UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Turizm Bakanlığı Teşvik ve Destekleri

26.10.2022 

Linked

Alpay Güroğlu

-

Profili görüntüle

Turizm Bakanlığı Teşvik ve Destekleri

Turizm Bakanlığı Tarafından Sunulan Teşvik ve Hibeler Nelerdir?

Ülkemiz etrafı denizlerle kaplı, muhteşem doğal güzelliklere sahip olan bir turizm ülkesi olarak sayılabilir. Bu sebepten dolayı ülkemizdeki şirketlerin ve iş insanlarının turizm sektöründe önemli ölçüde bir yeri bulunmaktadır. Turizm sektöründe bulunan ve sektöre giriş yapmak isteyen insanların bütçeyi belirleyebilmesi ve işlerini kurabilmesi bazı yardımlara ihtiyaçları olabilmektedir. Bu doğrultuda Turizm Bakanlığı tarafından sunulacak hizmetlere teşvik ve hibeler verilmektedir. Bu turizm teşvikleri için fuar, reklam, tanıtım, arazı tahsisi, vergisel ve ihracat teşvikleri örnek verilebilir. Turizm sektöründe yatırım kapsamında kişiler yatırım teşviklerinden de yararlanabilmektedir. Bunun için yapılması gereken bir asgari yatırım miktarı ve bazı hukuki düzenlemeler bulunmaktadır.

Turizm Teşvik Kanunu Nedir?

1982 tarihinde yürürlüğe giren Turizm Teşvik Kanununun ikinci maddesi ve genel tanımına göre turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin hükümler bu kanun kapsamındadır. Kanunun ilk maddesinde kanunun amacı olarak turizm sektörünün düzenlenmesi, geliştirilmesi, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturulması, tertip ve tedbirlerin alınmasının sağlanması belirtilir. Kanunun üçüncü ve genel hatları kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan veya doğal, tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, korunması ve geliştirilmesinde kamu yararı bulunan yöreler, koruma kullanma dengesi gözetilerek sektörel kalkınmanın sağlanması ve turizm sektörünün plânlı ve kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen alanlar ifade edilir.

Turizm Bakanlığı Proje Destekleri Nelerdir?

Turizm Bakanlığı kapsamında verilen birçok destek ve teşvik bulunmaktadır. Bu teşvikler genel anlamda bazı faaliyetler doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu faaliyetlerde kültürel etkinlikler bağlamında; kütüphane, kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve işletilmesi, arşiv, müze, sanat galerisi, film platosu, sanatsal tasarım ünitesi, sanat atölyesi, sanat stüdyosu ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı, üretildiği veya sergilendiği mekânlar ile kültürel ve sanatsal alanlara yönelik özel araştırma, eğitim veya uygulama merkezlerinin yapımı, onarımı veya işletilmesi sıralanabilmektedir. Bu faaliyetler teşvikleri doğrultusunda Turizm Bakanlığının kültür yatırımına sağladığı destekler şunlardır:
● Gelir vergisi stopaj indirimi: Kültür Yatırımı veya Kültür Girişimi belgesi almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, bu yatırımlarda çalıştıracakları personelin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; yatırım aşamasında % 50’si (3 yılı aşmamak kaydıyla) işletme kısmında ise % 25 oranında (7 yılı aşmamak kaydıyla) yatırımcı mükellefe tahakkuk eden vergiden terkin edilmektedir.
● Sigorta primi işveren paylarında indirim: Kültür Yatırımı veya Kültür Girişimi belgesi almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, bu yatırımlarda çalıştıracakları personelin prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin: yatırım bağlamında % 50 oranında (3 yılı aşmamak kaydıyla) işletme aşamasında ise % 25 oranında ( 7 yılı aşmamak kaydıyla) hazine tarafından karşılanır.
● Su bedeli indirimi ve enerji desteği: Kültür yatırımı ve girişimleri; su ücretlerini yatırım veya girişimin bulunduğu yerde uygulanan tarifelerden en düşüğü olmak üzere bu miktarı öderler. Yatırım veya girişimin elektrik enerjisi ve doğal gaz giderlerinin %20 oranında, 5 yıl süreyle hazine tarafından karşılanır.

Otel Yatırımı İçin Turizm Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Turizm yatırım teşvik belgesi denilen belge, tasarrufları yatırıma yönlendirmek şartıyla katma değeri yüksek seviyede, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam kurmak ve uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla yatırımcıya sağlanan belgedir. Teşvik belgesini alabilmek için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulamasına başvuru yapılması gerekmektedir. Yatırımcıların ilk aşama olarak yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa gerekli belgeleri hazırlamak şartıyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Turizm Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi alınması için Turizm Tesisleri için gerekli kılınan Turizm yatırım belgesi alınması zorunlu olan bir belgedir. Belgeyi alabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar kapsamında tesisin adı, yatırımın amacı, yeri, süresi, kapasitesi, tür ve sınıfına ilişkin beyanlar ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme faaliyeti gösterilmeyeceğine ilişkin gereksinimler örnek gösterilebilir.

Turizm İşletme Belgesi Avantajları Nedir?

Turizm işletme belgesi alan şahıslara sağlanan birçok avantajlar bulunmaktadır. Bu avantajlar kapsamında emlak vergisi muafiyeti, bina inşaat harcı istisnası, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi resim harç istisnası, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) mevzuatı gereğince sağlanan haklar örnek gösterilebilmektedir. Bunun yanında bu belge kişiye enerji desteği, turizm kredileri, orman fonu taksitlendirmesi, haberleşme kolaylığı ve işletme kredisi alma kolaylığı gibi birçok avantaj sağlamaktadır.

Turizm Teşvik Paketinden Kimler Yararlanabilir?

Turizm teşvik paketinden yararlanabilen birçok sektör ve bu ilgili sektörlerde faaliyet gösteren şirket türü bulunmaktadır. Bu kapsamda gerçek kişiler, şirketler, iş ortaklıkları, adi ortaklıklar, kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler, yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri genel anlamda bu paketten yararlanabilmekte, dolayısıyla ilgili teşvikler sayesinde işletmelerinde ilerleyebilmektedirler.

Linked

Alpay Güroğlu

-

Profili görüntüle