DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Yatırım Teşvik Mevzuatı

Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde ilerlemektedir.

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı

▪ Cari açığın düşürülmesi amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
▪ Teknolojik dönüşümü sağlayacak fazla ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
▪ Daha az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin miktarının artırılması,
▪ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının düşürülmesi,
▪ Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
▪ Kümelenme çalışmalarının desteklenmesi.

Yatırım Teşvik Destek Unsurları

● KDV istisnası
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge dahilindeki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

● Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından sağlanacak yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

● Vergi İndirimi
Vergi İndirimi; gelir veya kurumların vergisinin, yatırım için sağlanan katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.
Verilen destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde belirlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

● Sigorta Primi İşveren Desteği
➢Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan minimum bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

● Faiz veya Kar Payı Desteği
➢Yatırım Teşvik Belgesi dahilinde kullanılan minimum bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir
➢Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında hazırlanacak yatırımlar için uygulanır.

● Yatırım Yeri Tahsisi
➢ Yatırım Teşvik Belgesi belirlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

● KDV İadesi
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üstündeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

● Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
➢ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımları sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.
➢ Genel teşvik uygulamaları dışında olmak üzere, sadece 6. Bölgede verilecek yatırımlar için hazırlanan teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de belirlenebilir.

• Asgari Yatırım Tutarı
➢Stratejik Yatırımlar için düşünülen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.
➢Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 1 Milyon 500 bin TL başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için farklı farklı belirlenmiştir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Müşteri Deneyimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Uluslararası Vergilendirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Portföy Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız