UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

24.08.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Nedir?

Bu programların esaslarının amacı, uluslararası ortak destek programlarında (EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası program ve projeler) yer alan sektör ve büyüklüğü dikkate alınmaksızın Türkiye’de yerleşik katma değer üreten kuruluşların Araştırma Teknolojisi Geliştirme ve Yenilik nitelikli projelerinin ilerletilmesine yönelik Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına ilişkin uygulama esaslarının düzenlenmesi ve yürütülmesidir.

TÜBİTAK 1509 Desteklenen Projeler Nelerdir?

● Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının üst düzeye çıkartılması veya maliyet düşürücü nitelikte güncel tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Destekten faydalanabilecek Ar-Ge projesinin aşağıdaki faaliyet aşamalarından tümünü veya bir kısmını içermesi beklenir: Ar-Ge projesi kapsamında yer alan makine, ekipman, hammadde, kalıp, yazılım, yayın, analiz, danışmanlık giderleri desteklenmektedir. Kavram geliştirme, teknik, ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde bulunan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, pilot tesisin oluşturulması, deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan olayların çözümü faaliyetleri destek kapsamındadır.

TÜBİTAK 1509 Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

● Uluslararası program ve 1509 program başvurularını paralel yapmaya,
● EUREKA Küme (Cluster) organizasyonları içinde olmaya çalışmaya,
● Teknolojik yeteneğinize uygun ERA-NET Proje çağrılarını izleyerek başvuru yapmaya özen göstermeye,
● Proje ortağı bulmaya yönelik uluslararası proje pazarı vb. etkinliklere katılım sağlamaya, Avrupa Birliği programları (EUROSTARS gibi) proje değerlendiriciliğine başvuru yapmaya dikkat edilmesi gerrekmektedir.TÜBİTAK 1509 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na Kimler Başvurabilmektedir?

Sektör ve büyüklüğü dikkate alınmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru sağlayabilirler. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru sağlayamazlar.

TÜBİTAK 1509 Destek Miktarı ve Destek Oranı Nedir?

Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Buna göre destek ve oranı belirlenmektedir.

TÜBİTAK 1509 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Programa TÜBİTAK’ın kendi açtığı başvuru üzerinden ARBİS bilgileri girilerek başvuru sağlanır.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle