UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

1702 PATENT LİSANS - PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Programın Amacı

TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patent Lisans) ile üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması hedeflenmektedir.

Destek Oranları

Büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için destek oranı üst sınırı %60, KOBİ niteliğindeki müşteri kuruluşlar için destek oranı üst sınırı %75’tir. Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentler için yapılan hizmet alımı giderlerine uygulanacak destek oranı, her bir patent için ayrı olarak hesaplanır. Aynı buluş için farklı ülkelere yapılan başvurular tek patent olarak değerlendirilir.

Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır.

Desteklenecek Giderler

Müşteri kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve teknoloji sağlayıcı kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler destek kapsamında değerlendirilir.

Müşteri kuruluşun, transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımları destek kapsamında değerlendirilir. Teknoloji sağlayıcının yükseköğretim kurumu veya araştırma altyapısı olması durumunda söz konusu hizmet alımı kısmen ya da tamamen bu kurumlarla ilişkili teknoloji transfer ofisinden yapılabilir.

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Müşteri kuruluş tanımına uyan sermaye şirketleri ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri bu çağrı kapsamında proje önerisi sunabilir.

NOT: Çağrılar açıldıkça oranlar ve desteklenecek giderler değişiklik gösterebilir.