UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Bütünleşik Üretim Planlama Nedir?

28.07.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Bütünleşik Üretim Planlama Nedir?

Farklı veri sonuçlarını doğru kaynakları kullanarak bir araya getirme ve bu veriler sonucunda envanter ve üretim için harcanan maliyetin değerini en aza indirgemeye çalışma işlemine bütünleşik üretim planlama denmektedir. Bütünleşik üretim planlama için kullanılan veriler ise şunlardır:
• Talep tahminleri,
• Envanter durumu,
• Sipariş miktarları,
• İş gücü seviyeleri,
• Yönetim politikaları,
• Üretim yerlerinin kapasiteleri,
• Malzemelerin temin edilme durumları,
• Üretim ve maliyet standartları,
• Rakiplerin davranışı,
• Ekonomik koşullar.
Yukarıda belirtilen her bir madde doğru kaynaklar aracılığı ile bir araya getirilerek yeni bir veri elde edilir. Edilen bu veriler sayesinde envanter ve üretim için harcanan maliyet değerini en aza indirmek amaçlanır. Bütünleşik üretim planı üç ila on iki ay arasında oluşturulabilir. Bütünleşik üretim planlama yaparken dönemsel ürün taleplerini ve mevcut üretim kaynaklarını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu sayede daha uzun dönemli planlar oluşturulabilir. Ton, müşteri miktarı, adım-saat gibi ölçüler bütünsel planlamanın birer ölçütleridir.

Bütünleşik üretim planlamasının en temel amacı tüketicilerden son taleplerin belirlenmesi ile birlikte talep edilen ürün için en uygun imalat planını oluşturmaktır. Bu planı oluştururken malzemelerin, kapasitelerin, satın alma işlemlerinin ve bunlarla ilgili oluşturulan tüm çizelgelerin birbiri ile bütünleşik bir şekilde planlamasını yapmaktır. Bütünleşik üretim planını oluşturmak beraberinde farklı kazanımları da elde etmenize yardımcı olur.

Envanterdeki stok durumu, daha fazla kapasite kullanım alanlarının oluşması, ürünlerin imalat süresinin azalması gibi çeşitli faydaları da beraberinde getirir. Talebin sürekli değişikliğe uğradığı ve bu değişken talep doğrultusunda farklı imalat işlemlerinin gerçekleştiği birçok şirket bütünleşik üretim planlama sayesinde imalat kaynaklarını daha verimli kullanabilir. Bütünleşik üretim planlama, talep verileri ile başlar. Çizelgeleme ve kontroller ile sona ulaşır.

Bütünleşik üretim planlamanın önemli diğer bir amacı ise, müşterilerin istek ve talepleri doğrultusunda imalat şekillerini değiştirirken imalatta kullanılan ürünlerin kayıplarını en aza indirmektir. Örneğin, bir ürün yapılırken kullanılan tezgahlar, oluşan donanım arızaları ya da kapasite miktarlarında yeni bir üretime geçerken kayıplar vermemek için bütünleşik planlama özenle yapılmalıdır.

Bütünleşik üretim planlama, talep edilen ürün çeşitliliğini baz alarak toplam pazar miktarı, üretim durumu, stok ve iş gücü seviyelerininin belirlenmesi ile ilgilidir. Firma politikalarını, talep tahminlerini, stratejik amaçları, finansal ve kapasite sınırlamalarını ele alarak oluşturulan toplu planlama sonucunda iş gücü boyutunu, envanter durumunu, satış kayıplarını, normal ve fazla mesai üretimlerini belirler. Ana üretim, malzeme ihtiyaç ve kapasite miktar planları bütünleşik üretim planlamaya bağlı şekilde oluşur. Bütünleşik üretim planlanmasını oluştururken birtakım aşamaları gerçekleştirmek gerekir. Bu aşamalar şu şekildedir:
• Her bir ürün için haftalık, aylık ya da üç aylık olarak satış tahminleri oluşturulması,
• Yapılan tahminler doğrultusunda toplam taleplerin değerlendirilmesi,
• İşçi, makine ve malzeme gibi üretimde etkin rol alan elemanların üretim kapasitesine dönüştürülmesi,
• Üretim kapasitesi için alternatif kaynakların bulunması ve var olan kaynakların geliştirilmesi.

Bütünleşik Üretim Planlama Stratejileri Nelerdir?

İşletme stratejilerinin en önemli parçalarından biri de bütünleşik üretim planlama stratejileridir. Bütünleşik üretim planlaması oluştururken planlamayı yapacak kişinin cevaplandırması gereken birtakım sorular vardır. Bu sorulardan bazıları şöyledir:
1. Planlama süreci boyunca oluşan talep değişikliğini karşılamak için yeterli stok var mı? Bu durumlarda stok kullanılabilir mi?
2. Oluşan değişiklikleri gidermek için iş gücünde değişiklikler mi yapılmalı yoksa farklı yöntemler mi geliştirilmelidir?
3. Dalgalanmaları ortadan kaldırmak için yarı zamanlı ya da normalden az/çok mesai yapılması gerekir mi?
4. Siparişleri oluştururken normal iş gücü düzeyini sabit tutmak için taşeron işçiler kullanılabilir mi?
5. Talep miktarını etkilemek için fiyatlar ve diğer faktörlerde değişiklikler yapılmalı mı? Bu sorulara cevap veren planlamacılar bu cevaplar doğrultusunda bütünleşik üretim planlamasını gerçekleşt
irirler. Bütünleşik üretim planı oluştururken stok durumu, üretim oranı, kapasite ve bunların dışında oluşabilecek her türlü durumu kontrol edebilecekleri verileri kullanırlar.

Bütünleşik Üretim Planlamada Kullanılan Girdiler Nelerdir?

Bütünleşik üretim planlaması, üç ay ile 18 ay arasındaki üretim miktarını ve zamanını belirleyen bir üretim planlamasıdır. Diğer bir deyişle, mevcut dönem için beklenen ürün talebini karşılamak için üretim çalışmalarının işleyişinin planlanmasıdır. Bütünleşik üretim planlaması oluşturulurken bazı girdiler kullanılır. Bu girdiler sonucu oluşan bütünleşik üretim planlaması sonucunda da bazı çıktılar meydana gelir. Bütünleşik üretim planlamasını oluşturan girdiler şu şekildedir:
• İşletme Politikaları,
• Stratejik Amaçlar,
• Kapasite Sınırları,
• Finansal Kısıtlamalar,
• Talep Tahminleri,
Bütünleşik üretim planlaması üretim ve üretimin işleyişi açısından oldukça önem arz etmektedir. Üretim miktarı, sipariş miktarı, stok seviyesi, iş gücü, işçi alma-çıkarma gibi tüm girdiler bütünleşik üretim planlamayı oluşturmada birer etkendir.

Bütünleşik Üretim Planlama Örnekleri Nelerdir?

Bütünleşik üretim planlama stratejisi kendi içinde iki farklı alana ayrılır. Biri kapasite seçenekleri diğeri ise talep seçenekleridir. Kapasite seçeneklerindeki amaç stok düzeylerini değiştirmek, iş gücü büyüklüğünde değişiklikler yapmak, mesai sürelerini değiştirerek üretim oranında artış sağlamak, mevcut iş gücü düzeyini stabil tutmak için taşeron kullanmak ve sadece o üretime bağlı yeni işçiler almaktır. Şirket yöneticileri talep tahminleri doğrultusunda gelecek odaklı üretim yaptırarak ürün stoğunu artırabilirler. Bu durum elbette maliyet kısmında da artışa neden olacaktır. Fakat bir ürün için ileriki dönemlerde talep miktarında artış görülür ve o ürün stoğu bulunmazsa o an talebi karşılamak için üretim kısmında daha fazla maliyet kaybı oluşabilir.

Oluşan talebi karşılamak için fazladan işçi alımı ya da talep miktarındaki azalmalara bağlı olarak işçi çıkarımları da olacaktır. Aynı zamanda yeni işçi alımları da mevcut üretim sürecinde sendelemeye neden olabilir. Çünkü işe yeni başlayan işçilerin işi öğrenme süreleri üretimdeki verimliliği de etkileyecektir. Ayrıca talep değişikliklerinden doğan üretim açığını kapatmak için fazladan mesai ya da işçi çalıştırılabileceği gibi taşeronlarla da anlaşarak iş gücünü artırabilirler. Taşeron şirketler kullanmak, iş gücündeki değişimleri etkilemesi ve üretimi hızlandırması açısından yararlı olsa da kâr oranlarında düşüş, iş kaybının azalması gibi durumlara da yol açabilir.

Talep seçeneklerindeki amaç ise oluşan talep miktarını etkilemek, yüksek talebin olduğu zamanlar siparişi ertelemek, taleplere ek olarak mevsimsel tamamlayıcı ürünler üretmektir. İşletmeler gerek reklamlar ile gerek fiyat üzerinde yaptıkları değişimlerle talep miktarını artırabilirler. Ayrıca talep edilen ürünlerin yanına dönem dönem ürettikleri yan ürünleri de ekleyerek satışlarda artış sağlayabilirler.

Mevsimsel ürünlerde mevsimi bittikten sonra indirimler ve promosyon uygulamaları yapılabilir. Örneğin, kışlık bot, mont, kazak gibi ürünler yaz mevsiminin başlarında indirimli fiyatlar ile satışa sunulur, tam tersi durumda da aynı uygulamadan yararlanılabilir. Hava yolu şirketleri, oteller ya da tatil beldelerindeki yerler sezon bittikten sonra çeşitli indirimler ve promosyonlarla müşteri çekmeye ve satışları devam ettirmeye yönelik talep artışlarını etkilemeye çalışırlar. Son olarak da taleplerin fazla fakat stoğun yetersiz olduğu durumlarda siparişleri ertelemenin yollarını bulabilirler. Eğer müşteri üründe kararlı ve stok durumunu beklemek isterse sipariş ertelemek şirketler için olumsuz bir etki yaratmaz. Ancak bazı durumlarda sipariş ertelemek şirketlere dezavantaj sağlayabilir. Sipariş erteleme yüzünden mevcut satışlarda düşüş olabilir.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle