UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

TÜBİTAK 1501-1507 Ar-Ge Programları

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların:

Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

Yurt dışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması,

Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi,

Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

Proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

Üniversite iş birliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Kimler Faydalanabilir: Kobi Statüsünde olan İşletmeler

Destek Unsurları:
Personel giderleri
Alet,teçhizat ve kalıp giderleri
Test analiz ve ölçüm cihazları giderleri
Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri
YMM giderleri

Destek Oranı: %75

1507 KOBİ Ar-Ge Destek Programı

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,

Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Kimler Faydalanabilir:Kobi Statüsünde olan İşletmeler

Destek Unsurları:
Personel giderleri
Alet,teçhizat ve kalıp giderleri
Test analiz ve ölçüm cihazları giderleri
Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri
YMM giderleri

Destek Oranı: %75

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Destek Programı’na 250 kişiden az yıllık çalışanı olan firmalar, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 125 milyon TL’den az olan tüm işletmeler başvurabilir.

NOT: Çağrılar açıldıkça oranlar ve desteklenecek giderler değişiklik gösterebilir.