DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Güneş Enerjisi Sistemleri (GES), Rüzgar Enerjisi Sistemleri (RES), Hidro Elektrik Sistemleri (HES)’e Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Genel Destekler

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }

GES, RES VE HES Sektörü Nedir?

Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji sistemleri içerisinde sayılan Güneş Enerjisi Sistemleri, Rüzgar Enerjisi Sistemler ve Hidro Elektrik Sistemleri doğal kaynakların depolanarak enerjiye dönüşmesini sağlayan sistemlerdir. Yenilenebilir enerji kaynakları küresel enerji üretimi için oldukça önem taşımaktadır. Son yıllarda dünya genelinde yapılan yatırımlar yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde oldukça artmıştır.

Güneş Enerjisi Sistemleri (GES), Rüzgar Enerjisi Sistemleri (RES), Hidro Elektrik Sistemleri (HES) ‘e Yönelik Genel Destekler Nelerdir?


TÜBİTAK Destekleri

1003-ENE-GUNS Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi Teknolojileri Çağrı Bazlı Destek Programı
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/1003-ene-guns-2017-2-1.pdf

KOSGEB Proje Bazlı Destekleri

Not: GES -HES -RES nace kodları kaynaklı desteklerden faydalanamamaktadır.

KOSGEB Genel Destekleri

Not: GES -HES -RES nace kodları kaynaklı desteklerden faydalanamamaktadır.

Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri


Not: GES -HES -RES nace kodları kaynaklı desteklerden faydalanamamaktadır.

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri
Not: GES -HES –RES nace kodları kaynaklı desteklerden faydalanamamaktadır.
NOT: Tarım ile ilişkilendirilebilecek güneş enerjisi yatırımlarına açık çağrı bulunması ve çağrı kapsamında yer alması durumunda Kırsak Kalkınmayı Destekleme Kurumu KKDK - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında %50 hibe alınabilmektedir.

Güneş Enerjisi Sistemleri (GES), Rüzgar Enerjisi Sistemleri (RES), Hidro Elektrik Sistemleri (HES)’e Yönelik Yatırım Teşvikleri

Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvikleri ve Rüzgar Enerjisi RES Yatırım Teşvik Belgesi bölgesel yatırımlardan yararlanacaktır.

Fabrika çatı, tarım arazileri veya ahırların üzerine yapılacak Güneş Enerjisi Elektrik üretimi yatırımları için bölgesel yatırım teşvik belgesi alınabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için ise hangi ilde yatırım yapılacak ise o ildeki asgari yatırım tutarı şartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1 ile 2. bölge illeri için 3 milyon TL, 3, 4, 5 ile 6. bölgelerde yer alan iller için 1,5 milyon TL asgari yatırım şartı yer almaktadır.

GES, RES ve HES Destek Unsurları Nelerdir?

<td id="nt-2-td"2 yıl <td id="nt-2-td"3 yıl
DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi Yatırıma Kaktı Oranı* (%) OSB ve EB Dışı 15 20 25 30 40 50
OSB ve EB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta primi İşveren Hissesi Desteği **/*** OSB ve EB Dışı 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB ve EB İçi 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz veya Kar Payı Desteği İç Kredi - - 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi - - 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Yatırım Yeri Tahsisi - - - - - 10 Yıl


GES, RES ve HES Desteklerden Kimler Faydalanabilir?

• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
• Dernekler ve vakıflar,
• Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır

GES, RES ve HES’e Yönelik Minimum Yatırım Tutarları Ne Kadardır?


I. ve II. Bölgelerde 3 Milyon TL
III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 Bin TL’dir.

Bölgeler;
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL


NOT:
Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik edilemeyecek yatırım konularıdır.

GES, RES VE HES Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

Dünya genelinde ekolojik ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için tüm ülkeler enerji kaynaklarına hakim olma yönünde adımlar atmaktadır. Doğadan elde edilen petrol, kömür, uranyum gibi Birincil Enerji Kaynakları ve birincil enerji kaynakları sonucu elde edilen elektrik, petrol ürünleri gibi İkincil Enerji Kaynaklarının yanında güneş, rüzgar, jeotermal gibi Yenilenebilir Enerji Kaynakları oldukça önem kazanmıştır. Nüfusla birlikte enerji tüketimindeki artış da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına yapılan yatırımların artmasına sebep olmuştur.

Açıklanan 2020 yılı kapasite verilerine göre Türkiye’de hidroelektrik kapasitesi 28 bin 503 MW, rüzgâr enerjisi 7 bin 591 MW, güneş enerjisi 5 bin 996 MW, biyoenerji 983 MW, biyogaz 534 MW, jeotermal 1515 MW olmuştur. Ülkemizde güneş ve rüzgara olan yatırımlar her geçen gün artsa da bu, kaynakların maliyetinin hidroelektrik santralleri(HES)’ne göre yüksek olması sebebiyle ülkemizde HES’ler yenilenebilir enerji alanında ilk sıradadır.

Ülkemizde 700 civarında HES vardır. Bunlardan en büyük olanlar; Atatürk (1880 MW) , Keban(1330 MW) ve Karakaya (1209 MW) barajında bulunan HES’lerdir. Yeni yapılan barajlarda ise en önemli olan Artvin ilinde yapılan Yusufeli barajına ait HES olmuştur.

GES, RES VE HES Sektörünün Önde Gelen Firmaları

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 2040 yılına kadar dünya üzerindeki enerjinin %40’nın Yenilenebilir Enerji Kaynakları üzerinden karşılanacağını öngörmektedir. Bu doğrultuda hem dünyada hem de ülkemizde yatırımlar yapılmaktadır. Dünyadaki en büyük yenilenebilir enerji firmaları arasında; Canadian Solar, Crop Energies, First Solar ve GCL-Poly Energy sayılabilmektedir. Türkiye’de yer alan Yenilenebilir Enerji Firmalarından bazıları ise; Konelsis, Enotek Enerji, Dal Elektrik Solar ve Besan Enerji İnşaat’dır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Hazır Beyan Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilirlik Eğitimi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Proje Yönetimi ve Planlama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dikey Analiz

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız