DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Komandit Şirket Nedir?

Komandit Şirket

Komandit şirketler iki ya da daha fazla kişi tarafından, halihazırda ticari faaliyet gösteren bir işletmeyi müşterek olmak üzere aynı ticari unvan altında işletme amacıyla kurulan bir şirket türüdür. Tüzel kişiliğe sahiptirler. Bu türdeki şirketlerde ortakların bir kısmının sorumluluğu sınırlıyken, diğerlerinin sorumlulukları sınırsız denilebilir.

Komandit Şirketlerin Temel Özellikleri Nelerdir?

Komandit şirketler temel özellikleri doğrultusunda, diğerlerinden kendini ayıran özelliklere sahiptir. Bu özellikler:
• Ortaklarının hepsi olmasa da bir kısmının sorumlulukları sınırsızdır.
• Tüzel kişiliğe sahiptirler.
• Sınırsız olanların haricinde, sorumluluğu sınırlandırılan bir kısım da mevcuttur.
• Ticaretle uğraşmadan doğrudan kazanç elde edilir.
• Şirketin ortakları, şirketi yönetebilir ve temsil edebilirler.
• Sözleşmelerde, kimin komandite kimin komanditer olduğu belirtilmektedir.
• Dönem sonunda elde edilen kâr payı, sözleşme üzerinden ortaklara eşit oranda paylaştırılmaktadır.
• Genellikle aile arasında kurulurlar.

Komandit Şirket Türleri

Komandit şirketler özünde adi komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Adi Komandit şirket:

Ticari faaliyet göstermekte olan ve bir ticari unvan ile işletme amacı güdülerek kurulan şirketlere adi komandit şirket denir. Bu şirketler ortaklardan birinin sorumluluğunun sınırlı, kalanlarının ise sorumluluğunun belli bir sermayeye bağlı olarak sınırlandırılmış olduğu şirketlerdir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Nedir?

Sermayesi paylara bölünmüş olan ve ortaklardan bir ya da daha fazlasının, şirket alacaklılarına karşı kollektif şirket ortağı olduğu, diğer ortakların ise birer anonim şirket pay sahibi oldukları bir şirket türüdür.

Komandit Şirket Kurulma Şartları

Komandit şirket kurmak için aslında, şirketi kurmak isteyen ortakların, belirli evraklar ile ilk önce başvuru yapma şartı bulunmaktadır. Bu başvurunun ardından eğer herhangi bir nedenden dolayı olumsuzluk yaşanmazsa, komandit şirketinizi açabilir hatta açmış olursunuz diyebiliriz.

Komandit Şirket Kurulurken Yapılması Gereken İşlemler

Komandit şirket kurulurken ilk önce Ticaret Sicil Memurluğuna verilmesi gereken belgeler vardır. Bu belgeler:
• Şirketi kurmak isteyenlerinin imzasının bulunduğu bir dilekçe
• Noter tarafından onaylanmış sözleşme
• Şirkete ortak olacak kurucuların nüfus cüzdanı fotokopileri
• Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak taahhütname
• Noter tarafından onaylanmış ve imzalanmış tescil beyannamesi
• Merkez Bankasına yatırılmış olan sermayenin bir fotokopisi

Ayrıca komandir şirket kurulurken vergi dairesine de teslim edilmesi gereken belgeler mevcuttur. Bu belgeler:
• Matbu dilekçe
• İmza sirküleri
• Nüfus cüzdanının fotokopisi
• İkametgâh bilgileri
• Kontratın fotokopisi

Belirtilen bütün belgeler toplandıktan sonra, komandit şirketin kurulması için istenen başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Ancak elbette ki yukarıda belirtilenler haricinde Ticaret Odası kaydı, Esnaf ve sanatkârlar odası kaydı, sanayi odası kaydı ve yazar kasa levhası almak gibi işlemlerin de yapılması gerekmektedir. Elbette ki yapacağınız iş faaliyetine göre ticaret odası değişkenlik gösterebilir. Bu durumda yapılması gereken en doğru hareket, bir yetkiliden destek almak olacaktır. Ticaret odası kaydınız da tamamlandıktan sonra SGK ya dair işlemleri de tamamlamanız ve giriş bildirgesini de teslim etmeniz gerekir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Marka Konumlandırma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Varlık Barışı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kariyer Planlama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İcra Ödemeleri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız