UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Madencilik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Destekler

23.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Madencilik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Destekler

Madencilik Sektörü Nedir?

Madencilik sektörü, yeraltında bulunan maden cevherlerinin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesiyle ilgili teknik yöntemlerin bütününü kapsamaktadır. Yer kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik ekli doğal hammaddeyi sağlamaktır.

Madencilik Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yeri olan “Madencilik” sektörü, tarih boyunca gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah düzeyine erişmelerinde en önemli rol oynayan faktörlerden bir tanesi olmuştur. Madencilik sektörü, özellikle tarım sektörü ile birlikte toplumların hammadde ihtiyaçlarını karşılayan iki temel üretim alanından bir tanesi konumundadır.

Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktadır. Bu oran ise ülkemizde 60 civarında olmakla beraber 60 farklı çeşit madenin üretimi yapılmaktadır. MTA verilerine göre, dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibarıyla 28'inci sırada yer alan Türkiye, maden çeşitliliği açısından ise 10'uncu sırada yer almaktadır. Ülkemiz, başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere, bazı metalik madenler, jeotermal kaynaklar ve linyit gibi enerji ham maddeleri açısından oldukça zengindir. Dünya endüstriyel ham madde rezervlerinin % 2,5’i ülkemizde bulunmaktadır. Bunlar, kömür rezervlerinin % 1’ini; jeotermal potansiyelinin % 0,8’ini ve metalik maden rezervlerinin % 0,4’ünü oluşturmaktadır. Ülkemizin zengin olduğu madenler arasında ilk sırada, dünya rezervlerinin % 72’sini oluşturan bor mineralleri bulunmaktadır.

Dünya maden rezervlerinde önemli payları olduğu gibi dünya maden üretiminde de etkin oynayan ülkelerin başında ABD, Kanada, Çin, Avustralya, Güney Afrika ve Rusya gelmektedir. Dünya ticaretinde madencilik ürünleri içerisinde ihracat değerlerine göre demir dışı metaller, ham petrol ve endüstriyel mineraller büyük önem taşımaktadır. Dünya ticaret rakamları incelendiğinde ise çelik, kurşun, bakır ve kalay gibi geleneksel metallerin kullanımı azalırken, ileri seramik malzemeleri yani plastik ve polimer kökenli malzemeler gibi yüksek teknolojili malzemelerin kullanımının giderek arttığı ve önümüzdeki dönemlerde de artacağı öngörülmektedir.

Madencilik Sektörünün Önde Gelen Firmaları

1 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
2 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
3 Eti Bakır A.Ş.
4 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
5 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
6 Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.
7 OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
8 Eti Soda Üretim Paz. Nak. ve Elektrik Üre. San. ve Tic. A.Ş.
9 Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.
10 Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş.
11 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
12 Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
13 Eti Alüminyum A.Ş.
14 Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
15 Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
16 Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.
17 Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
18 KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşl. A.Ş.
19 Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.
20 Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş.


1.Madencilik Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?

Madencilik sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Madencilik sektörüne yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Madencilik sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.

TÜBİTAK Proje Bazlı Destekler

A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.

B) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Desteklenen Giderleri Destek Süresi
Personel Giderleri % 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.

KOSGEB Proje Bazlı Destekleri


A) KOSGEB Teknoyatırım programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/

B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/

C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/

KOSGEB Genel Destekleri


İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1- Yurt İçi Fuar Desteği 100.000 60%
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 90.000
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** 50.000
75.000
4- Tasarım Desteği 75.000
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** 100.000
6- Belgelendirme Desteği**** 300.000
7- Test ve Analiz Desteği***** 300.000
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** 80.000
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10- Model Fabrika Desteği 100.000
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* 40.000
50.000


Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

Madencilik Sektörüne Yönelik KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nedir?

NACE REV 2 KODU SEKTÖR ADI NACE TİPİ
8 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı B
08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı B
08.93.02 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı başlığı altında, “08.93.02- Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç) B
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı B
08.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı B
09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler B
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler B
09.90.01 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç) B
09.90.02 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç) B
23.99.10 Öğütülmüş veya kaplanmış kalsit imalatı (madencilik kapsamında yapılanlar hariç) C
28.92.08 Paletli traktörlerin imalatı (inşaat veya madencilikte kullanılan traktörler) C
33.12.08 Madencilik, inşaat, petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı C
42.99.02 Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden yükleme ve boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal tesisler vb.) F
43.12.01 Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) F
43.13.01 Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik, jeolojik vb. amaçlar için test sondajı ve delme işleri ile örnekleme sondajı) (madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı hariç) F
43.99.02 Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil, su kuyusu açma hariç) F
46.63 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti G
46.63.02 Madencilik makinelerinin toptan ticareti (madenler için bocurgatlar, sürekli hareketli elavatörler ve konveyörler dahil) G
B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI B


Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri

A) Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Projesi
Destek Tutarı: 15.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 2 Yıl

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Maden ve Metal
• Kimya ürünleri
• Otomotiv
• Makine • Uzay / Havacılık
• Elektrik / Elektronik
Diğer sektörler de şartları taşımaları durumunda değerlendirmeye alınabilir.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Makine, ekipman donanım
• Yazılım alımı
• Eğitim, danışmanlık
• Sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama harcamaları
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/ticaret-bakanligi-kuresel-tedarik-zinciri-programi/

B) Tasarım Ürün Geliştirme Projesi
Destek Tutarı: 5.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl

Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Tasarımcı şirketler
• Tasarım ofisleri
• İş birliği kuruluşları
• Ticari ve Sınai faaliyette bulunan firmalar

Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Alet, Teçhizat, malzeme ve yazılım
• İnternet sitesi üyeliği
• Personel alımı (tasarımcı, modelist, mühendis)
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/tc-ticaret-bakanligi-tasarim-ve-urun-gelistirme-programi/

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri

• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi -4.000.000 TL (%50)
• Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği-Seyahat başına 100.000 TL
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi (üst limit dahilinde)
• Yurtdışı Tanıtım Desteği 4.000.000 TL %50
• Yurtdışı Marka Tescil Alım Desteği 750.000 TL (%50)
• Yurtdışı Birim Desteği 2.000.000 TL (%50)
• Pazara giriş projesi hazırlama Desteği 200.000 TL (%50)
• Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği 3.000.000 TL %50
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

2.Madencilik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri

Madencilik Sektörüne Yönelik Destek Unsurları Nelerdir?

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI BÖLGELER
Destek Unsurları 5.Bölge
KDV İstisnası %18 VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2 VAR
Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı %80
Yatırıma Katkı Oranı %40
Yatırım dönemi vergi indirimi %50
İşletme dönemi vergi indirimi %50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulama Süresi 7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı) %35
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Azami Destek Tutarı (Milyon TL) 1.4 Milyon
Sigorta Primi Desteği YOK
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR


Madencilik Sektörüne Yönelik Desteklerden Kimler Faydalanabilir?

• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
• Dernekler ve vakıflar,
• Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır

Madencilik Sektörüne Yönelik Minimum Yatırım Tutarları Nelerdir?

• I. ve II. Bölgelerde 3 Milyon TL
• III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 Bin TL’dir.
Not: 6. bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul İlinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

Bölgeler;
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL


Madencilik Teşvik Danışmanlığıyla ODS Size Nasıl Yardımcı Olur?

Sektördeki deneyimimiz ve uzman ekibimiz ile şirketiniz için en doğru faydayı yaratmak için çalışmalar sağlıyoruz. Bunun için sektörde yer alan firmalarımıza sunduğumuz teşvik danışmanlığı kapsamında firma analizinden proje yazımına, proje yönetiminden gerekli revize işlemlerinin gerçekleştirilmesine kadar tüm süreçleri projenizi kabul ettirmek amacıyla üstleniyoruz.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle