DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

 • Günümüz iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri “kurumsallık”dır.
 • Her sektörde ve kurumda, gelecek için her geçen gün zorlaşan rekabet koşullarıyla mücadele edebilmenin yolunun kurumsallaşmaktan geçtiğine inananlarımızın sayısı giderek artmaktadır.
 • Vizyon sahibi olan her firmada;
  • Verimlilik artışından, işi sahiplenmeye, aidiyet duygusu ve kurumdaşlığa,
  • Potansiyel çalışanları elde tutmaktan, iç terfi oranını artırmaya,
  • İK devir hızını ve maliyetleri düşürmekten, satış ve karlılıkta artış sağlamaya vb. birçok konuda stratejiler üretmeye çalışılmaktadır.
 • Sağlıklı ilerleme ve doğru aksiyon adımları atmanın yolu, tüm çalışanların ortak noktada buluştuğu ve koşulsuz olarak sahiplendiği bir kurum kültürü yaratmaktır.
 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetimizle ilk olarak her firmamıza özel kurumsallığın tanımı yapılmaktadır.
 • Firmalarımızı bugünlere getiren ve başarı hikâyesi yazdıran var olan güçlü yönler korunmakta, geliştirilmesi gereken yönler ise ulaşılmak istenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda ortaya çıkarılmaktadır.
 • Danışmanlık faaliyetlerimizin en önemli adımlarından biri de, firmaların ana damarlarını oluşturan üst yönetim ve yönetici kadrolarının hem performans göstergeleri hem de yetkinlik bazlı mevcut durumlarının bilimsel metot ve yöntemlerle analizini yapmaktır.
 • Kurumsallık çatısı altında ortak akıl, fikir, hedef ve vizyon doğrultusunda birleşen yönetici kadrolarının bireysel menfaatlerden uzak bakış açılarıyla yaklaşımları ana hedef olarak belirlenmektedir.
 • Hiçbir çalışanın bireysel marka değerinin, firmanın ana marka değerinin önüne geçmemesi gerekir.
 • Firmaların misyon, vizyon ve değerleri ışığında atılan adımların her yönetici için ne kadar benimsendiği, uygulandığı, sahiplenildiği, geliştirildiği ve takip edildiği, belirlenen kritik performans indikatörleri doğrultusunda gözlemlenmektedir.
 • Her yönetici için güçlü olarak nitelendirilebilecek rol modeli alınan özellik ve becerileri ortaya çıkarılmaktadır.
 • Beklenen performans kriterleri ve mevcut durum arasındaki farklar tespit edilerek gelişim yol haritaları çizilmekte, bireysel ve kurumsal gelişim adımları profesyonel yaklaşımlarla takip edilmektedir.
 • Güçlü yönlerinden daha fazla yararlanma ve gelişmesi gereken yönleri için öncelikler belirlenerek yol alınmaktadır.
 • Geleceğe yönelik daha fazla yetki ve sorumluluk alabilecek hem vizyoner hem de uygulamada başarılı olan potansiyel “lider yöneticiler” profesyonel yöntemlerle belirlenerek takip edilmekte ve onlara özel gelişim programları uygulanmaktadır.
 • Yenilenen organizasyon şemaları içinde doğru stratejiler ışığında farklı görev ve sorumluluk alabilecek doğru kişilerin doğru konumlara yerleştirilmesi sağlanmaktadır.
 • Firmaların sürekliliği için çok önem arz eden “yedekleme” çalışmaları doğru kişilerle ve sağlıklı stratejilerle yürütülmektedir.
 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetimizle delegasyon, öncelik ve zaman yönetimi, planlama ve organize etme, problem çözme ve karar almada çeviklik, stratejik yaklaşımlar sergileme yetkinlikleri geliştirilen yöneticilerimiz sayesinde verimlilik ve rekabet gücünün artması kaçınılmaz olmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Fatura Türleri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Ahlakı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal İmaj

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Backlink Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız