DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

KOSGEB Destekleri

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } } KOSGEB kelimesi “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı”nın kısaltılmasıdır. 12 Nisan 1990 yılında 3624 sayılı yasa ve girişimcileri desteklemek amacı ile kurulmuştur. KOSGEB bünyesinde yer verdiği birçok projeyle vatandaşlara hizmet vermektedir.

KOBİ’ler ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. KOBİ’lerin büyümesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla için belirli bir sermayenin olması gerekmektedir. Günümüzde çoğu girişimci KOSBEG kredisi kavramıyla karşılaşmaktadır. Bunun sebebi ise devletin KOBİ’lerin ekonomideki büyümesini ve rekabet paylarını artırması için KOSGEB tarafından verdiği destekleri kapsamaktadır. Dolayısıyla girişimciler iş fikrini ticaret dünyasına sunarak büyümek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak isterken yolları KOSGEB ile kesişiyor.

KOSGEB’e Kimler Başvurabilir?

Her iş kurmak isteyen girişimci maalesef KOSGEB Desteklerinden yararlanamamaktadır. Sanayiyi Geliştirme ve Desteklenme Başkanlığı tarafından KOSGEB Desteklerine dair bazı kriterler belirlenmiştir. KOSGEB tarafından desteklenmeye uygun görülen projelerin yeterli finansmana ulaşabilmesi için bakanlık ile girişimci arasında köprü görevi görülmektedir. KOSGEB desteğinden faydalanmak için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlar;
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
• 18 yaşını tamamlamış olması,
• KOSGEB tarafından verilen eğitimleri almış olması,
• Genç girişimci geliştirme programlarına katılmış ve mezun olmuş olması,
• İŞGEM içerisinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açmış olması,
• Beyanname doldurmuş olması,
• KOSGEB veri tabanına kayıtlı olunması
şartlarını destekleyen kişiler KOSGEB desteklerinden yararlanabilmektedir.

KOSGEB Desteklerinden yararlanmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta KOBİ sınıfına giriyor olmasıdır. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli KOBİ sınıfı bulunmaktadır. KOBİ sınıfına girmek için gerekli olan kriterler şu şekildedir.

Mikro Ölçekli KOBİ Küçük Ölçekli KOBİ Orta Ölçekli KOBİ
Çalışan Personel Sayısı <10 <50 <250
Yıllık Net Satış Hasılatı ≤ 3 Milyon TL ≤ 25 Milyon TL ≤125 Milyon TL
Yıllık Mali Bilanço Toplam ≤3 Milyon TL ≤25 Milyon TL ≤125 Milyon TL


KOSGEB Destek Kredisinden yararlanmak için ilk olarak kurumun vermiş olduğu iş kurma eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Peki KOSGEB’e kimler başvurabilir?
• Yeni iş kurma planı olan ve iş hayatına atılmak isteyen kişiler,
• İş yerini geliştirmeyi düşünenler,
• İşletmesinde yeni makine ve/veya teçhizata ihtiyacı olanlar,
• Firmasını tanıtmak isteyenler,
• Personel istihdam etmek isteyenler,
• Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılım sağlamak isteyenler,
• Personeline eğitim vermek isteyenler,
• Ar-Ge ve İnovasyon projeleri geliştirmek ve bu projeleri hayata geçirmek isteyenler

KOSGEB’e başvurusunu tamamlayarak eğitim programına katılabilmektedir. Uygun görülmesi durumunda da destek kredilerinden faydalanabileceklerdir.

KOSGEB’e Başvuru Nasıl Yapılır?

KOSGEB’in sağladığı desteklerden faydalanabilmek için bazı işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu işlemler,
• Kurum Veri Tabanına Kayıt Yaptırmak: KOSGEB desteklerinden faydalanabilmek için öncelikle kurum veri tabanına kayıt yaptırılması gerekmektedir. KOSGEB’in web sitesine giriş yaparak, kayıt bölümünden bu adım tamamlanabilir.
• Kobi Beyannamesi: Bir işletmeye sahip olunması durumunda, KOSGEB’e başvurmadan önce bu işletmenin KOBİ olup olmadığının belirlenmesi için firma bilgilerinin sunulacağı Kobi Beyannamesi’nin doldurulması büyük önem taşımaktadır.
• Beyanname Kontrolü: Beyannameyi başvuru yapan kişinin sunması önem taşımaktadır. Beyanname sunulduktan sonra KOSGEB tarafından incelemeye anılır ki bu incelemeyi yapacak kişiler de KOBİ alanında uzman kişilerdir. Beyannamenin incelenmesinin ardından başvuru yapan kişiye geri bildirimde bulunulmaktadır.
• Desteklere Başvurmak: KOSGEB Desteklerine başvurmak için öncelikle kurumun web sitesinde yer alan destekler detaylıca incelenmelidir. İşletmenizin ilgili desteklerden hangilerine uygun olduğu belirlendikten sonra KOSGEB uzmanları ile görüşme sağlanıp desteğe veya desteklere başvuru yapılmaktadır.

KOSGEB Tarafından Verilen Destekler Nelerdir?

KOSGEB tarafından çeşitli destekler verilmektedir. Bu destekler
1- Girişimcilik Destekleri
2- Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
3- İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
4- KOBİ Finansman Destekleri
5- İŞGEM/TEKMER Destekleri
6- Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
7- Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
şeklindedir. Her destek başlığının altında ayrılan destek kalemleri de bulunmaktadır.

1- Girişimcilik Destekleri

Kurulma aşamasında olan veya yeni kurulan firmaların hayatta kalabilmeleri için sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Her geçen gün işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve hayatta kalabilme oranlarını artırmaları amacıyla ulusal kalkınma ve program stratejileri kapsamında desteklerden yararlandırılır. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında yer alan 4 alt destek bulunmaktadır.

A) Geleneksel Girişimci Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/geleneksel-girisimci-nedir/
KOSGEB tarafından belirlenen kriterleri yerine getirmiş ve kurulmuş veya kuruluş aşamasında bulunan işletmelerin alabileceği standart- minimum tutardaki destekleri kapsar.

1. Kuruluş Desteği: Sermaye şirketi veya gerçek kişi statüsünde kurulan işletmelere sağlanan geri ödemesiz hibe desteğidir.
2. Performans Desteği: Şirketin kuruluş yılına göre her performans dönemi 1 yılı kapsayacak şekilde günümüze kadar alabileceği geri ödemesiz destektir.
3. Sertifika Desteği: firmaların faaliyet konusu ile ilgili olarak teknik ve mesleki sertifikalarının alınması amacıyla verilen desteklerdir.

B) İleri Girişimci Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/ileri-girisimcilik-destek-programi/
İleri Girişimci Eğitim Programı kapsamını başarıyla tamamlayan girişimciler, “İleri Girişimci Faaliyet Tablosu”na göre faaliyet gösterdikleri takdirde alacakları hibeleri kapsar.

1. Kuruluş Desteği: Sermaye şirketi ve gerçek kişi olarak kurulan işletmelerin alabileceği destekleri kapsar.
2. Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: İşletmelerin, düşük orta, orta yüksek ve yüksek teknoloji olarak ayrılan kategorilerden hangisine uyum sağladığı belirlenerek alabilecekleri destekleri kapsar.
3. Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği: İşletmelerin sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaları amacıyla alacakları desteklerin kriterler kapsamında değerlendirilmesidir.
4. Performans Desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden günümüze kadar göstermiş olduğu performansa ve sistemli bir yapı oluşturmaları sayesinde alabilecekleri hibe desteklerini kapsar.
5. Sertifika Desteği: Mesleki ve teknik yeterliliklerine istinaden şirketlerin alabileceği sertifika giderleri desteklenir. Bu sayede rekabet artışı amaçlanmaktadır.

C) İş Planı Ödüllü Destek Programı
Girişimcilerin iş kurmaları ve işletmelerini yürütmeleri noktasında teşvik edilmesi amacıyla girişimcilik konulu yarışmaların sonucunda başarılı görülen iş fikirlerinin, modellerinin veya planlarının ödüllendirilmesi ve hayata geçirilmesini sağlar. Bu da girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği kurularak sağlanmaktadır.


D) Girişimcilik Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/girisimcilik-destek-programi/ Girişimcilik destekleri kapsamında kişilerin iş kurmasını ve yatırıma yönelik kararlar almasını teşvik etmek için yürürlükte olan destek programdır. Girişimcilik temalı yarışmalarda başarı kazanan iş fikirlerinin ödüllendirilmesi amaçlanır

1. İşletme Kuruluş Desteği
2. Kuruluş Dönemi Makine, Ofis Donanım, Teçhizat ve Yazılım Desteği
3. İşletme Giderleri Desteği
4. Sabit Yatırım Desteği

2- Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

A) AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/
Programın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk olarak KOBİ ve girişimcilerin, araştırma-geliştirme ve inovasyona yönelik projeleri aracılığıyla teknoloji ve bilime dayalı yeni fikir, çalışma, patent, buluş üretmeleri ve geliştirmeleri kapsamaktadır. İkinci olarak ise ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri kapsamında, değişen, rekabetçi ve teknolojik pazar ve taleplere karşılık vermek amacı ile hali hazırda bulunan ürünün daha iyileştirilmiş ve değiştirilmiş halleriyle üretmelerinin desteklenmesini kapsamaktadır. AR- Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamda alınabilecek destekler aşağıdaki gibidir.
1. Makine-Teçhizat, Hammadde, Donanım, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
2. Makine-Teçhizat, Hammadde, Yazılım, Donanım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
3. Nitelikli Personel Giderleri Desteği
4. Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği
5. Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği
6. Proje Danışmanlık Desteği
7. Eğitim Desteği
8. Proje Tanıtım Desteği
9. Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği
10. Ziyareti Desteği
11. İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

B) AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan “ARGE ve İnovasyon Destek Programı”, girişimcilerin ve KOBİ’lerin bilim ve teknoloji tabanlı yeni süreç, yeni ürün veya hizmet üretmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında işletmelere verilen destekler aşağıdaki gibidir.
1. Kira Desteği
2. Teknopark içi
3. Teknopark dışı
4. Makine-Teçhizat, Yazılım, Hammadde, Donanım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
5. Makine-Teçhizat, Yazılım, Donanım, Hammadde ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
6. Personel Gideri Desteği
7. Başlangıç Sermayesi Desteği
8. Proje Geliştirme Desteği
• Proje Danışmanlık Desteği
• Eğitim Desteği
• Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
• Proje Tanıtım Desteği
• Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
• Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

C) Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan “Endüstriyel Uygulama Destek Programı” 2020 yılının başına kadar başvuruya açık kalmıştır. Program kapsamında yeni bir hizmet veya ürünün üretilmesi veya kalitesinin artırılması noktasında projelendirme yapılması ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesini kapsamaktadır. Günümüzde Endüstriyel Uygulama Destek Programı programı yerine “AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı” yürürlüktedir. Desteklenen giderler kalemleri aşağıdaki gibidir;
1. Kira Desteği
2. Makine-Teçhizat, Donanım, Yazılım, Sarf Malzemesi ve Tasarım Giderleri Desteği
3. Makine-Teçhizat, Sarf Malzemesi, Donanım, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
4. Personel Gideri Desteği

D) KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/
Yenilik çalışmaları veya araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan ürünlerin üretilmesi ve çeşitli pazarlarda ticarete yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte orta - yüksek ve yüksek teknoloji sınıfında bulunan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimi ve ticarette yer almasını sağlayacak destekler desteklenmektedir.

1. Makine-Teçhizat Desteği
2. Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği
3. Yazılım Giderleri Desteği
4. Personel Gideri Desteği
5. Eğitim ve Danışmanlık Desteği
6. Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği

E) Stratejik Ürün Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-stratejik-urun-programi/
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında (diğer bir adı Hamle Programı), Türkiye’de bulunan yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden orta - yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki sektörlerde katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılmasınayönelik yapılan yatırımların proje bazında desteklenmesidir.
1. Makine-Teçhizat Desteği
2. Yazılım Giderleri Desteği
3. Personel Gideri Desteği
4. Referans Numune Gideri Desteği
5. Hizmet Alımı Desteği

3 - İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İş kapasitelerini büyütmek, KOBİ ve girişimcilerin faaliyetlerini geliştirmek ve stratejilerine yönelik yurt dışında faaliyet gösterebilmeleri amacı ile verilen destekleri kapsamaktadır.

A) İşletme Geliştirme Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-isletme-gelistirme-destek-programi/
Faaliyette olan işletmelerin desteklenmesi amacıyla yürürlükte bulunan bir destek programıdır. Temelde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma ve markalaşma süreçlerinin desteklenmesi ve kapasitelerinin artırılması noktasında destek veren bir progamdır.
1. Yurt İçi Fuar Desteği
2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
3. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
4. Tasarım Desteği
5. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
6. Belgelendirme Desteği
7. Test ve Analiz Desteği
8. Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği
9. Bağımsız Değerlendirme Desteği
10. Model Fabrika Desteği
11. Teknik Danışmanlık Desteği

B) Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı
Kültür mirası olarak kabul edilen zanaatların, işçiliğin ve işlerin korunmasını sağlamak amacıyla yürürlükte olan programdır.
1. Kuruluş Desteği
2. İşletme ve Yetiştirme Desteği
3. Makine ve Teçhizat Desteği
4. Tanıtım ve Pazarlama Desteği

C) Yeşil Dönüşüm Destek Programı
Belirli kriterlere uygunluk gösteren KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının analiz edilmesi, ihtiyaçlarının ve eksiklerinin belirlenmesi, gerekli stratejilerin ve zaman planının oluşturulması eşliğinde uygulanmasını kapsar.
1. Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği
2. Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği
3. Enerji Etüt Hizmeti Desteği
4. Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği

D) İşbirliği Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-is-birligi-destek-programi/
Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan bir programdır. Küçük işletmelerin büyük işletmelerle birlikte iş planı yapması, ortak çalışmalar yürütmesi ve iki tarafın da birbirinin tecrübesinden yararlanmasının desteklenmesine yönelik bir programdır. Küçük işletmelerin birbirleriyle işbirliği yaparak rekabetçi güçlerinin artması veya küçük işletmelerin büyük işletmelerle birlikte ortak proje yürüterek tecrübe ve pazar gücünden yararlanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.

E) KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobigel-programi/
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası stratejileri ve hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve marka bilinirliklerinin güçlenmesi ile hazırlayacakları projeler desteklenmektedir.

F) Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı’nın amacı Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında orta - yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yurtdışı pazarlarda yer alması, ihracatın güçlendirilmesi ve arttırılması amacıyla uluslararası kuluçka merkezlerinin kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını destekler. Bu program kapsamında “Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı” ve “Uluslararası Hızlandırıcı Programı” olmak üzere iki alt programı bulunmaktadır.

G) Yurt Dışı Pazar Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/
“Yurt Dışı Pazar Destek Programı Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan bir programdır. Programın kriterlere uygunluk sağlanması açısından KOBİ’lere kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde çok fazla KOBİ bu programdan faydalanabilmektedir. KOBİ’lerin yurt dışına açılmaya yönelik faaliyeti varsa yurt dışına yönelik yeni pazarlar edinme, rekabetçi gücünü artırma ve uluslararası pazarda her sektörde Türkiye’nin pazar payını artırılması amaçlanmaktadır.
1. Personel Giderleri
2. Donanım Giderleri
3. Yazılım Giderleri
4. Tanıtım Giderleri
5. Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri
6. Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri
7. Diğer Hizmet Alımı Giderleri

4- KOBİ Finansman Destekleri

KOBİ Finansman Destek Programı
KOBİ’lerin hayatta kalma süresinin artırılması, sürdürülebilir bir sistem kurulması ve sürekli büyüme sürecine sahip olabilmeleri için hibe ve destek programları haricinde uygun koşullarda finansal ve mali destek temin edilmesi gerekir. Bu sayede finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartların artırılmasıyla birlikte istihdamı artırmaları noktasında yarar sağlamak amacıyla yürürlüktedir.

