UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Ticaret Bakanlığı Sıkça Sorulan Sorular

14.09.2022 

Linked

Anıl Alemdar

-

Profili görüntüle

Ticaret Bakanlığı Sıkça Sorulan Sorular

Ticaret Bakanlığı Sıkça Sorulan Sorular


Tasarım ve Ürün Geliştirme Sık Sorulan Sorular


Firmanın kurumlar vergisi beyannamesinde yurt dışı satışı görünmemekte ama ihraç kayıtlı olarak ya da organik bağı bulunan şirket aracılığıyla ihracat yapmaktadır, uygun olur mu?

İhraç kayıtlı da yapsa, firma aracılığıyla satış yaptığı ülkelerin ayrı ayrı her ülke için son 3 yıla ait satış tutarı ve satış miktarını gösterir tablo doldurulmalıdır. Projeye ihraç kayıtlı satış yapıldığı belirtilerek yazılmaktadır.

Program kapsamında yabancı personel istihdam edebilir mi?

İstihdam edilen tasarımcılardan azami 2’si yabancı olabilir.

Şirketin son aylarda istihdam ettiği personel yeni istihdam sayılır mı ve istihdam edilecek personellerin uzmanlık alanı önemli midir?

Evrak kayıt tarihi itibariyle geriye dönük en fazla 6 ay süreyle firmada çalışmakta olan tasarımcı /mühendis yeni istihdam olarak değerlendirilebilir. İstihdam desteği talep edilen mühendis ve tasarımcıların yalnızca tasarım departmanında çalışıyor olmasına dikkat edilmektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ile alakalı uzmanlık alanına sahip mühendis istihdam edilmelidir. (Örneğin; Kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firma için inşaat mühendisi talep edilmemelidir.)

Programa kimler başvurabilmektedir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler programa başvuru yapabilmektedir.

Fuarlara satış personeli gidebilir mi, stand açma, konaklama bedelleri karşılanıyor mu, ürün tanıtımını yapmak için fuarlara katılım gösterebilirler mi?

‘Seyahat kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projesi, şirket tarafından istihdam edilen ve projede görev alacak tasarımcı, modelist ve mühendisin ekonomi sınıfı ulaşım giderlerini desteklemektedir.’

Seyahatin amacı fuara katılım gösterip, ürünlerini tanıtmak olmamalıdır. Güncel trendleri takip etmek, müşteri talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek sektörel yönelimleri takip etmek amacıyla seyahat gerçekleştirilmelidir.

‘Proje kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen seyahatlerin, kimler (tasarımcı-modelist-mühendis) tarafından yapılacağı ve söz konusu seyahatlerin yapılacağı ülkeler bazında bütçelendirilerek açıklanmalıdır. (Konaklanacak gün sayısı, şehir bilgileri de talep edilebilmektedir. )

Firma çok fazla ülkeye ihracat yapmaktadır ( ör: 70-80), satış tutarı ve miktarını gösteren tablo nasıl doldurulmalıdır?

Bu sayılarda ülkeye ihracat yapılıyorsa, son 3 yıl bazında ayrı ayrı en ağırlıklı ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin bilgileri alınabilir.

EK3 listesinde firmanın talep ettiği makine ekipmanlar otomotiv, mücevherat vb. sektörlerin altında yer alıyor ama firmanın sektörü bu değil, yazabiliyor muyuz?

Bakanlığın EK3 değişikliğinden sonraki tepkisini ve değerlendirmesi bilinmediği için ve sektörlerin ortak kullandığı bazı makine ekipmanların listede kısıtlı sektör başlıklarında gösterildiğinden projede kullanım amacını detaylı belirterek yazılmaktadır. Burada firmaya analiz aşamasında şu sektörün altında yer alıyor ancak şansımızı deneyebiliriz, bu konuda bakanlığın net bir açıklaması yok şeklinde açıklama yaparak risk aldığımızı belirtebiliriz.

Web sitesi üyeliği kapsamında e-ticaret siteleri vb. siteler yazılabilir mi?

Bu kaleme destekte amaç firmanın satışlarının arttırılması değil, nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı siteleri takip etmek, buraya gerçekleştirilecek üyelikleri desteklemektir.

Proje kapsamında üyesi olunması öngörülen web sitelerinin isimleri, aylık/yıllık üyelik ücretleri, kullanıcı sayıları açıkça ifade edilmeli ve bütçelendirilmelidir.Programa başvuru aşamasında proforma gerekli midir?

Bakanlık bu sene verdiği revizelerde ‘alet/teçhizat/malzemenin tasarım amacına yönelik kullanılacak kapasite ve hacimde olduğunu tevsik edici katalog, broşür, fiyat listesi gibi belgelerin başvuruya ilave edilmesi gerektiği’ bilgisini vermiştir. Bu nedenle başvuruda proformalarda eklenmektedir.

Aynı firma için birden fazla proje yazabilmekte midir?

Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

Firma talep ettiği makine/ekipmanları 2. el alabilir mi?

İkinci el alım satım giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Tasarım ve Ürün proje başvurusu daha önce yapmış ve reddedilen bir firmaya yeniden proje yazabilir miyiz?

Tasarım ve Ürün Geliştirme desteğine uygun bulunmayan şirket, bakanlığın red bildirim tarihinden 6 ay sonra yeniden müracaatta bulunabilir.

Başvurudan sonra süreç nasıl işlemekte, ne kadar sürede değerlendirilip proje sonuçlanmaktadır ?

Firma ön değerlendirmeden sonra bakanlık tarafından sunuma çağrılmaktadır. Sunuma çağrılma ve ardından projelerin açıklanma süreçleri net olmamakla birlikte minimum 6 ay sürmektedir. Bir yılı aşan ve sonuçlanmayan projeler de mevcut olabilmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren yılda bir kez tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket, Bakanlık uzmanları tarafından yerinde incelenir ve projeye ilişkin Değerlendirme Raporu hazırlanır.

Destek süresi 3 yıl olmakla birlikte, destek süresi sona eren Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin destek süresi, bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, 2 yıl daha uzatılabilir.·

KTZ Programı Kapsamında Sıkça Sorulan Sorular

Kimler KTZ Programına başvuru gerçekleştirebilir?

KTZ Yetkinlik Projesine tedarikçi olarak başvurmak isteyen firmaların üretici olmaları gerekmektedir.

KTZ Proje konuları neler olabilir?

KTZ Programı kapsamında aşağıdaki proje konuları desteklenmektedir.
a) Yeni bir Küresel Firmaya yeni bir ürünle tedarike başlanması
b) Hali hazırda tedarikte bulunulan bir Küresel Firmaya yeni bir ürün ile tedariki gerçekleştirilmesi

Niyet mektubu nedir?

Niyet mektubu; Ara malı tedarik etmeyi istediğimiz küresel firmanın talep ettiği kriterleri ve satın alma planını gösterir nitelikte yazılı bir beyandır. Sipariş niteliği taşıması gerekmemektedir.

Proje destek üst limiti nedir?

KTZ projesi kapsamında giderlerin %50’si 1.000.000 $’a kadar desteklenmektedir.
Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri azami 100.000 ABD Doları’na kadar desteklenir

Proje kapsamında hangi giderler desteklenmektedir.

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı
b) Yazılım Alımı
c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
ç) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama HarcamalarıODS’den alınan danışmanlık KTZ projesi kapsamında değerlendirilir mi?

Kurum projedeki teknik konular için destek vermekte olup proje yazım danışmanlığı bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

Seri üretime yönelik makine – ekipman alınabilir mi?

KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

Proje bütçesine KDV dahil mi?

Ticaret Bakanlığı projelerinde KDV dahil edilmektedir.

Proforma gerekli mi?

Proje kapsamında kurumdan talep ettiğimiz her gider kalemi için proforma ve teknik şartname sunulması gerekmektedir.

Her ürün için KTZ projesi yazılabilir mi?

Projeye konu ürünün yani küresel firmaya tedarik edilecek ürünün ara mal niteliği taşıması gerekmektedir. Ara mal, diğer malların üretiminde girdi olarak kullanılan maldır. Üretim sürecinde ara mallar nihai ürünün bir parçası hâline gelmektedirler.

Niyet mektubu küresel firmanın Türkiye şubesinden alınabilir mi?

Hayır, niyet mektubunun küresel firmanın faaliyet gösterdiği (üretim tesisinin olduğu) yurt dışındaki bir şubesinden alınması gerekmektedir.

Müşteri firmanın küresel olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Kurum müşteri firmanın küresel boyutunu analiz etmek için aşağıdaki kriteler kontrol edilmektedir.
• Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir
• Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir
• Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir.

Proje süresi nedir?

Proje süresi maksimum 24 aydır.

Başvuru için sahip olmam gereken belgeler nedir?

• Kapasite Raporu
• Sanayi Sicil Belgesi
• Elektronik İmza


Linked

Anıl Alemdar

-

Profili görüntüle