UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programı Nedir?

Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette belirtilen nitelikteki giderleri içerir ve projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Küresel Firma Nedir?

Marka, İhracat, Ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan firmalar.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programında 2023 Destek Oranları Nedir?

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programı kapsamında toplam bütçe tutarı Bakanlık tarafından %50 oranında desteklenmektedir. Burada sağlanan destek geri ödemesiz şekilde bakanlık tarafından şirketlere hibe edilmektedir.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programının 2023 Yılı Destek Üst Limitleri

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin giderleri 2 yıl boyunca 27.149.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

Program Kapsamında Desteklenecek Giderler Nelerdir?

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) programının bütçesi içerisinde şirketlerin, küresel firmalardan talep edilen ürünün numune üretimi sürecinde ihtiyaç duyabileceği makine, ekipman, teçhizat, donanım, test cihazı, kalite kontrol ekipmanları, yazılım lisansları, eğitim harcamaları, ürün doğrulama ve belgelendirme giderlerine destek sağlanabilmektedir.
Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) kapsamında desteklenecek giderler;

Makine, Ekipman, Donanım Alımı

Eğitim ve Danışmanlık

Yazılım Alımı

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Programa Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) programına ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı küresel firmaya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir küresel firmaya tedarikçi olacak şirketler başvuru sağlayabilir.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programı Proje Süresi

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) programının proje süresi en fazla 24 ay olacak şekilde belirlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programında Neler Kazanırsın?

Küresel Tedarik Zinciri Programı, şirketlere iş birliği kapsamı dışında kalan diğer küresel firmalar ile işbirliği fırsatlarının önünü açacaktır. Bunun temel nedeni, firmalar projeden bir defa yararlandığı takdirde, gerekli Ar-Ge ve Ürün Geliştirme süreçleri için teknolojik altyapılarını kuracakları için bu alt yapılar işletmelerin numune/prototip üretim teknolojilerini ve küresel firmaların taleplerine yönelik daha hızlı cevap vermeleri konusunda büyük avantaj yaratacaktır. Ayrıca, Küresel Tedarik Zinciri programı işletmelerin küresel firmalar ile işbirliği konusunda itici güç olarak kazanım sağlayacağı için, firmaların ihracat rakamlarını doğrudan yukarı yönlü etkileyecektir.

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Öncelikle projenin temel amacı küresel firmalar ile gerçekleştirilecek iş birliklerini ve yine küresel firmaların, şirketlerimizden talep ettikleri ürünleri gösterdiğine yönelik resmi bir dokümana ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doküman, mail ortamından gelen talep, ıslak imzalı sipariş formu, iyi niyet mektubu gibi belgelerdir. Bu belge proje girişinde mutlaka sisteme yüklenmesi gerekir. Buna ilave olarak harcama kalemlerine ilişkin proforma faturaları da bakanlık görmek isteyebilir. Bu belgeler sisteme yüklenirken, şirketlerin genel evrakları (vergi levhası, imza sirküsü, kapasite raporu vb.) da sisteme yüklenmelidir.

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

KTZ programı kapsamında dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar bulunmaktadır. Bu hususları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri çerçevesinde firmaların gerçekleştirdiği giderlere ilişkin harcama belgeleri ve diğer tüm ilgili belgelerin, ödeme belgesi tarihi itibariyle en geç 6 ay içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Şirketlerin bu destekten faydalanması için aralarında organik bağ olan tedarikçilerden en fazla bir tane olması gerekmektedir.

Proje kapsamında temini gerçekleştirilen ekipman, makine, donanım ve yazılım içeriklerinde satın alınma tarihinden geçerli olarak 3 yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa ilgili içeriklerin satışı gerçekleştirilemez.

Bir şirketin en çok 1 projesi desteklenmektedir.

Tedarikçiler, Bakanlığın uygun bulduğu ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duyduğu; ürün geliştirme (numune / prototip), analiz, test, kalite kontrol, doğrulama veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamına dahildir.

Projenin hak edişi için hesaplama yapılırken, destek başvuru süresinin ardından yapılmış olan ödemeler dikkate alınmamaktadır. .

KTZ Programı Kapsamında Sıkça Sorulan Sorular

KTZ Proje konuları neler olabilir?

KTZ Programı kapsamında aşağıdaki proje konuları desteklenmektedir.
a) Yeni bir Küresel Firmaya yeni bir ürünle tedarike başlanması
b) Hali hazırda tedarikte bulunulan bir Küresel Firmaya yeni bir ürün ile tedariki gerçekleştirilmesi

Niyet mektubu nedir?

Niyet mektubu; Ara malı tedarik etmeyi istediğimiz küresel firmanın talep ettiği kriterleri ve satın alma planını gösterir nitelikte yazılı bir beyandır. Sipariş niteliği taşıması gerekmemektedir.

ODS’den alınan danışmanlık KTZ projesi kapsamında değerlendirilir mi?

Kurum projedeki teknik konular için destek vermekte olup proje yazım danışmanlığı bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

Seri üretime yönelik makine – ekipman alınabilir mi?

KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

Proje bütçesine KDV dahil mi?

Ticaret Bakanlığı projelerinde KDV dahil edilmektedir.

Proforma gerekli mi?

Proje kapsamında kurumdan talep ettiğimiz her gider kalemi için proforma ve teknik şartname sunulması gerekmektedir.

Her ürün için KTZ projesi yazılabilir mi?

Projeye konu ürünün yani küresel firmaya tedarik edilecek ürünün ara mal niteliği taşıması gerekmektedir. Ara mal, diğer malların üretiminde girdi olarak kullanılan maldır. Üretim sürecinde ara mallar nihai ürünün bir parçası hâline gelmektedirler.

Niyet mektubu küresel firmanın Türkiye şubesinden alınabilir mi?

Hayır niyet mektubunun küresel firmanın faaliyet gösterdiği (üretim tesisinin olduğu) yurt dışındaki bir şubesinden alınması gerekmektedir.

Müşteri firmanın küresel olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Kurum müşteri firmanın küresel boyutunu analiz etmek için aşağıdaki kriteler kontrol edilmektedir.
• Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir
• Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir.
• Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir.

Başvuru için sahip olmam gereken belgeler nedir?

• Kapasite Raporu
• Sanayi Sicil Belgesi
• Elektronik İmza