DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Sedex

Sedex Nedir?

Birçok üretici ve tedarikçi şirketin işletmelerinin etik ve sosyal sorumluluk standartlarına uygunluklarını değerlendirmek ve paylaşmak için kullanılan bir tedarik zinciri denetim ve raporlama sistemi ve platformu olan Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) kullanılır. Dünya çapında birçok şirket ve tedarikçi, 2004 yılında kurulan SEDEX'i kullanıyor. Tedarik zinciri şirketlerinin sosyal ve ahlaki sorumluluklarını değerlendiren denetimler yapılabilir, raporlar paylaşılabilir ve tedarikçi şirketlerin performansı izlenebilir. Üreticiler ve tedarikçiler, SEDEX platformu aracılığıyla şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar. Tedarikçi işletmeler, ürünlerin üretildiği tesislerde çalışanların işçi haklarına saygı gösterilip gösterilmediğini, çalışma koşullarının uygunluğunu, çevresel uygulamaları ve diğer etik konuları değerlendiren denetimlere tabi tutulurlar. SEDEX'in temel amacı, küresel tedarik zincirlerinde etik ve sosyal sorumluluk standartlarını artırmak, iş koşullarını iyileştirmek ve çevresel etkilerini azaltmaktır. Bu nedenle, tüketiciler ve iş ortakları, mal ve hizmetlerin üretildiği tesislerin sosyal ve ahlaki sorumlulukları hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve birlikte çalışırken daha bilinçli kararlar verebilirler. Sedex, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sürdürülebilirlik konularına önem veren tedarikçiler ve şirketler için önemli bir araçtır ve küresel tedarik zincirlerinde daha adil ve sürdürülebilir uygulamaların yayılmasına katkıda bulunur.

Sedex Belgesi Nedir?

Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) platformunda üyelik ve denetim sürecini tamamladıktan sonra, tedarik zincirindeki etik ve sosyal sorumluluk uygulamalarını kanıtlayan şirketlere SEDEX Belgesi verilir. Şirketlerin sosyal sorumluluk, etik değerler ve çevresel uygunluk konularında ne kadar iyi çalıştıklarını SEDEX Belgesi gösterir. Tedarik zinciri denetimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk raporlamalarının yapılması ve paylaşılması, SEDEX platformu aracılığıyla kolaylaştırılmıştır. Bu platform, şirketlerin tedarik zinciri içindeki tesislerde çalışma koşullarını, işçi haklarına uyumu, çevresel uygulamaları ve diğer etik konuları değerlendiren denetimler yapmasına olanak tanır. SEDEX platformuna üye olmanın bir sonucu olarak, işletmeler, tedarik zinciri içindeki işletmelerin etik ve sosyal sorumluluk uygulamalarını takip edebilir ve raporlarını paylaşabilir. Şirketlerin SEDEX Belgesi almak için SEDEX platformu tarafından belirlenen denetim süreçlerini tamamlamaları gerekir. Tedarik zinciri içindeki işletmelerin etik standartları ve çalışma koşulları, bağımsız denetim kuruluşları tarafından değerlendirilir. SDEX Belgesi, şirketlerin etik değerlere ve tedarik zinciri içinde sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularında uygun davrandığını göstermektedir. Bu belge, tedarik zinciri içinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamaya yardımcı olurken, şirketlerin itibarını artırabilir ve yatırımcılar, tüketiciler ve iş ortakları tarafından tercih edilme şansını artırabilir.

Sedex Belgesi Nasıl Alınır?

Sedex Belgesi (Supplier Ethical Data Exchange) almak için üye olmanız gerekir. Şirketiniz şu anda Sedex'e üye değilse, resmi web sitesi üzerinden üyelik işlemlerini başlatabilirsiniz.
Veri Paylaşımı: Sedex üyesi olarak, şirketinizin etik ve sosyal uygunluk bilgilerini diğer tedarik zinciri üyeleriyle paylaşmak için bir veri tabanına kayıt yaptırabilirsiniz.
Tedarikçi Değerlendirmesi: Sedex, tedarik zincirinde yer alan her tedarikçinin uygunluklarını değerlendirir ve kontrol eder. Sonuç olarak, belge almadan önce şirketin uygunluk standartlarını karşılaması çok önemlidir.
Sedex Denetimi: Tedarikçilerin etik ve sosyal uygunluk standartlarına uyduğunu doğrulamak için Sedex denetimleri yapılır. Bu denetimleri düzenli olarak takip etmek çok önemlidir.
Raporlama: Tedarik zincirinizdeki etik ve sosyal uygunlukla ilgili verileri düzenli olarak raporlamak ve güncel tutmak, Sedex belgesi almak için gereklidir.
Lütfen unutmayın ki belge alım süreci her ülkede, her sektörde ve her şirkette farklı olabilir. Sonuç olarak, Sedex'in resmi web sitesini ziyaret ederek güncel bilgilere ve belge alım sürecine ilişkin ayrıntılara erişebilirsiniz.

Sedex Denetimi Nedir?

Sedex Denetimi, tedarik zincirindeki işletmelerin etik, sosyal ve çevresel olarak ne kadar uygun olduğunu kontrol etmek için uygulanan bir denetim yöntemidir. Sedex, tedarik zincirindeki şirketler arasında etik ve sosyal sorumlulukları geliştirmek ve geliştirmek için bir veri paylaşım platformu olan Supplier Ethical Data Exchange'tir.
Sedex Denetiminin amacı, tedarik zinciri üyelerinin belirli uygunluk standartlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemektir. Bu denetimler, şirketlerin çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, kötü çalışma koşulları, iş güvenliği ve çevresel etki gibi konularda nasıl hareket ettiklerini inceler.
Genellikle şirketin tesislerinde ve iş süreçlerinde yapılan denetimler, belirli standartlara ve yasal gerekliliklere uygunluğu değerlendirmek için gerçekleştirilir. Denetim, kuruluşun etik ve sosyal sorumluluklarını yerine getirme düzeyini belirlemede yardımcı olur.
Sedex Denetimi, tedarik zincirinde şeffaflığı ve sosyal sorumluluğu artırmak için çok önemli bir araçtır. Sedex üyeleri, denetim sonuçlarını diğer tedarik zinciri üyeleriyle paylaşarak tedarik zincirindeki her bir üyenin etik ve sosyal uygunluğunu destekler.
Sedex Denetimi, etik ve sürdürülebilirlik alanlarında iyileştirme yapmak isteyen şirketler için önemli bir adımdır çünkü şirketlerin sosyal sorumluluklarına odaklanır. Bu tür denetimler, işletmelerin daha şeffaf ve sorumlu bir tedarik zinciri kurmalarına yardımcı olur ve aynı zamanda toplumsal etkileri artırırlar.

Sedex Denetimi Nasıl Yapılır?

Sedex Denetimi, tedarik zincirindeki işletmelerin etik, sosyal ve çevresel olarak ne kadar uygun olduğunu değerlendirmek için uygulanan bir denetim yöntemidir. Sedex Denetimi, yasal ve belirli standartlara uygunluğu kontrol etmek için uzman denetçiler tarafından yürütülür. Sedex Denetiminin temel adımları şunlardır: Planlama: Denetçilerin tedarikçi ve tesis hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için denetim planlanır. Denetçiler, kontrolün kapsamını belirler ve kontrol edilecek alanları belirler.
Hazırlık: Denetlenecek tedarikçiyle iletişime geçen denetçiler, denetimin tarihini, yerini ve süresini belirler. Aynı zamanda, denetim kapsamına göre tedarikçiden gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir.
Denetim Uygulaması: Tedarikçinin tesisine belirlenen tarih ve saatte denetçiler gider. Tesis gezisi, röportajlar ve belge incelemeleri, denetim sürecinin bir parçasıdır. Belge İncelemesi: Denetçiler, tedarikçinin ücret bordroları, çalışan kayıtları ve politika ve prosedür belgeleri gibi ilgili belgeleri inceler. Tedarikçinin iş süreçleri ve uygunluk durumu bu belgelerde bulunabilir.
Röportajlar: Tesis yöneticileri ve çalışanları ile röportajlar yapılarak, denetçiler iş süreçlerini ve uygulamalarını değerlendirir. Tedarikçinin etik ve sosyal sorumluluk konularındaki yaklaşımını anlamak için bu röportajlar gereklidir.
Tesis Gezisi: Denetçiler, iş güvenliği, çalışma koşulları ve çevresel uygulamalar gibi konularda incelemeler yaparlar.
Sonuçların Değerlendirilmesi: Denetçiler, denetim sonuçlarını değerlendirerek tedarikçinin uygunluk düzeyini belirler. Bu bulgular daha sonra bildirilir.
Raporlama: Denetim sonuçları resmi bir rapor halinde hazırlanır ve tedarikçiye iletilir. Raporda, uygunluk düzeyi, iyileştirme önerileri ve varsa ihlaller belirtilir.
Sedex Denetimi, şirketlerin etik, sosyal ve çevresel standartlara uygunluğunu değerlendirmek için bir araç olarak kullanılır ve tedarik zincirinin daha şeffaf ve sorumlu olmasına yardımcı olur. Denetim sonuçları, Sedex platformu aracılığıyla tedarik zinciri üyeleriyle paylaşılır ve tedarikçilerin sürekli olarak iyileştirme yapmalarına teşvik eder.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

C2 Yetki Belgesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Süreçleri Tasarımı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Çeviklik

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız