ve Sonrası Hizmetleri
Yazılı Bir Garanti


Sağlık Turizminin En Çok Tercih Edildiği İller


Antalya
İstanbul
Kocaeli
Ankara
Muğla
İzmir
Aydın
Samsun
Trabzon
Adana


1.Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?

Tekstil sektörüne yönelik TÜBİTAK, KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumların sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Sektöre yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Tekstil sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.

TÜBİTAK Proje Bazlı Destekleri

A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.

B) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.

KOSGEB Proje Bazlı Destekleri


A) KOSGEB Teknoyatırım programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/

B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/

C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/

KOSGEB Genel Destekleri


İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1- Yurt İçi Fuar Desteği 100.000 60%
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 90.000
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** 50.000
75.000
4- Tasarım Desteği 75.000
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** 100.000
6- Belgelendirme Desteği**** 300.000
7- Test ve Analiz Desteği***** 300.000
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** 80.000
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10- Model Fabrika Desteği 100.000
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* 40.000
50.000


Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri

HİSER PROJESİ https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti-destegi/

Sektörde faaliyet gösteren İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analiz, eğitim, danışmanlık ve tanıtımına yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir. Proje süresi 3 yıldır.

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri


SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU / SPOR TURİZMİ ŞİRKETİ
Destek Unsuru Oran Destek Üst Limiti (TL) Diğer Limitler Ön Onay İlave (+10)
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama 60% Muayenehane ve poliklinik 2.4 milyon/yıl 5 yıl 1 ay (özel tanıtım)
Diğer yararlanıcılar 6 milyon/yıl
Spor turizmi 1.2 milyon/yıl
Yurtdışı Etkinlik Katılım 300 bin/etkinlik    
Prestijli etkinlik 600 bin/etkinlik
Yurt İçi Etkinlik Katılım 300 bin/etkinlik      
Ürün Yerleştirme 1.2 milyon/yıl 5 yıl 1 ay  
Acente Komisyon Muayenehane ve poliklinik 240 bin/yıl Diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri 1,2 milyon/yıl 5 yıl    


SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU
Destek Unsuru Oran Destek Üst Limiti (TL) Diğer Limitler Ön Onay İlave (+10)
Tescil ve Koruma 60% 600 bin/ yıl
Pazara Giriş Belgeleri 600 bin/belge İklim ile ilgili ise
İstihdam Muayenehane ve poliklinik 600 bin/yıl 5 yıl 10.8 bin/aylık/personel İstihdam öncesi
Diğer yararlanıcılar 2.4 milyon/yıl
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Muayenehane ve poliklinik 240 bin/yıl
Diğer yararlanıcılar 960 bin/yıl
Hasta Yol Muayenehane ve poliklinik 600 bin/yıl 5 yıl 12 bin TL/hasta
Diğer yararlanıcılar 6 milyon/yıl
Birim Muayenehane ve poliklinik 600 bin/birim/yıl ülke başına 5 yıl azami 25 birim
Diğer Yararlanıcılar 1.44 milyon/birim/yıl
Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası 70% 2.4 milyon/ yıl


1. Tescil Ve Koruma Desteği
Sektörde faaliyet gösteren yararlanıcıların Ürün ve Hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin giderler %60 oranında yıllık en fazla 600.000 TL tutarına kadar desteklenmektedir.

2. Pazara Giriş Belgeleri Desteği
Bakanlık tarafından uygun görülen kurum/kuruluşlardan alınan ya da yaptırılan belgelere, sertifikalara ve akreditasyonlara ilişkin giderler %60 oranında yıllık en fazla 600.000 TL tutarına kadar desteklenmektedir.

3. Acenta Komisyon Desteği
Sağlık kuruluşlarının ve spor turizminde faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen yararlanıcıların acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarına kadar desteklenmektedir. Muayeneler ve poliklinikler yıllık en fazla 240.000 TL diğer kuruluşlar ve konaklama tesisleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

4. Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği
Sektörde faaliyet gösteren yararlanıcıların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sigortası giderleri %70 oranında yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenmektedir.

5. İstihdam Desteği
Sektörde faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal medya uzmanının personel başına en fazla 18.000 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muyanehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir. Bu destekten en fazla 5 yıl boyunca faydalanılabilir.

6. Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği
Sektörde faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 240.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları başına en fazla 960.000 TL tutarında desteklenmektedir.

7. Hasta Yol Desteği
Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastaların uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında yıllık en fazla 12.000 TL tutarına kadar desteklenmektedir. Bu destekten muayenehane ve poliklinik yıllık en fazla 600.000 TL diğer sağlık kuruluşları en fazla 6.000.000 TL tutarında yararlanır.

8. Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Sağlık kuruluşları ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir. Bu destekten muayenehane ve poliklinik yıllık en fazla 2.400.000 TL diğer sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar en fazla 6.000.000 TL tutarında, iş birliği kuruluşları yıllık en fazla 9.600.000 TL spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

9. Birim Desteği
Sağlık kuruluşları ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenmektedir. Bu destekten muayenehane ve poliklinik yıllık birim başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

10. Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği
Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel ve milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması durumunda bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenmektedir.

11. Milli Katılım Organizasyonu Tanıtım Desteği
İş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenmektedir.

12. Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği
Yararlanıcıların ve İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

13. Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği
Sektörde faaliyet gösteren yararlanıcıların ve İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında 600.000 TL ye kadar, iş birliği kuruluşları için %70 oranında 1.200.000 TL ye kadar desteklenir.

14. Ürün Yerleştirme Desteği
Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi,belgesel,dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar için %60 oranında 1.200.000 TL ye kadar, iş birliği kuruluşları için %70 oranında 2.400.000 TL ye kadar desteklenir.

15. Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Desteği
Sektörde faaliyet gösteren İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 er adet gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 1.800.000 TL ye kadar desteklenir.

16.Hiser Projesi Desteği
Sektörde faaliyet gösteren İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analiz, eğitim, danışmanlık ve tanıtımına yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir. Proje süresi 3 yıldır.

17. Sanal Fuar Organizasyon Desteği
Sektörde faaliyet gösteren İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 adet gerçekleştirilen sanal fuara ilişkin organizasyon gideri %70 oranında ve faaliyet başına 960.000 TL tutarında desteklenir.

18. Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Desteği
Bakanlık tarafından uygun görülen birliklerin;
a-Sektörel internet portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin giderler,
b-Pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri
c-Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişilerin ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvuruların incelenmesi takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri en fazla 5 yıl boyunca %100 oranında ve yıllık en fazla 9.600.000 TL tutarında desteklenir.

19. Yarışma ve Etkinlik Desteği
Sektörde faaliyet gösteren İş birliği kuruluşlarının sağlık ve spor hizmetleri sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma ve etkinliğe ilişkin giderler %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.4000 TL tutarında desteklenir

2.Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Bölgesel Teşvik Destek Unsurları ve Oranları
DESTEK UNSURLARI BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı*(%) OSB ve EB Dışı 15 20 25 30 40 50
OSB ve EB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta primi İşveren Hissesi Desteği **/*** OSB ve EB Dışı 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl
OSB ve EB İçi
OSB ve EB Dışı 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl
OSB ve EB İçi
Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var
Faiz veya Kar Payı Desteği İç Kredi - - 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi - - 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği *** - - - - - 10 Yıl


Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Bölgesel Desteklerden Kimler Faydalanabilir?

• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
• Dernekler ve vakıflar,
• Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır.

Desteklerden Yararlanabilecek Kurum Sektörleri Nelerdir?

Sağlık turizmi sektörü için sağlık kuruluşu ve sağlık turizmi aracı kuruluşu, spor turizmi için konaklama tesisi ve seyahat acenteleri desteklerden yararlanabilecektir.

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Minimum Yatırım Tutarları Ne Kadardır?

1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL,
3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.

Sağlık turizmi kapsamında “yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları” Öncelikli Yatırım Konusu olarak değerlendirilip 5. Bölge desteklerinden faydalanılabilir.

Öncelikli yatırım konularında 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Bölgeler;
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL


Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığıyla ODS Şirketinize Nasıl Yardımcı Olur?

Sektör kapsamında sağlanan teşvik ve destek danışmanlığı ile şirketiniz için rakiplerinden bir adım öne çıkmasını sağlamaktadır. Geniş hizmet yelpazemizle sağlık turizmi çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kazandığımız tecrübeler ile hibe teşvik, Ar-Ge/Tasarım ve yatırım teşvik gibi kategorilerde sektörde çok sayıda projeyi başarıyla sonuçlandırdık. ODS Danışmanlık sektördeki tecrübesi ile birlikte ihtiyacınız olan her süreçte şirketinize destek sağlayacaktır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Fikri Mülkiyet İhlali

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İhracatta Maliyet Kontrolü ve Verimlilik

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

L2 Yetki Belgesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız