UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 Yılı Deprem Bölgesine Özel Çağrı Duyurusu

 

Linked

Büşra Fidancıoğlu

-

Profili görüntüle

1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 Yılı Deprem Bölgesine Özel Çağrı Duyurusu

1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 Yılı Deprem Bölgesine Özel Çağrı Gerekçeleri ve Amaçları

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların:
• Uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi
• Yurt dışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
• Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
• Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması
• Proje esaslı araştırma‐teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi
• Üniversite iş birliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 Yılı Deprem Bölgesine Özel Çağrının Konusu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında, "Çağrıya Özel Şartlar" bölümünde yer alan linklerde belirtilen Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.
• Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
• Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
• Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
• Üniversite iş birliği ile proje geliştirilmesi
• Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi
• Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi

1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 Yılı Deprem Bölgesine Özel Çağrının Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi 03/04/2023
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 25/12/2023 (Saat 23.59 )
Çağrı Kapanış Tarihi 27/12/2023 (Saat 23:59)

1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 Yılı Deprem Bölgesine Özel Çağrının Şartları Nelerdir?

1. Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt başvurusunun TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, kuruluş bazlı ön kayıt başvurusunun PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönderilmesi için son tarihtir. Ön kayıt evraklarının çağrı kapanış tarihinden en az bir iş günü öncesinde TÜBİTAK’a ulaşması gerekir. Kuruluş bazlı ön kayıt evraklarındaki eksiklik nedeniyle ön kayıt onayının verilememesi durumunda sorumluluk kuruluşa aittir. Kuruluş bazlı ön kayıt için çağrı açılış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Bu nedenle çağrıya başvuru yapmayı planlayan firmaların zaman kaybetmeden kuruluş bazlı ön kayıt işlemleri gerçekleştirmesi tavsiye edilir. Kuruluş bazlı ön kayıtla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.
(https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/on_kayit_kullanici_kilavuzu_9_2.pdf)

2. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.

3. Proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği son tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Proje önerileri e-imza ile gönderileceğinden, e-imzanın temin edilmesi veya e-imzanın olması durumunda e-imza geçerlilik sürelerinin kontrol edilerek çağrı kapanış tarihine kadar e-imza süresinin bitecek olması durumunda e-imzanın yenilenmesi gerekmektedir.

• Bu çağrıya sadece Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki kuruluşlar tarafından başvuru yapılabilecektir. Ortaklı proje başvurularında muhatap kuruluşun bu illerden olması gerekmektedir
• Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 60

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir.
a) Personel giderleri
b) Seyahat (yalnızca ekonomi sınıfı ulaşım) giderleri
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
e) Yurt içi-yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Malzeme ve sarf giderleri
g) 1507 Programı için AGY101 ve AGY301 proje hazırlatma giderleri
h) Mali Müşavir giderleri
i) Ekonomik Fizibilite Raporu gideri(1501 programında bütçenin 5.000.000 TL ve üzerinde olması durumunda “Ekonomik Fizibilite Raporu” proje önerisi ekinde sunulması gerekir.)

Destek Oranı: %75
Başvuru Sahipleri: KOBİ tanımına uyan ve sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye’de belirtilen illerde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
Proje Süresi: 1507 Programı için destek süresi proje bazında en fazla 18 ay, 1501 Programı için bu süre en fazla 36 aydır

Linked

Büşra Fidancıoğlu

-

Profili görüntüle