UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Savunma

Son yıllarda ülkemizin gündeminde sıkça yer alan “yerli ve milli üretim” stratejisinde savunma ve havacılık sektörü büyük önem taşımakta.

Yıllardır başarıyla sonuçlanan 200’ün üzerindeki Savunma ve Havacılık projemizden edindiğimiz tecrübeyle sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Hibe Teşvik, Ar-Ge / Tasarım ve Yatırım Teşvik gibi kategorilerde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Verdiğimiz danışmanlık hizmetlerini yönetim danışmanlığı, stratejik planlama ve finans yönetimi gibi farklı danışmanlık alanlarıyla destekleyerek çalışmakta olduğumuz kurumların köklü prensiplere ve stratejiye sahip; mali açıdan güvenilir, kurumsal bir marka olma yolunda ilerlemelerini sağlamaktayız.

Tüm bu aşamaların yanı sıra İhracat Danışmanlığı Departmanımız sayesinde müşterilerimizin yaptığı üretimi de sektörün uluslararası pazarına dahil etmek ve ortaya çıkan teknolojinin küresel ekonomide kendisine yer edinmesi için atılması gereken tüm adımları birlikte atıyoruz.

Savunma sanayİİ, ülkelerİn ekonomİk ve sİyasal alandakİ gücünü belİrleyen unsurlarından bİr tanesİdİr. Dünya üzerİnde yaşanan teknolojİk gelİşmelere paralel olarak değişİme, yenİlİğe ve modernİzasyona süreklİ olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

Savunma sanayii, ulusal savunma alanında gerekli olan araç ve gereçlerin üretimini sağlayan sektördür. Başka bir şekilde açıklamak gerekirse kendi sınırlarını belirlemiş her ülke, kendi devamlılığını sağlayabilmek adına bu sınırları korumakla yükümlüdür. Savunma sanayii sektörü gelişmiş ülkelerde ekonominin önemli bir kısmına katkıda bulunmaktadır. Fakat daha az gelişmiş ülkelerde kaynağın aktarıldığı ve gelişimine öncelik verilen sektörler arasında yer almaktadır. Savunma sanayi, ülkelerin güven ve refah içerisinde yaşaması için gerekli olan en önemli unsurlardan biridir.

Günümüzde savunma sanayisi en gelişmiş olan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi hem ekonomik alanda gelişmiş hem de siyasal konumlanışı sebebiyle stratejik noktalarda bulunan ülkeler yer almaktadır.

Sektör, sıklıkla zorluklarla mücadele eden endüstriler arasında yer almaktadır. Sorunlar arasında, talep eden ve devlet standartlarına uygun üretim yapan tüketicilere daha fazla değere dayalı hizmetler sunma gerekliliği yer alıyor. Savunma güçleri, artık mümkün olmayan bir tür çatışmayı planlamaktan kaçınmak için gelişen teknolojiyi benimsemek ve esnek organizasyonlar kurmak için harekete geçme baskısı altındadır. Bunun nedeni, dünyanın ekonomi, strateji ve teknoloji açısından özellikle günümüzde çok önemli bir noktada olmasıdır. Benzer sorunlar sonucunda, endüstrinin ekonomik yönüne hâkim olmak ve olası zorlukları yönetmek daha da zorlaşmaktadır. Doğru planlama ve doğru kararların ışığında sektör önemli ölçüde büyümeye açıktır.

Savunma

Küresel savunma pazarı büyüklüğü 2021 yılında 452,69 milyar dolar olarak değer bulmuştur. 2022 yılında ise Pazar büyüklüğünün 483,47 milyar dolara çıkması, yıllık bileşik büyüme oranının ise %6,8’e çıkması öngörülmektedir. Pazardaki büyüme, şirketlerin faaliyetlerini yeniden düzenlemesinden ve daha önce sosyal mesafeyi, uzaktan çalışmayı ve operasyonel zorluklarla sonuçlanan ticari faaliyetlerin kapatılmasını içeren kısıtlayıcı sınırlama önlemlerine yol açan COVID-19 etkisinden kurtulmalarından kaynaklanmaktadır.

Savunma pazarının 2026’da %5.8’lik bİr yıllık bİleşİk büyüme oranının 604.82 mİlyar dolara ulaşması beklenİyor.