Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

SWOT Analizi Nedir?

30.06.2021 

Linked

Mehmet Aksürmeli, PhD

Uluslararası İş Geliştirme Yöneticisi

Profili görüntüle

SWOT Analizi Nedir?

Çağımızda olaylar karmaşıklaştıkça daha sistematik yöntemlerle olaylara yaklaşmamız gerekiyor. SWOT analizi bir şirketin ne durumda olduğunu analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Sadece şirketin hangi durumda olduğunu kavramak için değil aynı zamanda proje gibi konuların da analizini yapmaktadır. İş planlaması, stratejik planlama, pazarlama gibi birçok alanda kullanılmaktadır. SWOT analizi, güçlü yönleri(strenghts), zayıf yönleri(weaknesses), fırsatları(opportunities) ve tehditleri(threats) inceler. Güçlü yönler ve zayıf yönler şirketin iç çevresini analiz etmede kullanılırken tehditler ve fırsatlar genellikle şirket dışı çevrenin analizinde kullanılır. Bir şirketin için SWOT analizi yapmak çok faydalıdır çünkü şirketin iç yüzünü anlamaya yardımcı olur.

Güçlü yönler şirketin iyi olarak yapabildiği şeyler veya diğer organizasyonlardan şirketi ayıran iyi özellikleridir. Örnek verilecek olursa şirketin daha ucuza üretim yapması veya şirketin marka imajının çok güçlü olması bu duruma örnek olabilir. Güçlü yönleri düşünürken şirketin hangi konularda avantajlı olduğu düşünülmelidir. Güçlü yönlerin analizi şirketin hangi yönlerden iyi olduğunu ve iyi yönlerine neler katılması gerektiği gösterdiği için önem arz etmektedir.

Zayıf yönler şirketin optimum seviyede çalışmasını engelleyen özelliklerindendir. Şirketin diğer şirketlere göre dezavantajlarındandır. Örnek verilmesi gerekirse envanterin veya hammaddelerin çok masraflı olması olabilir. Düşünürken şirketin hangi yönlerden diğer şirketlerden eksik olduğu veya şirketin genel eksiklikleri düşünülmelidir. Zayıf yönlerin analiziyle şirketin zayıf yönleri daha iyi kavranır ve nelere odaklanıp neleri düzeltilmesi gerektiği anlaşılabilir.

Fırsatlar, girişime yönlendiren olumlu olanaklardır. Fırsatların değerlendirmesi için şirketin harekete geçmesi gerekmektedir, buna ek olarak fırsatlar genellikle şirketin dış çevresinde oluşmaktadır. Örneğin koronadan sonra piyasaların açılacak olması bir fırsattır. Fırsatın değerlendirilmesi örneği olarak koronanın son bulduğuna dair işaretler görülmeye başlandığında üretimin arttırılıp piyasanın daha iyi değerlendirilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Fırsatlar analizi şirketin ilerde yapacağı projeleri belirlemesinde ve elindeki olanakları iyi değerlendirmesine yardımcı olur. Fırsatları görebilmek ve doğru değerlendirmek şirketlere çok güçlü bir rekabetçi avantaj sağlamaktadır.Tehditler şirketi kötü etkileyebilecek ve şirketin dış çevresinde gerçekleşebilecek durumlardır. TL’nin değer kaybetmesi örnek olarak gösterilebilir. Tehditler düşünülürken, karşıya çıkabilecek engeller düşünülmelidir. Tehditleri önceden öngörüp önlemler almak şirket içi önem arz etmektedir. Bu yol ile şirketin önündeki engeller daha iyi anlaşılır ve bu engellerin önüne geçilmesi için yol haritası çizmede yardımcı olmaktadır.

İlk olarak SWOT analizi yapmak için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler diye başlıklar not alınmalıdır. Bu 4 başlığın üstüne beyin fırtınası yapılıp uygun başlığın altına notlar alınmalıdır. Konunun değerlendirilmesi sonucunda 4 başlığın altında birçok fikir oluşmaktadır. Son olarak bu fikirler değerlendirilir ve analizleri yapılmaktadır. SWOT analizi hem şirketin dış çevresi hem şirketin içi çevresini analiz ederek şirketin kendisini tanıyabilmesini, çıkabilecek sorunların önceden önüne geçebilmesini ve fırsatların değerlendirebilmesini sağlamaktadır. SWOT analizi sayesinde sistematik bir şekilde şirket daha sağlıklı değerlendirilmiş olmaktadır.Sonuç olarak SWOT analizi ne kadar basit gözükse de bir o kadar da etkili bir araçtır. SWOT analizi şirketi çözümlemeye ve şirketin geneline birkaç adım geriden bakmaya yardımcı olmaktadır. Güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi şirket içi durumların incelenip, şirketin iç durumu hakkında fikir vermektedir. Aynı zamanda zayıflıkları minimize etmemize yardım etmekte ve güçlü yönlerimizi verimli kullanmamıza katkı sağlamaktadır. Tehditler şirketin dış çevresindeki tehlikeleri analiz ederken, fırsatlar ise şirketin değerlendirebileceği olanakları incelemektedir. Karmaşıklaşan dünyada olaylara basit bir şekilde bakmamıza yardımcı olan bu analizi günümüzde birçok şirket ve birey kullanmaktadır.

Referanslar
[1] the Mind Tools Content Team “SWOT Analysis: – How to Develop a Strategy for Success.” Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Accessed March 12, 2021. https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm.

[2] Grant, Mitchell. “How SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) Analysis Works.” Investopedia. Investopedia, March 10, 2021. https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp.

[3] the Mind Tools Content Team “SWOT Analysis: – How to Develop a Strategy For Success.” Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Accessed March 12, 2021. https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm.

Linked

Mehmet Aksürmeli, PhD

Uluslararası İş Geliştirme Yöneticisi

Profili görüntüle