DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Tekstil Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikler ve Genel Destekler

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }

Tekstil Sektörü Nedir?

Tekstil, lif, iplik ve kumaşların birleşimi ile oluşturulan malzemeler, bu malzemelerin oluşumu için kullanılan yöntemler ve işlemler ile tüm tedarik zincirindeki organizasyonları içeren sanayi dalıdır. Tekstil Sektörü, Türkiye’nin en önemli ve en çok istihdam sağlayan sektörlerinden biri olmakla birlikte tekstil liflerinin, tekstil ürünlerinin ve yan mamullerin kullanımıyla elde edilen malları kapsamaktadır.

Tekstil Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

Tekstil sektörü, Türkiye ekonomisi içerisinde yer alan en yüksek 2.paya sahip sektör olmakla beraber üretim ve ihracat bakımından tüm endüstri dalları arasında 2. sırada yer almaktadır. Bu sebeple tekstil sektörü, Türkiye için stratejik noktada öneme sahip sektör konumundadır. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün 1980'li yıllarda başladığı hızlı büyüme ve gelişme ivmesi uzun yıllardır sürdürmektedir. Ülke kayıtlı istihdamının%11’inden ve kayıt dışı istihdamında %25'ten fazlasını karşılamaktadır. Pamuk üretiminden hazır giyim üretimine kadar birçok alanda güçlü potansiyele sahip olan Türkiye tekstili her geçen gün gelişmektedir.

Dünya tekstil sektörü incelendiğinde dünya genelinde tekstil ihracatı 2019 yılından itibaren düşüş yaşamaktadır. Çin en büyük ihracatçı konumunu korumaktadır. % 39,2 pazar payı ile Çin'in ardından % 21,7 pazar payı ile AB gelmektedir. Üçüncü sırada yer alan Hindistan’ın ise % 5,6 pazar payı bulunmaktadır.

Tekstil Sektörünün Önde Gelen Firmaları

1 Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
2 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
3 Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
4 Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.
5 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.
6 Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
7 Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
8 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
9 İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
10 Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.


1- Tekstil Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?

Tekstil sektörüne yönelik TÜBİTAK, KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumların sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Sektöre yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Tekstil sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.

TÜBİTAK Proje Bazlı Destekler

A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.

B) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.

KOSGEB Proje Bazlı Destekleri


A) KOSGEB Teknoyatırım programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/

B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/

C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/

KOSGEB Genel Destekleri


İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1- Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 60%
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 60.000
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** 50.000
75.000
4- Tasarım Desteği 50.000
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** 50.000
6- Belgelendirme Desteği**** 150.000
7- Test ve Analiz Desteği***** 100.000
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** 80.000
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10- Model Fabrika Desteği 70.000
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* 40.000
50.000


Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

Tekstil Sektörüne Yönelik KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nedir?

NACE REV 2 KODU SEKTÖR ADI NACE TİPİ
13 Tekstil ürünlerinin imalatı C
13.1 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi C
13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi C
13.10.2006 Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi, taraklanması vb.) (pamuk hariç) C
13.10.2014 Jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (pamuk hariç) C
13.20.20 Keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma kumaş (bitkisel elyaftan dokuma tül kumaş dahil) imalatı (pamuk hariç) C
13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi C
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi C
13.30.01 Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil) C
13.30.02 Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil) C
13.30.03 Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil) C
13.30.04 Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, sanforlama, vb. dahil) C
13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı C
13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı C
13.92.04 Tekstilden yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalatı C
13.92.06 Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar) C
13.92.10 Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için) C
13.93.01 Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer kaplamaları dahil) C
13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı C
13.96.02 Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyalarının imalatı C
13.96.04 Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve diğer benzeri eşyaların imalatı C
13.96.05 Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları imalatı (fitil, lüks lambası gömleği, tekstil malzemesinden hortumlar, taşıma veya konveyör bantları, elek bezi ve süzgeç bezi dahil) C
13.96.07 Tekstille kaplanmış kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle kaplanmış veya emdirilmiş tekstilden iplik veya şeritler ve bunlardan yapılmış mensucat imalatı C
13.96.08 Kaplanmış veya emdirilmiş tekstil kumaşlarının imalatı (cilt kapağı için mensucat, mühendis muşambası, tiyatro dekorları, tuval vb. dahil) C
13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı C
13.99.03 Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra ponponu vb. imalatı C
13.99.04 Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, şilte ve benzeri doldurmak için) C
14.19.08 Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış tekstil kumaşından olanlar) C
15.20.15 Deriden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) C
15.20.17 Plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) C
15.20.18 Tekstilden ve diğer malzemelerden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (deri ve plastik olanlar ile tamamıyla tekstilden olanlar, ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) C
17.24.02 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç) C
17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarının imalatı C
22.19.07 Kauçuk kaplanmış, emdirilmiş, sıvanmış ve lamine edilmiş tekstil kumaşlarının imalatı, ana bileşeni kauçuk olanlar (kord bezi hariç) C
23.91.01 Aşındırıcı ürünlerin imalatı (değirmen taşları, bileği taşı, zımpara taşı vb.)(dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş zımparalar hariç) C
23.91.02 Dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş olan zımparaların imalatı C
25.99.05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı (klips,tarak,saç tokası,saç firketesi,bigudi,kopça,elbise askısı,rozet,rütbe,kapan,tuzak,çöp sepeti,sigara tabakası,palet,makara,kanca,kozmetik kutuları vb.) (tekstil ürünleri imalatında kullanılanlar hariç) C
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı C
28.94.04 Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama makineleri ve dokuma makinelerinin imalatı (çırçır makinesi, taraklama makinesi vb. dahil) C
28.94.05 Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, sıkma, sarma, emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için makineler ile keçe imalatında ve bitirilmesinde kullanılan makinelerin imalatı C
28.94.06 Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makinelerinin imalatı C
28.94.08 Tekstil amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makinelerin ve tekstil baskı makinelerinin imalatı (ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset baskı makineleri, tipografik, fleksografik, gravür baskı makineleri hariç) C
28.94.09 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin parçalarının imalatı (dikiş makinelerinde kullanılanlar hariç) C
28.99.11 Kurutucuların imalatı (odun, kağıt hamuru, kağıt, mukavva, süt tozu ve diğer malzemelerin imalatında kullanılanlar) (ev tipi, tarım ürünleri ve tekstil için olanlar hariç) C
33.12.16 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı (triko makinelerinin onarımı dahil) C
33.19.01 Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır tekstil malzemelerinin onarımı C
33.20.40 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri C
38.11.01 Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç) E
46.11 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar G
46.11.01 Çiçeklerin, bitkilerin, diğer tarımsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar G
46.16 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar G
46.16.04 Tekstil ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (iplik, kumaş, ev tekstili, perde vb. ürünler) (giyim eşyaları hariç) G
46.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti G
46.41.01 Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları toptan ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb. dahil) G
46.41.05 Diğer tekstil ürünleri toptan ticareti (balık ağı, çuval, çul, halat, urgan dahil) G
46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti G
46.64.01 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti (ev tipi olanlar hariç) G
46.64.02 Tekstil endüstrisi makinelerinin, dikiş ve örgü makinelerininin parça ve aksesuarlarının toptan ticareti (ev tipi olanlara ait parça ve aksesuarlar hariç) G
46.73.21 Duvar kağıdı, tekstil duvar kaplamaları, plastikten zemin, duvar veya tavan kaplamalarının toptan ticareti (paspas, kauçuk paspas, yer muşambası, marley vb. yer kaplamaları dahil) G
46.76.01 Tekstil elyafı toptan ticareti (bükülmemiş ham ipek, yün, hayvan kılı, kardelenmiş veya taranmış pamuk, vb.) G
46.76.90 Başka yerde sınıflandırılmamış ara ürün (tarım hariç) toptan ticareti (korindon, lastik kord bezi, teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri (hortum, konveyör bandı, elek bezi), plastik veya kauçuk levha ve boru, sanayi elması, gıda dışı buz, vb.) G
47.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti G
47.51.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanılan tekstil takımları ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları perakende ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb.) G
47.51.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer tekstil ürünleri perakende ticareti (tuhafiye ürünleri ve dikiş ipliği hariç; diğer iplikler, gazlı dokumalar, gaz lambası fitili, araba örtüleri vb. dahil) G
47.53.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim ve diğer tekstil yer döşemeleri perakende ticareti (keçeden olanlar dahil) G
47.53.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda duvar kağıdı, tekstil duvar kaplamaları, kauçuk yer döşemeleri ve paspaslar ile plastik zemin, duvar veya tavan kaplamaları perakende ticareti (linolyum gibi elastiki zemin kaplamaları, marley, vb. dahil) G
47.71.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı (palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından veya örgü ve tığ işi)) G
47.71.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. giyim eşyası perakende ticareti (plastikten, vulkanize kauçuktan, kağıttan, dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış tekstil kumaşından giysiler) G
47.72.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı, terlik vb. perakende ticareti (kavafiye dahil, spor ayakkabıları ile tamamı tekstilden olanlar hariç) G
47.72.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bavul, el çantası ve diğer seyahat aksesuarlarının perakende ticareti (deriden, deri bileşimlerinden, plastik levhadan, tekstil malzemesinden, vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan) G
47.78.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstilden çuval, torba, vb. perakende ticareti (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar) G
47.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti G
47.82.03 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti G
71.20.09 Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri) M
74.10.02 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) M
77.29.01 Gelinlik, kostüm, tekstil, giyim eşyası, ayakkabı ve mücevherlerin kiralanması (finansal leasing hariç) N
95.29.02 Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç) S
96.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi S
96.01.03 Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini boyama ve renklendirme hizmetleri (imalat aşamasında yapılanlar hariç) S
96.01.04 Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru temizlenmesi) S
96.01.05 Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri (pres ve silindir ütüleme hizmetleri dahil) S


Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri

A) Küresel Tedarik Zinciri Projesi
Destek Tutarı: 15.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 2 Yıl

Küresel Tedarik Zinciri Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler;
• Maden ve Metal
• Kimya ürünleri
• Otomotiv
• Makine
• Uzay / Havacılık
• Elektrik / Elektronik
Diğer sektörler de şartları taşımaları durumunda değerlendirmeye alınabilir.

Desteklenecek Kalemler:
• Makine, ekipman donanım
• Yazılım alımı
• Eğitim, danışmanlık
• Sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama harcamaları
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/ticaret-bakanligi-kuresel-tedarik-zinciri-programi/

B)Tasarım Ürün geliştirme Projesi
Destek Tutarı: 5.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl

Tasarım ürün geliştirme Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler;
• Tasarımcı şirketler
• Tasarım ofisleri
• İş birliği kuruluşları
• Ticari ve Sınai faaliyette bulunan firmalar

Desteklenecek Kalemler:
• Alet, Teçhizat, malzeme ve yazılım
• İnternet sitesi üyeliği
• Personel alımı (tasarımcı, modelist, mühendis)
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/tc-ticaret-bakanligi-tasarim-ve-urun-gelistirme-programi/

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri

• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi -4.000.000 TL (%50)
• Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği-Seyahat başına 100.000 TL
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi (üst limit dahilinde)
• Yurtdışı Tanıtım Desteği 4.000.000 TL %50
• Yurtdışı Marka Tescil Alım Desteği 750.000 TL (%50)
• Yurtdışı Birim Desteği 2.000.000 TL (%50)
• Pazara giriş projesi hazırlama Desteği 200.000 TL (%50)
• Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği 3.000.000 TL %50
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

2-Tekstil Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri

Bölgesel Teşvik unsurlarından yararlanabilecek Tekstil Sektörü konuları

Sektör Kodu US-97 Kodu 2020 - Tekstil Teşvik Sektör ve Konuları (Yatırım Teşvikleri)
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)
5 18 Giyim eşyası imalatı
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar)
8 1912, 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı
47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil


Tekstil Sektörüne Yönelik Bölgesel Teşvik Destek Unsurları ve Oranları

TEŞVİK BÖLGELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
KDV Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi Muafiyeti (%) (2) 15 20 25 30 40 50
SGK İşveren Prim Muafiyeti 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz veya Kar Payı Desteği(TL/Döviz) YOK YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
YOK YOK 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR


Tekstil Sektörüne Yönelik Yatırım Tutarları Ne Kadardır

Sektör Kodu US-97 Kodu 2020 - Tekstil Teşvik Sektör ve Konuları (Yatırım Teşvikleri) 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 Milyon TL aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin T Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
5 18 Giyim eşyası imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) 4 Milyon TL - 2 Milyon TL - - -
8 1912, 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL


Yatırım Teşvik Belgesi destek unsurları 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bölgedeki yatırım yerlerine göre farklılık göstermektedir. Destek verilecek tekstil ürünleri imalat yatırım konuları
• Tekstil dokumacılığı
• Tekstilin aprelenmesi
• Halı ve kilim imalatı
• Halat, ip, sicim ve ağ imalatı
• Dokuma kumaş olmayan ve bundan yapılan ürünler
• Trikotaj(örme) ürünlerinin imalatı
• Trikotaj ve tığ-işi kumaş imalatı
• Trikotaj ve tığ-işi çorap imalatı
• Trikotaj ve tığ-işi kazak ve hırka imalatı

Tekstil Sektörüne Yönelik Teşvik Danışmanlığıyla ODS Size Nasıl Yardımcı Olur?

Kuruluşumuzdan beri tekstil sektörüne yönelik yüzlerce firmaya profesyonel ekibimiz ile danışmanlık hizmeti sağladık. Projelerinin yazımı ve yönetimi gibi süreçlerini üstlenerek firmanız için en uygun projeleri oluşturmaya devam ediyoruz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Özel Amaçlı Denetim

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

D2 Yetki Belgesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Finansman

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız