UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Sürdürülebilirlik Nedir?

19.10.2022 

Linked

Büşra Yar

-

Profili görüntüle

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, kaynak sıkıntıları ve tükenme riskleri yaşamadan insanlığın yaşamının daimî olabilmesidir. Sürdürülebilirlik 3 kategoriye ayrılır. Bu kategoriler;
• Çevre Koruma
-Gelir şeffaflığı
-Atıklar
-Emisyonlar
-Su yönetimi

• Sosyal Gelişim
-İnsan hakları
-Sosyal adalet
-Fırsat eşitliği
-Kültürel miras

• Ekonomik Büyüme
-İnovasyon
-Risk yönetimi
-Tasarruf
-Gelir şeffaflığı
şeklindedirler.

Sürdürülebilirlik birçok alanda yer edinen ve çeşitlere sahip bir kavram olsa da hedef noktası daima insanlığın daimî olabilme yetisini güçlendirmektir. Bu hedef noktası kendini ticaret ve e-ticaret sektörlerinde de göstermiş ve yönlendirmelerde bulunmuştur. Bu nedenle sürdürülebilirliği sosyo-ekolojik bir süreç olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.

Sürdürülebilirlik Amacı Nedir?

Sürdürülebilirlik kavramı ile temel olarak doğa dostu modellere dayanan ekonomik kalkınma, sosyal eşitliğin tesisi ve çevrenin korunması hedeflenmektedir. Küresel toplumun özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha müreffeh olan toplumlar ve daha iyi yaşam standartları için ekonomik kalkınmaya öncelik vermesi çevreye verilen zararı oldukça artırmış, bu durum hızlı kaynak tüketimini ve artan oranda bir çevre kirliliği meydana getirmiştir. Yakın dönemde küresel toplum çevresel tahribatın artan etkilerini iyice fark etmiş ve gelecek nesillere yönelik derin bir sorumlulukla yeni, çevre dostu ve gelecek nesil bilinci yüksek kalkınma yaklaşımlarını içsel hale getirilmiştir. Genel olarak baktığımızda sürdürülebilirlik kavramı tüm ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlar arasında olan bir denge gözetilmesini, doğal ve beşeri kaynakların gereksiz şekilde tüketiminden kaçınılması konusunda kitlelere bir farkındalık kazandırılmasını, ekonomik büyümenin, insani gelişmenin temeli olmaya devam etmesini fakat bunu temin ederken çevresel olarak daha az yıkıcı hale gelmesini ve bu hedef için yeni anlayışlar ve uygulamaların toplumlar, yerel, bölgesel unsurlar dahil olmak üzere tüm örgütsel yapılarda sistemleşmesini hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik günümüz dünyası için olduğu kadar gelecek nesiller için de geniş bir tabana yayılmış refahı tesis eden ekonomik, çevresel ve sosyal sorunları ortaklaşa şekilde ele alarak sağlıklı bir toplum oluşturmayı hedef alan uzun vadeli bir yaklaşıma işaret etmektedir.

Sürdürülebilirlik, toplumların temel istihdam, gıda, su ve enerji ihtiyaçlarının karşılandığı, sürdürülebilir bir nüfus seviyesi ile ilerlemekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerle aynı kalitede büyümesine imkan sağlayan bir modeli hedeflemektedir. Tüm dünya ülkelerinin küresel toplum ve gelecek nesiller adına yüksek bir bilinç seviyesi ile hareket etmesini, insan yaşamına onurlu, sağlıklı, temiz ve güvenli bir çevrenin sürekliliğini, doğal ve beşeri kaynakların korunmasını, sosyal ilerleme seviyesi yüksek, eşitlik ve adalet vurgusuyla hareket eden sistemlerin oluşmasını hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik Ne Zaman Hayatımıza Girdi?

Sürdürülebilirliğin hayatımıza girmesi 19. yüzyıl sonlarına doğru olmuştur. Sanayi devrimi ile birlikte artan nüfus var olan kaynakları sınırsızmış gibi hızlı bir şekilde tükenmeye başlamıştır. Sürdürülebilirlik kavramının önemi 1972'de Stockholm' de gerçekleştirilen Dünya Çevre Konferansı Raporuyla gündem haline gelmiştir.

