DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

KKDİK Nedir?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK)

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Avrupa Birliği ülkelerinde 2006 senesinden beri uygulanmaktadır. Bu sistem Avrupa pazarında bulunmakta olan maddeler ve eşyalar için; izin bildirimleri, kayıtlar, değerlendirmeler ve kısıtlamalar gibi yükümlülükler üzerinde düzenlemeler yapan REACH tüzüğü içerisindedir. Bu tüzük aynı zamanda Türkiye endüstrisine de uyarlanmıştır.

Tüzük 2017 senesinin 23 Haziran tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün yönetmeliğe giriş ismi Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında yönetmeliktir. Bu aynı zamanda KKDİK/Türk-REACH olarak da bilinmektedir. Bu yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiştir.

Ana amaç kimyasal maddelerin ithalat ve ihracat süreçlerinde hem insan ve toplum sağlığını hem de çevreyi korumaktır. Bu sayede de tehlikeli olması muhtemel olabilecek bu kimyasal maddelerin ithalat ve ihracat süreçlerine çeşitli takip sistemleri, kısıtlamalar, kayıtlar ve bilgilendirme süreçleri dahil edilmiştir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Kayıt Nasıl Yapılır?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) kapsamı çok geniştir. Bu kapsam madde imalatını, maddenin kendi kendine, karışım içinde ya da eşya içinde kullanımını ve piyasa arzını kapsar. Aynı zamanda bu kapsam karışımların piyasadaki arz miktarını da içine almaktadır. Kayıt aşamasında tüzükte yer alan kurallara göre dört önemli süreç bulunmaktadır. Bu dört sürecin de kayıt aşamasında yer alması çok önemlidir. Bu süreçler kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlamadır. Kayıt aşamasında da öncelikle şirketin AB üyesi olan bir ülkeye yıllık bazda bir milyon ton veya daha fazla kimyasal madde ihracının olup olmadığına bakılır. Eğer böyle bir durum söz konusu ise ihraç edilen her maddenin kayıt dosyası mutlaka olmalıdır. Aynı zamanda bu dosyaların tek temsilciler aracılığı ile Avrupa Kimyasallar Ajansı ECHA’ya gönderilmesi gerekir.

KKDİK Yönetmeliği Nedir?

Bu yönetmelik içerisinde şirketlerde ithal veya imal edilen maddeler için özellikle de kimyasal olan maddeler için stratejik planlar geliştirilir. Bu sayede de bu maddelere yönelik en uygun bir biçimde süreçler ve aşamalar meydana getirilir. Bu aşamalar içerisinde kaydolma zorunluluğu olan maddeler belirlenir. Bunun ardından kayıtlı olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacak maddeler belirlenir. En son olarak ise yasaklı maddeler belirlenir ve süreç bu şekilde son bulur. En son aşamada kaydolma zorunluluğu bulunan maddeler için çeşitli kayıt stratejileri belirlenmelidir. Bunların tamamlanmasının ardından KKDİK yönetmeliği tamamen uygulanmış olur.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliğinin Amaçları Nelerdir?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) yönetmeliğinin gerek sağlık gerekse çevresel açıdan birçok farklı ve olumlu amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi insan sağlığı ve çevre ile ilgilidir. Bu yönetmelik temelinde hem insan sağlığını hem de çevreyi ve çevresel faktörleri en üst seviyede olacak şekilde korumayı amaçlamaktadır. Bir diğer amaç da ihracatları ve ithalatları gerçekleştirilen bu kimyasal maddelerin zararları ile alakalıdır. Bu maddelerin zararlarının değerlendirilmesine ilişkin farklı alternatif yollar bulunmalıdır. Yönetmeliğin bir diğer amacı ise rekabet ve yenilik ile ilgilidir. Yönetmelik hem rekabeti hem de yeniliği artırmayı hedef edinmektedir. Bunların artırılması için de bu kimyasal maddelerin kayıtları, izinleri, değerlendirilmeleri ve kısıtlanmaları ile ilgilenmektedir. Yönetmelik bu amaçları doğrultusunda bu süreçlere ilişkin hem idari hem de teknik usulleri ve esasları düzenler.

KKDİK'in Açılımı Nedir?

KKDİK’in açılımı “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği”dir. Buradaki temel hedef kimyasal maddeleri kontrol etmektir. Bu sayede de bu maddelerin hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlenmeye çalışılmaktadır. Bu yönetmelik yine bu ana amaçları güden ve Avrupa Birliği’nce yayımlanmış olan REACH mevzuatından ortaya çıkmıştır. 1907 / 2006 sayılı bu mevzuat Türkiye Cumhuriyeti’ne uyumlaştırılmış ve KKDİK yönetmeliği de bu şekilde hayata geçmiştir. Bu yönetmelik temel olarak kimyasal çalışmalardan doğabilecek zararlardan hem de doğayı korumak amacıyla oluşturulmuş bir kurallar ve normlar bütünüdür.

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Kayıt Ücreti Ne Kadardır?

KKDİK yönetmeliğine göre kayıt ücretleri çeşitli değişkenlere göre değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenler maddelerin tonajı, firma büyüklüğü ve aynı şekilde yapılmış olan sunumun türüdür. Fiyatlar tüm bu durumlara göre farklılık göstermektedir. Aynı zamanda ortak yapılan kayıtlar ile ayrı ayrı şekilde yapılan kayıtlar arasında da farklar mevcuttur. Toplu yapılan kayıtların ayrı ayrı bir şekilde yapılan kayıtlara göre daha ucuz olduğu bilinmektedir. Ayrı ayrı kayıtlarda ödemeler de yine toplu kayıtlara göre daha düşüktür. Tüm bunların yanında KOBİ’ler için de farklı bir durum söz konusudur. KOBİ’ler için her kategoride farklı ödemeler ve ücretler saptanmıştır.

KKDİK Yönetmeliğinde Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Yönetmeliğe göre kayıt belirli koşulları sağlayabilen tüm maddeler için geçerlidir. Bu maddelerin zararlı olarak yer almaları veya almamaları bu noktada önemsizdir. KKDİK yönetmeliğine göre kayıt yaptırabilecek tarafların en başında madde üreticileri gelmektedir. Daha sonra madde ithalatçıları kayıt yaptırabilecek taraflar arasında yer alır. Ardından eşya üreticileri gelir. Bunlar da KKDİK yönetmeliğine göre kayıt yaptırabilmektedir. Dağıtıcılar ve perakendeciler de yine bu yönetmeliğe göre kayıt yaptırabilecek taraflar arasındadır. Tem temsilciler de KKDİK yönetmeliğinden kaynaklı olarak yaptıkları ithalatlardaki sorumluluklarını gerçekleştirebilmek için kayıt yaptırabilirler. Bunun yanında yönetmeliğe göre kayıt yaptırabilecek taraflar arasında son olarak üçüncü taraf temsilciler bulunmaktadır.

Tüm bu taraflar KKDİK’e göre ithalat ve ihracat işlemlerinde kayıt yaptırabilecek taraflar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda ücrete tabii işlemler de vardır. Bu işlemlerin en başında kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri gelmektedir. Taraflar bu işlemler için mutlaka ücret ödemelidir. Bunun yanında eğer şirketler bilgilerin halkın erişimine açılmaması konusunda bir talepte bulunurlarsa yine ücret ödemek zorundalardır. Ürün ve Süreç Odaklı AR-Ge bildirimleri de ücrete tabi işlemlerdendir. Bunların yanında son olarak izin başvuruları ve mevcut izinlerin kontrol edilmesi işlemleri de ücrete tabi işlemlerdir.

KKDİK Ek-14 Ne Zaman Yayınlanacak?

KKDİK yönetmeliği için birçok yenilik ve değişiklik de beklenmektedir. Aynı zamanda bunun için çalışmalar da hız kesmeden devam etmektedir. Bu yeniliklerden en çok bekleneni ise KKDİK Ek-14’tür. Bu ekin ne zaman yayımlanacağı ise oldukça merak konusudur. Bilinene göre KKDİK Ek-14 ile ilgili hükümler 2023 senesinin 31 Aralık tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple de Ek-14 yine bu tarihten sonra yayımlanacaktır. Bu değişiklik de KKDİK yönetmeliği kapsamında birçok tarafın işlerini kolaylaştıracak ve tarafların çıkarına olacaktır.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Danışmanlığı Nedir?

KKDİK danışmanlık hizmetleri Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca kontrol edilmektedir. Kimyasal değerlendirme uzmanlarından oluşan ekipler KKDİK danışmanlığı verebilirler. Bu danışmanlık kapsamında ön kayıt ve arka kayıt hizmetleri verilmektedir.

KKDİK Danışmanlığı ile Nelere Yardımcı Oluyoruz?

KKDİK danışmanlığı hizmetinde; KKDİK Yönetmeliği’ne ön kayıt, direkt kayıt ile hem üçüncü taraf hem de tek temsilci hizmetleri sunulmaktadır. Bunun yanında malzeme güvenlik bilgi formu hazırlamada ve bu formun etiketlerinin hazırlanmasında yardımcı olunmaktadır. Biyosidal olarak yer alan ürünlerin analizleri ve ihracatları ile ithalatlarındaki ruhsatlandırma işlemlerine de tarafımızca yardımcı olunmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Finansal Büyüme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Net İşletme Sermayesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Arama Motoru Pazarlaması (SEM)

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal İnovasyon

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız