UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

4. Bölge Bölgesel Teşvik

14.09.2022 

Linked

Bahriye Sırasöğüt

-

Profili görüntüle

4. Bölge Bölgesel Teşvik

4. Bölge Bölgesel Teşvik Destek Unsurları


1) Vergi İndirimi
a) Yatırıma Katkı Oranı, OSB dışı 30% iken OSB içi 40%,
b) Kurumlar/Gelir Vergisi İndirim Oranı, OSB dışı, 70%, OSB içi 80% olarak uygulanmaktadır.
2) Sigorta primi işveren Hissesi
a)Süre OSB dışı, 6 iken, OSB içi ise 7 yıldır.
b) Sabit Yatırım Tutarına Oranı, OSB dışı 25%, OSB içi 35%’dir.
3) Faiz desteği
a) TL olarak Osb Dışı 4/600 bin iken, OSB içi, 5/700 bindir.
b) Döviz Üst Limiti ise OSB dışı, 1/600 iken OSB içi, 2/700 dür.
4) Yatırım Yeri Tahsisi
5) KDV İstisnası
6) Gümrük Vergisi Muafiyeti
7) Asgari Sabit Yatırım Tutarı

4. Bölge Büyük Ölçekli Yatırım Konuları ve Asgari Yatırım Tutarları

1) Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı, Asgari Sabit Yatırım Tutarı, 1000 Milyon TL
2) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, 200 Milyon TL
3) Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı Yatırımları, 200 Milyon TL,
4) Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:
a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları,200 Milyon TL,
b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları, 50 Milyon TL,
5) Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları,
6) Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları,
7) Elektronik Sanayi Yatırımları,
8) Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları,
9) İlaç Üretimi Yatırımları,
10) Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları,
11) Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dâhil) İmalatı Yatırımları,
12) Metal Üretimine Yönelik Yatırımları, İse 50 Milyon TL’dir.

Bir diğer konu ise Büyük Ölçekli Yatırımlar 4. Bölge Destekleridir. Bu destek unsurları ise 6’ya ayrılmaktadır.
1- Vergi İndirimi
a) Yatırıma Katkı Oranı, OSB dışı 40% iken, OSB içi 50% dir.
b) Kurumsal / Gelir Vergisi İndirim Oranı, OSB dışı 70% iken, OSB içi 80% dir.
2- Sigorta Primi İşveren Hissesi süresi, OSB dışı 6 yıl iken OSB içi 7 yıl olarak belirlenmiştir.
3)Yatırım Yeri Tahsisi
4)KDV İstisnası
5)Gümrük Vergisi Muafiyeti
6)Asgari Sabit Yatırım Tutarı


Diğer bir Teşvik uygulaması, Stratejik Yatırımlarda Teşvik sistemi uygulamalarıdır.
Bu uygulamanın Destek Unsurları, 8’ e ayrılmaktadır.
1)Vergi indirimi
a) Yatırıma Katkı oranı, 50%
b) Kurumlar/Gelir vergisi indirim oranı, 90%
2) Sİgorta Primi İşveren Hissesi a) Süre, 7 yıldır
b) Sabit Yatırım Tutarına oranı, 15%’dir
3) Faiz Desteği
a)TL, 5
b)Döviz, 2
c)Sabit yatırım tutarına oranı,5%
d) Üst Limit ise 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir.
4)Yatırım Yeri Tahsisi
5) KDV İstisnası
6) KDV İadesi
7) Gümrük Vergisi Muafiyeti
8) Yatırım Kriterleri

Diğer bir başlık ise Öncelikli Yatırım Konularıdır. Bu konular 19’a ayrılır.
1) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
2) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları
3) Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar)
4) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları
5) Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (Konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç)
6) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar
7) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1. Grup madenler ve mıcır yatırımları ile İsstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işlleme yatırımları hariç)
8) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları
9) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar
10)Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektriğine yönelik yatırımlar
11) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları
12) “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
13) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (Doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)
14) Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları
15) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
16) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353)
17) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları
18) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları
19) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar

4. Bölge Teşvik Edilemeyecek Yatırım Konuları

A) Tarım Ve Tarımsal Sanayi
1) Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).
2) Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
3) Küp şeker
4) 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları
5) Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
6) Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
7) 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

B) İmalat, Enerji Ve Madencilik Yatırımları
1) Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar
2) Kütlü pamuk işleme yatırımları
3) İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
4) Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç)
5) Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).
6) Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir)
7) Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir)

C) Hizmetler Sektörü
1) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.
2) Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.
3) Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.
4) Ülke genelinde yayın yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.
5) Sinema salonu yatırımları.
6) Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.
7) Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).
8) Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.
9) Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
10) Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.
11) Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.
12) Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.
13) Yat ithali yatırımları.
14) Taşıt kiralama yatırımları.
15) Halı yıkama yatırımları.
16) Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı, faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).
17) Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.
18) Kapalı alanı 500 metrekarenin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.
19) Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

4. Bölge Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

A) Tarım Ve Tarımsal Sanayi
1) Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
2) Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
3) Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
4) Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
5) Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.


Linked

Bahriye Sırasöğüt

-

Profili görüntüle