UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Ürün Pazarlama

07.10.2022 

Linked

Büşra Yar

-

Profili görüntüle

Ürün Pazarlama

Ürün Pazarlama Nedir?

Ürün pazarlama, herhangi bir ürünü piyasaya ve hedef kitleye tanıtmak için yapılan faaliyetlerin tamamıdır. Ürün pazarlama, müşterilerin ve potansiyel alıcıların dikkatini çekmek için oluşturulmuştur. Üretim ve lojistik harici tüm faaliyetler ürün pazarlamanın bünyesindedir. Bu faaliyetler, kurum ya da kuruluşların markalarını daha da bilinir kılarlar.

Sektörde oldukça önemli bir yere sahip olan ürün pazarlama, başarılı bir satış oranı adına anahtar faktördür.

Ürün Pazarlama Nasıl yapılır?

Ürün pazarlamaya başlarken öncelikli olarak yapılması gereken şey, ürünün hangi teknikler kullanılarak piyasaya sunulacağına karar verilmesidir. Bu teknikler 4 kategoriye ayrılırlar. Bunlar;
-Influencer Marketing (Etkileyici Pazarlama)
-Viral Marketing (Viral Pazarlama)
-İçerik Pazarlaması
-Storytelling Marketing (Hikâye Anlatıcı Pazarlama)
Şeklindedirler.

● Influencer Marketing (Etkileyici Pazarlama): Bu pazarlama tekniği, ürünü ya da hizmeti daha tanınır kılması adına yüksek takipli sosyal medya hesaplarının yardımı alınır.
● Viral Marketing (Viral Pazarlama): Ürünü daha iyi pazarlamak için mevcut sosyal ağlara başvuran pazarlama tekniğidir.
● İçerik Pazarlaması: Son zamanlarda popüler olan ve ürünlerini ya da hizmetlerini çeşitli içerik türleriyle tanıtan pazarlama tekniğidir.
● Storytelling Marketing (Hikâye Anlatarak Pazarlama): Kurum ya da kuruluşların ürünlerini ve hizmetlerini hem markalarını hem de ürünlerinin hikayelerini kullanarak tanıttığı pazarlama tekniğidir.

Pazarlama tekniğini ya da tekniklerini belirledikten sonra hedef kitleyi belirlemeli ve hedef kitlenin taleplerinin derin analizini yapılmalıdır. Ardından ürünün hangi platformlarda pazarlanacağına karar verilmeli ve sunulan her bir farklı ürünün, ayrı pazarlama yöntemlerine ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Son olarak gerçekleştirilen tüm aşamaların takibi yapılarak etkili olup olmadığına karar verilmeli ve gerekirse yöntemler değiştirilmelidir.

Ürün Pazarlamasının Avantajları Nelerdir?

Ürün pazarlama, kurum ya da kuruluşları daha tanınır kılmanın dışında birçok avantaja sahiptir. Bunlar;
● Pazarlama sürecindeki problemleri ortaya koyar.
● Kurumun tanıtımını yaptığı için potansiyel yatırımcıları çeker.
● İhtiyaçların ve taleplerin oranını gösterir.
● Yöntemlerin verimini analiz edip kurumun kendine uyan yöntemi seçmesinde yardımcı olur.
● Müşterilerle birebir iletişim kurmayı sağlar.
● Yeni ürün keşiflerine sebep olur.

Ürün pazarlamanın beraberinde getirdiği avantajlar yalnızca kurum ya da kuruluşlara değil aynı zamanda müşterilere de katkıda bulunur.

Ürün Pazarlaması Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ürün pazarlaması yaparken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken noktalar, fırsatlar ve taleplerdir. Ardından ürünün, bu fırsatlar ve talepler doğrultusundaki faydalarından bahsedilmesine ve müşterilerin aklında yer edinmesini sağlamaya dikkat edilmelidir. Müşterilerin dikkatini çekmeye yarayan bir diğer etmen de ürünün özellikleridir. Ürünün özelliklerini uygun pazarlama teknikleriyle sunmalı ve müşterilerden gelen geri dönüşlere dikkat edilmelidir.

Müşteriyi üründen memnun kalacağına ikna etmeye ve bunu yapmak için görsel ya da yazılı içerikler oluşturmaktan kaçınılmamalıdır. Ürünü müşterinin gözünde göz alıcı hale getirmek adına daha çok görsel içeriklere başvurulmalıdır. Müşterilerin, satışa sunduğunuz üründe kendini anımsatan bir faktörü görmesi sağlanmalıdır.

Bunlar piyasada başarılı olmak isteyen kurum ya da kuruluşların dikkat etmesi ve en ince detayına kadar işlemesi gereken noktalardır.

Ürün Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Ürün pazarlama stratejilerinin nasıl oluştuğuna gelmeden önce “Pazarlama Stratejisi Nedir?” sorusunun cevabı edinilmelidir. Pazarlama stratejisi, kurum ya da kuruluşların ulaşmak istedikleri noktaların uzun vadeli planının oluşturulmasıdır. Bunu başarabilmek için kapsamlı bir şekilde gelişime yönelik yöntemler aranmalıdır. Bu yöntemler genel hatlarıyla birbirinden ayrılır. Bunlar;
● Marka Değeri ve Teklif
● Müşterilerle İletişim
● Pazar Hakkında Bilgi Edinme
● Değer Teklifi Oluşturma
● Hedef Kitle Belirleme
şeklindedirler.

-Marka değeri ve teklifinizi belirleyerek potansiyel müşteri, yatırımcı ve mevcut müşterilerinizin ilgisini çeken şeylerle ne kadar uyduğunuzun analizini yapabilir ve analiz sonuçlarını lehinize kullanabilirsiniz.
-Müşterinin piyasaya sunduğunuz ürünün hangi kısmını beğenip hangi kısmında zorluk yaşadığının tespitini sık sık yapmalı ve çözüm üretmeye hazır olmalısınız.
-Pazarın içerisindeki rekabetleri belirleyerek ürününüzün hangi konularda üstün kalacağını belirlemelisiniz.
-Değer teklifinizi oluşturmalı ve bu teklife sadık kalarak özgünlüğünüzü ortaya koymalısınız.
-Hedef kitlenizi haritalandırmalı ve hangi kitleye nasıl ürünlerle hitap edeceğinizi kararlaştırmalısınız.
Böylece kurumlar kazanırken müşteriler de taleplerinin karşılıklarını almış olurlar ve bu da başarı demektir.

E-posta Pazarlaması Nedir?

E-posta pazarlaması bir içeriğin e-posta aracılığıyla hedef kitlelere gönderildiği dijital pazarlama biçimidir. Diğer yöntemlere oranla daha kârlı ve cazip gözüken bu pazarlama türü maalesef kısıtlı ilgi görür.
Cheetah Digital and Econsultancy’nin 2020 yılında yaptığı, 6 ülkeyi ve 4921 kişiyi kapsayan anketinde yanıt verenlerin çoğu e-posta aracılığıyla bir ürünü ya da hizmeti satın aldıklarını söylemişlerdir. Verilerse şu şekildedir;
• Amerika’da= %73
• İngiltere'de= %74
• Fransa'da= %74
• Avustralya'da %74
• İspanya'da= %61

Ne kadar etkili olduğunu bu anket aracılığıyla gösteren e-posta pazarlaması, pazarlama türlerinin en verimlilerindendir.

İnternette Ürün Pazarlama ve Klasik Şekilde Ürün Pazarlama Arasındaki Farklar Nelerdir?

Klasik pazarlama, bir diğer adıyla geleneksel pazarlama, ürünleri ya da hizmetleri internet aracılığını kullanmadan pazarlamaya çalışan yöntemdir. İnternette pazarlama ise klasik pazarlamanın aksine internetin tüm yönlerini kullanmaktan kaçınmamaktadır.

Peki, bu iki unsur arasındaki farklar nelerdir?
● Klasik pazarlama, ürün reklamlarını; basılı, TV, radyo, gazete gibi standart medya araçlarını kullanarak yaparken internette pazarlama, kurumun web sitesine içerikler koyup diğer sitelere reklam verir.
● Klasik pazarlama müşterileriyle bireysel şekillerde görüşür. Örneğin; telefon, mektup vs. Fakat internette pazarlama müşterilerine 7/24 servis sağlayabilir ve e-posta yolunu oldukça sık kullanır.

Bu iki örnekten anlaşıldığı üzere klasik pazarlama her ne kadar zamanında etkili olmuş olsa dahi internette pazarlamanın verimine oranla günümüzde yetersiz kalmaktadır.

Ürün Pazarlama Neden Önemlidir?

Ürün pazarlama, başarıya ulaşmak isteyen kurum ya da kuruluşların kaynaklarını ve sermayelerini mantıklı bir biçimde kullanmalarına katkıda bulunur. Mantık ve aşama bazlı olan bu pazarlama süreci sonucu, kurumlar kendileri için hangi rotayı çizeceklerini belirler ve emin adımlar atmaya başlarlar. Bunların yanı sıra; toplumun ihtiyaç ve isteklerini karşılar, gereken ilişkileri kurar, zaman faydası yaratır ve finansal yaşamı geliştirir.

Ürün pazarlamanın önemiyse bu faktörlerin tümünden oluşur ve kurumlar için elzemdir.Linked

Büşra Yar

-

Profili görüntüle