UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

TÜBİTAK Hibe ve Destekleri

24.28.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

TÜBİTAK Hibe ve Destekleri

TÜBİTAK Hibe ve Destekleri

Ülkemizde ulusal ve uluslararası alanda ar-ge çalışmalarını artırmak ve bu anlamda gerçekleştirilmesi planlanan projelerin desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş programlar bulunmaktadır.

Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak, uluslararası pazarlarda bulunmasını sağlamak ve araştırma geliştirme çalışmalarına hız kazandırmak destek programlarının verilişinin temel amaçları arasındadır. Küreselde var olan yenilikçi kültüre ayak uyduran ve büyümeye açık kuruluşlar bu destek programlarından faydalanabilmektedirler.

TÜBİTAK Ulusal Destek Programları Nelerdir?

TÜBİTAK TEYDEB Özel Sektör; ArGe, Yenilik ve Girişimcilik Destekleri;
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)
1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
BiGG+ KOBİ Mentor Arayüzü
SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
1707- Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

TÜBİTAK Uluslararası Ortaklı Destek Programları Nelerdir?

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Ufuk Avrupa Programı
1709 – EUREKA-EUROSTARS

TÜBİTAK Hibe ve Desteği Nasıl Alınır?

TÜBİTAK hibe ve teşviklerinden yararlanmak için her bir programın şartlarının sağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda ülke ihracatını artıracak, yabancı yatırımcının ülkeye giProje sunulmadan önce projeye dair tüm bilgiler rapor içerisinde eksiksiz ve doğru bir şekilde yer almalıdır. TÜBİTAK ar-ge projeleri için gerekli tüm hibe ve destek başvurularında süreç bir uzman tarafından yönetilmeli ve olabildiğince hızlı aksiyon alınmalıdır.

TÜBİTAK AR-GE Projesi Nedir?

TÜBİTAK Ar-Ge projeleri uzun vadeli, emek isteyen ve doğru bir planlamaya ihtiyaç duyan projelerdir. Ar-ge projeleri sayesinde firmalar sektördeki konumunu kalıcı hale getirebilmektedirler. Ar-ge projeleri için gerekli harcamaların bazıları TÜBİTAK destekleri kapsamındadır. İhracatı artıracak, ekonomiyi canlandıracak ve gerekli şartları sağlıyor olan projelere ar-ge devlet desteği kredi veya hibe yoluyla verilmektedir.

TÜBİTAK Örnek Bir Proje Nasıl Olmalıdır?

bilim ve toplum alanlarında başvuru sahiplerine ulusal ve uluslararası düzeyde destek sunar. İçeriğimizde şirketler özelinde hazırlanacak olan örnek bir TÜBİTAK projesinin sahip olması gereken nitelikleri sizler için paylaştık.

TÜBİTAK Projesi Hazırlamak İstediğiniz Fikir Ar-Ge Niteliği Taşıyor mu?
Farklı hedef gruplara yönelik çok sayıda destek programına sahip olan TÜBİTAK, sanayi yatırımlarında sağladığı desteklerle şirketlerin Ar-Ge kabiliyetlerinin gelişimine destek olur. Bu nedenle proje fikrinizin mutlaka bir Ar-Ge niteliği taşıması gerekir.

Daha önce ortaya konmamış bir ürün/hizmet geliştirmek bu noktada iyi bir Ar-Ge faaliyetidir. Ancak mevcut bir ürün/hizmete yenilikçi özellikler kazandırılarak daha verimli, kullanışlı vb. nitelikler kazandırmak da TÜBİTAK projesi hazırlama sürecinde Ar-Ge niteliği kapsamında değerlendirilir.
Bu noktada proje fikrinizin Ar-Ge niteliği taşıyıp taşımadığını anlamak için aşağıda verilen sorular ve benzerlerini projenize yöneltebilirsiniz.
 Proje ile geliştirilecek olan ürün/hizmet mevcut durumda var mı?
 Proje ile geliştirilecek olan ürün/hizmetin mevcut durumda var olan ürün/hizmetlere ek olarak barındırdığı yenilikçi yönler nelerdir?
 Proje ile geliştirilecek olan ürün/hizmete kazandırılacak yenilikçi özelliklere neden ihtiyaç duyuluyor? Hangi talep seviyesinde ihtiyaç duyuluyor?
Yukarıdaki sorulara ve bu soruların benzerlerine verilen yanıtlar, proje fikrinizin Ar-Ge niteliği taşıyıp taşımadığı konusunda size yön gösterecektir.

Proje Fikrinin Ticarileşme Potansiyeli Taşıması
Şirketler özelinde örnek bir TÜBİTAK projesi hazırlamak için sorulması gereken bir diğer soru ise proje sonunda ortaya çıkacak ürün/hizmetin ticarileşme potansiyeli taşıyıp taşımadığıdır. Geliştirilecek olan ürün/hizmete pazarda neden ve ne kadar ihtiyaç duyulduğu ticarileşme potansiyelini doğrudan etkiler.

Proje kapsamında geliştirmek istediğiniz ürün/hizmetin yalnızca Ar-Ge niteliği taşıması yeterli değildir. Projenizin ticarileşme potansiyeli de projenizin desteklenip desteklenmemesi noktasında kritik öneme sahiptir.

Proje Hazırlama Süreci
Proje hazırlama sürecinin en kritik noktalarından biri hangi program kapsamında desteklerden yararlanılacaksa ilgili programa ait mevzuat detaylarıyla incelenmesidir. Her destek programı farklı başvuru koşullarına ve gerekliliklere sahiptir.

Uygunluklarınızı denetlemenizin ardından fikrinizi çağrı kapsamında kuruma sunma aşamasına geldiğinizde yerine getirmeniz gereken bazı sorumluluklar bulunur. Bunlar kuruluş ön kaydı işlemlerinin gerçekleşmesi ve proje ön kaydının yapılmasıdır.

Söz konusu gereklilikleri yerine getirmenizin ardından TÜBİTAK projesini hazırlamaya başladığınızda formda yer alan sorulara eksiksiz, sade ve en açıklayıcı cevapları vermeniz gerekir. Proje fikrinizi en açık ve sade şekilde ifade etmeniz, projenizi anlaşılır kılacaktır.

Bu kapsamda projenizi neden hazırladığınız, geliştirilecek olan ürün/hizmete neden ihtiyaç duyulduğu, rakiplerinizden üstünlükleriniz, proje fikrinizin taşıdığı yenilikçi yönler ve bu kapsamda gerçekleştirilecek olan çalışmalar detaylarıyla anlatılmalıdır.

TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirecek olduğunuz Ar-Ge faaliyetleri kusursuz şekilde tasarlanmalıdır. Bu kapsamda Ar-Ge ekibinde alanında uzman kişiler olması ve proje kapsamında üniversitelerde bulunan öğretim üyelerinden akademik danışmanlık alınması önemli yer tutar.

TÜBİTAK Projesi Hazırlama Sürecinde Önemli Noktaların Vurgulanması
Proje hazırlama sırasında başvuru formundaki sorulara yanıt verirken gerçekleştirdiğiniz araştırmalara yer vermek, rakip analizi gerçekleştirmek, karşılaşabileceğinizi öngördüğünüz teknik riskleri ve çözüm önerilerini detaylarıyla açıklamak, ürünün öngördüğünüz birim maliyetini gerekçeleri ile birlikte sunmak ve satış fiyatınızı belirlemiş olmak, ölçülebilir ve ulaşılabilir başarı ölçütlerine yer vermek TÜBİTAK projesini güçlü kılacak önemli faktörlerdendir.

Proje kapsamında talep edeceğiniz gider kalemlerine neden ihtiyaç duyduğunuzu da detaylarıyla belirtmeniz söz konusu giderlerin desteklenip desteklenmemesi kararının verilmesinde olumlu katkı sunar.

TÜBİTAK projesi şirketler için hem sağladığı destek miktarı hem de sahip olduğu Ar-Ge kabiliyeti geliştirme potansiyeli ile en nitelikli proje grupları arasında yer alır. Şirketinizi bu yüksek nitelikli proje geliştirme süreçlerine dahil etmek için buraya tıklayarak alanında profesyonel ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim sektörü; okul, kurs, yüksekokul ve birçok eğitim veren kurumun tamamını ifade eder. Kişinin kendini geliştirebilmesi ve hayat standartlarını yükseltebilmesi adına bilgi, beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek olur. Yurt teşvikleri, anaokulu, kreş teşvikleri ve kolej özel eğitim öğretim kurumu teşvikleri de eğitim sektörü teşvikleri kapsamındadır.

TÜBİTAK Hangi Projeleri Destekler?

Tübitak tarafından desteklenen birçok proje konusu bulunmaktadır. Bu konulardan bazıları;
• Ulusal ve uluslararası AR-GE ve teknoloji temalı işbirliği ve tanıtım etkinlikleri, atölye çalışmaları, sunumlar, vb.
• Yeni bir ürün üretilmesi, geliştirilmesi,
• Firmanın mevcut bir ürününün teknolojik olarak iyileştirilmesi,
• Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
• Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
• Yeni üretim teknolojilerinin, yöntemlerinin geliştirilmesidir.

TÜBİTAK Hibe ve Destek Şartları Nelerdir?

Yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemini destekleyen ar-ge projeleri kapsamında Tübitak tarafında verilmekte olan destekler bulunmaktadır Her bir Tübitak proje başvurusu için belirlenen hibe ve destek şartları değişkenlik göstermektedir. Destek programları özelinde belirlenen bu şartlara tüm Tübitak projeleri için hazırlanan sayfalarımızdan veya bu alandaki uzmanlarımızdan bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.TÜBİTAK Yazılım Destekleri Nelerdir?

TÜBİTAK Bilişim Yazılım Sektörü Proje Bazlı Destekler;
• 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

• 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Ülkemizde yer alan Küçük ve Orta Büyüklükte işletmeler ar-ge faaliyetlerinin artırılması ve genişletilmesi kapsamında desteklenmektedir. Yeni teknolojiler ve gelişmelere ayak uyduran, ülke adına katma değer yaratma bilincine sahip, teknik, mali ve idari kurallara uygun işletmeler bu destek programından faydalanabilmektedir.

TÜBİTAK Proje Danışmanlığı

Gerçekleşmesi planlanan ulusal ve uluslararası tüm projelerin başvuru sürecinden yönetim ihtiyacı duyulan tüm aşamalarına kadar yürütülmesi görevi Tübitak Proje Danışmanlığı kapsamdadır. Alanında uzman kişilerce projenin başvuru dosyasının hazırlanması, hayata geçirildikten sonra her detayın titizlikle planlanması yapılmaktadır. Uzman bir kişiyle çalışmak en hızlı şekilde aksiyon almaya yarar ve yatırımların istenen büyüklüğe en hızlı sürede gelmesini sağlar.

Aşağıda yer alan tüm başvuru sürecinin yürütülmesi Tübitak proje danışmanlığı firmaları tarafından yapılmaktadır. Uzman ekip veya kişilerce gerçekleştirilen bu aşamalarda kuruluşun danışmanlık aldığı firma son derece önem taşımaktadır. Danışmanlık almak istediği Tübitak projeleri kapsamında danışmanın yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir.TÜBİTAK TEYDEB Başvuru Süreci

Başvuru süreci birçok aşamadan oluşmaktadır. Bu doğrultuda izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir;
1. Online bir şekilde proje başvurusu yapabilmek için PRODİS üzerinden kayıt olunur ve giriş yapılır. Sonrasında gerçekleşmesi planlanan proje sisteme tanımlanır ve ön bilgiler girilir.
2. Ön bilgiler girildikten sonra sistem üzerinden Ön Kayıt Formu alınır. Gerekli ekler ile birlikte Tübitak’a gönderilir.
3. Kontrol Aşaması gerçekleşir.
4. Ön kayıt eksiksiz yapıldıysa online bir proje başvurusu yapılır.
5. Proje Teknik Uzmanı atanır ve proje ön değerlendirmesi yapılır.
6. Proje hakem değerlendirme sürecine ihtiyaç duyulup duyulmadığına bakılır ve eğer varsa online hakem atama süreci başlar.
7. Hakemler tarafından gerçekleşen değerlendirmeden sonra raporlar yine hakemler tarafından Tübitak’a gönderilir.
8. Komite öncesi hazırlık süreci başlar.
9. Teknoloji grubu yürütme komitesi toplantısı gerçekleşir ve sonuç açıklanır.
10. İzleyici Atanur, destek karar yazısı ve proje sözleşmesi kuruluşa gönderilir.
11. Proje sözleşmesi Tübitak ve kuruluş tarafından imzalanır.
12. Proje Öneri ve Değerlendirme Süreci sona ererek destek süreci başlar.

Firmalar Neden TÜBİTAK Destek Programlarından Faydalanmalıdır?

TÜBİTAK Destek Programları, hem ulusal hem de uluslararası alanlarda çeşitli destekler sunduğu ve özellikle Ar-Ge çalışmalarına katkı sağladığından dolayı çok çeşitlidir. TÜBİTAK Destek Programlarında genellikle uluslararası programlar ön plana çıkmakta ve program ayrıntıları detaylı bir şekilde incelenmektedir. Uluslararası desteklerden yararlanmak isteyen firmalar TÜBİTAK Destek Programlarından yararlanabilmektedir.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle