UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Tüketici Ürünleri

Kurulduğumuz günden bu yana tüketim endüstrisinde 400’den fazla projeye danışmanlık vererek söz konusu projeleri başarı ile sonuçlandırdık.

Ancak değişimin kaçınılmaz olduğu çağımızda tüketim gibi çok geniş kapsamlı bir sektörde tüm ihtiyaçlara cevap vermemiz gerekmektedir. Bu nedenle de ihracat, kurumsal gelişim, stratejik yönetim ve finans gibi konularda da danışmanlık vererek tüketim sektörüne “tam hizmet” verebilmek adına tüm tecrübe ve yeteneğimizi bir araya getiriyoruz.

Tüketim sektöründe bir sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için kurumsal gelişim, teknoloji, mühendislik, üretim ve kalite danışmanlığı gibi birçok yan etkenin bir araya gelmesi gerektiğini biliyor; edindiğimiz tüm bilgi ve tecrübeleri gerektiğinde sektördeki firmalara ve yeni jenerasyonlara aktarabilmek için kurumsal eğitimler hazırlıyoruz.

Ekonomİye olan katkısına bakıldığında İse pazarın İnanılmaz büyük olduğu görülüyor. 2021’de küresel tüketİcİ ürünlerİ sektörünün değerİ $18.18 trİlyon dolar olarak ölçülmüştür.

Tüketiciler pandemi sürecinde bu kaotik dönemi ürün taleplerini azaltmadan atlatmış olsalar da bu durum sonucunda sosyalleşmekten uzaklaşıp psikolojik değişimleri sonucu ürünleri eskisinden çok daha aşırı tüketmeye başlamışlardır. Devletlerin sağladığı teşvikler de giyim, ev eşyaları, mobilya vb. ürünlere yönelik olarak arttı. Talepteki büyümenin ardından çeşitli nedenlerden dolayı tedarik ile talep dengelenemedi ve ek olarak 2022 yılında tüm bölgelerde ortaya çıkan enflasyonist ortam tüketici alışkanlıklarını da vurdu. Tedarik zincirindeki zorluklar ve çevresel hareketlilik gibi önemli sorunlar nedeniyle – özellikle savaşla ilgili durumlar – tüketici fiyat endeksi %10’a yükseldi.

Her segment, fiyatlandırma ve özellikler dahil olmak üzere rekabet etmek için çeşitli stratejilere sahiptir. Şirketler, piyasadaki en iyi stratejilerle rekabet edebilmek için ürünlerini tam olarak anlamalıdır. Tüketim ürünleri sektörü, dünyanın önde gelen sektörlerinden biri olmasının yanı sıra piyasa üzerinde sahip olduğu özgürlükle de diğerler sektörlerden ayrılmaktadır. Tüketici ürünleri bazlı şirketler çoğunlukla ürünlerini nasıl inşa edecekleri, tasarlayacakları ve satacakları konusunda bağımsızken, makine ve havacılık gibi diğer endüstriler işleriyle daha kısıtlı olup belli projelere bağlı kalmak zorundadır.

Tüketici Ürünleri

Yoğun alışveriş ve tüketimin fazla olabileceği düşüncesiyle firmalar envanterlerinde ekstra artışa giderek 55 milyar dolarlık envanter tutarı ile son 25 yılın en yüksek tutarına ulaştı. Her ne kadar konteyner fiyatları 2022 yılında 10 bin doların altına inmiş olsa da 2019’daki 1500 dolarlık tutarın oldukça üzerinde seyrediyor. Bu sebeple oluşan enflasyonist ortamın 2024 yılına kadar devam edeceği öngörülmektedir.

Son olarak firmaların, değişen tüketici tercihlerine uyum sağlamaları için odak alanlarının başında ESG gelmelidir. Firmaların ani oluşan krizlere, beklenmedik şekilde karşılaşılan sorunlara karşı sürdürülebilirlik stratejilerine odaklanmaları kaçınılmaz bir son oldu. Hükümetlerin ve firmaların ESG odaklı girişimleri benimsemesiyle birlikte zor süreçlere adaptasyonları daha kolay olacak, tüketici davranışlarını daha iyi saptayabileceklerdir.

ODS Danışmanlık Grubu olarak, en yaratıcı ve verİmlİ proje yönetİmİ İle İŞİnİze maksİmum fayda sağlayacak danışmanlık hİzmetİnİ sunuyoruz.