DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Ürün Yönetimi

Ürün Yönetimi Nedir?

Rekabetin her geçen gün farklı bir seviyeye ulaştığı günümüz piyasasında, üretimi yapılan ürünlerin pazarlanması, geliştirilmesi, ıslah edilmesini sağlayan strateji içerikli uygulama ve yönlendirme işlemlerinin tamamını kapsayan bir yönetim sürecidir.

Ürün yönetimi, kurum ya da kuruluşların başarıya ulaşmasını sağlamanın yanı sıra tüketici memnuniyeti de sağlayarak önemini ortaya koymaktadır. Kurum ya da kuruluşların itibarını adeta dolaylı yoldan yöneten ürün yönetimi, gelecekte de varlığını korumak isteyen kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktadır. Bu yardımlar, ürün yönetimi kapsamında yürütülen çeşitli projelerle ve geniş stratejik düşünmelerle sağlanmaktadır.

Ürün yönetimi nedir sorusuna cevap olarak yazılanlar göz önüne alındığında ürün yönetiminin rekabet seviyesi yüksek piyasanın her alanında kendini gösterdiği keşfedilmektedir. Bu durum da kurum ve kuruluşların ürün yönetimine iş hayatlarında yer vermelerini sağlamaktadır.

Ürün Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kurum ve kuruluşların sağlıklı bir şekilde varlıklarını devam ettirebilmeleri adına kullanılan ürün yönetimi belirli aşamalar sonucu yapılabilmektedir. Bu aşamalar aşağıdaki gibidirler;
• Öncelikli olarak ürün yönetimi sürecini yürütecek kişinin ilgili alanları detaylı ve titiz bir şekilde analiz etmesi gerekmektedir. Bu alan analizlerine örnek olarak pazar analizi verilebilir. Böylece kişi detaylı bir ön bilgiye sahip olmaktadır.
• Elde edilen analiz sonuçları ve bilgiler göz önünde tutularak stratejik bir plan oluşturulmalıdır. Oluşturulan stratejik planlarda SEO taktikleri, stok durumu kontrolü, ürün imalatı süreci ve tedarik zinciri gibi etkili unsurlardan yararlanılmalıdır.
• Oluşmuş stratejinin uygulanmasının ardından geribildirimler alınmalıdır. Alınan geribildirimlerden stratejinin başarı oranı ölçülmeli ve gerekli geliştirmeler uygulanmalıdır. Başarı oranı ölçümlerinde veri analizi gibi etkili ve verimli unsurlardan da yararlanılmalıdır.
Yukarıda sıralanmış aşamalar ürün yönetiminin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan yegâne unsurlardır. Bu unsurlar kurum ve kuruluşların ürün yönetimi süreçlerini pratikleştirerek zaman kaybından korumakla kalmayıp aynı zamanda olası zararlardan da korumaktadır.

Ürün Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur?

Ürün yöneticisi/yönetmeni nasıl olunur sorusundan önce ürün yönetiminin özelliklerinin bilinmesi oldukça elzemdir. Bu özelliklere aşağıda yer verilmiştir;
• Piyasaya sunulmuş ürün veya hizmetlerin kalitesinden ödün verilmesinin önüne geçmek
• Stok yönetimini sistemli bir şekilde planlamak
• Tedarik yönetimini planlamak ve aynı zamanda tedarik zinciri hakkında bilgiler edinmek
• Ürünlerin ideal fiyatlarını bulmak adına piyasayı derinlemesine araştırmak
• Ürün kalitesini yükseltme amacıyla çalışmalar yapmak

Bu özellikler göz önüne alındığında ürün yönetiminin içerisinde birçok görev barındırdığı görülmektedir. Peki, bu görevlerden sorumlu olan ürün yöneticisi/yönetmeni kimdir?
Ürün yöneticisi, kurum ya da kuruluşların bünyesinde bulunan ürünün fikir aşaması hakkında etkili olan kişidir. Ürün yöneticisi, ürünün pazarlama ve diğer kapsamlı hedeflerini başarıya ulaştırmak adına çeşitli yöntemler aracılığı ile süreçleri yöneten önemli kişidir.

Peki, kurum ya da kuruluşlar için oldukça önemli olan ürün yöneticisi nasıl olunur?
Ürün yöneticisi olmak isteyen kişi ya da kişilerin öncelikli olarak ilgili bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Bu alanlar: Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleridir. Bu iki bölümün yanı sıra mühendislik fakültelerinde 4 yıllık eğitim veren bölümler de kabul görmektedirler.

Yukarıdaki verilere göre ürün yöneticisi olmak her ne kadar kısa bir süreç gibi gözükse de birçok etmene sahip olması nedeniyle ürün yöneticisi olma süreci zorlayıcı bir süreç olarak görülmektedir.

Ürün Yönetimi Hangi Departmana Bağlıdır?

Birçok başlık altında kurum ve kuruluşlar için oldukça önemli olmasına dikkat çekilen ürün yönetiminin hangi departmana bağlı olduğu sorusu birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Kurum ve kuruluşların adeta üretim süreçlerinde anahtar rolünü üstelenen bu birimin hangi departmana bağlı olduğu hakkında öngörülerde bulunabilmek adına ürün yönetimi tanımına kısa bir göz gezdirilmesi gereksiz olmayacaktır.

Ürün hakkında detaylı süreçler hazırlayarak pazarı takip eden ve rekabeti doğrusunu söylemek gerekirse oldukça yakından izleyen ürün yönetimi edindiği bu bilgileri marketing departmanına bağlı bir şekilde biriktirmektedir. Marketing departmanının bir kurum ya da kuruluşun pazar ve piyasa aktivitelerinin tamamıyla ilgilenmesi nedeniyle ürün yönetimi de bu departmana bağlı olmaktadır.

Ürün Yöneticisinin Görevleri ve Sorumluluk Alanları

Marketing departmanına bağlı olan ürün yönetimi alanını yürüten ürün yöneticileri sorumlu oldukları süreçleri sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek adına çeşitli yetkinliklere, sorumluluklara ve görevlere sahiptirler. Bu görevlerden birkaçı aşağıda sıralanmıştır:
• Üretimi yapılan üründen ya da ürün grubundan olabilecek en fazla verimi alabilmek adına çalışmalar yürütmek
• Segment yöntemleri hakkında araştırmalar yapmak
• Ürünlerin pazarda yer edinmesi aşamalarını kolaylaştırmak adına piyasayı yakından takip etmek
• Öneminin diğer ürünlerden fazla olduğu bilinen ürünün öne çıkarılmasını sağlamak
• Gelişime daima açık bir politika izleyerek ürünü denemek ve kurum ya da kuruluşlara geribildirimlerde bulunmak
• Ürünün hedef kitle tarafından kabul görmesi amaçlanması nedeniyle müşteri ilişkilerini olabildiğince dengede tutmak
• Ürün ya da hizmet kapsamında oluşturulan lansmanları atlamadan yakından takip etmek
• Maliyeti daima hesaba katarak görünen tutarın minimuma indirilmesi adına çalışmalar yapılması
• Ürünün satılması hedeflenen kitlenin beklentilerini, taleplerini ve yorumları daima dikkate alma
Görevleri yukarıda da görüldüğü üzere oldukça fazla olan ürün yöneticileri kendilerini adeta pazarlama ve müşteri ilişkileri alanlarında da göstermektedirler. Bu durum da ürün yöneticilerinin bir kurum ya da kuruluş için ne kadar kritik olduklarını yansıtmaktadır.

E-Ticarette Ürün Yönetimi Nasıl Olur? Aşamaları Nelerdir?

E-ticarette başarılı olmanın başlıca şartları arasında ürün yönetimi yer almaktadır. Doğru bir şekilde yapılan ve planlanan ürün yönetimi dijital dünyada var olmak ve kalıcılık elde etme için büyük önem taşımaktadır. Şirket karlılığı göz önünde tutularak satış odaklı bir bakış açısıyla hareket edilmeli ve verilen hizmet bu anlamda geliştirilmelidir. Ürün yönetimini kapsayan bazı önemli başlıklar ve ürün yönetimi aşamaları;
- Ürün kalitesi ve özellikleri
- Ürünü geliştirme ve strateji belirlemem
- Ürünün pazarlanması
- Müşteri yorumları ve geribildirimleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Yönetim Becerileri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Şirket Birleşmesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sanal Müze Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Şirket Ana Sözleşmesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız