DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kaynak Yönetimi

Kaynak Nedir?

Günümüzde başarıya ulaşabilmek ve rekabet ortamına ayak uydurabilmek adına başarıyı sürdürülebilir kılmak oldukça önemlidir. Bunun yolu ise dinamik bir yapıya sahip olmaktan yani değişimlere hızlı bir şekilde ayak uydurabilmekten geçer. Bu gerçek günümüz işletmeleri için oldukça önemli olup bunu göz ardı etmeyen işletmelerin sürekli gelişim ve değişiminin devam ettiği kurumsal verimliliğin ve yönetimsel etkinliğin anahtar kelimesi olan “insan” gerçeğini de kabul etmiş olur.

İşletmeler hammadde, personel, menkul kıymet, malzeme, araç – gereç vb. faktörleri sistematik bir biçimde bir araya getirerek kurulmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedirler. İşletmelerin çalışması ve devamlılığını sürdürebilmesi için gerekli olan tüm bu faktörler işletmenin kaynakları olarak adlandırılır.

Kaynak Yönetimi Nedir?

İşletmelerin başarılı olabilmeleri ve ilgili sektörde ilerleyebilmeleri için faaliyetlerinin her yönüne ilişkin planlamalara dikkat etmelidir. Bu doğrultuda karşımıza çıkan kaynak yönetimi kavramı şirketlerin maddi olarak bir plan ve disiplin içerisinde ilerleyebilmeleri için ortaya çıkmıştır. Kaynak yönetimi, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kullanılan ve çeşitli iş kaynakları kapsamındaki parayı ve teknolojiyi planlama ve tahsis etme işlemidir. Bu kavram yalnızca maddi ve somut unsurları değil, şirketin diğer soyut faktörlerinden olan zaman ve işgücü gibi kaynakların da yönetiminde hizmet vermektedir. Kaynak yönetimi sayesinde doğru iş için doğru zamanda doğru kaynakların kullanılması sağlanır. Kaynak yönetimi yapılan alanlar için finansman, ekipman, personel ve zaman gibi parametreleri örnek verebiliriz.

Kaynak Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kaynak yönetimi yapabilmek için belirli sınıflandırmalar ve plan üzerinden disiplinli bir şekilde ilerlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu kavram ile birlikte ortaya bazı etaplar da çıkmıştır. Bu etaplar sayesinde kaynak yönetimi için ilgili adımlarda ilerlenerek somut ya da soyut kaynak yönetimi alanlarının başarıyla hayata geçirilmesi amaçlanır. Kaynak yönetimi tamamen şeffaflık odaklı çalıştığından dolayı proje teslim süreçlerinde ve diğer faaliyetlerde tüm işlemleri açık halde görebilir ve tüm değerlendirmeleri buna ilişkin yapabilirsiniz. Bu tam görünürlük elementi sayesinde kaynakların doğru zamanda kullanımı ve projelerle olan uyumunu en verimli ve etkili şekilde yönetmeniz mümkün olacaktır.

Kaynak Yönetim Planı Nedir?

Bahsettiğimiz üzere kaynak yönetim planlamasında takip edilen bazı etaplar vardır. Bu etaplar doğrultusunda hareket edildiği takdirde doğru bir kaynak yönetim planı oluşturulabilir. Bu etaplar şekildeki gibi listelenmiştir:
● Planlama ve çizelgeleme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Buna ilişkin olarak hangi kaynakların ne zaman kullanılabilir olduğunu anlamak ve gerektiğinde bu tarih planlamasına göre ilerlemek kaynak yönetiminin önemli adımlarından biridir.
● Mevcut becerilerin ve ileriki zamanlarda gerekecek becerilerin belirlenmesi önemli bir husustur. Yer alan her kişinin beceri değerlendirilmesinin yapılması ve halihazırdaki becerilere ek olarak gereken becerilerin ve dolayısıyla kişilerin eklenmesi gerekiyorsa bu planlamanın yapılması gerekmektedir.
● Kaynak kullanımı ve tahsis işlemleri takip edilmelidir. Bu kapsamda insanların mevcut durumda nereye bağlı oldukları ve bu tahsislerin uygunluğu ölçülmelidir.
● Kaynak kapasitesinin belirlenmesi gerekmektedir. Faaliyetler için olan kapasiteyi anlamak ve zaman yönetiminde bu kapasiteye ilişkin olarak gerçekçi çözümler üretmek önemlidir.
● Kaynak önceliklendirme işlemlerinde öncelikli durumların belirlenmesi zaman kaybını önlemek amacıyla önemli bir konudur. Özel becerilere sahip olan girişimcilerin öncelikli konuma getirilmesi ve planlamada bu adımlarla ilerlenmesi gerekmektedir.

Kaynak Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Kaynak yönetimi, proje süreciniz boyunca şirketiniz için en optimize ve verimli çözümleri üretmek ve planlamanızda sorunları erken belirlemek için bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla kaynak yönetimi uygulayan işletmeler birçok yararlı sonuç göreceklerdir. Bu faydalardan ilki kaynak yönetimi sayesinde önceden tahmin edilemeyen durumlarda ön görülemeyen durumları anlama fırsatı tanınmasıdır. Eğer şirkette sahip olunan ve bu varlıkların nasıl korunup kullanılacağı konusunda sağlam bir plan ve çizelgeye sahip olursanız çıkabilecek muhtemel sorunları da gelişmeden önce engellemek ya da tahmin etmek fırsatına sahip olursunuz. Bir diğer yarar ise ekip birliği ve motivasyonunun yükselmesidir. Kaynak yönetimi sayesinde ekipteki ihtiyaç ve talepler belirli bir plan doğrultusunda takip edileceğinden herhangi bir motivasyon kaybı veya dengesizlik durumu engellenecektir. Kaynak yönetimi uygulayan şirketler genel anlamda şirketlerinin durumunu daha iyi anlayacakları için kendini tanıma doğrultusunda kaynak yönetimi önemli bir yere sahiptir.

Kaynak Yönetimi Neden Önemlidir?

Kaynak yönetiminin işletmelere en önemli etkisi verimliliği artırmasıdır. Yani daha az malzeme ve daha az efor ile daha fazla iş yapabilme fırsatı yakalamanıza yardımcı olur. Dolayısıyla başarıya da daha kısa sürede ve doğru şekilde ulaşacağınız için verimli bir iş yapısına sahip olacak ve planlama konusunda bir adım ileride olacaksınız. Kaynak yönetimi kapsamında gereksinimlerin karşılanması için en iyi ve en etkin çözümler üretilerek görevin en optimum sonucuna ulaşılmak hedeflenir. Görevi bu şekilde tamamladığınız takdirde hem zaman kaybı yaşamayacak hem de çözüm üretirken disiplinli ve düzenli bir programda ilerlemiş olacaksınız. Bu planlamanın motivasyon anlamında da büyük yararları vardır. Gereksiz işlerle uğraşmak yerine en verimli şekilde çalışmak hem fuzuli aktivitelerden çalışanı kurtardığı için sıradaki görev için ona motive kaynağı olacak hem de işletmeniz için başarıda iş ortamındaki memnuniyetten feda edilmemiş olacaksınız. Ayrıca şeffaf ve tam görünürlük esaslı çalışılan bu sistemde her şeyi anlık ve net olarak takip edebildiğinizden olası yanlış adımda anında müdahale şansınız da olmaktadır.

Kaynak Yöneticisi Nedir?

Kaynak yöneticisinin çalışma prensibinin bir proje yöneticisi ile paralel olarak ilerlediğini söyleyebiliriz. Fakat bu iki alanda çalışan kişilerin birbirinden ayrılan temel özellikleri bulunmaktadır. Proje yöneticileri bir iş odaklı çalışıp bu iş için görevlerin tamamlanması ve görev atanması durumlarına dikkat ederken kaynak yöneticisi dediğimiz kişi genel anlamda atanan tüm görevlerin tamamlanması ve kaynak yöneticiliği görevini üstlenir. Yani doğru ve gerekli kaynakların tahsis edilmesi de görevlerinden biri olan kaynak yöneticisi bu kaynakların ilgili olduğu tüm görevleri takip ederek işlerini gerçekleştirir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Kurumsal Çeviklik

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tüketici Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Analisti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sanal Asistan

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız