UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Madencilik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Destekler

23.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Madencilik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Destekler

Madencilik Sektörü Nedir?

Madencilik sektörü, yeraltında bulunan maden cevherlerinin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesiyle ilgili teknik yöntemlerin bütününü kapsamaktadır. Yer kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik ekli doğal hammaddeyi sağlamaktır.

Madencilik Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yeri olan “Madencilik” sektörü, tarih boyunca gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah düzeyine erişmelerinde en önemli rol oynayan faktörlerden bir tanesi olmuştur. Madencilik sektörü, özellikle tarım sektörü ile birlikte toplumların hammadde ihtiyaçlarını karşılayan iki temel üretim alanından bir tanesi konumundadır.

Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktadır. Bu oran ise ülkemizde 60 civarında olmakla beraber 60 farklı çeşit madenin üretimi yapılmaktadır. MTA verilerine göre, dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibarıyla 28'inci sırada yer alan Türkiye, maden çeşitliliği açısından ise 10'uncu sırada yer almaktadır. Ülkemiz, başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere, bazı metalik madenler, jeotermal kaynaklar ve linyit gibi enerji ham maddeleri açısından oldukça zengindir. Dünya endüstriyel ham madde rezervlerinin % 2,5’i ülkemizde bulunmaktadır. Bunlar, kömür rezervlerinin % 1’ini; jeotermal potansiyelinin % 0,8’ini ve metalik maden rezervlerinin % 0,4’ünü oluşturmaktadır. Ülkemizin zengin olduğu madenler arasında ilk sırada, dünya rezervlerinin % 72’sini oluşturan bor mineralleri bulunmaktadır.

Dünya maden rezervlerinde önemli payları olduğu gibi dünya maden üretiminde de etkin oynayan ülkelerin başında ABD, Kanada, Çin, Avustralya, Güney Afrika ve Rusya gelmektedir. Dünya ticaretinde madencilik ürünleri içerisinde ihracat değerlerine göre demir dışı metaller, ham petrol ve endüstriyel mineraller büyük önem taşımaktadır. Dünya ticaret rakamları incelendiğinde ise çelik, kurşun, bakır ve kalay gibi geleneksel metallerin kullanımı azalırken, ileri seramik malzemeleri yani plastik ve polimer kökenli malzemeler gibi yüksek teknolojili malzemelerin kullanımının giderek arttığı ve önümüzdeki dönemlerde de artacağı öngörülmektedir.

Madencilik Sektörünün Önde Gelen Firmaları

1Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
2EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
3Eti Bakır A.Ş.
4Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
5Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
6Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.
7OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
8Eti Soda Üretim Paz. Nak. ve Elektrik Üre. San. ve Tic. A.Ş.
9Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.
10Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş.
11Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
12Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
13Eti Alüminyum A.Ş.
14Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
15Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
16Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.
17Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
18KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşl. A.Ş.
19Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.
20Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş.


1.Madencilik Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?

Madencilik sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Madencilik sektörüne yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Madencilik sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.

TÜBİTAK Proje Bazlı Destekler

A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Desteklenen GiderleriDestek Süresi
Personel Giderleri% 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.

B) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Desteklenen GiderleriDestek Süresi
Personel Giderleri% 75
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri


*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.

KOSGEB Proje Bazlı Destekleri


A) KOSGEB Teknoyatırım programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/

B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/

C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/

KOSGEB Genel Destekleri


İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİDESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI
1- Yurt İçi Fuar Desteği50.00060%
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*60.000
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği**50.000
75.000
4- Tasarım Desteği50.000
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***50.000
6- Belgelendirme Desteği****150.000
7- Test ve Analiz Desteği*****100.000
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği******80.000
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği20.000
10- Model Fabrika Desteği70.000
11- Teknik Danışmanlık Desteği*******40.000
50.000


Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

Madencilik Sektörüne Yönelik KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nedir?

NACE REV 2 KODUSEKTÖR ADINACE TİPİ
8Diğer madencilik ve taş ocakçılığıB
08.9Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığıB
08.93.02Diğer madencilik ve taş ocakçılığı başlığı altında, “08.93.02- Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç)B
08.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığıB
08.99.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığıB
09.9Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetlerB
09.90Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetlerB
09.90.01Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç)B
09.90.02Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç)B
23.99.10Öğütülmüş veya kaplanmış kalsit imalatı (madencilik kapsamında yapılanlar hariç)C
28.92.08Paletli traktörlerin imalatı (inşaat veya madencilikte kullanılan traktörler)C
33.12.08Madencilik, inşaat, petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımıC
42.99.02Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden yükleme ve boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal tesisler vb.)F
43.12.01Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç)F
43.13.01Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik, jeolojik vb. amaçlar için test sondajı ve delme işleri ile örnekleme sondajı) (madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı hariç)F
43.99.02Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil, su kuyusu açma hariç)F
46.63Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticaretiG
46.63.02Madencilik makinelerinin toptan ticareti (madenler için bocurgatlar, sürekli hareketli elavatörler ve konveyörler dahil)G
BMADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞIB


Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri

A) Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Projesi
Destek Tutarı: 1 milyon USD
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 2 Yıl

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Maden ve Metal
• Kimya ürünleri
• Otomotiv
• Makine • Uzay / Havacılık
• Elektrik / Elektronik
Diğer sektörler de şartları taşımaları durumunda değerlendirmeye alınabilir.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Makine, ekipman donanım
• Yazılım alımı
• Eğitim, danışmanlık ve müşteri ziyaretleri
• Sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama harcamaları
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/ticaret-bakanligi-kuresel-tedarik-zinciri-programi/

B) Tasarım Ürün Geliştirme Projesi
Destek Tutarı: 1 400.000 USD
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl

Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Tasarımcı şirketler
• Tasarım ofisleri
• İş birliği kuruluşları
• Ticari ve Sınai faaliyette bulunan firmalar

Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Alet, Teçhizat, malzeme ve yazılım
• Seyahat ve web sitesi üyeliği
• Personel alımı (tasarımcı, modelist, mühendis)
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/tc-ticaret-bakanligi-tasarim-ve-urun-gelistirme-programi/

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri

• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi: 250.000 Dolar (%50)
• Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği: 5.000 Dolar (%70)
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi (üst limit dahilinde)
• Yurtdışı Tanıtım Desteği: 250.000 Dolar (%60)
• Yurtdışı Marka Tescil Alım Desteği: 50.000 Dolar (%50)
• Yurtdışı Birim Desteği: 120.000 Dolar (%50)
• Rapor Desteği: 200.000 Dolar (%60)
• E-Ticaret Sitelerine Üyelik: (üst limit: 15.102 TL)
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

2.Madencilik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri

Madencilik Sektörüne Yönelik Destek Unsurları Nelerdir?

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARIBÖLGELER
Destek Unsurları5.Bölge
KDV İstisnası %18VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2VAR
Vergi İndirimiVergi İndirim Oranı%80
Yatırıma Katkı Oranı%40
Yatırım dönemi vergi indirimi%50
İşletme dönemi vergi indirimi%50
Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiUygulama Süresi7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)%35
Yatırım Yeri TahsisiVAR
Faiz Desteğiİç Kredi5 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi2 Puan
Azami Destek Tutarı (Milyon TL)1.4 Milyon
Sigorta Primi DesteğiYOK
Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOK
İnşaat-Yapı Harçları MuafiyetiVAR
Emlak Vergisi MuafiyetiVAR
Damga Vergisi MuafiyetiVAR


Madencilik Sektörüne Yönelik Desteklerden Kimler Faydalanabilir?

• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
• Dernekler ve vakıflar,
• Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır

Madencilik Sektörüne Yönelik Minimum Yatırım Tutarları Nelerdir?

• I. ve II. Bölgelerde 3 Milyon TL
• III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 Bin TL’dir.
Not: 6. bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul İlinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

Bölgeler;
1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge
AnkaraAydınAdanaAfyonkarahisarBayburtAdıyaman
AntalyaBalıkesirBurdurAksarayÇankırıAğrı
BursaBilecikDüzceAmasyaErzurumArdahan
EskişehirBoluGaziantepArtvinGiresunBatman
İstanbulÇanakkaleKaramanBartınGümüşhaneBingöl
İzmirDenizliKırıkkaleÇorumKahramanmaraşBitlis
KocaeliEdirneKütahyaElâzığKilisDiyarbakır
MuğlaIspartaMersinErzincanNiğdeHakkâri
TekirdağKarabükSamsunHatayOrduIğdır
 KayseriTrabzonKastamonuOsmaniyeKars
 KırklareliRizeKırşehirSinopMardin
 KonyaUşakMalatyaTokatMuş
 ManisaZonguldakNevşehirTunceliSiirt
 Sakarya SivasYozgatŞanlıurfa
 Yalova   Şırnak
     Van
9 İL15 İL13 İL14 İL14 İL16 İL


Madencilik Teşvik Danışmanlığıyla ODS Size Nasıl Yardımcı Olur?

Sektördeki deneyimimiz ve uzman ekibimiz ile şirketiniz için en doğru faydayı yaratmak için çalışmalar sağlıyoruz. Bunun için sektörde yer alan firmalarımıza sunduğumuz teşvik danışmanlığı kapsamında firma analizinden proje yazımına, proje yönetiminden gerekli revize işlemlerinin gerçekleştirilmesine kadar tüm süreçleri projenizi kabul ettirmek amacıyla üstleniyoruz.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle