UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Turnover Nedir?

21.07.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Turnover Nedir?

Turnover diğer adıyla iş gücü devir oranı, çalışan sirkülasyonu veya personel devir oranı olarak bilinir. Şirketlerin iş süreçlerindeki verimlilik ve performansı ile doğrudan ilgili bir etmen olduğundan dolayı, en mühim insan kaynakları değerlendirme ölçütleri arasındadır. Turnover oranı, bir şirkete çalışmak için giren ve bir süre çalıştıktan sonra şirketten ayrılan çalışanların belirli bir zaman içindeki yüzdesel oranlanmasıdır. Bir şirketteki personellerin işten ayrılma sıklıkları ve ayrılanların yerine yeni personel alma süresi gibi faktörlerin her biri turnover terimi altında ifade edilmektedir. Turnover, bir şirkette görev alanların işten çıkması ve yerine yeni personelin alınma sirkülasyonu olarak özetlenebilir.

Turnover Çeşitleri Nelerdir?

Turnover çeşitleri kısaca şöyle listelenir:
● İstem dışı turnover: İş performansının düşüklüğü veya işyeri politikalarını ihlal etmesinden dolayı çalışanların işten çıkarılması istem dışı turnover olarak adlandırılır.
● Gönüllü turnover: Bir personelin iş yerindeki görevini kendi isteğiyle bırakması gönüllü turnover olarak isimlendirilir.
● İstenilen, fonksiyonel turnover: Turnover kimi zaman olumsuz bir kavram gibi görünse de, çalışma verimliliği potansiyelin aşağısında olan iş yerlerinde çalışan sirkülasyonu pozitif bir etki oluşturabilir. Pozisyon gerekliliklerinde kişinin işe elverişliliği kadar işin de kişiyle bağdaşması önemlidir. Aksi durumda bazen işten ayrılmalar hem işletme hem de personel açısından yararlı olabilir. Değişimi ve çeşitliliği sağlamak adına şirketlerde bazen sirkülasyon ihtiyacı doğabilir.
● İstenmeyen, işlevsiz turnover: İstenmeyen iş gücü devri, beceri ve nitelik açısından değerli olan çalışanların kaybedilmesi olarak tanımlanır.
● Emeklilik: Emeklilik nedeniyle çıkışların kaçınılmaz olduğu ve şirketin kontrolü dışında olduğunun söylenmesi bir yanılgıdır. Çalışanlar emekliliği geldiğinde sizinle çalışmamaya karar verebilirler ve kariyerlerine başka iş yerlerinde devam edebilirler.

Turnover Neden Yükselir?

İnsanlar çalışmaları için hem maddi hem de manevi olarak tatmin olmadıklarında her türlü işi ve endüstriyi bırakabilme eğilimindedirler. Yan haklar, maaş ve çalışma saati gibi etkenlerin yanında iş yerinin eve uzaklığı, farklı kariyer hedefleri gibi değişik unsurlar da buna yol açabilir. Bir çalışanın işten ayrılma kararını etkileyen en önemli nedenler ise şunlardır:
Yükselme fırsatı olmaması: Çoğu insan yeni beceriler öğrenmenin ve pozisyonlarında ilerlemenin yollarını arar. Çalışanlarınız şirket içinde terfi almalarının mümkün olmadığını düşünüyorsa, başka bir iş aramaları muhtemeldir. Çalışanlarınız için kariyer yolları oluşturmaya yardımcı olmazsanız, çalışan devir hızının önemli ölçüde arttığını görebilirsiniz.
Takdir eksikliği: Sadece çalışanların şirket içinde yükselmesine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda sıkı çalışmalarıyla başardıklarının takdir edilmesini sağlayan bir çalışma ortamı yaratmak yöneticilere ve takım liderlerine bağlıdır.
Düşük ücretler: Çalışan maaşlarına daha fazla yatırım yapamayacağınızı düşünebilirsiniz fakat çalışanlarınıza hak ettiklerini ödemek, takdir edilmelerine yardımcı olacak ve çalışanlarınızın moralini artıracaktır. Çalışan morali zayıfladığında, personel devir hızı yüksek oranda artacaktır.
Mutsuz ortam: Yetenekli çalışanlarınızı elinizde tutmak için ekibinizde çalışan kişilerin işlerinden memnun olduklarından emin olmanız önemlidir. Mutlu olmayan çalışanların daha iyi bir çalışma ortamı için işi bırakma ihtimalleri daha yüksek olacaktır. Bu nedenle çalışanlarınızın mevcut iş yeri kültürlerinden memnun olmalarını ve kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak önemlidir. İş yerinde huzursuzluk ve çatışma ne kadar fazla olursa, çalışanların başka işler aramaya başlama olasılığı o kadar yüksek olur.
Fazla çalışmak: Çalışanlarınıza yardımcı iş gücü veya fazla mesai ücreti sağlamadan kısa sürede aşırı miktarda işi tamamlamaları beklendiğinde, kendilerini yıpranmış hissedecekler ve suçu işverenlerine yüklemeye başlayacaklardır. Çalışanlarınızın yorulması nedeniyle turnover oluşmaması için düzgün vardiya planlaması yapmak ve dinlenme zamanları tanımlamak önemlidir.

Turnover Nasıl Hesaplanır?

Turnover oranı hesaplanırken belirli değişkenler göz önünde bulundurulur. Bu değişkenler belirli bir zaman dilimi içerisindeki ortalama çalışan sayısı ve toplam işten ayrılan çalışan sayısıdır. Bir işletmedeki ortalama çalışan sayısı belirlenen aylık veya yıllık zaman dilimi içerisindeki tüm çalışan sayısının toplam ay sayısına bölümü ile hesaplanır. Toplam işten ayrılan çalışan sayısının ortalama çalışan sayısına bölümünden elde edilen sayı yüzdelik bir oranla ifade edilir. Özetle, turnover oranı hesaplaması şu şekilde yapılır:
“Turnover Oranı = (Toplam İşten Ayrılan Çalışan Sayısı / Ortalama Çalışan Sayısı) x 100”

Turnover Nasıl Düşürülür?

Bir işletmede turnover oranının yüksek olması işletme için olumlu bir anlama gelmez. Sürekli olarak çalışan pozisyonlarında azalma ve yeni adayların aranması ile ortaya çıkan yüksek turnover oranı işletmenin verimliliğini düşürürken maliyet ve giderleri de artırır. Bu nedenle şirketler, olumlu sonuçları beraberinde getiren düşük turnover oranına sahip olmayı amaçlar.
Düşük turnover oranı, işletmede insan kaynağının etkili bir şekilde değerlendirildiğini ve verimliliğinin yüksek seviyede olduğunu vurgulamaktadır. İşletmelerin turnover oranını düşürmek için uygulayabileceği belirli yöntemler bulunmaktadır. Şirketinizdeki çalışanların devir oranını düşürmeye çalışmak istiyorsanız, bir işletmenin çalışan devir hızını büyük ölçüde etkileyebilecek şu faktörler yararınıza olacaktır:
● Alım yapılacak pozisyonlar için görev, yetki ve sorumlulukların çok iyi tanımlanması gerekir.
● En iyi eğitimli veya en deneyimli çalışan değil, pozisyona uygun olacak çalışanlar yerleştirilmelidir.
● İşe alınan personelin kalitesi, işe alım uzmanı olarak görevlendirilen personelin kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla işe alım uzmanının şirket kültürünü benimsemiş ve yeterli donanımda bir personel olması çok önemlidir.
● Çalışanların işletmeye uyum sağlayabilmesi için oryantasyon eğitimleri düzenlenmelidir. İşe alımı yapılan çalışanların hem şirkete hem de işe adaptasyonu için işbaşı eğitim süreçlerinin takibi ve raporlanması da çalışan gözüyle ilk izlenim için olumlu etki yaratır.
● Çalışan maaşları ve yan hakları adil olmalıdır.
● İşten ayrılma kararı veren çalışanlarla görüşülerek karşılıklı değerlendirmeler yapılmalı ve bir aksiyon planı hazırlanmalıdır.
● Çalışanlar finansal, duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığını hissederlerse, çoğu zaman işlerin zorluğunu ve kötü yanlarını görmezden gelirler.
● Kendileriyle empati kuran ve gelişimlerine katkıda bulunan bir şirkete sahip olduklarını hissetmeleri şirkete karşı güçlü bir bağlılık yaratır.
● Çalışanların performans değerlendirme ölçümleri sağlıklı yapılmalı ve performans yönetim projeksiyonu içinde çalışanlara kariyer yönetimi yapılmalıdır.
● Personel devir oranı altı aylık periyotlarla takip edilmelidir.
● Memnuniyet anketleri yapılarak çalışanların düşünceleri ölçülmelidir.
● Şeffaf, tatmin edici ve ulaşılması zor olmayan bir prim sistemi konulmalıdır.

Yüksek Turnover Oranları Şirketleri Nasıl Etkiler?

Yüksek turnover oranı, işverenler için son derece maliyetli bir kalem olarak tanımlanmaktadır. Turnover oranını düzenli olarak ölçmek ve izlemek oldukça önemlidir. İşten ayrılışların yaklaşık %50’si genellikle ilk 1 yıl içinde olmaktadır. Özellikle ilk ay ve 6 aylık dönem içinde işten çıkış oranı ve nedenlerinin şirketler tarafından ayrıntılı olarak analiz edilmesi kurumsal gelişim açısından elzemdir.

1. Azalan üretkenlik: İş gücü devri, çalışan verimlilik oranlarının düşmesine neden olabilir. Yani çalışan devri bir sorun haline gelirse işletmenizin hedeflerinin gerisinde kalabileceği anlamına gelir. Boş pozisyon ne kadar uzun süre doldurulmadan kalırsa, o kadar fazla gelir kaybı olur, üretkenlik yavaşlar ve çalışanların morali tükenerek maliyeti yükseltmiş olur.
2. Satışların azalması: Çalışan devir hızı yükselirse, satış hedeflerine ulaşmak zor olabilir. Yüksek turnover oranının olması kurumsal itibarı olumsuz etkiler ve bu da müşteri kaybına sebep olur.
3. İşe alım maliyetlerinin artması: Çalışan devir hızı yüksekse, çalışan verimliliğini artırmaya odaklanmak yerine personel işe alma ve değiştirme maliyetlerine daha fazla para harcamanız gerekecektir. Yeni çalışanları işe almak ve eğitmek, verimli hale gelmeden önce uzun süre yüksek maaşlar ödemek anlamına gelebilir.
4. Kaygı ve moral bozukluğu: Turnover oranının yüksek oluşu çalışanlarda rahatsızlık ve kaygıya yol açarak olumsuz durumlar oluşturabilir. Bir çalışan şirketten ayrıldığında, şirkette kalanların moralinin bozulması ve performansının düşmemesi için çalışan morallerini yükseltmeye çalışmak önemlidir.
Turnover konusunda şirketlerin gerekli önlemleri alması son derece gereklidir. Kısacası, turnoverı kontrol etmek, karlılığınız ve kuruluşunuzun uzun vadeli sağlığı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle