Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

Ticaret Bakanlığı Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Programın Amacı

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasiteleri artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek Oranları

Projede belirtilen giderler bakanlık tarafından %50 oranında desteklenmektedir.

Destek Üst Limiti

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı kapsamında şirketlerin giderleri

3 YIL

süresince

1.400.000 ABD

dolarına kadar desteklenmektedir.

Desteklenecek Giderler

İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD dolarına kadar desteklenmektedir

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD dolarına kadar desteklenmektedir.

Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD dolarına kadar desteklenmektedir.

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler programa başvuru yapabilir.

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 36 ay olacak şekilde belirlenir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderlerinin Bakanlık tarafından belirlenen (ek-3) listede yer alması gerekmektedir.

İkinci el satın alma giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesi desteklenmektedir.

Tasarım ve Ürün geliştirme Projesi destek kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket, Bakanlığın ret bildirim tarihinden itibaren 6 ay sonra yeniden müracaatta bulunabilir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kapsamında yapılan seyahatlerde istihdamı desteklenen tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir.