UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Enerji Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Genel Destekler

21.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Enerji Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Genel Destekler

Enerji Sektörü Nedir?

Yakıt ve ekipmanların üretim ve dağıtımını içeren, petrol ve gaz endüstrisini içine alan sektöre enerji sektörü denir. Genel anlamıyla petrol ürünlerinin aranması ve pazarlanıp dağıtılması süreçlerini kapsar.

1.Enerji Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?

Enerji sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Enerji sektörüne yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Enerji sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.

TÜBİTAK Destekleri

A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.
Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.

B) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.

KOSGEB Proje Bazlı Destekleri


A) KOSGEB Teknoyatırım programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/

B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/

C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/

KOSGEB Genel Destekleri


İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1- Yurt İçi Fuar Desteği 100.000 60%
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 90.000
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** 50.000
75.000
4- Tasarım Desteği 75.000
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** 100.000
6- Belgelendirme Desteği**** 300.000
7- Test ve Analiz Desteği***** 300.000
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** 80.000
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10- Model Fabrika Desteği 100.000
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* 40.000
50.000


Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

KOSGEB Genel DestekleriNACE REV 2 KODU SEKTÖR ADI NACE TİPİ
35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı D
35.11 Elektrik enerjisi üretimi D
35.11.19 Elektrik enerjisi üretimi D
35.12 Elektrik enerjisinin iletimi D
35.12.13 Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi) D
35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı D
35.13.01 Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi) D
35.14 Elektrik enerjisinin ticareti D
42.22.02 Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.) F
43.22.06 Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörler ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin bakım ve onarımı dahil) F
43.22.07 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri ve peletlerinin imalatı (karbonlaştırılmamış olanlar) F
71.12.09 Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler) C


Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri

A) Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Projesi
Destek Tutarı: 15.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 2 Yıl

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Maden ve Metal
• Kimya ürünleri
• Otomotiv
• Makine
• Uzay / Havacılık
• Elektrik / Elektronik
Diğer sektörler de şartları taşımaları durumunda değerlendirmeye alınabilir.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Makine, ekipman donanım
• Yazılım alımı
• Eğitim, danışmanlık
• Sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama harcamaları
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/ticaret-bakanligi-kuresel-tedarik-zinciri-programi/

B) Tasarım Ürün Geliştirme Projesi
Destek Tutarı: 5.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl

Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Tasarımcı şirketler
• Tasarım ofisleri
• İş birliği kuruluşları
• Ticari ve Sınai faaliyette bulunan firmalar

Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Alet, Teçhizat, malzeme ve yazılım
• İnternet sitesi üyeliği
• Personel alımı (tasarımcı, modelist, mühendis)

Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/tc-ticaret-bakanligi-tasarim-ve-urun-gelistirme-programi/

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri

• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi -4.000.000 TL (%50)
• Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği-Seyahat başına 100.000 TL
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi (üst limit dahilinde)
• Yurtdışı Tanıtım Desteği 4.000.000 TL %50
• Yurtdışı Marka Tescil Alım Desteği 750.000 TL (%50)
• Yurtdışı Birim Desteği 2.000.000 TL (%50)
• Pazara giriş projesi hazırlama Desteği 200.000 TL (%50)
• Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği 3.000.000 TL %50
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri

Enerji verimliliği projeleri (Verimlilik Artırıcı Proje - VAP) Enerji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Enerji verimliliği kapsamında;
• Ekipman ve sistem kullanımı,
• Onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon

Süreç (proses) düzenleme gibi yollarla;
• Gereksiz enerji kullanımının,
• Atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması projeleri desteklenmektedir.

Enerji Sektörüne Yönelik Verimlilik Artırıcı (VAP) Destek Tutarı Ne Kadardır?
%30 oranında hibe olarak desteklenmektedir. (KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projelere, proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şeklinde desteklenir)
https://enerji.gov.tr/evced-enerji-verimliligi-destekleri-verimlilik-artirici-proje-destekleri

Gönüllü Anlaşma Destekleri

Bir endüstriyel işletme için Enerji Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltma taahhüdü anlaşmalarıdır.
Taahhüdün 3 yıl tutturulması durumunda;
Destek tutarı: 1.000.000,-TL (üst sınır – nakdi destek)
Destek Oranı: İlgili yıla ait enerji giderinin %30’u
Tek seferlik olmak üzere güneş enerjisi ile sağlanacak verimlilik de dikkate alınır.
https://enerji.gov.tr/evced-enerji-verimliligi-destekleri-gonullu-anlasma-destekleri

• Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) Yeni Çevre Destekleri
https://www.ttgv.org.tr/tr/programlar

• Dünya Bankası Destekleri

2.Enerji Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri


Öncellikli Destek Unsurları 5.Bölge GENEL TEŞVİK
KDV İstisnası %18 VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2 VAR VAR
Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı %80 YOK
Yatırıma Katkı Oranı %40 YOK
Yatırım dönemi vergi indirimi %50 YOK
İşletme dönemi vergi indirimi %50 YOK
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulama Süresi 7 Yıl YOK
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı) %35 YOK
Yatırım Yeri Tahsisi VAR YOK
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan YOK
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan YOK
Azami Destek Tutarı (Milyon TL) 1.4 Milyon YOK
Sigorta Primi Desteği YOK YOK
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR YOK
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR YOK
Damga Vergisi Muafiyeti VAR YOK


*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayı çerçevesinde; Yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek,Mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş (%15) oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan enerji verimliliği projesine (VAP) yönelik yatırımlar beşinci bölge teşviklerinden yararlanabilirler.
*Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç) beşinci bölge teşviklerinden yararlanabilirler.
*Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları beşinci bölge teşviklerinden yararlanabilirler.
* Termik Santral yatırımları beşinci bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.
* Lisanslı veya Lisansız HES (Hidroelektrik) – RES (Rüzgâr) ve GES (Güneş) Enerjisi yatırım Teşvik Belgesi konuları Genel Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aşağıdaki devlet desteklerinden yararlanmaktadır. (Makine Ekipman alımları için)*

Enerji Sektörüne Yönelik Minimum Yatırım Tutarları Ne Kadardır?

• 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL,
• 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.

Bölgeler;
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL


Enerji Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

Türkiye’de 2021 yılı verilerine göre enerji üretiminde %9’luk bir artış yaşandı. Doğalgaz ihtiyacımızın %99’luk kısmı ithal edilerek karşılandı. Rüzgar santralleri ve güneş panelleri ile elektrik üretiminde pay %13’e çıktı. Dünya genelinde de olduğu gibi su seviyelerinde azalma sebebiyle hidroelektrik santrallerinden elde edilen enerji üretiminde %29 azalma kaydedildi. Dünyada ve ülkemiz genelinde sürdürülebilirliği artırmak amacıyla çeşitli adımlar atılmakta. Her bir ülke enerji ithalatı yapmak yerine dışa bağımlılığı azaltacak adımlar atmakta.

Enerji Sektörünün Önde Gelen Firmaları

Türkiye’nin en büyük enerji üreticileri araştırmasına göre ilk 3 şirket EÜAŞ, ENKA ve ENERJİSA olarak kayıtlara geçti. Özel sektör firması olarak en büyük enerji üretici olan ENKA 3.969 MWe’lik bir kurulu güce sahip. Bu da Türkiye’nin toplam üretim kapasitesinin %4’ünü oluşturmakta. Tüm dünyaya baktığımızda ise son zamanlarda yenilenebilir enerjinin önemi artmıştır. Rüzgar ve güneş enerji kullanarak sürdürülebilir yapılarda sayının artması istenmektedir.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle