UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

TÜBİTAK Hibe ve Destekleri

24.28.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

TÜBİTAK Hibe ve Destekleri

TÜBİTAK Hibe ve Destekleri

Ülkemizde ulusal ve uluslararası alanda ar-ge çalışmalarını artırmak ve bu anlamda gerçekleştirilmesi planlanan projelerin desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş programlar bulunmaktadır.

Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak, uluslararası pazarlarda bulunmasını sağlamak ve araştırma geliştirme çalışmalarına hız kazandırmak destek programlarının verilişinin temel amaçları arasındadır. Küreselde var olan yenilikçi kültüre ayak uyduran ve büyümeye açık kuruluşlar bu destek programlarından faydalanabilmektedirler.

TÜBİTAK Ulusal Destek Programları Nelerdir?

TÜBİTAK TEYDEB Özel Sektör; ArGe, Yenilik ve Girişimcilik Destekleri;
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)
1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
BiGG+ KOBİ Mentor Arayüzü
SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
1707- Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

TÜBİTAK Uluslararası Ortaklı Destek Programları Nelerdir?

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Ufuk Avrupa Programı
1709 – EUREKA-EUROSTARS

TÜBİTAK Hibe ve Desteği Nasıl Alınır?

TÜBİTAK hibe ve teşviklerinden yararlanmak için her bir programın şartlarının sağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda ülke ihracatını artıracak, yabancı yatırımcının ülkeye giProje sunulmadan önce projeye dair tüm bilgiler rapor içerisinde eksiksiz ve doğru bir şekilde yer almalıdır. TÜBİTAK ar-ge projeleri için gerekli tüm hibe ve destek başvurularında süreç bir uzman tarafından yönetilmeli ve olabildiğince hızlı aksiyon alınmalıdır.

TÜBİTAK AR-GE Projesi Nedir?

TÜBİTAK Ar-Ge projeleri uzun vadeli, emek isteyen ve doğru bir planlamaya ihtiyaç duyan projelerdir. Ar-ge projeleri sayesinde firmalar sektördeki konumunu kalıcı hale getirebilmektedirler. Ar-ge projeleri için gerekli harcamaların bazıları TÜBİTAK destekleri kapsamındadır. İhracatı artıracak, ekonomiyi canlandıracak ve gerekli şartları sağlıyor olan projelere ar-ge devlet desteği kredi veya hibe yoluyla verilmektedir.

TÜBİTAK Örnek Bir Proje Nasıl Olmalıdır?

Örnek bir Tübitak projesi konu, kapsam ve nitelik bakımından özgün bir şekilde hazırlanılmalı ve sunulmalıdır. Önem derecesi yüksek bilgilere yer verilmesi ve projenin detaylandırılması da son derece gereklidir. Proje için istenen Tübitak hibe ve desteklerinden faydalanmak ve sürecin olabildiğinde hızlı bir şekilde ilerlemesi için bir uzmanla çalışılması veya tüm detaylara hakim olunması gerekliliği doğurmuştur.

TÜBİTAK Hangi Projeleri Destekler?

Tübitak tarafından desteklenen birçok proje konusu bulunmaktadır. Bu konulardan bazıları;
• Ulusal ve uluslararası AR-GE ve teknoloji temalı işbirliği ve tanıtım etkinlikleri, atölye çalışmaları, sunumlar, vb.
• Yeni bir ürün üretilmesi, geliştirilmesi,
• Firmanın mevcut bir ürününün teknolojik olarak iyileştirilmesi,
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
• Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
• Yeni üretim teknolojilerinin, yöntemlerinin geliştirilmesidir.

TÜBİTAK Hibe ve Destek Şartları Nelerdir?

Yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemini destekleyen ar-ge projeleri kapsamında Tübitak tarafında verilmekte olan destekler bulunmaktadır Her bir Tübitak proje başvurusu için belirlenen hibe ve destek şartları değişkenlik göstermektedir. Destek programları özelinde belirlenen bu şartlara tüm Tübitak projeleri için hazırlanan sayfalarımızdan veya bu alandaki uzmanlarımızdan bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.TÜBİTAK Yazılım Destekleri Nelerdir?

TÜBİTAK Bilişim Yazılım Sektörü Proje Bazlı Destekler;
• 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

• 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Ülkemizde yer alan Küçük ve Orta Büyüklükte işletmeler ar-ge faaliyetlerinin artırılması ve genişletilmesi kapsamında desteklenmektedir. Yeni teknolojiler ve gelişmelere ayak uyduran, ülke adına katma değer yaratma bilincine sahip, teknik, mali ve idari kurallara uygun işletmeler bu destek programından faydalanabilmektedir.

TÜBİTAK Proje Danışmanlığı

Gerçekleşmesi planlanan ulusal ve uluslararası tüm projelerin başvuru sürecinden yönetim ihtiyacı duyulan tüm aşamalarına kadar yürütülmesi görevi Tübitak Proje Danışmanlığı kapsamdadır. Alanında uzman kişilerce projenin başvuru dosyasının hazırlanması, hayata geçirildikten sonra her detayın titizlikle planlanması yapılmaktadır. Uzman bir kişiyle çalışmak en hızlı şekilde aksiyon almaya yarar ve yatırımların istenen büyüklüğe en hızlı sürede gelmesini sağlar.

Aşağıda yer alan tüm başvuru sürecinin yürütülmesi Tübitak proje danışmanlığı firmaları tarafından yapılmaktadır. Uzman ekip veya kişilerce gerçekleştirilen bu aşamalarda kuruluşun danışmanlık aldığı firma son derece önem taşımaktadır. Danışmanlık almak istediği Tübitak projeleri kapsamında danışmanın yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir.TÜBİTAK TEYDEB Başvuru Süreci

Başvuru süreci birçok aşamadan oluşmaktadır. Bu doğrultuda izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir;
1. Online bir şekilde proje başvurusu yapabilmek için PRODİS üzerinden kayıt olunur ve giriş yapılır. Sonrasında gerçekleşmesi planlanan proje sisteme tanımlanır ve ön bilgiler girilir.
2. Ön bilgiler girildikten sonra sistem üzerinden Ön Kayıt Formu alınır. Gerekli ekler ile birlikte Tübitak’a gönderilir.
3. Kontrol Aşaması gerçekleşir.
4. Ön kayıt eksiksiz yapıldıysa online bir proje başvurusu yapılır.
5. Proje Teknik Uzmanı atanır ve proje ön değerlendirmesi yapılır.
6. Proje hakem değerlendirme sürecine ihtiyaç duyulup duyulmadığına bakılır ve eğer varsa online hakem atama süreci başlar.
7. Hakemler tarafından gerçekleşen değerlendirmeden sonra raporlar yine hakemler tarafından Tübitak’a gönderilir.
8. Komite öncesi hazırlık süreci başlar.
9. Teknoloji grubu yürütme komitesi toplantısı gerçekleşir ve sonuç açıklanır.
10. İzleyici Atanur, destek karar yazısı ve proje sözleşmesi kuruluşa gönderilir.
11. Proje sözleşmesi Tübitak ve kuruluş tarafından imzalanır.
12. Proje Öneri ve Değerlendirme Süreci sona ererek destek süreci başlar.Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle