DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kobiler için SAP Rehberi

KOBİ’ler İşlerini Geliştirmek İçin Neden SAP’i Seçmeli?

KOBİ’ lerin iş geliştirme süreçlerinde neden SAP’ yi tercih etmeleri gerektiği sorusuna cevap vermeden önce KOBİ ve SAP nedir incelemek gerekmektedir. KOBİ, açılımı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler olan, yıllık 250 kişiden az kişiyi istihdam eden ve hasılatı veya bilançosu 125 milyon lirayı aşmamakta olan ekonomik birimler olarak tanımlanmaktadır. Yalnızca üretim sektörüyle yetinmeyip hizmet sektörünün tamamını da kapsamına dahil eden KOBİ, günümüzde mikro, makro ve orta büyüklükteki şirketlerle göz önüne çıkmaktadır. SAP ise, Systems Analysis and Program Development biçiminde açılımıyla gözler önüne çıkan, Türkçe tanımı sistem, uygulama ve ürünler şeklinde bilinen Alman yazılım şirketi kaynaklı bir bilgisayar programıdır. Söz konusu bilgisayar programı, kurum ya da kuruluşların iş ve müşteri etkileşimlerinde izlenme açısından yardımcı olmaktadır. KOBİ ve SAP’ nin ne olduğunu ve kendilerini nasıl gösterdiklerini öğrendikten sonra söz konusu iki kavram arasındaki ilişkiyi belirtecek soru, merak konusu olmaktadır. Bahsi geçen soru: KOBİ’ lerin neden SAP’ yi tercih etmeleri gerektiğidir. KOBİ’ lerin SAP’ yi tercih etme nedenleri SAP’ nin KOBİ’ lere sağlayabileceği faydalar olmaktadır. Söz konusu faydalara aşağıda yer verilmiş ve açıklanmıştır.

• Sahip olunan yatırımların daha etkili bir biçimde planlanması ve gerçekleştirilmesi
• Kurum ya da kuruluşların sahip oldukları vizyon ve amaçların hayata geçirilmesi
• Oldukça kapsamlı analizler ve raporlamalar
• Var olan pazarların yanı sıra yeni pazarlar ve ürünlerin tespitinin sağlanması
• Süreçlerin gerçekleşmesinde etkili faktör olan; maliyet, kâr marjı yükselişi vs. gibi unsurların etkinleştirilmesi
• İnsan kaynaklarının yürütmekte oldukları uygulamaların uygulanabilirliğini daha pratik ve etkin bir biçime evrilmesi

Yukarıda belirtilmekte olan faydalardan hareketle, SAP’ nin KOBİ’ lere kapsamlı bir fayda çerçevesi sunması sonucu tercih edildikleri gözlemlenmektedir.

KOBİ’ler İçin En Önemli 10 İş Hedefi Nedir?

Yatırım maliyetini minimumda tutarak maksimum verimde bir ürün ya da üretime sahip olunmasını hedeflemekte olan KOBİ’ ler, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri nedeniyle çeşitli şartlara uyum sağlayan işler oluşturma konusunda başarılı bir yapıya sahip olmaktadırlar. Bu durum da kişi ya da kurumların KOBİ’ lerin iş hedeflerinin neler olduğunu sorgulamalarına neden olmaktadır. Söz konusu iş hedeflerinden en önemli 10 hedef aşağıda belirtilmekte ve açığa kavuşturulmaktadır.
1. Tek bir bölgeye hitap etmeyerek bölgeler arası kalkınmayı hedeflemekte ve sağlamaktadır.
2. Büyük sanayi işletmeleri için tamamlayıcı ve destekleyici bir role sahip olmaktadır.
3. Politik ve sosyal sistemlerin dengeli bir yapıya sahip olmalarını hedeflemektedir.
4. Maksimum verimle minimum maliyetin hedeflenmesi nedeni ile tasarruf teşvikinde rol oynamaktadır.
5. Çeşitli sistemlerin istikrarlarını oluşturmaktadır.
6. Kurum ya da kuruluşların gelirlerinin dağılımlarında gözlemlenebilen çarpıklıkların azalmasını hedeflemektedir.
7. Maliyeti düşük yatırımlarla istihdam olanakları oluşturmaktadır.
8. Oluşumları ve yapıları nedeniyle ekonomik olumsuzlukların etkileri oldukça az olmaktadır.
9. Teknolojik gelişmeleri daima yakından takip etmekte ve güncel kalmayı hedeflemektedirler.
10. Talepler ve söz konusu çeşitli değişikliklere maksimum uyumla yaklaşabilmeyi amaçlamaktadır.
Yukarıda sıralanmış 10 hedef sonucunda, KOBİ’ lerin uzun yıllar devam edecek bir yapıya sahip olmayı hedeflediği ve bunu başarabilmek adına kapsamını gittikçe genişlettiği çıkarımı yapılabilmektedir.

SAP ile İş Hedeflerine Ulaşma Yöntemleri

1972’ de kurulan bir yazılım olan SAP, Türkçe adıyla Sistem Analizi ve Program Geliştirme, farklı ölçeklere sahip kurum ya da kuruluşların sahip oldukları süreçleri verimli ve pratik bir biçimde yürütmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu hedeflerini belirli bölümlere ayıran SAP, her iş hedefi için belirli bir yöntem, bir diğer değişle modül geliştirmiştir. Söz konusu modüllerden birkaçı ve iş hedefleri aşağıda açıklanmışlardır.

SAP Financial Accounting (FI)

Finansal Muhasebe Modülü olarak bilinmekte olan bu modül kurum ya da kuruluşların finansal işlemleri söz konusu olduğundan kullanılmaktadır. Aynı zamanda işletmelerin gerçek zamanlı finansal durumlarını elde etmeleri amacında da başvurulmakta olan FI modülü, oldukça sık kullanılmaktadır.

SAP Controlling (CO)

Kurum ya da kuruluşların planlama, raporlama ve izleme süreç çalışmaları söz konusu olduğunda kullanımına başvurulan söz konusu CO modülü, aynı zamanda Yönetim Muhasebesi ve Kontrol Modülü olarak da anılmakta olan önemli bir modüldür.

SAP Sales and Distribution (SD)

Satış ve Dağıtım Modülü olarak geçmekte olan söz konusu modül; fiyatlandırma, satış ve teklif gibi işlemlerin yönetimi alanında kullanılmakta olan bir modüldür.

SAP Quallity Management (QM)

Kalite Yönetimi olarak da bilinen QM modülüne, kalite planlama, kalite muayene ve kalite bildirimleri söz konusu olduğunda başvurulmaktadır. Yukarıda verilen SAP’ nin kullanmakta olduğu yöntemler incelendiğinde, SAP’ nin her bir farklı iş hedefi için ayrı bir yöntem/modül geliştirdiği ve hizmete sunduğu görülmektedir. Bu nedenle SAP, kapsamıyla tercih edilen başlıca programlardan biri konumuna sahip olmaktadır.

KOBİ’ler için SAP’nin Yararları Nelerdir?

KOBİ ve SAP kavramları, günümüzde kendilerinden sık sık bahsettiren kavramlardandırlar. Söz konusu kavramların tek başlarınayken sahip oldukları başarı beraber de gözlemlenmektedir. SAP, KOBİ’lere sağladığı birçok yararla bu durumu kanıtlamaktadır. Söz konusu yararlara aşağıda yer verilmiştir.

• Günümüzün hızla değişen şartları ve kurumların söz konusu şartlara uyma hızı göz önüne alındığında, hız kavramının büyük bir önem arz ettiği görülmektedir. Bu nedenle SAP, KOBİ’lere iş süreçlerini kısaltarak hız sağlamakta ve tasarrufu teşvik etmektedir.

• Kurumların hızlarının yanı sıra kendi içerisindeki akışları da oldukça önemlidir. SAP, oluşturduğu sistemle KOBİ’lerin bilgi iletişim süreçlerini ve akışlarını hızlandırmakta ve yeni bir ivme kazandırmaktadır.

• KOBİ’ler için önemli bir yere sahip olan finansal yönetimin yapımında yardımcı rol oynayan SAP, bütçe doğrultusunda karar verme işlemini ortaya çıkarmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen yararların gözlemlenmesi durumunda SAP ve KOBİ’lerin süreçleri birlikte daha pratik bir biçimde aştıkları görülmektedir.

KOBİ’ler İçin SAP Yazılımı Kullanımı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler olarak bilinen KOBİ’lerin SAP kullanımına birçok kez teşvik edildiği görülmektedir. Peki, söz konusu teşviklerin sonucunda KOBİ’lerin SAP yazılımı kullanımı nasıl ilerlemektedir?

KOBİ’ler SAP yazılımlarından en fazla verimi SAP Business One çözümlerinden almaktadır. SAP Business One, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özellikle oluşturulmuş bir yazılım platformudur. Söz konusu platform, küçük işletmelerin şahsi işlerini yönetebilmeleri adına ihtiyaç duydukları yardım göz önüne alınarak ortaya konulmuştur. Açıklamanın incelenmesi sonucu, KOBİ ve SAP Business One ‘ın aynı hedef kitlesine sahip oldukları çıkarımı yapılabilmektedir. Aynı hedef kitlesine sahip olmalarının yanı sıra birçok faydayı da beraberinde getiren SAP Business One’ ın söz konusu faydaları aşağıda verilmiştir.

• Ay sonu kapanışlarını hızla yapmayı sağlar
• Entegre bir müşteri ilişkileri yönetimi sunar
• Doğru iş kararları verilmesine olanak sağlar
• Dış sistemlerle hızlı uyum yakalar
• Gelecek temelli çözümler sunar

Yukarıda sıralanan maddelerden hareketle KOBİ’ler için SAP yazılımı kullanımının can simidinin SAP Business One olduğu anlaşılmaktadır.

SAP Danışmanlığı Nedir?

SAP danışmanlığı, SAP yazılımı ile çalışan kurum ya da kuruluşların SAP ile ilgili tüm süreçlerin danışmanlık tarafından yürütülmesi ve yönetilmesidir. Danışmanlığın üstlendiği söz konusu süreçler aşağıda belirtilmişlerdir.
• SAP dengesi kontrolü
• Kurumların işletme açısından yönetimi
• Yazılım gelişimi
• SAP geçişlerinin sağlıklı olması
• SAP eğitimi verilmesi

Söz konusu süreçler ile ilgilenen SAP danışmanlıkları, kurum ya da kuruluşların zaman ve ivme kazanmalarına olanak sağlamaktadırlar.

KOBİ’ler Neden SAP Danışmanlığı Almalı?

SAP, başlı başına KOBİ’ler için önemli bir kavram olarak görülmekteyken aynı zamanda SAP danışmanlığı da kendisinin etkenliğini gözler önüne sermektedir. Bu nedenle birçok fikre sahip olan kişilerin kafalarında neden SAP danışmanlığı alınmalıdır gibi sorular oluşmaya başlamıştır. Söz konusu soruların cevabı aşağıda maddeler halinde verilmektedir.
• SAP danışmanlığı, işletmelerin ekonomilerine katkı sağlamaktadır.
• Hızlı ve kolay çözüm süreçleri oluşturan danışmanlık, geniş bir kapsama hizmet etmektedir.
• Kurumların güçlü bir biçimde büyümeleri sağlanmaktadır.
• Kuruma özel çözümlerle gelen SAP danışmanlığı, eksiksiz ve özelleştirilebilir çözümler sunmaktadır.

Söz konusu maddelerden hareketle, KOBİ’lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri adına SAP danışmanlıklarına ihtiyaç duydukları sonucuna varılmakta ve SAP Danışmanlığının oldukça kritik bir öneme sahip olduğu görülmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İş Analisti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Uygunluk Beyanı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sağlık Turizmi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız