DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Yenilenebilir Enerji Yatırım Teşvikleri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları, hidro, jeotermal, güneş, rüzgar, odun, bitki artıkları, biyokütle,gel-git ve dalga olarak kabul edilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Firmaları Nelerdir?

1- Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.- 88.552.170.000 TL
2- Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.- 63.825.723.003 TL
3- Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.- 51.050.727.266 TL
4- Petrol Ofisi A.Ş.- 49.933.106.000 TL
5- Opet Petrolcülük A.Ş.- 42.997.122.000 TL
6-Enerjisa Enerji A.Ş.- 18.346.787.000 TL
7- EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.- 14.266.931.343 TL
8-Aygaz A.Ş.- 9.554.441.000 TL
9-Petkim Petrokimya Holding A.Ş.- 9.314.717.000 TL
10-Türkiye Elektrik İletimA.Ş.- 8.879.811.781 TL
11-Limak Yatırım Enerji Üretim İşl. Hiz.Ve İnş. A.Ş.- 7.577.143.460 TL
12-İstanbul GazDağıtım San. Ve Tic. A.Ş.- 7.010.964.508 TL
12-Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.- 6.729.806.000 TL
13-TP Petrol Dağıtım A.Ş. - 6.187.846.396 TL

Yenilenebilir Enerji Teşvikleri 2022 nelerdir?


Güneş Enerjisi Destekleri

Son dönemlerde güneş enerji sistemlerinin oluşturulması ve yenilenebilir enerji olmasıyla tarla ve alanlarda kullanım oranı yükselmiştir.. Güneş paneli alanları için teşvikler ve devlet destekleri sağlanmaktadır. TKDK’nın güneş enerjisi desteğinden yararlanabilmek için belirli imkanlar sağlanmalıdır. Bunlardan en önemlisi ülkemizde yılın tamamı değerlendirilmeye alındığında en çok güneş alan illerde GES kurulumu yapmaktır.
“Çiftlik Faaliyletlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” kapsamında yatırımcı işletmeler destekten faydalanması için yapılacak başvurular ile ilgili kuralları içeren IPARD Programı kapsamının detaylarına bakabilirsiniz.
Bu rehberin amacı IPARD Programı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ilgili kurallara uyulmalı ve istenen ekonomik yararların sağlanması için yeterli miktarda ve uygun nitelikte başvuru yapılmasını sağlamaktır.
Proje başvuru dönemindeyken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun açıkladığı bilgilerle potansiyel başvuru sahiplerinin planladığı şekilde doğru ve zamanında yerine getirilmesi istenmektedir.
Bu rehberde belirlenen şartları IPARD Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Ulusal Denetim Otoritesive Yetkilendirme Görevlisi olarak düzenlenen kurumlarca yapılacak kontrollerde sağlanması halinde destekten yararlanabileceklerdir.
Ayrıca istenilen hazırlık çalışmaları yapılabilmesi adına LEADER Yaklaşımı tedbiri dahilinde potansiyel başvuru sahiplerine ulaşması için ön duyuru niteliğinde bildirim yapılmaktadır.

Rüzgar Enerjisi Destekleri

GES projelerinde değerli bir üretim kaynağı olan rüzgarın, elektrik enerjisi üretimlerini lisansız olarak devlet tarafından rüzgar gülü santrali açılması kararı verilmiştir. Rüzgar gülleri yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğundan değerli bir yatırım alanıdır. Rüzgar güllerinin ürettiği yüksek enerjinin devlet tarafından verilen özel izinle şebekelere satışı yapılabilmesi yatırımcıların dikkatini çekmektedir.
Şirket kurmayan ve lisansı bulunmayan orta ve küçük ölçekli işletmelerin elektrik üretimini 1 mW’a kadar yapmasına olanak sağlanmıştır. Diğer ülkelere enerji açısından bağımlı olmamak için ülkemizde rüzgar gülü kurmaları için devlet desteği sağlanmaktadır. Bu alanda yatırım yapanların sayısının her geçen gün yükseldiği gözlemlenmektedir.

Enerji Teşviki Ödeme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Enerji desteğinden faydalanmak isteyen belgeli yatırımcı veya girişimciler, “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik”te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte İl Müdürlüğü'ne başvururlar. Belgelerin eksiksiz olması halinde İl Müdürlüğü söz konusu belgeleri Genel Müdürlüğe iletir ve 6 aylık süreler içinde yılda iki kez belirlenmek üzere enerji desteği geri ödemeleri ilgililerin hesabına geri gönderilir.

GES ve RES Teşvikleri Nelerdir?

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }
DESTEK UNSURLAR AÇIKLAMA GES (Güneş enerjisi) ve RES (Rüzgâr enerjisi yatırımlarına 4.Bölge desteklerinden yararlanabilecek toplam 51 il; Ankara, Antalya, Bursa,Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir,Bilecik, Bolu, Çanakkale(Bozcaada ve Gökçeada), Denizli, Edirne,Isparta, Karabük, Kayseri,Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya,Yalova, Adana, Bayburt, Düzce, Gaziantep, karaman, Kırıkkale, Kütahya,Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak, Zonguldak, Afyonkarahisar, Aksaray,Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu,Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas GES (Güneş enerjisi) ve RES (Rüzgâr enerjisi) Yatırımlarında 5. Bölge desteklerinden yararlanabilecek toplam 14 il; Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş,Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat GES (Güneş enerjisi) ve RES (Rüzgâr enerjisi) Yatırımlarında 6. Bölge desteklerinden yararlanabilecek toplam 16 il; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır,Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van
KDV İstisnası Yurt içi ve yurt dışı makine teçhizat alımlarında Var Var Var
 Gümrük Vergisi Muafiyeti Yurt dışı makine teçhizat alımlarında Var Var Var
Vergi Muafiyeti (%)  Yatırıma katkı oranı (%) 30 40 50
Sigorta Primi İşveren Muafiyet Sigorta Primi İşveren Muafiyet Toplam yararlanma Süresi


İşveren Prim Muafiyet tutarı % (Gerçekleşen yatırım )
6 YIL


25
7 YIL


35
10 YIL


Öngörülen Oran
Sigorta Primi Muafiyet Muafiyet Toplam yararlanma Süresi - - 10 YIL
Yatırım Yeri Tahsisi Hazine arsaları, boş devlet binaları yatırım yeri olarak istenebilir. Var Var Var
5 Yıllık emlak vergisi muafiyeti İşletme döneminden itibaren Var Var Var
Belediye imar bina inşaat harçları muafiyeti Tesislerin belediye imar bina inşaat harç muafiyetleri Var Var Var
Damga vergisi muafiyeti Yükleniciler ve tedarikçilerle yapılan sözleşmeler üzerindeki hesaplanan damga vergileri Var

GES Yatırım Teşvik Belgesi

• Güneş Enerjisi yatırımları ve rüzgar enerjisi yatırımları güncel yapılan değişiklik ile birlikte yatırım yeri farketmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmış ve kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden faydalanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden faydalanacaktır.
• GES Yatırım teşvik belgesi ve RES yatırım teşvik belgesi Sanayi Bakanlığı’ndan sağlanmaktadır.
• Lisanssız faaliyet dahilinde ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel yatırım teşviklerinden faydalanacaktır.

Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklik ile;
• "Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar." yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden faydalanmamaktadır.
• Buradan hareketle 240 KW ve üzerindeki güneş enerjisi elektrik üretimi yatırımları yatırım teşviklerinden faydalanabilecektir.

RES Yatırım Teşvik Belgesi

• Rüzgar Enerjisi yatırımları ve güneş enerjisi yatırımları güncel yapılan değişiklik ile birlikte yatırım yeri önemli olmaksızın 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmış ve kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır.
• RES Yatırım teşvik belgesi ve yatırım teşvik belgesi Sanayi Bakanlığı’ndan sağlanmaktadır
• Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel yatırım teşviklerinden faydalanacaktır.
• "Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları." öncelikli yatırım konuları arasında olduğu için 5. ve 6. bölge yatırım teşviklerinden yararlanmaktadır.
• Rüzgar enerjisi elektrik üretimi ile ilgili diğer yatırımlar yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Turnover Rate

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İşletmeler İçin Dijital Pazarlama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Değerleme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Asakai Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız