DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Hastane Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Genel Destekler

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }

Hastane Sektörü Nedir?

Hastane sektörü; sağlık hizmetleri sektörü alt kategorisinde yer almaktadır. Sağlık sektörü içinde yer alan hastane sektörü özel ve kamu olmak üzere iki ana başlık altında yer almaktadır. Özel sektör kategorisine giren tüm hastaneler için bakanlıklar tarafından verilen destekler bulunmaktadır.

Hastane Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?

Hastane sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Sektöre yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Hastane sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.

TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Önemli Not: Hastaneler TÜBİTAK ‘a başvuru yapabilecek uygun sektör olmamakla birlikte üniversite hocaları ile birlikte başvuru yaparak fon sağlayıcı/hizmet veren olarak başvuru yapabilirler.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Desteklenen Giderler Destek Süresi
Personel Giderleri 75%
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
21

*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.
A) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Desteklenen Giderler Destek Süresi
Personel Giderleri 75%
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
21

*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.

KOSGEB Proje Bazlı Destekleri

Not: Hastaneler nace kodları kaynaklı desteklerden faydalanamamaktadır.

KOSGEB Genel Destekleri

Not: Hastaneler nace kodları kaynaklı desteklerden faydalanamamaktadır.

Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri

Not: Hastaneler nace kodları kaynaklı desteklerden faydalanamamaktadır.

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri

SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU / SPOR TURİZMİ ŞİRKETİ
Destek Unsuru Oran Destek Üst Limiti (TL) Diğer Limitler Ön Onay İlave (+10)
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama 60% Muayenehane ve poliklinik 2.4 milyon/yıl 5 yıl 1 ay (özel tanıtım)
Diğer yararlanıcılar 6 milyon/yıl
Spor turizmi 1.2 milyon/yıl
Yurtdışı Etkinlik Katılım 300 bin/etkinlik    
Prestijli etkinlik 600 bin/etkinlik
Yurt İçi Etkinlik Katılım 300 bin/etkinlik      
Ürün Yerleştirme 1.2 milyon/yıl 5 yıl 1 ay  
Acente Komisyon Muayenehane ve poliklinik 240 bin/yıl Diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri 1,2 milyon/yıl 5 yıl    


SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU
Destek Unsuru Oran Destek Üst Limiti (TL) Diğer Limitler Ön Onay İlave (+10)
Tescil ve Koruma 60% 600 bin/ yıl
Pazara Giriş Belgeleri 600 bin/belge İklim ile ilgili ise
İstihdam Muayenehane ve poliklinik 600 bin/yıl 5 yıl 10.8 bin/aylık/personel İstihdam öncesi
Diğer yararlanıcılar 2.4 milyon/yıl
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Muayenehane ve poliklinik 240 bin/yıl
Diğer yararlanıcılar 960 bin/yıl
Hasta Yol Muayenehane ve poliklinik 600 bin/yıl 5 yıl 12 bin TL/hasta
Diğer yararlanıcılar 6 milyon/yıl
Birim Muayenehane ve poliklinik 600 bin/birim/yıl ülke başına 5 yıl azami 25 birim
Diğer Yararlanıcılar 1.44 milyon/birim/yıl
Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası 70% 2.4 milyon/ yıl


1. Tescil Ve Koruma Desteği
Sektörde faaliyet gösteren yararlanıcıların Ürün ve Hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin giderler %60 oranında yıllık en fazla 600.000 TL tutarına kadar desteklenmektedir.

2. Pazara Giriş Belgeleri Desteği
Bakanlık tarafından uygun görülen kurum/kuruluşlardan alınan ya da yaptırılan belgelere, sertifikalara ve akreditasyonlara ilişkin giderler %60 oranında yıllık en fazla 600.000 TL tutarına kadar desteklenmektedir.

3. Acenta Komisyon Desteği
Sağlık kuruluşlarının ve spor turizminde faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen yararlanıcıların acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarına kadar desteklenmektedir. Muayeneler ve poliklinikler yıllık en fazla 240.000 TL diğer kuruluşlar ve konaklama tesisleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

4. Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği
Sektörde faaliyet gösteren yararlanıcıların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sigortası giderleri %70 oranında yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenmektedir.

5. İstihdam Desteği
Sektörde faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal medya uzmanının personel başına en fazla 18.000 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muyanehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir. Bu destekten en fazla 5 yıl boyunca faydalanılabilir.

6. Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği
Sektörde faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 240.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları başına en fazla 960.000 TL tutarında desteklenmektedir.

7. Hasta Yol Desteği
Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastaların uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında yıllık en fazla 12.000 TL tutarına kadar desteklenmektedir. Bu destekten muayenehane ve poliklinik yıllık en fazla 600.000 TL diğer sağlık kuruluşları en fazla 6.000.000 TL tutarında yararlanır.

8. Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Sağlık kuruluşları ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir. Bu destekten muayenehane ve poliklinik yıllık en fazla 2.400.000 TL diğer sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar en fazla 6.000.000 TL tutarında, iş birliği kuruluşları yıllık en fazla 9.600.000 TL spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

9. Birim Desteği
Sağlık kuruluşları ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenmektedir. Bu destekten muayenehane ve poliklinik yıllık birim başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

10. Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği
Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel ve milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması durumunda bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenmektedir.

11. Milli Katılım Organizasyonu Tanıtım Desteği
İş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenmektedir.

12. Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği
Yararlanıcıların ve İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

13. Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği
Sektörde faaliyet gösteren yararlanıcıların ve İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında 600.000 TL ye kadar, iş birliği kuruluşları için %70 oranında 1.200.000 TL ye kadar desteklenir.

14. Ürün Yerleştirme Desteği
Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi,belgesel,dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar için %60 oranında 1.200.000 TL ye kadar, iş birliği kuruluşları için %70 oranında 2.400.000 TL ye kadar desteklenir.

15. Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Desteği
Sektörde faaliyet gösteren İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 er adet gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 1.800.000 TL ye kadar desteklenir.

16.Hiser Projesi Desteği
Sektörde faaliyet gösteren İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analiz, eğitim, danışmanlık ve tanıtımına yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir. Proje süresi 3 yıldır.

17. Sanal Fuar Organizasyon Desteği
Sektörde faaliyet gösteren İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 adet gerçekleştirilen sanal fuara ilişkin organizasyon gideri %70 oranında ve faaliyet başına 960.000 TL tutarında desteklenir.

18. Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Desteği
Bakanlık tarafından uygun görülen birliklerin;
a-Sektörel internet portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin giderler,
b-Pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri
c-Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişilerin ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvuruların incelenmesi takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri en fazla 5 yıl boyunca %100 oranında ve yıllık en fazla 9.600.000 TL tutarında desteklenir.

19. Yarışma ve Etkinlik Desteği
Sektörde faaliyet gösteren İş birliği kuruluşlarının sağlık ve spor hizmetleri sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma ve etkinliğe ilişkin giderler %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.4000 TL tutarında desteklenir

Hastane Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri

DESTEK UNSURLARI BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı*(%) OSB ve EB Dışı 15 20 25 30 40 50
OSB ve EB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta primi İşveren Hissesi Desteği **/*** OSB ve EB Dışı 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl
OSB ve EB İçi
OSB ve EB Dışı 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl
OSB ve EB İçi
Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var
Faiz veya Kar Payı Desteği İç Kredi - - 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi - - 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği *** - - - - - 10 Yıl


Hastane Sektörüne Yönelik Desteklerden Kimler Faydalanabilir?

• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
• Dernekler ve vakıflar,
• Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır.

Hastane Sektörüne Yönelik Desteklerden Yararlanabilecek Kurum Sektörleri Nelerdir?

İlgili kamu kurumunun (Sağlık Bakanlığı) izin ve denetiminde sağlık, termal ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşları desteklerden yararlanabilmektedir.

Hastane Sektörüne Yönelik Minimum Yatırım Tutarları Ne Kadardır?

• 1. bölgelerde 4 milyon TL,
• 2. bölgelerde 3 milyon TL,
• 3. bölgelerde 2 milyon TL,
• 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL


Hastane Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

Covid-19 salgınıyla birlikte dünya üzerindeki tüm sektörlerden daha çok hastane sektörü etkilendi. Pandemi sonrası tüm işleyişin değişmesi, sektörün küresel bir salgın dolayısıyla büyümesi, çalışma şartlarından personel sayısına her bir detayın etkilenmesi kaçınılmaz oldu. Son yıllarda salgınla da birlikte hastane sektörüne yönelik destekler arttı ve bu sayede hızlı bir değişim, gelişim süreci yaşanmaya başlandı.

Hastane Sektörünün Önde Gelen Firmaları

Türkiye’de farklı alanlarda birçok uzmana sahip özel veya kamu hastanesi bulunmaktadır. Bu hastaneler içerisinde bilinirlik ön planda tutulduğunda Acıbadem Hastanesi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi ve Medicalpark Hastanesi sayılabilmektedir. Dünya üzerinde ise Mayo Clinic – Rochester, Cleveland Clinic, Singapore General Hospital/ Singapur, Johns Hopkins Hospital/ABD ve Charité/Almanya sayılabilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Küresel Pazarda Başarılı Olmanın Anahtarı: İhracat Danışmanlığı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

NSF Belgesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Entegre Raporlama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Süreçleri Tasarımı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız