UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Sektör Analizi

07.10.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Sektör Analizi

Sektör Analizi Nedir?

Bazı kaynaklarda sektörel analiz olarak da geçen sektör analizi ekonominin seçilmiş bir sektörünün demografik, fiyatlandırma ve farklı diğer ekonomik boyutlarının istatistiksel analizidir. Bu analiz sonucu kurum ya da kuruluşların performansı derinlemesine incelenmiş olur.

Kaynak tedariğinden stok yönetimine uzanan, içerisinde inovasyon ve ürün pazarlamanın da bulunduğu geniş bir noktaya etki eden sektör analizi sayesinde kurum ya da kuruluşlar gelecekleri hakkında fikir sahibi olmakla kalmayıp, geleceklerine tedbirle yaklaşabilme fırsatını da yakalamış olurlar.

Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

Sektör analizi uzun ve meşakkatli bir süreçtir bunun nedeni de bir boyutun eksikliğinde tüm analizin yanlış olabilmesidir. Bu nedenle aşamalara sadık kalarak kurum ya da kuruluşların sektör analizini oluşturmak oldukça kritiktir. Bu aşamalar;
• Hali hazırda var olan tüm raporlar okunmalıdır.
-Daha önce yapılmış kapsamlı bir sektörel analiz raporu da işe yarayabilir fakat piyasa çok çabuk değişen bir kavram olduğundan önceki raporlardan edinilen kümülatif bilginin şu anki piyasayla alakası araştırılmalıdır.

• Sektörler karıştırılmamalıdır.
-Sektörler birçok alt parçadan oluşur bu nedenle kurum ya da kuruluşların amacıyla örtüşen bir alt parça seçilmelidir.

• Arz-Talep analizlerine dikkat edilmelidir.
-Belirli bir ürünü araştırmak gerekiyorsa Arz-Talep analizlerine bakılarak tahminlerde bulunulabilir.

• Rakiplerin analizi yapılmalıdır.
-Piyasadaki diğer kurumların ilerlemeleri ya da gerilemeleri gözden kaçırılmamalıdır.

• Sektörün işleyişine odaklanılmalıdır.
-Analiz belirli bir sektöre ait olmalıdır bu nedenle sektörün işleyişini anlamak anahtar görevi görür.
şeklindedirler.

Tüm bu unsurları atlamadan yerine getiren kurum ve kuruluşlar başarılı bir sektör analizi elde etmiş olurlar. Aksi takdirde eğer aşamalar atlanırsa bilgi karmaşası yaşanabilir. Sektör analizi çarklı bir sistem gibidir ve iç düzeni oldukça önem gösterir.

Sektör Analizi Yapılırken Dikkate Alınan 3 Kavram Nedir?

Sektör analizi yapılırken dikkat edilmesi gereken 3 kavramlar şunlardır;

• Porter’ın Beş Güç Modeli
-Rekabet Gücü: Birçok kurum ve kuruluş arasında ivmesini devam ettirmek isteyenlerin rekabet gücüne ihtiyaçları vardır.
-Rekabetin Şiddeti: Rekabet şiddeti sektördeki kurum ve kuruluşların kar oranlarını tespit etmekte yardımcı olur.
-Müşterilerin Pazarlık Gücü: Aynı üründen birçok kurum ve kuruluş üretip sunmuşsa müşterilerin pazarlık gücü artar ve bu kurumları birbirine düşürmekle kalmayıp zararı de beraberinde getirir.
-Tedarikçilerin Pazarlık Gücü: Tedarikçiler hammaddenin hem kalitesini düşürüp hem de fiyatını yükseltebilir. Bu durum kurum ve kuruluşlara oldukça zarar verir.
-Sektöre yeni girenlerin oluşturduğu tehdit: Sektöre yeni giren kurum ve kuruluşlar mevcut kurumların fiyatlarını düşürmeleri konusunda bir baskı oluşturur.
-İkame (Aynı amaç için kullanılabilen) ürünlerin oluşturduğu tehdit: İkame ürünler sektördeki kar oranını sınırlar ve bu durum kurum ve kuruluşlara bir tehdit oluşturur.

• Kapsamlı Faktörler Analizi (
Pest Analizi)
-Siyasi Etkenler: Bir ülkenin seçili bir sanayi dalı üzerindeki etki miktarını gösterir.
-Ekonomik Etkenler: Ekonomi kurum ve kuruluşları doğrudan etkileyebilen ve uzun süreçler yansımalara sahip performans niteleyici faktörlerdir.
-Sosyolojik Etkenler: Pazarın nasıl bir sosyal çevrede olduğunu ve bu çevrenin sınıflandırılmalarını göstermektedir.
-Teknolojik Etkenler: Teknolojide olup sanayi dallarını etkileyen yenilikleri kapsar.

SWOT Analizi
-Ürün: Hangi ürünleri üretiyor ve piyasaya sunuyoruz?
-Süreç: Bu ürünleri satmak için ne kadarlık bir süreç kullanıyoruz?
-Müşteri: Müşteriler neden bizim kurumumuzu ve ürünümüzü tercih ediyor?
-Dağıtım: Ürünü müşteriye ulaştırmamızı hangi bağlam sağlıyor?
-Finans: Bu ürünü geliştirmek için ve satmak için ne kadar finansman gerekli?
-Yönetim: Tüm bu uzun sürecin sorumluluğunu kim alacak ve bu süreci yönetecek?

Bu soruların cevaplarını alarak kapsamlı bir analiz oluşturulur.
Bu 3 temel kavram sektör analizinin demir başlarını oluşturur. Sektör analizini en kapsamlı ve verimli şekilde yerine getiren bu 3 kavram detaylar atlanmadan, iyi düşünülerek tasarlanmışlardır.

Sektör Analizinin Kapsamı Nedir?

Sektör analizi kapsam olarak 2 ana yaklaşıma ayrılır. Bunlar;
● Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım
● Sektör Rotasyonu Yaklaşımı
Şeklindedirler.

Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım: Daha iyi olabilecek potansiyele sahip kurumları ararken öncelikle makroekonomik durumlara odaklanır. Örneğin; işsizlik oranı ve enflasyon. Genelden özele doğru bir araştırma anlayışını benimseyerek çalışan yaklaşımdır.

Sektör Rotasyonu Yaklaşımı: Yatırımcılar sektörün farklı yerlerindeki yatırımlarına yön verirler. Pazardaki popülariteye göre satın alımlar ve satımlar yaparak sektördeki kar düzenini değiştiren yaklaşımdır.

Bu iki yaklaşım aslında ticaret sektörünün o kadar durağan ve masa başı bir sektör olmadığını gözler önüne seriyor. Bu da bizi sektör analizinin önemine getiriyor.

Sektör Analizi Yapmak Neden Önemlidir?

● Sektör analizi pazardaki iniş çıkışlı durumu açığa kavuşturmakta yardımcı olur.
● Açığa çıkan ve erişim sahibi olunan veriler sayesinde belirli bir plan kurmak mümkündür.
● Potansiyel yatırımcı ve müşterileri keşfetmenizi sağlar.
● Planlı ilerlendiği için risk faktörleri azalır.
● Potansiyel yatırımcıların yanı sıra yatırım yapılabilecek alanları da belirtir.
● Marka değerini belirler ve böylece kurumlar hem finansal hem de genel olarak özgünleşirler.
Tüm bu faktörler, sektör analizinin birçok konuda güvenli alan oluşturduğunu işaret ediyor. Gereksiz risklerden dahi korunma sağlayan sektör analizi, kapsamlı yapıldığı takdirde, kurumun ömrünü ve üretkenliğini mümkün mertebe uzatır.

Sektör Analizi Yapmanın Avantajları Nelerdir?

● Kurum ya da kuruluşların sektördeki önem derecesi ve konumunu gösterir.
● Yoğun süreçlere karşı kurum olarak direnç geliştirmeyi olanaklı kılar.
● Ürün pazarlama ve reklam planı oluşturmanızı sağlar.
● Daha güven dolu yatırımlara teşvik eder.
● Müşterilerle daha sağlıklı ilişkiler kurmayı sağlar.

Bu maddeler sektör analizinin tek başına ne kadar çok bilgi verebildiğini ortaya koyuyor. Sektör analizi detaylı bir süreç olması nedeniyle başarılı bir şekilde yapılmış hali oldukça köklü bilgiler taşır. Kurum ve kuruluşların geçmişi, şimdisi ve geleceği hakkında aynı anda konuşabilen yegâne unsurlardan biridir. Bu durum da sektör analizine sahip bir kurumu diğerlerine göre daha avantajlı konumda bırakır.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle