DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Sanayi Sicil Belgesi

6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali gibi sektörlerde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgeye Sanayi sicil belgesi adı verilir.

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 1.maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi, sanayi işletmelerine devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmelerin yanı sıra elektrik veya diğer enerji üreten santrallere ve gemi inşaatı gibi büyük inşaat firmalarına Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen belgedir.

Sanayi Sicil Belgesi Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak alınmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

• Dilekçe
• İşletmenin bağlı olduğu odadan aldığı Kapasite Raporunun Aslı Gibidir Onaylı Sureti
• İşletmeye ait Sanayi Sicil Belgesi
• İşletmeye ait Ticaret Sicil Gazetesi
• İşletme Yetkililerinin İmza Sirküleri (Kişi ise imza beyannamesi)
• Yetki Belgesi
• Kira Sözleşmesi (Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin fotokopisi)
• Yıllık İşletme Cetveli

Kimler Sanayi Sicil Belgesi Almak Zorunda?

Sanayi sicil belgesi, devletin her alanda üretim sağlayan sanayicilerin toplam iş gücü, makine ve üretim kapasitesini hesap edebilmesi, halihazırdaki sanayicinin durumu hakkında istatistiki verilerin hesap edilebilmesi adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilen bir belgedir. 6948 sayılı yasa gereği üretim sağlayan her sanayicinin üretime başlayıp kapasite raporunda belirtilen üretime başlama tarihinden 2 ay içerisinde sanayi sicil belgesi alması zorunlu tutulmuştur. Aksi halde işletmlere sanayi sicil belgesini alsalar dahi idari para cezası uygulanmaktadır. Sanayi sicil belgesinin çıkarılmasında devlete herhangi bir harç ödemesi uygulanmamakta olup ayrıca sanayi sicil belgesinin alınabilmesi adına kapasite raporunun olmazsa olmaz olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerin Yükümlükleri Nelerdir?

• Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması halinde ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içinde Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunlu tutulmuştur.
• Kanunun 5. maddesi tarafından işletmeler her sene bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi zorunludur.
• Kanunun 10. Maddesi gereği Sanayi Sicil Belge’sinin görevli memura verilmesi zorunludur.
• Kanunun 11. maddesi gereği belgede doğru bilgi verilmesi zorunludur.
• Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezasına tabi tutulur.

Sanayi Sicil Belgesi Olmazsa Ne Olur?

Verilen zaman içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2020 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip olan işletmeler hakkında; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'na göre 2022 senesi içerisinde 1.730,00 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.
Sanayi Sicil Belgesine sahip olan işletmelerin Yıllık İşletme Cetveli bildirme sorumluluğunu -oluşabilecek yoğunluklar sebebiyle- son günlere bırakmadan yerine getirmeleri beklenir.

Sanayi Sicil Belgesi Olmadan İhracat Yapılır Mı?

Bir işletmenin, 3065 Sayılı KDV Kanunui kapsamında ihraç kayıtlı satış yapabilmesinin temel şartı imalatçı vasfına sahip olmasıdır. Mükellefler arasında ihraç kayıtlı satışı, diğer şartları da taşımak koşuyla sadece Sanayi Sicil Belgesine sahip imalatçılar sağlayabilirler.
Detaylara girmeden konuya ilişkin doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek gerekirse; Genellikle işletmenin kapasite raporu varsa o işletme imalatçıdır, sanayi sicil belgesi ikinci plandadır diye düşünülmektedir. Oysa işin doğrusu şu şekildedir; “İhraç kayıtlı satışın yapıldığı dönemde, sanayi sicil belgesi bulunmuyor, kapasite raporu bulunuyor ise tecil terkin sisteminden faydalanamaz. Buna karşılık olarak, İhraç kayıtlı satışın yapıldığı dönemde, sanayi sicil belgesi bulunuyor, kapasite raporu bulunmuyor ise tecil terkin sisteminden yani ihraç kayıtlı satış uygulamasından faydalanabilir.

Sanayi Sicil Belgesinin İşletmelerine Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Sanayi Sicil Belgesi Sanayi İşletmelerine;
• Elektrik Faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden Ödeme,
• Elektrik Kullanımlarından %2 Oranında TRT Payının Hesaplanmaması,
• İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde KDV Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanması,
• Kamu İhale Kanununda Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesi,
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sağladığı Desteklerden Faydalanması,
• Sanayi Sicil Belgesine Ait Bir Suretin TEDAŞ’a Verilmesiyle Sanayi Abonesi
• Tarifesinden Elektrik Faturalarını İndirimli Ödeme
gibi avantajlar sağlamaktadır. – Ayrıca Bankalar tarafından ihracat kredileri (Türk Eximbank) ile kredilendirilen firmaların imalatçı olup olmadıklarının tespitinde “Sanayi Sicil Belgesi” talep edilebilmektedir.– Sanayi Sicil Belgesi’ni 2 yılda bir vize ettirmek ve aynı zamanda yıllık işletme cetvellerini vermek yükümlülüğü getirilmiştir. Hatalı bildirimlerde idari para cezası uygulanmaktadır.– Bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması durumunda her üretim yerinin ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilinmesi Gereken Önemli Konular

İlgili Kanunun 4.Maddesine Göre;
• İşletme unvanı değişikliğinde,
• İşletmenin üretim konusu değişikliğinde,
• İşletmenin iş kolu değişikliğinde,
• İşletmenin kapasite raporundaki değişikliğinde,
• İşletmenin adres değişikliğinde,
• İşletmenin üretime son vermesi durumlarında,

1 ay içinde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne başvuru yaparak belgeyi alması gerekmektedir. İlgili Kanunun 2. Maddesine Göre;Sanayi Sicil Belgesi’ni almaları ve bu belgenin verilişinden itibaren 2 yılda bir vize yaptırmaları gerekmektedir. Diğer Konular;Üretim yeri birden fazla olan işletmeler her bir üretim yeri için ayrı Kapasite Raporu çıkararak, Sanayi Sicil Belgelerini ayrıca alması gerekmektedir.Belge yenilemesi için; Belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile ilgili Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir. Yenileme işlemleri 2 yılda bir yapılır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Sanal Kapsayıcılık

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Marka Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Müşteri Portalı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Mikrofinans

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız