UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Ticaret Bakanlığı Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği Nedir?

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği, önceki yıllarda Ekonomi Bakanlığı tarafından veriliyor olsa da artık Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Tasarım projesi iki başlık altında değerlendirebiliriz.
1. Moda tasarımı; Tasarım ekibi bulunan (tasarımcı, mühendis ve modelist gibi) tekstil şirketleri (deri sektörü, hazır giyim, kumaş üretimi vb.) bu destekten yararlanabilirler.
2. Endüstriyel Ürün Tasarımı; Çelik ürünlerden, tencere tasarımlarına, alüminyum ürünlerden makine tasarımına kadar endüstriyel ürün tasarımı yapıp üreten bütün firmalarımız bu destekten yararlanabilmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği Neyi Amaçlamaktadır?

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasiteleri artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri için uygulanacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması adına tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği reklam, tanıtım, istihdam, pazarlama, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline yönelik harcamalar kapsamında sağlanan danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklerden faydalanabilir.
Yapılan çeşitli yarışmalar sonucunda dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlık tarafından desteklenir.
Firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik istihdam edilen mühendis, tasarımcı ve modelistlerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve bunlara ek olarak seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri de desteklenir.

Tasarım Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

Tasarım desteklerinden faydalanabilecek kurum ve kuruluşlar 4 ana başlık altında ayrılmaktadır.
1- Ürün Geliştiren Şirketler: Ürünlerinin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla inovasyona ihtiyaç duyan şirketleri ve moda tasarımı/endüstriyel tasarım alanlarında faaliyet gösteren şirketleri kapsamaktadır.
2- Tasarım Ofisleri: Yalnızca tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunduran endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri kapsamaktadır.
3- Tasarımcı Şirketi: Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, moda tasarımı veya endüstriyel ürün tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri kapsamaktadır.
4- İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernekler, birlikler ve vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, ticaret borsaları, sektörel dış ticaret şirketleri, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri içermektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı Kapsamında Sağlanan 2023 Destek Oranı Ne Kadardır?

Desteklenecek giderler kapsamında projede belirtilen alet, teçhizat, malzeme, yazılım, seyahat, web sitesi üyeliği, tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları gibi destekler bakanlık tarafından %50 oranında desteklenmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı Kapsamında Sağlanan Destek Üst Limiti Ne Kadardır?

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı kapsamında şirketlerin giderleri

3 YIL

süresince

9.049.000 TL'ye

kadar desteklenmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine Yönelik 2023 Destekleri Nelerdir?

Desteklenecek giderler kapsamında projede belirtilen alet, teçhizat, malzeme, yazılım, seyahat, web sitesi üyeliği, tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları gibi destekler bakanlık tarafından %50 oranında desteklenmektedir.

Proje kapsamında istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaş giderleri aynı anda azami 10 kişi için en fazla 5.429.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri en fazla 2.714.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri en fazla 904.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Tasarımcı Şirketlerine Yönelik Destekler

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla yapacağı harcamaların %50’si devlet tarafından şirkete nakit olarak geri ödenir.

Yurt dışına yönelik gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları,

Yurt dışı kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları,

Yurt dışı brüt kira ile vergi/resim/harç giderleri,

Faydalı model, patent ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri,

İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt maaş giderleri,

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak amacıyla alacakları danışmanlıklara ilişkin giderler,

Tasarım Ofislerine Yönelik Destekler

Tasarım ofislerinin yurt dışında tanınması ve markalaşmaları amacıyla yapacağı harcamaların %50’si devlet tarafından şirkete nakit olarak geri ödenir.

Yurt dışına yönelik gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları, Yurt dışı birimlerinin kurulum/dekorasyon giderleri ile konsept mimari çalışmaları,

Yurt dışı birimlerinin brüt kira ve vergi/ harç giderleri/resim),

Yurt dışı brüt kira ile vergi/resim/harç giderleri,

Faydalı model, patent ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ve markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin,

İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt maaş giderleri,

Uluslararası pazarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlık giderleri

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

Tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcıların ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım, sergi ve bineal giderleri desteklenir. Tasarım fuarı için desteklenecek giderler ise tasarım yarışması katılımları ve organizasyonlarının faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları desteklemektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programına Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler programa başvuru yapabilir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı Kapsamında Sağlanan Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje süresi Bakanlık tarafından en fazla 36 ay olacak şekilde belirlenir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderlerinin Bakanlık tarafından belirlenen (ek-3) listede yer alması gerekmektedir.

İkinci el satın alma giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesi desteklenmektedir.

Tasarım ve Ürün geliştirme Projesi destek kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket, Bakanlığın ret bildirim tarihinden itibaren 6 ay sonra yeniden müracaatta bulunabilir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kapsamında yapılan seyahatlerde istihdamı desteklenen tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı Kapsamında Sıkça Sorulan Sorular

Firmanın kurumlar vergisi beyannamesinde yurt dışı satışı görünmemekte ama ihraç kayıtlı olarak ya da organik bağı bulunan şirket aracılığıyla ihracat yapmaktadır, uygun olur mu?

İhraç kayıtlı da yapsa, firma aracılığıyla satış yaptığı ülkelerin ayrı ayrı her ülke için son 3 yıla ait satış tutarı ve satış miktarını gösterir tablo doldurulmalıdır. Projeye ihraç kayıtlı satış yapıldığı belirtilerek yazılmaktadır.

Program kapsamında yabancı personel istihdam edebilir mi?

İstihdam edilen tasarımcılardan azami 2’si yabancı olabilir.

Şirketin son aylarda istihdam ettiği personel yeni istihdam sayılır mı ve istihdam edilecek personellerin uzmanlık alanı önemli midir?

Evrak kayıt tarihi itibariyle geriye dönük en fazla 6 ay süreyle firmada çalışmakta olan tasarımcı /mühendis yeni istihdam olarak değerlendirilebilir. İstihdam desteği talep edilen mühendis ve tasarımcıların yalnızca tasarım departmanında çalışıyor olmasına dikkat edilmektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ile alakalı uzmanlık alanına sahip mühendis istihdam edilmelidir. (Örneğin; Kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firma için inşaat mühendisi talep edilmemelidir.)

Fuarlara satış personeli gidebilir mi, stand açma, konaklama bedelleri karşılanıyor mu, ürün tanııtmını yapmak için fuarlara katılım gösterebilirler mi?

‘Seyahat kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projesi, şirket tarafından istihdam edilen ve projede görev alacak tasarımcı, modelist ve mühendisin ekonomi sınıfı ulaşım giderlerini desteklemektedir.’

Seyahatin amacı fuara katılım gösterip, ürünlerini tanıtmak olmamalıdır. Güncel trendleri takip etmek, müşteri talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek sektörel yönelimleri takip etmek amacıyla seyahat gerçekleştirilmelidir.

‘Proje kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen seyahatlerin, kimler (tasarımcı-modelist-mühendis) tarafından yapılacağı ve söz konusu seyahatlerin yapılacağı ülkeler bazında bütçelendirilerek açıklanmalıdır. (Konaklanacak gün sayısı, şehir bilgileri de talep edilebilmektedir. )

Firma çok fazla ülkeye ihracat yapmaktadır ( ör: 70-80), satış tutarı ve miktarını gösteren tablo nasıl doldurulmalıdır?

Bu sayılarda ülkeye ihracat yapılıyorsa, son 3 yıl bazında ayrı ayrı en ağrırlıklı ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin bilgileri alınabilir.

EK3 listesinde firmanın talep ettiği makine ekipmanlar otomotiv, mücheverat vb. sektörlerin altında yer alıyor ama firmanın sektörü bu değil, bunu projeye ekleyebilir miyiz?

Bakanlığın EK3 değişikliğinden sonraki tepkisini ve değerlendirmesi bilinmediği için ve sektörlerin ortak kullandığı bazı makine ekipmanların listede kısıtlı sektör başlıklarında gösterildiğinden projede kullanım amacını detaylı belirterek yazılmaktadır. Burada firmaya analiz aşamasında şu sektörün altında yer alıyor ancak şansımızı deneyebiliriz, bu konuda bakanlığın net bir açıklaması yok şeklinde açıklama yaparak risk aldığımızı belirtebiliriz.

Web siteliği üyeliği kapsamında e-ticaret siteleri vb. siteler yazılabilir mi?

Bu kaleme destekte amaç firmanın satışlarının arttırılması değil, nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı siteleri takip etmek, buraya gerçekleştirilecek üyelikleri desteklemektir.

Proje kapsamında üyesi olunması öngörülen web sitelerinin isimleri, aylık/yıllık üyelik ücretleri, kullanıcı sayıları açıkça ifade edilmeli ve bütçelendirilmelidir.

Programa başvuru aşamasında proforma gerekli midir?

Bakanlık bu sene verdiği revizelerde ‘alet/teçhizat/malzemenin tasarım amacına yönelik kullanılacak kapasite ve hacimde olduğunu tevsik edici katalog, broşür, fiyat listesi gibi belgelerin başvuruya ilave edilmesi gerektiği’ bilgisini vermiştir. Bu nedenle başvuruda proformalarda eklenmektedir.

Aynı firma için birden fazla proje yazabilmekte midir?

Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

Firma talep ettiği makine/ekipmanları 2. el alabilir mi?

İkinci el alım satım giderleri destek kapsamında değerledirilmez.

Tasarım ve Ürün proje başvurusu daha önce yapmış ve reddedilen bir firmaya yeniden proje yazabilir miyiz?

Tasarım ve Ürün Geliştirme desteğine uygun bulunmayan şirket, bakanlığın red bildirim tarihinden 6 ay sonra yeniden müreacatta bulunabilir.

Başvurudan sonra süreç nasıl işlemekte, ne kadar sürede değerlendirilip proje sonuçlanmaktadır?

Firma ön değerlendirmeden sonra bakanlık tarafından sunuma çağrılmaktadır. Sunuma çağrılma ve ardından projelerin açıklanma süreçleri net olmamakla birlikte minimum 6 ay sürmektedir. Bir yılı aşan ve sonuçlanmayan projeler de mevcut olabilmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren yılda bir kez tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket, Bakanlık uzmanları tarafından yerinde incelenir ve projeye ilişkin Değerlendirme Raporu hazırlanır.

Destek süresi 3 yıl olmakla birlikte, destek süresi sona eren Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin destek süresi, bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, 2 yıl daha uzatılabilir.·