UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Kurumsal Çeviklik

 

Linked

Alper Karmaz

-

Profili görüntüle

Kurumsal Çeviklik

Kurumsal Çeviklik Nedir?

Kurumsal çeviklik, iş değerinin öngörülebilir, sürdürülebilir ve yüksek kalitede zamanında gerçekleştirilmesidir. Bir kuruluşun verimli ve uygun maliyetli yollarla pazar ve çevre değişikliklerine hızla uyum sağlama yeteneğidir. Bazen iş çevikliği veya organizasyonel çeviklik olarak anılabilir. Disiplinli Çeviklik (Disciplined Agile), kurumsal çeviklik için sağlam bir temel sağlar. İş işlevinden bağımsız olarak kuruluşunuzdaki kişiler ve ekiplerin tümü, süreçlerini düzene sokmak için doğrudan rehberlikten yararlanabilir.

Kurumsal çeviklik; daha çok büyük ölçekte denetleme, uyum sağlama ve yönetici düzeyinde daha küçük bahisler yapmak ile ilgilidir. Bu, işin satış ve pazarlama tarafını, çalışan ürünler yaratma becerinizle dengeleme ve ardından bu ürünleri sürdürülebilir bir şekilde destekleme becerisi ile ilişkilidir.

Kurumsal çevikliği ölçmeninizi sağlayacak birkaç yol bulunmaktadır. Bu yolları şu şekilde sıralamak mümkündür:
● Müşteri memnuniyeti
● Çalışan bağlılığı
● Operasyonel performans
● Finansal performans

İşletmenizin bu alanlardaki yetkinliğine bakarak kurumsal çeviklik oranlarını incelemeniz mümkündür.

Kurumsal çevikliği benimsemedeki en büyük zorluklardan biri, çevik süreç hedefleri ile bağlantılı olarak geleneksel iş hedeflerini destekleyen uygun ölçütlerin belirlenmesinde yatmaktadır. İyi bir başlangıç için; Google, Microsoft ve LinkedIn gibi yüksek performanslı kuruluşlarda yaygın olan hedeflerin ve önemli sonuçların envanterini çıkartabilir ve bunları basitleştirebilirsiniz.

Ayrıca; kurumsal çeviklik, pazar taleplerindeki değişikliklere hızla uyum sağlamak ve maliyetleri düşürürken fırsatları değerlendirmek için rekabet baskısına bir yanıttır. Kurumsal çevikliğin altyapısında bilgili, yetenekli ve yenilikçi çalışanlar ve yöneticiler bulunmaktadır. Çevik bir organizasyon haline gelmek, bir şirketin yürütme hızını artırmasına, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesine ve bunlara uyum sağlamasına, üretkenliği artırmasına ve çalışanları işe alıp güçlendirmesine olanak tanır. Sonuç olarak, çevik bir organizasyon hissedarlara daha yüksek getiri sağlayabilmektedir.

Kurumsal Çeviklik Nasıl Yaratılır?

Kurumsal Çeviklik yaratmak için çeşitli yollar bulunmaktadır. Bu yolları şu şekilde sıralamak mümkündür.

Çalışanları İş Konusunda Güçlendirin ve Teşvik Edin:
Gelişmek için ekiplerin beceri setlerini genişletmeleri ve bilgilerini güncel tutmaları gerekir. Öğrenmeye bireysel olarak, ekipler içinde veya proje bazında yaklaşılabilir. Örneğin ekiplerin öğrenebileceği ve yaklaşımlarını günlük olarak değiştirebileceği bir ortam yaratarak, işletmeler kendileri için gelecekte yaşanabilecek problemlerin önüne geçebilirler. Ancak iş akışında öğrenme, öğrenmeyi sağlamanın ötesine geçer; çalışanların aktif olarak öğrenme ve gelişme fırsatlarını kolladığı bir öğrenme kültürü yaratmakla ilgilidir.

Kendi Kendine İlerleyen Öğrenime Yatırım Yapın:
Bu tür ihtiyaca dayalı öğrenmeyi kolaylaştırmak için liderler, çalışanların kendi hızlarında ve kendi kendilerine yönetilen öğrenme fırsatlarına erişimlerini sağlamalıdır. Bu sayede, çalışanların profesyonel gelişimlerinde daha aktif bir rol almaları sağlanmış olunur. Son yıllarda çevik çalışma ortamlarının sayısı arttıkça, ihtiyaç anında kendi kendine öğrenmeyi destekleyen tekliflerin sayısı da artmaktadır. Bunların arasında, çalışanların herhangi bir beceri eksikliğini gidermelerini ve kariyer gelişim yollarında bir sonraki beceriyi kendilerinin edinmelerini sağlayan çevrimiçi öğrenim abonelikleri yer almaktadır.

Ekipler Arasında İşbirliğini Teşvik Edin:
Liderler işbirlikçi ortamları teşvik ettiklerinde, büyüme ve gelişme için sayısız imkân tanınmış olur. Meslektaşlarınızı düşünün. Hangi bireysel becerilere ve ilgi alanlarına sahipler? Sorunlara nasıl yaklaşıyorlar? Muhtemelen, bir grup içerisinde çeşitli bakış açıları ve yaklaşımlar vardır. Bununla birlikte, her biri ekip üyesinin masaya farklı yetkinlikler ve bakış açıları getireceği anlaşılır. Ekipler fikirlerini dile getirmekten, uzmanlıklarını paylaşmaktan ve proje ihtiyaçları üzerinde bölünüp hedeflerini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarında, yenilik yapmaya ve gelişmeye hazır hale gelirler.

Her Alanda Sosyal Becerileri Geliştirmeye Odaklanın:
Çeviklik kazanmak; bireyin yeni şeyler öğrenme, öğrendiklerini uygulama ve gerekirse bilgiyi yeniden öğrenme yeteneğidir. Yeni bilgi ve becerilere açıklık gerektirmekle birlikte bireyleri belirsiz koşullarda yol almaları için donatan becerileri içermektedir. Sosyal beceriler; iletişim, eleştirel düşünme, duygusal zekâ, geri bildirim verme ve alma, problem çözme ve karar verme gibi kişilerarası beceriler tıpkı diğer beceriler gibi öğrenilebilir. Liderler; kurumsal çevikliği desteklemek ve büyütmek için her seviyedeki ekip üyeleri için sosyal beceri eğitimine yatırım yapmalıdır. Ancak öğrenme çevikliği yalnızca bireylerle sınırlı değildir, aynı zamanda bir kuruluşun kimliğinin bir parçası durumundadır.

Motivasyona Odaklanın:
Çevik kuruluşların bağımsız ve işlevler arası ekipleri olduğundan, motivasyonları oldukça önemli bir husustur. Bunun nedeni, motivasyonu düşük personelin işleriyle meşgul olma ve takım çalışması içerisinde olma olasılıklarının daha düşük olmasıdır. Bu nedenle şirket liderlerinin, personelini ve onları neyin motive ettiğini anlaması çok önemlidir. Bu sayede, motivasyon sağlanan ve teşvik edilen çalışanların kurumsal çeviklik modelini benimseme olasılıkları ve hızları artacaktır. Daha az yöneticiye sahip olmak da bu süreci kolaylaştırabilir. Bunun sebebi, yöneticilerin ve personelin birbirini tanıma olasılığına daha çok imkân tanımak ve önem vermek olabilir. Özet olarak, kurumsal çeviklik modelini benimsemek isteyen şirket ve firmaların en çok önem vermeleri gereken konu kesinlikle çalışan çevikliği ve motivasyonudur.

Kurumsal Çeviklik Eğitimi Nasıldır? İçerikleri Nelerdir?

Kurumsal çeviklik eğitimi; günümüzde çeşitli kurslar, üniversite kursları ve danışmanlar tarafından verilebilmektedir. Bu kurslara katılan adaylar, kursları başarılı bir şekilde tamamlamalarının ardından sertifika alabilmektedirler. Kurumsal çeviklik eğitimi şu konseptleri içermektedir:
● Çeviklik nedir? Çeviklik prensipleri nelerdir?
● Kurumda çevik organizasyon yapısı nasıl oluşturulur?
● İş çevikliği nasıl olmalı?
● Çeviklik ve Değişim Yönetimi.
● Çeviklik Kültürünün Avantajları.
● Çeviklikte Diğer Bölümlerin Rolü.
● Çeviklik ve Adaptasyon.
● Kurumsal Çevik Dönüşüm ve Süreçleri.
● Çeviklik ve İnsan Kaynakları.
● Çeviklik Kültüründe Ekip Yönetimi.
● Çeviklik ve Süreç Yönetimi.

Kurumsal çeviklik eğitimini tamamlayan kişiler, firmalar tarafından daha çok tercih edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, firmanın başarısını ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırabilmektedirler.

Kurumsal Çevikliğin Firmalara Etkisi ve Avantajları Nelerdir?

Kurumsal çeviklik, firmalar için oldukça önemli konulardan biridir ve firmalar adına birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajları şu şekilde açıklayabiliriz:

● Müşteri Memnuniyeti:
Kurumsal çevikliğin temel ilkelerinden biri, müşterilerin ve alıcıların memnuniyetini artırmaktır. Bunun sebebi, profesyonellerden oluşan çevik ekiplerin müşterilerden geri bildirim alarak iş bünyesine dahil etmesine izin verdiklerinden dolayı yinelemeli yaklaşımı güçlendirmek olarak açıklanabilir. Ayrıca, müşterilerin isteklerine daha duyarlı olmalarını sağlar ve bu da müşteri memnuniyetine katkıda bulunur. Çevik yaklaşım aynı zamanda ürünlerin hızla pazara sunulmasına öncelik vererek çevik kuruluşları hızla değişen müşteri taleplerine daha duyarlı hale getirir.

● Çalışan Bağlılığı ve Motivesi:
Kurumsal çevikliğin işletme düzeyinde benimsenmesinden dolayı büyük avantaj elde edebilecek diğer bir grup ise bir kuruluştaki personeldir. Kuruluş içindeki ekipler daha fazla özerkliğe ve işbirliğine sahip olduklarından, kuruluş içerisindeki bağlılık ve teşviklerinin artma olasılığı daha yüksektir. Organizasyondaki herkesin bu şekilde çalışabilmesi durumunda organizasyon içerisindeki hiçbir ekip geride kalmamaktadır. Bu sayede çalışan bağlılığı ve verimliliği artmaktadır.

● Yüksek Kalite:
Çevik bir işletmenin çıktıları diğerlerinden daha yüksek olabilir. Yinelemeli çalışma, her iş döngüsünde bir malın veya hizmetin tamamen işlevsel bir sürümünü üretebileceği anlamına gelir. Bunu etkili bir şekilde yapmak için en önemli uygulamalardan biri müşterilerin yüksek kaliteli bir ürün almasını sağlamak için sıkı kalite kontrolüdür. Çevik işletmeler güncellemeler veya devamlı iyileştirmeler gerektirecek bir ürünü piyasaya sürmezler, bu da kalitenin başlangıç aşamalarından itibaren uygulamaya konulması doğrultusundaki süreci önemli kılmaktadır.

● Düşük Bütçeli Masraflar:
Çevik bir kuruluş, daha az genel yönetici gerektirerek potansiyel olarak maliyet tasarrufu sağlayabilir. Çevik ekipler ve departmanlar, yeterli ve işlevler arası olmaya teşvik edildiğinden, genellikle bağımsız olarak işlev görebilirler ve daha az gözetim ve yönetim gerektirirler. Bu nedenle kuruluş, her şeyin düzgün çalışmasını sağlamak için daha az yöneticiye ihtiyaç duyar ve maliyetlerden tasarruf sağlar. Bunun yerine, istihdam ettiği yöneticiler daha fazla sayıda sorumluluk devredebilir ve bağımsızlığı teşvik edebilir.

● Güvenilir Süreçler:
Bir kuruluş Çevik modeli benimsediğinde, geri bildirim toplamak ve bunu gelecekteki iş döngülerine uygulamak için önemli çaba harcar. Çevik ekiplerin tipik olarak çalışmalarına rehberlik eden belirli amaçları vardır, bu da belirli çıktılardan ziyade ulaşmak istedikleri hedeflere dayalı olarak çalıştıkları anlamına gelir. Bu yaklaşım, aynı hedefleri takip etmek amacı doğrultusunda süreçlerinde hızlı değişiklikler yapmak için daha donanımlı hale geldikleri anlamına gelir. Bunun için temel yol gösterici kaynaklardan biri de topladıkları geri bildirimlerdir.

Linked

Alper Karmaz

-

Profili görüntüle