UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

18.11.2022 

Linked

Tuğçe Ünsal

-

Profili görüntüle

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği Nedir?

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği, günümüz ticari yaşantısındaki yerini 18.08.2022 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanması ile almıştır. Söz konusu Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği, ihracat destekleri kategorisinde yer almakta olan, faaliyet alanı perakende sektörü olan ve mal ticaretiyle uğraşan Çok Kanallı Zincir Mağazalarının desteklenmesini sağlamaktadır. Bahsi geçen karşılıksız hibe halinde verilen destekler, kurum ya da kuruluşların ihracat süreçlerine hazırlanması ve yapılan ihracatların artırmasının yanı sıra oluşturulan yapının sürdürülebilir olmasını da sağlamaktadır. Bu faktörlere ek olarak yurt dışı faaliyetleri de kapsamına ekleyen Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği, kurum ya da kuruluşların ticari yaşantılarında; Turquality Desteği, KOSGEB Yurtdışı Destek Programı ve Ur-Ge Desteği gibi önemli bir konuma sahip olmaktadır. Bu sebeple, kapsamı oldukça geniş olan Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği, kurum ve kuruluşlardan küresel ve yoğun bir ilgi görmektedir.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği Tarafından Desteklenen Unsurları Nelerdir?

Kurum ya da kuruluşların daima yardım aldıkları ihracat destekleri kategorisinde kapsamıyla öne çıkmayı başaran Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği, hizmetini birçok farklı alana hitap edecek şekilde sunmaktadır. Bahsi geçen kapsamın hangi unsurları içerip hangilerini içermediğine aşağıda detaylı bir biçimde değinilmektedir.

Tanıtım Desteği

• Kurum ya da kuruluşların yurt dışında yapılması planlanan tanıtım faaliyetlerine destekte bulunulmaktadır.
• Yurt içi yapılan tanıtımların beraberinde getirdiği; Türkçe tanıtım maliyetleri, Türkçe yayın organları aracılığı ile yapılan tanıtımların maliyetleri ve nakliye harcamaları (ulaşım, konaklama) söz konusu desteğin kapsamı altında bulunmamaktadır.
• Yapılan tanıtım faaliyetlerinin prodüksiyon açısından oluşan harcamaları, söz konusu tanıtım faaliyetlerinin yurt dışında yayımlandığı hususunun belgelenmesi durumunda desteklenmektedirler.

Birim Kira/Temel Kurulum/Konsept Mimari Çalışma Desteği

• Kurum ya da kuruluşların yurt dışında markaları ile ilişkin kiraladıkları birimleriyle ilgili; brüt kira (zorunlu vergiler dahildir), komisyon, hukuki danışmanlık, konsept mimari çalışması, dekorasyon giderleri vs. gibi unsurlar desteklenmektedirler
• Kurum ya da kuruluşların materyal ve fiziki bazlı giderlerini desteklemektedir. Örneğin; marka ve logonun sergilendiği tabela, gerekli güvenlik sistemleri (alarm sistemi), işçilik harcamaları bunlardan yalnızca birkaçıdır.
• Kurum ya da kuruluşların kiralama birimlerinin kendi birimleri olması durumunda destek verilmemektedir
• Destek verilmekte olan birimlerin kapanması durumunda kurum ya da kuruluşların ilgili kişilere bildirim yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde süreç içerisinde haksız olduğu düşünülen ödemelerin tamamı geri alınmaktadır.

Franchise Desteği

• Kurum ya da kuruluşların yurt dışında sahip olduğu franchising sistemi ile faaliyete dökülecek hususlar (brüt kira, dekorasyon vs.) desteklenmektedir.
• Söz konusu franchise desteğinden faydalanabilmek adına; franchise sunulan taraf ile kurum ya da kuruluşların ilişkilerinin bulunmaması ve franchise ‘ın Çok Kanallı Zincir Mağaza markası perakende satış noktasının konseptiyle beraber kurgulanması gerekmektedir.

Marka Tescil/Yenileme/Koruma Desteği

• Söz konusu zincir mağazanın markasının yurt dışında tescil edilmesi ve tescilinin yenilenmesi durumlarında ortaya çıkan zorunlu giderlerin tamamı ve yurt dışı bazlı tescil koruması ile ilgili danışmanlık ve avukatlık maliyetlerinin tümü desteklenmektedir. Söz konusu destekten faydalanabilmek için marka tescil başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlar Desteği

• Destek programının kapsamında yer edinen kurum veya kuruluşların, markalarına ilişkin yurt dışında yürüttükleri; Risk analizi, rakip analizi, rakip ürün analizi, imaj gibi pazar araştırması çalışması ve raporlar bazlı unsurlar desteklenmektedirler.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Destek Limitleri Nelerdir?

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği, kurum ve kuruluşların yurt dışı bazlı birçok faaliyetlerinde yanlarında durmaktadır. Söz konusu durum ise gözlerin sağlanan desteğe çevrilmesini sağlamaktadır. Birçok kişi ve kurumun bahsi geçen husus hakkında dikkatlerini çeken ve merak ettikleri önemli sorulardan biri de destek limitlerinin neler olduğudur. Söz konusu limitler aşağıda sıralanmış ve açıklığa kavuşturulmuşlardır.

• Söz konusu desteklerin yürütülen incelemeler sonucu sağlanılacağı kararına varılması sonucunda Bakanlık bahsi geçen destek miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına iletmektedir.
• Bahsi geçen ödeme ile ilgili sunulan belgelerde bulunan giderlerin Türk Lirası cinsinden olanlar TL, döviz cinsinden olanlarsa çapraz kurlar ve döviz alış kurları baz alınarak TL’ ye çevrilerek ödenmektedirler.
• Kurum ya da kuruluşların franchise desteği alabilmeleri için sahip oldukları kiranın destek kapsamında olması gerekmektedir.
• Destekten yararlanmakta olan kurum ya da kuruluşların unvan değiştirmeleri durumunda yetkili kişi aracılığı ile söz konusu değişiklikle ilişkin belgelerin Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.
• Rayice uygun bulunmamakta olan harcamalar destek kapsamında olmamaları nedeni ile destek alamamaktadırlar.

Yukarıda belirtilmekte olan durumlar Çok Kanallı Zincir Mağaza desteği limitlerini ve koşullarını belirleyerek söz konusu ilgi çekici husus kapsamında net bir çerçeve oluşturmaktadır.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine Başvuru Şartları Nelerdir?

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinden faydalanmak isteyen birçok kurum ya da kuruluş bulunmaktadır. Söz konusu kurum ya da kuruluşlar, bahsi geçen desteğe sahip olabilmek adına bir önceki başlıkta bahsi geçmiş olan limitlere dikkat ederken aynı zamanda Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinin sahip olduğu başvuru şartlarına uymaya çalışmaktadırlar. Söz konusu başvuru şartları desteğin hitap ettiği kesimi belirli bir düzeyde belirlemekte ve kapsamını gözler önüne sermektedir. Bahsi geçen başvuru şartları aşağıda açıklığa kavuşturulmuşlardır.

• Ticaret sicilinde kaydı olan yurt içi en az 100 perakende mağazası bulunması gerekmektedir.
• Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf ülkelerin en az birinde bulunan yurt dışı tescili ve yurt içi tescilinin yurt dışı tesciline kıyasla daha erken yapılması gerekmektedir.
• Başvuru yapan markanın aykırı ve hakaret içerici unsurlar içermemelidir.
• Önceki başlıklarda kapsam dahili tutulan faaliyetlerin destek ödemelerinden faydalanabilmeleri adına giderlerin belirli belgeler ile tesvik edilmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelere; Harcama Belgeleri (sözleşme, ödeme belgesi, fatura) örnek olarak verilebilmektedir.
• Oluşan giderlerin destek alabilmeleri adına harcama belgelerinin desteğin kapsamında bulunan kurum ya da kuruluş için ya da harcama yetkisi sahibi olan kurum ve kuruluşlar için düzenlenmiş olmalıdırlar.
• Kapsam içerisinde bahsedilen faaliyetlerin ödemelerinin bankacılık sistemi aracılığı ile yapılmaları gerekmektedir.
• Bankacılık sisteminin sağlamlaşmadığı ülkelerde ilgili Bakanlık yurt dışı temsilcilerinin söz konusu ödeme şartlarının muteber olduğuna dair onayları gerekmektedir.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinin Başvuru Süreci Nasıldır?

Birçok koşul ve detayı içerisinde barındıran söz konusu desteğin başvurusu belirli bir sürece ve akışa sahip olmaktadır. Bahsi geçen süreç ve akış aşağıda daha detaylı bir biçimde açıklanmaktadırlar.

Yürütülen faaliyetle ilgili harcamaların desteklenmelerini teminen, ödeme belgesi tarihinden en geç 6 ay içerisinde başvuru belgelerinin ilgili kuruluşa ibrazı yapılmalıdır. Eksik bilgi veya belge olması durumunda kişilere bildiri gitmesinin ardından 3 ay içerisinde gereken belgelerin tamamlanmaları gerekmektedir. Aksi takdirde harcamalar desteğin kapsamına girememektedirler. Olası farklı durumlarda 3 aya kadar uzanan bir ilave süre verilebilmektedir. KEP aracılığı ile kayıtlara destek başvurusunun girdiği tarih, söz konusu süre hesaplanmasında esas alınmaktadır. Tüm bu sürecin sonunda ret bildirimi ile karşılaşan kurumlar 6 ay sonra yeniden müracaat yapabilmektedirler.

Yukarıda görüldüğü üzere Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinin başvuru süreci oldukça sistemli ve kusur kabul etmeyen bir yapıdadır.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinin Başlangıç Tarihi Nedir?

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinin kapsamı ve gereksinimleri oldukça geniş bir alana yayılmaktadırlar. Bu nedenle kurum ya da kuruluşlar söz konusu destek hususunda oldukça hassas bir tutum sergilemektedirler. Bahsi geçen hassas tutum sonucu Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği hakkında esas soruların merak edinilmesi kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Söz konusu sorulardan biri de Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinin başlangıç tarihinin ne olduğudur.

Destek kapsamında bulunmakta olan kurum ya da kuruluşların destek başlangıç tarihleri, Bakanlık tarafından alındıkları tarih olarak belirlenmektedir. Böylece sistematik süreç aksamamakta ve akışta karmaşa yaşanmamaktadır.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinin Süresi Ne Kadardır?

Bakanlık tarafından desteğin kapsamında yer edinilmesi sağlanan kurum ya da kuruluşların faydalanmaya hak kazandıkları söz konusu Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinin süresi birçok açıdan merak edilmektedir. Mevzu bahis konu, destek kapsamındaki kurum ya da kuruluşlar başta olmak üzere birçok faktörü etkilemektedir. Bu nedenle, yayımlanan genelgede söz konusu sorunun cevabına da yer verilmektedir.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğinin süresi, desteğin kapsamında bulunma tarihi ve destek süreleri çerçevesinde yer almaktadır. Sürenin üzerine düşünülmesi sayesinde de görülebileceği üzere Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği, kurum ya da kuruluşların kapsamla ilişkilerinin başladığı tarihi birçok farklı alanda gerekli bir bilgi olarak görmekte ve söz konusu bilgi ile desteğin süresini kararlaştırmaktadır. Bu durum ise, söz konusu desteğin en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir husus olduğunu gözler önüne sermektedir.

Linked

Tuğçe Ünsal

-

Profili görüntüle