UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

İş Yeri Tescil (Bildirgesi)

14.11.2022 

Linked

Gözde Özbaş

-

Profili görüntüle

İş Yeri Tescil (Bildirgesi)

İş Yeri Tescil (Bildirgesi) Nedir?

Girişimciliklerin gittikçe arttığı günümüzde, açılan iş yerlerinin, sigortalı işçi çalıştırmaları ve bu süreç içerisinde vergi ödemeleri yapmaları yasal olarak zorunluluklardan biridir. İş yeri tescili bir diğer adıyla iş yeri bildirgesi, bahsedilen bu zorunluluklardan biridir. İş yeri bildirgesi, sigortalı işçiyi ilk defa çalıştıracak olan işverenlerin doldurmasının zorunlu oldukları resmî belgedir. Bahsi geçen işverenlerin tamamının iş yeri tescillerine sahip olmaları gerekmektedir.

Peki, bu belgenin önemi nedir?
Bu sorunun cevabını en iyi şekilde anlayabilmek için kişilerin işçi çalıştırma konusuna yasal açıdan bakmaları gerekmektedir. Yasa karşısında geçerlilik sahibi olmayan hiçbir kurum ya da kuruluşun varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu kurumların oluşumu risk altında ve yasaktır. Bu durumun sonucunda ise çeşitli cezalarla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple kurum ya da kuruluşların iş yeri bildirgelerini edinmeleri yasa karşısında belirli bir yere sahip olmalarını sağlaması açısından oldukça önemlidir.

İş Yeri Tescili Belgesi Nasıl Alınır?

Önemini birçok açıdan gözler önüne seren iş yeri tescil belgesi hakkında sık sık ortaya atılan sorulardan biri de iş yeri tescili belgesinin nasıl alındığıdır. İş yeri tescil belgesi sanılanın aksine internetten alınabilmektedir. E-Devlet üzerinden iş yeri tescili belgesi başvuru formu doldurularak ve hemen ardından elde edilen ek belgeler bir araya getirilerek başvuru başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır.

İş yerinin tescil edildiğini gösteren belgeye ise başvuru süreci ile benzerlik göstermesi sonucu yine e-Devlet’ten ulaşılabilmesi mümkündür. E- Devlet’e giriş yapılmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında görülen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ İşyeri Unvan Listesi adlı alt başlıktan iş yeri tescil belgesine ulaşılmaktadır.

SGK İş Yeri Bildirgesi Başvurusu Nedir?

İlk defa sigortalı personel çalıştıracak işverenler tarafından yapılan bir işlem olan iş yeri bildirgesi başvurusu, yapılması işverenler için zorunlu olan bir işlemdir. Bünyesinde ilk defa 4A tipinde sigortalı personel çalıştıracak olan işverenlerin iş yerlerini tescillendirebilmeleri için yaptıkları iş yeri bildirgesi, yasa karşısında iş vereni ve personeli geçerli kılmaktadır. Bu nedenle SGK iş yeri bildirgesi edinimi oldukça elzemdir.

SGK İş Yeri Bildirgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK iş yeri bildirgesi başvurusu internet aracılığı ile e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bunun yapılabilmesi için ise gereken bildirgelerin e-Devlet aracılığı ile düzenlenmesi ve ardından edinilen diğer belgelerin bir araya getirilerek SGK il merkezlerine veya il müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Peki, e-Devlet üzerinden yapılan bu işlemin aşamaları nelerdir?
• Uygulama veya site üzerinden e-Devlet platformu açılır. Ardından gerekli T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek sisteme giriş yapılır.
• Açılan sayfada Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı bulunur ve alt başlıklar incelenir. İncelenen alt başlıklarda Sosyal Güvenlik Kurumu seçilir ve açılan hizmetler görüntülenir.
• Hizmetlerin içerisinden İş yeri Bildirgesi (4A’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) adlı hizmete tıklanılır.

Sayfaların tamamındaki bilgilerin tamamlanması sonucu SGK iş yeri bildirgesi başvurusu başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

SGK İş Yeri Tescil Evrakları

Birçok kurum ve kuruluşun kendisini piyasada öne çıkarabilmesi için öncelikli olarak sağlam bir çalışan kadrosuna sahip olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesini olanaklı kılan gerekli yetenek yönetim yöntemleri olmakla beraber bu sürecin aynı zamanda yasal usulleri de bulunmaktadır. Bu usullerin uygulamalarından biri olan ‘SGK iş yeri tescili belgesi edinimi’ kurum ve kuruluşların oluşumu için oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Peki, önemli yasal uygulamalardan biri olan SGK iş yeri tescilinin elde edilmesi için gereken evraklar nelerdir?

Gerekli evraklar müteakiben belirtilmiştir:
• İş yerinin sahip olduğu adresi sergileyen yerleşim belgesi
• Kurum ya da kuruluşlar adında yetkili kişiler tarafından alınmış imza sirküleri
• Nasıl doldurulacağı aşamalarla önceki maddelerde açıklanan, e-Devlet üzerinden elde edilen iş yeri tescil formu çıktısının alınması
• Ortaklıklar adında noter onaylı olan ortaklık sözleşmesi temini
• İş yeri bildirgesi formu (işveren kişiler ya da bu kişilerin vekilleri tarafından hazırlanabilir)
Sıralanmış bu bilgilerin toplanması halinde kurum ya da kuruluşlar başvurularını tamamlayarak teslim edebilirler. Belirli bir süre sonra tescil alınması halinde kurum ya da kuruluşlar yasal olarak sigortalı işçi çalıştırma hakkına sahip olmaktadırlar.

SGK İş Yeri Formu Nasıl Doldurulur?

SGK iş yeri formu arz ettiği önem sebebiyle dikkatle doldurulması gereken bir formdur. Gerekli bilgilerle teslim edilmesi gereken bu formun nasıl doldurulduğu konusu bu konuyla ilişkin merak edilen konularından biridir.

E-Devlet’te bulunan 4A’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden kısmına giriş yapılmasının hemen ardından:
• İl ve ilçe
• SGK merkezi
• İş niteliği
• Sigorta sahibi çalışanların işe başlayacakları tarih ve sigortalı sayısı bilgileri
• İşveren kişinin tuttuğu defterin usulü
NACE kodu eklenir – Avrupa Birliği’nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelir ve iş yerlerinin aktif oldukları alanlara göre tehlike sınıflarının belirlendiği sistem tarafından oluşturulan 6 haneli kod-
• Yönetici bilgileri kısmında ise gerekli görülen bilgilere yer verilir

Yukarıda belirtilen bilgilere dikkat edilerek doldurulması gereken SGK iş yeri formu, bilgi eksiği olmadan düzenlenerek başvurunun tamamlanmasını sağlamaktadır. Bu aşamanın ardından geriye sadece tescil sürecinin onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek kalmaktadır. Onaylanması durumunda kişi ya da kurumlar bu belgeye e-Devlet aracılığı ile erişerek iş yerlerinin yasa karşısında geçerliliğe sahip olmasını başarıyla sağlamış olmaktadırlar.

İş Yeri Tescilini Zamanında Yapmamanın Cezası Nedir?

İşyeri bildirgesi diğer bir adıyla işyeri tescili ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin bildirilen yasal süre içinde yapılmaması durumunda her bir bildirge için aylık asgari ücret kadar idari para cezası uygulanmaktadır. İşyeri tescilinin yapılmadığının mahkeme kararından, denetim personellerinin tespitinden, döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kamu kurumlarından alınan bilgi ile öğrenilmesi durumunda her bir bildirge için asgari ücretin iki katı kadar idari para cezası uygulanmaktadır. İşyeri tescilinin yapılmadığının tespit edilmesinden sonra 1 yıl içerisinde işyeri bildirgesi yapılmaması durumunda her bir bildirge için asgari ücretin beş katı kadar idari para cezası uygulanmaktadır.

İş Yeri Tescil Belgesi Aynı Gün İçinde Yapılabilir Mi?

İşyeri bildirgesinin en geç kişinin işe başladığı tarihte yapılması gerekmektedir. İlgili kuruma işe giriş yapan kişinin ve işverenin evrakları ile başvuru yapılması gerekmektedir. Bu evraklar elektronik ortamda gönderilmektedir. 5510 sayılı kanunun 11. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan düzenlemeye istinaden işverenler bu karardan yükümlüdür.

Linked

Gözde Özbaş

-

Profili görüntüle