UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler ve Teşvikler

06.10.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler ve Teşvikler

Hizmet sektörüne yönelik destekler KOSGEB’in ve Ticaret Bakanlığı’nın sunmuş olduğu destekleri kapsamaktadır.

Hizmet Sektörüne Yönelik KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programının süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir fakat bir defaya mahsus tekrarlanabilmektedir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Programı kapsamında 11 adet destek kalemi bulunmakla birlikte bu destek oranları istisnai durumlar dışında %60 olarak belirlenmiştir. Destek kalemleri ise aşağıda yer almaktadır.
1. Yurt İçi Fuar Desteği
2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
3. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
4. Tasarım Desteği
5. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
6. Belgelendirme Desteği
7. Test ve Analiz Desteği
8. Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği
9. Bağımsız Değerlendirme Desteği
10. Model Fabrika Desteği
11. Teknik Danışmanlık Desteği
KOSGEB İşletme Geliştirme Programı kapsamında bazı istisnai durumlar olabilmekte ve bu istisnai durumlar sonucunda destek oranlarında değişikler görülmektedir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Programı Kapsamında Sağlanan Destek Unsurları ve Destek Oranları
1- KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

2- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında;
• İstihdam edilecek personelin; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.
• Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir.

3- TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

4- Belgelendirme desteği kapsamında;
• TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.
• TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
• İşletmelerin yurt dışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
• Destek programı süresince yurt dışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

5- Test ve analiz desteği kapsamında;
• TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
• Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
• Yurt dışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

6- Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında;
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

7- Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik Danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.

Hizmet Sektörüne Yönelik Ticaret Bakanlığı Destekleri Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş Türkiye’de yerleşik olan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişilikli şirketler Ticaret Bakanlığı hizmet sektörü desteklerinden yararlanabilir.

Hizmet ihracatı, kısaca hizmet olarak tanımlanan ticari değerlerin, hizmetlerin farklı ülkelerde bulunan alıcılara satılmasıdır.

Hizmet İhracatı Yöntemleri Nelerdir?

• Yurt İçi Hizmet İhracatı
• Sınır Ötesi Hizmet İhracatı
• Gerçek Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Hizmet İhracatı
• Yurt Dışında Ticari Varlık Oluşturulması Yoluyla Hizmet İhracatı

Ticaret Bakanlığı Desteklerinden Yararlanabilecek Hizmet Sektörleri Nelerdir?

• Eğitim Hizmetlerine Yönelik Hizmetler
• Gayrimenkul Hizmetlerine Yönelik Hizmetler
• Kültürel Ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Hizmetler
• Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Hizmetler
• Sağlık Turizmine Yönelik Hizmetler
• Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Hizmetler
• Yeşil Hizmetlere Yönelik Hizmetler
• Diğer Sektörlere Yönelik Hizmetler

Hizmet Sektörüne Yönelik Desteklenecek Giderler Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı Tescil ve Koruma Desteği
Şirketlerin yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına yönelik giderler desteklenir. Destek oranı hizmet sektörüne göre %50 ila %60 arasında değişmektedir ve yıllık en fazla 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği
Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara yönelik giderleri desteklenir. Destek oranı hizmet sektörüne göre %50 ila %60 arasında değişmektedir. Destek tutarı ise yine hizmet sektörüne göre yıllık en fazla 600.000 TL’den 1.800.000 TL’ye kadar desteklenir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderleri desteklenir. Destek oranı hizmet sektörüne göre %50 ila %60 arasında değişmekte ve yıllık en fazla 1.200.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Destek tutarı hizmet sektörüne göre 1.800.000 TL’den 4.800.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl boyunca desteklenir.

Birim Desteği
Şirketlerin yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına yönelik giderler desteklenir. Destek oranı hizmet sektörüne göre %50 ila %60 arasında değişmekte ve yıllık 720.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Destek tutarı hizmet sektörüne göre 900.000 TL’den 1.440.000TL’ye kadar her bir ülke için en fazla 5 yıl süre ile desteklenir.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği
Şirketlerin bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere yönelik giderleri desteklenir. Destek oranı hizmet sektörüne göre %50 ila %60 arasında değişmektedir. Destek tutarı etkinlik başına en fazla 180.000 TL ila 300.000 TL arasında desteklenir.

Ürün Yerleştirme Desteği
Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirmelere yönelik harcamalar desteklenir. Destek oranı hizmet sektörüne göre %50 ila %60 arasında değişmektedir. Destek tutarı ise yıllık 600.000 TL olarak belirlenirken sektöre göre 5 yıl boyunca en fazla 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Veri Tabanı Üyelik Desteği
Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderlerine yönelik harcamaları desteklenir. Destek oranı hizmet sektörüne göre %50 ila %60 arasında değişmektedir ve yıllık en fazla 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Acente Komisyon Desteği
Yararlanıcıların ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine ilişkin acente komisyon giderleri desteklenmektedir. Destek oranı hizmet sektörüne göre %50 ila %60 arasında değişmekte ve yıllık en fazla 720.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Destek tutarı hizmet sektörüne göre 2.400.000 TL’ye kadar 5 yıl süresince desteklenir.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle