UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Teşvik Sisteminin Amacı Nedir?

16.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Teşvik Sisteminin Amacı Nedir?

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri fazla yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın fazlalaştrılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların yaygınlaştırılması, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevreyi düzenlemeye yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesidir. Bu amaca bağlı kalarak Yatırım Teşvik Sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarını içinde bulundurmaktadır.

Teşvik Belgesi Nedir?

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uyan bir şekilde gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı bulan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için belirlenen belgedir.

Kimler Teşvik Belgesi Alabilir?

• Gerçek Kişiler
• Adi Ortaklıklar
• Sermaye Şirketleri
• Kooperatifler
• Birlikler
• İş Ortaklıkları
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
• Dernekler
• Vakıflar
• Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeler

Teşvik Belgesi Müracaatları Nereye Yapılır?

Teşvik belgesi müracaatları genel olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafına yapılmaktadır. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım miktarı 10 milyon TL'yi aşmayan genel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de başvuru sağlayabilecektir.

Kalkınma Ajansları, belirlenmiş sabit yatırım amaç ve miktarları çerçevesinde, Genel Teşvik kapsamında değerlendirilecek ve yatırım tutarı 10 milyon TL’yi geçmeyecek çeşitli yatırım konularında teşvik belgesi düzenleme hakkına sahiptir. Bu çerçevede, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan TR21 Trakya Bölgesinde sabit yatırım miktarı bir milyon Türk Lirası ile on milyon Türk Lirası arasında olan belirli yatırım fikirleri için Trakya Kalkınma Ajansı’na başvuru yapılabilmektedir.

Teşvik Belgesi MüracaatındaAranan Belgeler Nelerdir?

• Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
• Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile tüzel kişiler için imza beyannamesi,
• İmzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri,
• Kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler,
• Stratejik yatırımlar için gerekli olan tabloları içeren fizibilite raporu,
• Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle