Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Programın Amacı

Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette belirtilen nitelikteki giderleri içerir ve projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Küresel Firma

Marka, İhracat, Ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan firmalar.

Destek Oranları

Projede belirtilen giderler Bakanlık tarafından %50 oranında desteklenmektedir.

Destek Üst Limitleri

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin giderleri 2 yıl süresince 1.000.000 ABD dolarına kadar desteklenmektedir.

Desteklenecek Giderler

Makine, Ekipman, Donanım Alımı

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

Yazılım Alımı

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Programa ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı küresel firmaya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir küresel firmaya tedarikçi olacak şirketler başvuru yapabilir.

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 24 ay olacak şekilde belirlenir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Şirketler tarafından Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri diğer belgelerin, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Aralarında organik bağ olan tedarikçilerden en fazla biri bu destekten faydalanabilir.

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Proje kapsamında temin edilen Makine, Ekipman, Donanım ve Yazılım satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç)yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

Bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.

Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme(prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

Projenin hak ediş hesaplaması yapılırken, destek başvuru süresinden sonra yapılmış olan ödemeler dikkate alınmayacaktır.