Proje Yönetimi Departmanı

Stratejik Planlama

büyüteç ikonu

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

BAŞARIYA GİDEN YOL ODS CONSULTING GROUP’TAN GEÇER.

Şirketiniz için yol haritası; misyonu, vizyonu, hedefleri ve çok daha fazlası. Hepsi de Stratejik Planlama Danışmanlığı hizmetiyle ODS Consulting Group’ta.

ODS Consulting Group Stratejik Planlama Danışmanlığı Nedir?

Stratejik planlama, şirketinizin bulunduğu konum ile ulaşmayı hedeflediği konum arasındaki yolu ifade etmektedir. Şirketinizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemede etkin rol oynamaktadır. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı ile işletmenizin bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik etmektedir.

Stratejik Planlama Danışmanlığının Önemi

Şirketlerin amaçlarının belirlenmesinin ve değerlendirilip bu amaca uygun bir şirket kültürü ve faaliyet yapısında hareket edilmesinin ardından şirketlerin hedefleri de belirlenmelidir. Stratejik plan, bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır. Önemli olan bu planda belirlenen kritik performans göstergeleri, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve sürekli gözden geçirilip bu sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesidir.

Stratejik Planlama Danışmanlığı ile Şirketiniz için Neler Yapıyoruz?

Kurumunuzun mevcut durumu, hedefleri, hedeflerine hangi yollarla ulaşabileceği, misyon- vizyon ve tüm bu süreçlerin sonunda elde ettiği başarıyı nasıl kalıcı hale getirebileceği hakkında sizlere güvenilir çözümler sunuyoruz.


Stratejik Planlama Danışmanlığı Metodumuz;Neredeyiz?

Nereye Ulaşmak İstiyoruz?

İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?

Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz?


Yukarıdaki sorulara cevap arayarak hedeflerinizi belirliyor daha sonra da belirlediğimiz hedeflere nasıl ulaşacağımızın haritasını çıkarıyoruz. Hedef ve ulaşmak için gerçekleştirecek faaliyetler sonrası elde edilen başarı kapsamında yeni hedefler belirliyor, başarının kurum kültürü olarak kalıcı olmasını sağlıyoruz.


BİRİM YÖNETİCİMİZ

MEHMET EMİN ERGİNÖZ

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Yöneticisi


"Şirketinizin kültürünü, faaliyet yapısını ve hedeflerini belirleyerek bu hedeflere nasıl ulaşabileceğinize dair stratejiler kurguluyoruz."

Teklif talebinizi iletin

Aşağıda bulunan formu doldurarak CD hizmet teklif talebinizi bize iletebilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Linkedin hesabımızı takip edin!