Sürdürülebilirlik İçin Neler Yapılabilir?

Sürdürülebilir yaşam, konforumuzdan vazgeçmek ve buna göre hareket etmek anlamına gelmiyor. Yalnızca seçimlerimizi yaparken daha özenli şekilde davranıp alışkanlıklarımızı daha iyi olanla değiştirmek anlamına geliyor. Yediğimiz, içtiğimiz ve seçtiğimiz ürün ve araçlardan atıklarımıza kadar olan mevcut davranışlarımızda bilinçli şekilde davrandığımızda dünyayı kurtarabileceğimiz anlamına geliyor. Üstelik bu noktada atılabilecek kolay ve etkili çok fazla adım bulunuyor. İşte bunlardan birkaçı ve sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak adına yapabileceklerimizi şu şekilde göstereiliriz:
● Daha Az Enerji Tüketin.
● Dijital Temizlik Yapın.
● Yenilenebilir Enerji Kullanın.
● Daha Az Su Harcayın.
● Yürümeyi Tercih Edin.
● Kağıt Tüketimini Azaltın.
● Tek Kullanımlık Ürün Kullanımını Azaltın.
● Vegan Beslenmeye Geçin.

Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Küresel ısınma mücadelesi, aslında sürdürülebilirlik kavramının önemine oldukça iyi bir örnektir. Küresel ısınmayla mücadelenin amacı yeryüzünün ileride yaşayacağızorluklara karşı önlem almaktır. Öyle bir sistemin içerisinde bulunuyoruz ki aslında doğa bize tüm nimetlerini sermek üzere hazır bulunuyor.
Dışarıdan herhangi bir müdahale olmadıkça doğal kaynaklarımız dünyaya yetecek kadar fazladır. Ancak gösterilen ilgisizlik ve özensizlik sonsuz olduğu düşünülen kaynakların bile aslında bir gün tükenebileceğini bize gösterir. Şu bir gerçektir ki yaşadığımız gezegene gereken saygıyı göstermiyoruz kimi zaman ve ihtiyacımız olandan çok daha fazla olanı tüketiyoruz. Sürdürülebilirlik planları sayesinde aslında tüm bu negatif etkiyi pozitife çevirmek bizim elimizde bulunuyor. Sürdürülebilirlik konusunda bize oldukça fazla sorumluluk düşüyor. Öncelikle sürdürülebilirliğin önemini benimsemeli ve hayatımızı buna göre şekillendirmeliyiz. Birey olarak yapılan her hareketin topluma büyük yarar sağlayacağını unutmamak gerekir. Aydınlatma, ısınma, temizlik ve hatta beslenme gibi günlük ihtiyaçlarımızda yapacağımız birtakım “yer değiştirmeler” ya da “değişimler” sayesinde büyük adımlar sağlayabiliriz. Bu attığımız adımlar da emsal teşkil edecek ve dahası topluma büyük bir örnek olacak bu sayede birey olarak attığımız adım her yeni gün zincirine yeni bir halka ekleyerek büyüyecek ve günün sonunda mutlu bir doğa, güvenli yarınlar ve daha güzel bir gelecek de bizleri bekliyor olacak.

Sürdürülebilir Bir Yaşam Ne Demek?

Sürdürülebilir yaşam, yeryüzünün kısıtlı kaynaklarını şahsi kullanım oranınızı azaltmak adına daha çevre dostu bir yaşam sürdürmek üzere birtakım değişiklikler yapma fikridir. Alternatif olan ürünler, ulaşım ve enerji tüketimi sayesinde, ayrıca beslenme tarzınızda yapacağınız değişikliklerle çevre dostu bir şekilde yaşamak bireysel karbon ayak izimizi düşürebilir ve gezegenimizi korumamıza yardımcı olabilir.

Sürdürülebilirlik Hangi Alanlarda?

Çevresel sürdürülebilirliğin çevrelediği alanlar, çevreye etki bırakılan alanlar olarak da değerlendirilebilir. Bu alanlar aynı zamanda kurumların karşılaşabileceği fiziksel riskleri de içinde bulundurmaktadır.
Örnek olarak sera gazı emisyonları sonucunda meydana gelen iklim değişikliği ekstrem doğa olaylarına sebep olmaktadır. Bu gibi olaylar, kurumların üretim faaliyetlerini engelleme potansiyeline sahiptir. Böyle bir senaryo yaşamak istemeyen kurumlar, emisyonlarını azaltma hedefleri belirleyerek çevresel riskleri azaltmak adına aksiyon almaktadır.
Çevresel sürdürülebilirliğin kapsadığı alanlar arasında; ham madde kullanımı, enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, atık yönetimi, biyoçeşitlilik ve tedarik zinciri bulunmaktadır. Bu alanlar, bireysel ve kurumsal anlamda birçok sorumlu çevre uygulaması için yol haritası konumundadır.

Sürdürülebilirlik Endeksi Nedir?

Sürdürülebilirlik endeksi, yatırımcıların sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyip, geliştiren kurum ya da kuruluşları diğerlerinden ayırt eden etkili bir piyasa mekanizma aracıdır.

Ülkemizde en çok öne BIST Sürdürülebilirlik Endeksi çıkar. Bu endeksin amacı, kurum ya da kuruluşlar arasındaki anlayış ve bilgi alışverişini sağlamaktır.
-Piyasa değeri
-Fiili dolaşımdaki pay oranı
-Katsayı
-Sınırlama oranı
gibi unsurları kapsayarak piyasaya açıklık kazandırır.

Sürdürülebilirlik Kavramları Hangi Başlıklardan Oluşur?

Sürdürülebilirlik 3 başlıktan oluşur. Bunlar sürdürülebilirliğin tanımında da gördüğümüz,
• Ekonomik Büyüme
• Sosyal Gelişim
• Çevre Koruma
Şeklindedir.

-Ekonomik Büyüme, çevreyi hasara uğratmadan insanların refah seviyesini iyileştirmeyi amaçlar. Bu başlıkta, çevreye hasar verilmeden elde edinilen ticari ve ekonomik kazançların insanlık için daimî olacağı düşünülür.
-Sosyal Gelişim, sosyal olarak verimin artmasını amaçlar. Sosyal verimi ölçebileceğimiz alanları (sağlık, eğitim, vs.) öncelikli tutmak üzere birçok alanın zenginleştirilmesini ve buna ek olarak toplumun hedeflerine ulaşması amaçlanır.
-Çevre Koruma, gerek ticaret ya da tarım sektöründe gerekse sağlık sektöründe kullanılan her türlü hammaddenin sürdürülebilir olarak kalmasını amaçlar. Hammaddeleri denkleme detaylı düşünerek katan çevre koruma potansiyel bir gelecek için oldukça önemlidir.

Bu başlıklar bir ülkenin tamamına yayılır ve her bir kurum ya da kuruluşu etkiler. Ticaret sektörü de bu başlıklardan kendine düşen payı alır. Gerek ekonomik büyüme stratejileri gerek sosyal olarak ticaretin konumu gerekse üretim yapılırken uygulanan çevre koruma politikaları bunu açıkça gösterir.

Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim Yaklaşımı Nedir?

Sürdürülebilir Gelişme odaklı Eğitim (SGE), bireylerin çevre hakkında bilgi edinip bu bilgileri analiz ettikten sonra bilinçlerini iyice geliştirmeleriyle gerçeğe dökebilmelerini hedefler. Bu sayede bireylerin gelecek hakkında daha hazırlıklı ve eleştirel düşünceye daha açık olacaklarını düşünen bir yaklaşımdır.

Eğitimle sürdürülebilir gelişmenin daima beraber ilerlediğini düşünen bu yaklaşım olaylara daima gelecek odaklı bakar. Geleceğin ticaret sektörü, sağlık sektörü ve eğitim sektörü gibi temel sektörlerin günümüzden de sağlıklı olabilmesi adına erken yaşta bilinçlendirilmelerin şart olduğunu savunan bu yaklaşım endişesinde haklıdır. Erken bilinçlendirme; bireyleri, hammaddeleri, sektörleri ve insanları olası bir riskten korumak için oldukça önemlidir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurum ve kuruluşların uzun sürelerce değerini korumak ve süregelir kılmak adına birçok faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile bir olup olası riskleri verimli bir şekilde yönetmesi olarak tanımlanan kurumsal sürdürülebilirlik sadece ekonomik bir boyuttan oluşmaz. Aksine içerisinde sosyal ve kurumsal yönetim gibi birçok farklı faktörleri barındırır.

Sürdürülebilirlik anlayışının kurumsal alanlarda yansıması, kurumların çalışan hakları gibi unsurlara verdikleri önemi gösteren yayımladıkları raporlarda oldukça net gözler önüne çıkmaktadır. Bu durum da piyasadaki diğer kurum ve kuruluşları etkileyerek ortak paydaların oluşmasını sağlıyor.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Nelerdir?

• Çevreye verilen zararı önleyebilecek tedbirlerde, çevresel ve uluslararası kurumların ya da bireylerin ortak bir şekilde anlaşmaya varmaları gerekmektedir.
• Tüm kesimlere karşı şeffaf ve adil yaklaşımlar teşvik edilmelidir.
• İş için yapılan ürün projelerinde hammaddelere karşı tasarruflu bir tutum sergilenmelidir.
• Paydaşlar da bu ilkelere davet etmeli ve farkındalıkları artırılmalıdır.

Tüm bu ilkeler sürdürülebilirliğin aslında tüm insanlık için eşitlik, adalet ve refah seviyesi yüksek bir gelecek hedeflediğini gösterir. Bu ilkelerin yerine getirilmesi durumunda, birçok alan daha bilinçli davranarak risk faktörlerinden uzaklaşacak ve daha sağlıklı bir geleceğe adım atacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma nedir? Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) nelerdir?

Sürdürülebilir kalkınma hem kamu hem de özel sektörde gitgide önemi artan stratejik bir kavram olarak ifade edilir. Tarihte süregelen bu kavram, 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun “Brundtland Raporu’nu” yayımlamasıyla yaygınlaşmıştır.

Geleceğin daha sağlıklı olması adına uygulanmaya başlanan bu stratejik konu, üzerinden zaman geçtikçe daha geniş bir perspektife sahip olmuştur. Geleceğin sadece doğaya bilinçli yaklaşarak korunamayacağını öngören bu kavram, geleceğin sermayelerinin de korunması gerektiğini savunur. Bu sermayelerin çevreyi zarara uğratmadan gelecek nesillere aktarılmasını ve bunu yaparken aynı zamanda gelecek nesillerin de bu konuda eğitim aracılığıyla bilinçlendirilmesi gerektiğini savunur.

Sürdürülebilir kalkınma tek bir faktör olarak geleceğin korunmasını garantiye alamayacağından birçok işletmenin de katkısına ihtiyaç duyar. Çünkü işletmelerin sahip oldukları hammaddelerin ve diğer kaynakların kalkınmaya önemli ölçüde katkıda bulunabileceği reddedilemeyen bir gerçektir.

Peki, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) nedir?
• Yoksulluğa son
• Açlığa son
• Sağlıklı ve kaliteli yaşam
• Nitelikli eğitim
• Cinsiyet eşitliği
• Temiz su ve sanitasyon
• Erişilebilir ve temiz enerji
• İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
• Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
• Eşitsizliklerin azaltılması
• Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
• Sorumlu üretim ve tüketim
• İklim eylemi
• Sudaki ve karadaki yaşam
• Barış, adalet ve güçlü kurumlar
• Amaçlar için ortaklıklar

Yukarıda sıralanmış Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları küreselliği ve resmiyetiyle öne çıkarlar.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramının iş stratejileri üzerinde önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Kültürel, çevresel veya mali düzeyde tüm detaylara odaklanarak kuruluşun uzun sürede paydaş değeri yaratması amaçlanır. Ortaya koyulan stratejiler, verimli ve uzun ömürlü bir çalışma formu oluşturur. Bunun da çalışan gelişimi açısından büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik açısından firmalar öncelikli olarak çevrelerini ve hedef kitlelerini göz önünde bulundurur ve buna uygun faaliyetlerini gerçekleştirir. Günümüzde işletmeler genellikle uzun vadeli olmayan bir ekonomik anlayışa sahiptir. Bu tarz bir anlayışın sürdürülemez olduğu da çok geçmeden anlaşılmaktadır. Finansal amaçlara ulaşmak adına yapılan stratejilerin sosyal veya çevresel düzeydeki etkilerini göz ardı eden firmalar, büyük bir dezavantaja sahiptirler.

Kurumsal sürdürülebilirlik bir tür yönetim felsefesidir. Üst yönetimlerin belli bir kararlılığı veya ısrarı olmaksızın kurumsal sürdürülebilirlik başarılı olamayacaktır. Günümüzde bu anlayış kurumsal dünyanın bir gereği olarak kabul edilmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik için gerekli entegrasyonların sağlanması ile işletme performansında büyük bir artışın yaşanmasına neden olacaktır. Bununla birlikte işletmenin devamlılığı konusunda da sağlam adımlara öncülük edilmektedir. Günümüzde kurumsal sürdürülebilirlik şirketlerin öncelikli hedefleri ve gündemleri arasında yer almaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Kurumsal sürdürülebilirlik, bir şirketin tüm operasyonlarını, iş süreçlerini ve faaliyetlerini yakından ilgilendirmektedir. İşletmeler, çevresel sürdürülebilirliği stratejilerinden ve politikalarından biri haline getirmesi durumunda çevresel problemlerin çözümü açısından sorumluluk almış olur ve bunu tüm paydaşlarına açıkça göstermiş olur. Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak birçok dünya kaynağının olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte dünya kaynaklarının aşırı kullanımının önüne geçmeye çalışırlar. Gelecek nesiller için kaynakların korunması, çevre bilincine sahip kurumlar ile ortak çalışmalar sayesinde sağlanabilir. Bu sayede iklim değişikliği sorunlarından olan hava kirliliği, toprak, su ve biyoçeşitliliğin bozulmasının önüne geçilmesi için küresel çevre sorunları ile büyük ölçekli bir mücadele yürütülebilir.

Şirketler su ve karbon ayak izlerini kurumsal sürdürülebilirlik ile azaltabilirler. Artan sürdürülebilirlik bilinci, işletmelerin potansiyel yatırımcılara hitap edebilmesi amacıyla oldukça önem taşımaktadır. Sürdürülebilir unsurların iş stratejilerine dahil edilebilmesi ticari girişimlerin finansmanı için yeni yatırımcılar konusunda destek sağlayabilir. Son yıllarda önemli bir hale gelen etki yatırımı, finansal kazanç için yatırım yapmanın yanında olumlu çevresel etki göz önünde bulundurularak yapılan yatırımları kapsar.

Artan çevre bilinci, markaya olan güveni sağlamak /artırmak veya markanın saygınlığını artırmak amacıyla müşterilerin çerçeveci hizmet ve ürünlere daha çok yönelmesine ve daha çok tercih edilmesine olanak sağladı. İş hedeflerine ulaşmak amacı ile çevre dostu bir strateji izlemek müşteri bakış açısında olumlu bir izlenim yaratacağı için kurumsal sürdürülebilirlik oldukça önemlidir.

Neden Sürdürülebilirlik Danışmanlığında ODS Consulting Group?

Sürdürülebilirlik, sağlıklı bir gelecek için önemli aşamalardandır. Bu aşama süreci boyunca birçok alanlarla ortak paydada buluşur ve geneli kapsayacak planlar kurar. Tüm bu planlar, geleceği sağlama almakla kalmayıp aynı zamanda sermayeyi de bir sonraki senelere aktarır.

Kamu ile ortak projeler geliştiren ve hali hazırda birçok büyük çaplı projelerle ilgilenen ODS Consulting Group, sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmetiyle sorunsuz bir şekilde aşamaları kurumlarınıza uygulamanızı sağlıyor. Size yardımcı olmaya daima hazır olan ODS Consulting Group, kapsamlı yetkilileri ve köklü tecrübeleriyle tüm süreç boyunca yanınızda duruyor ve sağlıklı bir sürdürülebilirlik süreci geçirmenizi sağlıyor.

Linked

Büşra Yar

-

Profili görüntüle