5- İŞGEM/TEKMER Destekleri

İŞGEM/TEKMER Programı
Girişimcilik ekosisteminde yer alan kurumların, kurumlar arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulması, geliştirilmesi ve büyütülmesine destek sağlamak amacıyla Girişimcilik Dairesi Başkanlığı ve Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan bir programdır.

6- Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı - https://odsdanismanlik.com/tr/duyurular/kosgeb-mikro-ve-kucuk-isletmelere-hizli-destek-programi/
COVID19 salgını etkilerini diğer sektörlere göre daha fazla hisseden bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla yeni personel istihdam etmeyi amaçlamaktadır. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı üretim ve üretime yönelik olarak tamamlayıcı ve öncelikli sektörleri kapsamaktadır.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Nedir?

Ticarete atılmak ve girişimci olmak her ne kadar kolay bir iş gibi gözükse de doğru planlama ve ilgili alanlara özel bilgilere sahip olunmasını gerektirir. Bunun yanı sıra bu potansiyel girişimcilerin maddi planlamalarına da dikkat etmesi gerekir. Faaliyet gösterilen alana ve iş koluna bağlı olarak değişiklik gösteren işletmelerde gerekli olan sermaye ve gider miktarları değişiklik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda hangi şirket ve girişimcilik faaliyeti için ne kadar para harcanacağı, hangi düzenlemelere uyulması gerektiği, hangi yolların izleneceği büyük önem taşımaktadır. Girişimcilerin bu bilgiler ve finansmanları kapsamında destek almaları ve belirli bilgileri öğrenmeleri istedikleri alanda başarılı olabilmeleri için vazgeçilmez bir unsurdur.

Girişimcilik için gereken bu unsurları bilen KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), ticarete atılacak bireyler için kolaylıklar sağlamaktadır. KOSGEB girişimcilik eğitim programı adı verilen program kapsamında kendi şirketlerini kurmak ve ticari faaliyetlere girişmek isteyen bireyler için işletmeye başlangıç eğitimleri sağlanmaktadır. Kendi işinde gelişmek ve büyümek isteyen kişiler KOSGEB girişimcilik uygulaması eğitimlerine katılarak hem önemli bilgilerden hem de devletin sağladığı hibe ve desteklerden yararlanabilmektedir. KOSGEB kapsamındaki girişimcilik eğitimini tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

KOSGEB Belgesini Kimler Alabilir?

KOSGEB girişimcilik eğitimine katılabilmek ve eğitim sonucu katılımcılara verilen sertifikaya sahip olabilmek için kişinin bazı şartları taşıması gerekmektedir. Bu kişiler aranan nitelikleri taşıdığı takdirde bu eğitime katılabilmektedir. Aranan şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
● Girişimci olmak isteyen bu kişiler eğer KOSGEB kapsamındaki girişimcilik eğitime katılmak istiyorsa en az 18 yaşında olmalıdır. 18 yaşının altındaki bireyler hiçbir şekilde eğitime katılım sağlayamamaktadır. Asgari yaş 18 olup herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır.
● KOSGEB girişimcilik eğitimine katılabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu sebepten dolayı eğer sahip değilseniz bir e-Devlet şifresi almanız ve hem bu başvuruyu hem de genel anlamda diğer başvurularınızı gerçekleştirmek için e-Devlet kullanmanız önemli bir husustur.
● Daha önceden örgün eğitim dışında herhangi bir girişimcilik eğitimi tamamlamış ve sertifika almış kişiler KOSGEB girişimcilik eğitiminden yararlanamaz.
● Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları KOSGEB girişimcilik eğitiminden yararlanabilmektedir. Yabancı uyruklu kişiler bu eğitimden yararlanamamaktadır.
● Kişinin herhangi bir suç örgütü kaydının olmamasına dikkat edilmektedir. Yasa dışı suç örgütlerine üye olan ya da olmuş kişiler KOSGEB girişimcilik eğitiminden yararlanamaz.

KOSGEB Veri Tabanına Nasıl Kayıt Yapılır?

KOSGEB veri tabanına kaydolmak için http://www.kosgeb.gov.tr adresine giriş yapmanız ve KOBİ Giriş seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Çıkan sayfanın solundaki kısımdan KOSGEB’e İlk Başvuru seçeneğine tıklayarak başvuru linkini açmalısınız. Daha sonra önünüze çıkan sayfaya işletme adınızı tam unvanıyla büyük harflerle yazmanız gerekmektedir. Daha sonra işletmenizin statüsünü, işletmenizin bulunduğu ili ve vergi dairesini seçmelisiniz. Sonraki aşamada vergi numaranızın istendiği kısma vergi numarasını girmeniz ve şahıs işletmesi olduğunuz takdir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı girmelisiniz. Ad, soyadı, SSK No veya BAĞ-KUR No, işletme kuruluş yılı, işletme ticaret sicil numarası, NACE kodu, işletme türü gibi bilgiler de girildikten sonra tüm bilgiler kontrol edilip bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt etmek durumundasınız. Bu seçenek de tıklandıktan sonra kayıt işlemleriniz tamamlanacaktır. Size ulaşılacağı için girdiğiniz iletişim bilgilerinin doğru olduğundan emin olun.

KOSGEB Kredileri Nelerdir?

Günümüzde birçok banka, yeni girişimcilere ve KOBİ’lere destek sağlamak amacıyla kolaylaştırılmış krediler sağlamaktadır. Bu kredi kapsamında düşük faiz oranlarıyla yüksek krediler verilmekte ve dolayısıyla işletmenin başlangıcındaki maddi zorlukların aşılmasına yardım edilmektedir. Birçok banka tarafından verilen KOSGEB Kobi Finansman Kredisine göre, KOSGEB’e kaydı olan ve KOSGEB desteği ile faaliyetine başlamış olan işletmeler bu kredilerden yararlanabilmektedir.

Hangi Bankalar KOSGEB Kredisi Verir?

Türkiye’de birçok banka, özel veya devlet bankaları, KOSGEB işletmeleri kapsamında girişimcilere yardımcı olmaktadır. Günümüzde İş Bankası, Halkbank, Garanti, Ziraat, Vakıfbank, TEB ve YapıKredi bankaları KOSGEB’e kaydı olan işletmelerin üst sınırı yüksek ve faizi düşük kredilerden yararlanmasını sağlamaktadır. Bankaların KOSGEB kredisi verme şartları genel anlamda KOSGEB’e kayıt şartlarına benzemektedir. Kişi 18 yaşından büyük olmalı ve KOSGEB kapsamındaki bir işletmeye sahip olmalıdır. Kredi verilirken gerekli bilgiler KOSGEB veri tabanından alındığından dolayı KOSGEB sayfasındaki bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden emin olunmalıdır. Şartları taşıyan ve KOSGEB kredisi alma hakkına sahip bireyler ilgili bankaların şubelerine giderek krediler hakkında daha fazla bilgi öğrenebilirler.

KOSGEB Geri Ödemesiz Kredi Veriyor Mu?

KOSGEB, bazı programları ve destek paketleri kapsamında işletmelere belli miktarlarda geri ödemesiz destek sağlamaktadır. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Programına göre işletmedeki çalışanların giderleri haricindeki diğer tüm giderler için %60 oranında destek uygulanmaktadır. Bu oranın %70’i geri ödemeli (teminatlı) olarak verilirken kalan %30 oranındaki miktar ise geri ödemesiz olarak verilmektedir. Personel desteklerinde işletmeye verilen destek miktarına bakılmadan özel hesaplamalar ile gerekli hesap ve limitler belirlenir. Eğer işletme bazı proje teklifleri doğrultusunda daha fazla desteğe ihtiyacı olursa KOSGEB’e ulaşarak yeni limit ve oran çağrısında bulunabilmektedir. Program için belirlenen bölge kısıtlamaları baz alınarak yeni destek çağrısına cevap verilmektedir.

KOSGEB Desteklenen Sektörler ve NACE Kodu Nedir?

KOSGEB kapsamında desteklenen sektörler NACE kodu adı verilen sektör tehlike ve alan sınıflandırma numarasına göre belirlenmektedir. İşletmenizin bulunduğu faaliyetlere göre belirlenen NACE kodu sayesinde işletmenizin KOSGEB tarafından ne kadar hibe ve destek programına dahil olduğunu öğrenebilirsiniz. Eğer işletmeniz en çok hibe desteğinin yer aldığı NACE kodu içerisinde ise KOSGEB’den o miktarda hibe almaya hak kazanırsınız.

KOSGEB desteklenen sektörlere göre NACE kodu ile birlikte iki farklı sınıflandırma gözlemlenebilmektedir. Bu kapsamda Geleneksel ve İleri Girişimcilik olarak ikiye ayrılan hibe miktarlarında eğer NACE kodunuz ilgili hibe programları içerisinde ise destek alabilirsiniz. Eğer işletme, NACE kodu Geleneksel Girişimcilik kodları içerisinde yer alıyorsa 65.000 TL’ye kadar hibe alınabilmektedir. NACE kodunuza göre İleri Girişimcilik programından yararlanabiliyorsanız da 65.000 TL’ye ek olarak 90.000 ve 270.000 TL kadar makine desteği alınabilmektedir.

KOSGEB Danışmanlığı Nedir?

KOSGEB danışmanlığı, KOSGEB tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden firmaların yararlanabilmesi amacıyla sunulan profesyonel danışmanlık hizmetidir. Girişimciler ve işini büyütmek isteyen KOBİ'ler, danışmanlık desteği ile hedeflerine daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilir. KOSGEB danışmanlığı, iş hayatında başarılı olmak isteyen kişilerin fikir alabileceği profesyonel yardımlardan oluşmaktadır.

KOSGEB Danışmanlık Firmaları Ne Yapar?

KOSGEB Danışmanlık firmaları günümüzde her geçen gün artmaktadır. Firmalar, KOSGEB danışmanlığı firmaları ile çalışarak yeni projelere imza atmak isteyen, iş kurmak isteyen veya hali hazırdaki işini büyütmek isteyen firmaların aldığı danışmanlık hizmetidir. KOSGEB tarafından sağlanan hibe, destek ve teşviklere ulaşılabilecek en kısa seçenektir. KOSGEB Danışmanlık firmaları hibe, destek ve teşvikler kapsamında alanında uzman kişileri bünyesinde barındırdığından dolayı firmaların ihtiyaç analizini çıkararak en uygun program için çalışma sağlar ve tüm süreci firma adına takip eder.

ODS Consulting Group ile KOSGEB Danışmanlığı

ODS Consulting Group alanında uzman KOSGEB Danışmanları ile firmalarınız adına tüm proje yazımı, başvuru ve takip süreçlerini yürütüyor, revize gereksinimlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak proje kabulüne en uygun şekilde projenizi hazırlıyor. Bu kapsamda ODS Consulting Group’un firmalara sağlamış olduğu hizmet sayesinde firmalar gerek zaman gerekse de maliyet tasarrufu sağlamış oluyor. Ayrıca hizmet başlangıcında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi ile firmanın ihtiyacı olan ve firmaya sağlanacak en uygun destek konusunda bilgilendirme yaparak desteklerden yararlanmasını sağlıyor.

Firmanız Neden KOSGEB Destekli Programlardan Faydalanması Gerekir?

KOSGEB Desteklerinden faydalanmak firmalar için maliyet düşürücü bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Destekler çeşitli sektörlere yönelik olmakla birlikte firmalar kolaylıkla bu desteklerden yararlanabilmektedir. Geri ödemeli ve geri ödemesiz (hibe) destekleri bulunan KOSGEB destek programı maliyet düşürücü etkisinin yanı sıra çok çeşitli alalarda destekler sunduğu için hemen hemen her firmaya uygun destek kalemi bulunabilmektedir.

#youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:60%; } @media only screen and (max-width: 768px) { #youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:100%; } }

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Satış Teknikleri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kariyer Değişimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Hayatında Kültürel Farkındalık

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Müşteri Değeri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız