Proje Yönetimi Departmanı

Prim ve Karlılık Modeli

büyüteç ikonu

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

BİZİMLE ÇALIŞIN, BAŞARISIZLIĞA PRİM VERMEYİN!

Bir şirketin başarısından, verimliliğinden ve karlılığından tüm çalışanlar sorumludur. Prim ve Karlılık Modeli ile amacımız doğru yol haritasıyla tüm çalışanların motivasyonunu artırıp başarı basamaklarını birlikte inşa etmektir.

Prim ve Karlılık Modeli Nedir?

Prim ve Karlılık Modeli, şirketlerin başarıya ulaşması için çalışan bağlılığını ve motivasyonunu doğru stratejiler kurgulayarak planlamak ve uygulamaktır. Bu doğrultuda şirketin verimliliğini ve karlılığı da doğru orantıda artış gösterecektir.

Prim ve Karlılık Modeli Danışmanlığı Hizmeti ile Şirketinize Neler Sunuyoruz?

Şirketin başarısından, verimliliğinden ve karlılığından tüm departmanlar ve çalışanlar sorumludur. Şirketin başarısı tüm çalışanları etkilemektedir. Bu doğrultuda amacımız Prim ve Karlılık Modelini doğru yol haritasıyla ve tüm çalışanların motivasyonunu etkileyecek şekilde planlayarak başarı basamaklarını birlikte inşa etmektir.

Prim ve Karlılık Modeli Hizmetimizin Adımları Nelerdir?

Geliştirdiğimiz metotla aşamalar halinde ilerliyor, teknik bilgi ve donanım boyutundan iş ve görev tanımlarına kadar her detayda iyileştirmeler ve verimliliği yükselten dokunuşlar gerçekleştiriyoruz.

Prim ve Karlılık modelinin temel adımlarının ve kriterlerinin belirlenmesi

Şirketin departman ve pozisyonlarının incelenmesi

Departman ve pozisyonlar için hedeflerin belirlenmesi

Hedeflere uygun olarak prim ve karlılık sisteminin oluşturulması

Belirlenen hedeflerin departman ve pozisyonlara bildirilmesi

Prim sistemi yol haritasının tüm detaylarının hazırlanıp takibinin sağlanması

Periyodik & dönemsel ölçme ve değerlendirme standartının oluşturulması

Prim sisteminin kontrolünün ve denetiminin sağlanması
ŞİRKETİNİZİN ELDE EDECEĞİ KAZANIMLAR

PERFORMANS FAKTÖRLERİNİ OLUŞTURMAK

SATIŞ EKİBİNİN KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

SATIŞ DESTEK EKİPLERİNİN ROLÜNÜ TANIMLAMAK VE DESTEĞİNİ ARTIRMAK

PERİYODİK & DÖNEMSEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME STANDARTI OLUŞTURMAKBİRİM YÖNETİCİMİZ

MEHMET EMİN ERGİNÖZ

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Yöneticisi


"Şirketinize özgü Prim ve Karlılık Modeli yol haritasını oluşturuyor ve çalışanlarınızın motivasyonunu baz alarak başarı basamaklarını kurguluyoruz."

Teklif talebinizi iletin

Aşağıda bulunan formu doldurarak CD hizmet teklif talebinizi bize iletebilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Linkedin hesabımızı takip edin!