UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Sürekli ve Süreksiz İş Nedir?

 

Linked

Serdar Biçak

-

Profili görüntüle

Sürekli ve Süreksiz İş Nedir?

Sürekli iş, işverenin süreklilik arz eden bir iş ihtiyacı olduğunda yaptığı iş sözleşmesidir. Örneğin, bir şirkette çalışan bir sekreterin işi sürekli iş olarak kabul edilir çünkü şirketin sürekli bir sekreter ihtiyacı vardır.Süreksiz iş ise işverenin geçici bir iş ihtiyacı olduğunda yaptığı iş sözleşmesidir. Örneğin, bir şirketin yıllık inventaryum işleri için geçici personel alması süreksiz iş olarak kabul edilebilir. Sürekli işler genellikle daha fazla iş güvencesi sağlar ve çalışanlar genellikle işten çıkarılmadan önce belli bir süre hizmet etmelidir. Süreksiz işler ise daha az iş güvencesi sağlar ve işin süresi belirli olduğu için sona erdiğinde işverenin işçiyi işten çıkarması daha kolaydır.Sürekli iş, işverenin işletme faaliyetleri kapsamında ihtiyacın sürekli olarak devam ettiği işlerdir. Bu tür işlerde işçinin işe başlama tarihi, işin sona erme tarihi gibi belirli bir süre sınırı yoktur. Örneğin, bir fabrikanın üretim hattında çalışan işçilerin görevleri sürekli ihtiyaç duyulan işlerdir.Süreksiz iş ise, işverenin işletme faaliyetleri kapsamında belirli bir süreyle sınırlı olan veya mevsimsel nitelikte olan işlerdir. Bu tür işlerde işçinin işe başlama tarihi ve işin sona erme tarihi bellidir. Örneğin, bir marketin yaz aylarında çalıştırdığı geçici kasiyerlerin görevleri süreksiz işlerdir.Sürekli iş ve süreksiz iş arasındaki en önemli fark, işçilerin iş güvencesi açısından farklılıklar göstermesidir. Sürekli işlerde işçi, işveren tarafından belirli sebepler olmadan işten çıkarılamaz. Ancak süreksiz işlerde işçinin iş sözleşmesi belirli bir süre için yapıldığı için iş sözleşmesi sona erdiğinde işçi işten ayrılmak zorundadır.Sürekli iş, işverenin işletmesinde belirli bir süre boyunca devamlılığı olan işlerdir. Bu işler, işverenin işletmesinin temel faaliyetlerini oluşturur ve işveren tarafından sürekli olarak işgücüne ihtiyaç duyulur. Örneğin, bir üretim tesisindeki işçilerin çalışması sürekli bir iş olarak kabul edilir.Süreksiz iş ise işverenin işletmesinde belirli bir süre için ihtiyaç duyulan işlerdir. Bu işler, belirli bir süre sonra tamamlanacak ya da belirli bir tarihte sona erecek işlerdir. Örneğin, bir inşaat projesinde çalışan işçilerin çalışması süreksiz bir iş olarak kabul edilir. İşveren, projenin tamamlanmasının ardından bu işçilerin iş akdini sonlandırabilir.Sürekli ve süreksiz iş arasındaki fark, işçilerin iş güvencesi açısından önemlidir. Sürekli işlerde işçiler, işlerini belirli koşullar altında sürekli olarak sürdürme hakkına sahiptir. Süreksiz işlerde ise işçiler, işin bitmesinin ardından işsiz kalabilirler ve işlerini devam ettirme hakları yoktur.

Sürekli İş Nedir?

Sürekli iş, işverenin normal iş akışına dâhil ettiği ve işyerinde sürekli olarak ihtiyaç duyduğu işlerdir. Bu tür işler genellikle işveren tarafından belirlenir ve işyerinde sürekli olarak mevcut tutulur. Sürekli işler genellikle tam zamanlı bir çalışma gerektirir ve işçi, işverenin ihtiyaçlarına bağlı olarak haftalık belirli bir saat çalışır. Bu tür işler, işçinin işyerindeki kalıcı konumunu ve istikrarını garanti altına alır.Örnek olarak, bir fabrikada üretim hattında çalışan işçiler, bir hastanede hemşire olarak çalışanlar, bir bankada müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalışanlar sürekli iş olarak nitelendirilebilir.Sürekli iş, işverenin sürekli bir ihtiyacı olan, işin sürekli devam ettiği işlerdir. Sürekli işler, işçinin iş sözleşmesi süresinin bitmesi durumunda da devam edecektir. Örneğin, bir fabrikada üretim işçisi olarak çalışan bir işçi için işverenin üretim yapmaya devam ettiği sürece işi sürekli olarak kabul edilir.Sürekli işlerde işçi, iş sözleşmesinin belirli bir süre sonunda otomatik olarak yenilenir. Ancak işçi veya işveren, iş sözleşmesinin sonunda sözleşmeyi feshetmek istediğinde, belirli bir süre önceden yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir.Sürekli işlerin bir diğer özelliği, işçinin belirli bir süre sonra işyerinde işten çıkarılamamasıdır. İşçinin işten çıkarılması sadece işverenin haklı nedeni olması veya işçinin iş sözleşmesini ihlal etmesi durumunda gerçekleşebilir.Sürekli iş sözleşmesi, işçiye daha uzun vadeli bir istikrar ve güvenlik sağlar. Ancak aynı zamanda işverenin de uzun vadeli bir yükümlülüğüdür. İşveren, işin sürekli devam edeceğine ve işçinin performansından memnun kalacağına güvenmek zorundadır.Sürekli iş, işverenin sürekli olarak ihtiyaç duyduğu işlerdir ve belirli bir süre veya proje ile sınırlı değildir. Bu işler, işverenin normal faaliyetleri için gerekli olan işlerdir. Örneğin, bir mağazada çalışan bir satış elemanı, fabrikada çalışan bir işçi veya bir ofiste çalışan bir sekreter sürekli iş kapsamına girer.

Sürekli işlerin özellikleri şunlardır:
● İşverenin sürekli olarak ihtiyaç duyduğu işlerdir.
● Belirli bir süre veya proje ile sınırlı değillerdir.
● İşverenin normal faaliyetleri için gerekli olan işlerdir.
● İşveren, bu işler için sürekli olarak işçi istihdam eder.
● İşveren, işçiyi sosyal haklar açısından sürekli olarak korur ve iş güvencesi sağlar.
● Sürekli işler, işçiler için güvenceli bir çalışma ortamı sunar ve işverenin de iş sürekliliği açısından önemlidir.

Süreksiz İş Nedir?

Süreksiz iş, işverenin ihtiyaçları doğrultusunda belirli bir süre ya da işin tamamlanması için işçi çalıştırmasıdır. Süreksiz iş sözleşmelerinde işçinin işi belli bir süreyle sınırlıdır ve sözleşmenin sonunda işçinin işten çıkarılması öngörülür. Süreksiz iş sözleşmeleri genellikle belirli bir proje ya da sezonluk işler için kullanılır. Örneğin, turizm sektöründe yaz sezonunda çalıştırılan personel ya da yılbaşı döneminde hizmet veren mağaza çalışanları süreksiz iş sözleşmeleri ile çalışabilirler.Süreksiz iş sözleşmeleri, işverenlerin esnekliklerini artırarak maliyetlerini düşürmelerine ve çalışanları sezonluk ya da geçici işler için istihdam etmelerine olanak tanır. Ancak, süreksiz iş sözleşmelerinde işçilerin iş güvencesi daha düşüktür ve işsizlik riskleri daha yüksektir. Süreksiz işlerde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları da daha kolaydır. Süreksiz iş, işverenin işyerindeki geçici, mevsimlik, belirli bir süreye bağlı, tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışma ihtiyacını karşılamak amacıyla işe aldığı işçilerdir. Bu tür işler, işin devamlı bir niteliği olmadığı için belirli bir süre sonra sona erer. Süreksiz işler, işyerindeki faaliyetlerin artması veya azalması, sezonluk işler, belirli bir projenin tamamlanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Süreksiz işlerde çalışan işçiler, işveren tarafından işin başlangıç ve bitiş tarihleri, çalışma saatleri, ücret vb. konularda bilgilendirilirler. İşveren, işin süresi boyunca işçilerin çalışma koşullarını belirler ve işçilerin çalışma saatlerini işin ihtiyacına göre düzenler. İşçilerin ücretleri, işyerindeki diğer çalışanlara göre daha düşük olabilir ve çalışma süresi boyunca belirlenen sözleşme koşullarına uyulması gerekmektedir. Süreksiz işler, işçiler için genellikle istikrarsız bir çalışma ortamı yaratır ve işçilerin gelirlerinde dalgalanmalar olabilir. Ancak, bu tür işler, işverenlerin işgücü ihtiyaçlarını karşılamalarına ve işletmelerini yönetmelerine yardımcı olur. Süreksiz iş, belirli bir işin tamamlanması, mevsimsel faktörler, geçici ihtiyaçlar veya işletme faaliyetlerindeki dalgalanmalar gibi nedenlerle geçici bir süre için ihtiyaç duyulan işlerdir. Bu tür işler, işverenin belirli bir süre için işe alım yapmasını gerektirir ve işçinin belirli bir süre için çalışmasını sağlar. Süreksiz işler, işletme faaliyetlerinin devamlılığı için gereklidir ancak süreleri sınırlıdır ve işverenin sürekli bir işçi alması gerektiğinde tercih edilen bir seçenek değildir. Süreksiz işlerin çeşitleri arasında sezonluk işler, projeye dayalı işler, tam zamanlı bir çalışanın izinli olduğu veya hastalandığı zamanlarda geçici olarak çalışan kişiler, toplu işten çıkarmalar sonucu ortaya çıkan boşlukları doldurmak için geçici işler gibi durumlar yer alabilir. Süreksiz işlerde, işçilerin genellikle süreleri sınırlı sözleşmeleri olur ve çalışma süresi işin özelliğine göre değişebilir. Süreksiz işlerde işçiler, işletmenin belirli bir ihtiyacı karşılamak için işe alındıklarından, işverenler genellikle bu işlerde çalışanlara sağlık sigortası, emeklilik planları veya diğer yan haklar gibi avantajlar sunmazlar. Ancak, bu tür işler, iş arayanlar için, özellikle geçici bir iş arayanlar için bir fırsat olabilir. Ayrıca, süreksiz işler, işverenlerin bir işçinin performansını gözlemleme ve işe alım kararını almadan önce onu denemeleri için de bir fırsat sunabilir.

Sürekli İş Sözleşmesi

Sürekli iş sözleşmesi, belirli bir süre ya da belirli bir iş için yapılmayan, işverenin işletme ihtiyacına göre çalışma koşullarının sağlandığı ve işçinin de belirli bir süre çalışmak üzere işverenle anlaştığı sözleşmedir. Bu tür sözleşmelerde işçinin işe başlama tarihi belirtilir, ancak işin ne zaman sona ereceği belirtilmez. İşçi, işverenin işletme ihtiyacı doğrultusunda işin devam ettiği sürece çalışmaya devam eder. Sürekli iş sözleşmesi, işçinin iş güvencesi açısından en önemli sözleşme türlerinden biridir. İşçi, sürekli iş sözleşmesi kapsamında çalıştığı sürece, işten çıkarılması için belirli yasal nedenlerin varlığı gerekmektedir. İşveren, işçiyi işten çıkarmadan önce, belirli prosedürleri yerine getirmek ve gerekçelerini kanıtlamak zorundadır. Sürekli iş sözleşmesi, işçi açısından da avantajlıdır. İşçi, iş güvencesi altında olduğu için, işyerinde daha rahat ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olur. Ayrıca, işverenin işletme ihtiyacına bağlı olarak çalışma koşulları değişse bile, işçinin iş sözleşmesi devam ettiği için, işçinin çalışma koşulları sabit kalır ve herhangi bir değişiklikten etkilenmez. Sürekli iş sözleşmesi, işveren ve çalışan arasında yapılan ve belirli bir süre veya işin tamamlanması ile sona eren sözleşmelerin aksine, işin niteliği gereği sürekli olarak devam edeceği öngörülen sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmelerde, işçi işyerindeki sürekli ihtiyaçlardan dolayı işe devam etmekte, işveren de işçinin sürekli işine ihtiyaç duymaktadır. Sürekli iş sözleşmeleri genellikle belirsiz süreli olarak yapılır. Bu tür sözleşmeler, işçinin belirli bir süre içinde iş yerinde çalışması gerektiği anlamına gelmez. İşveren veya işçi, sözleşmenin herhangi bir zamanda sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak, sözleşmenin belirsiz süreli olması nedeniyle, işçi, işveren tarafından işten çıkarılmadan önce geçerli bir nedene dayanılarak işten çıkarılmalıdır.

Sürekli iş sözleşmeleri, işçiye birçok avantaj sağlar. Bunlar arasında iş güvencesi, emeklilik planları, sağlık sigortası, tatil ve ücretli izinler gibi sosyal haklar sayılabilir. Ayrıca, işçinin işe devam etmesi halinde işverenin de sürekli olarak işçiyi çalıştırmaya devam etme zorunluluğu vardır. Bu nedenle, işverenler, sürekli iş sözleşmeleri yaparken dikkatli bir şekilde düşünmelidirler.

Sürekli iş sözleşmeleri, işverenin işçiyi işten çıkarma nedenleri konusunda daha dikkatli olmasını gerektirir. İşveren, işçiyi haksız yere işten çıkarırsa, işçi tazminat talep edebilir veya hatta mahkemeye başvurabilir. Bu nedenle, işverenlerin, işçiyi işten çıkarmadan önce geçerli bir nedeni olduğundan emin olmaları gerekir. Ayrıca, işverenlerin işçilerin işyerinde haklarını korumak için gerekli önlemleri alması ve işçilere eşit davranması da önemlidir.

Süreksiz İş Sözleşmesi

Süreksiz iş sözleşmesi, işverenin işletmesinin ihtiyacına bağlı olarak belirli bir süre veya belirsiz süreli olarak işçi çalıştırdığı sözleşmedir. Bu tür sözleşmeler, işverenin iş yükü azaldığında işçiyi çıkarması veya sözleşmeyi sonlandırması için daha fazla esneklik sağlar. Ancak, işçi açısından bakıldığında, süreksiz iş sözleşmesi, iş güvencesi açısından daha zayıf bir konuma sahip olmasına neden olabilir. Süreksiz iş sözleşmeleri, belirli süreli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir. Belirli süreli sözleşmeler, işverenin belirli bir tarihte işçinin sözleşmesini sonlandırabileceği ve işçinin sözleşme süresi boyunca çalışacağı anlamına gelir. Belirsiz süreli sözleşmeler ise, işçinin işveren tarafından işten çıkarılmadığı sürece devam eder. Süreksiz iş sözleşmeleri, genellikle işverenin işletmesinde geçici veya mevsimlik ihtiyaçlarının olduğu durumlarda kullanılır. Bununla birlikte, bazı işverenler, işçileri süreksiz iş sözleşmelerinde çalıştırarak iş güvencesi sağlamadan çalışanları düşük ücretlerle ve az sayıda sosyal hakla çalıştırarak işçi maliyetlerini azaltmayı amaçlar. Bu durum, işçi açısından çalışma koşullarını belirsiz hale getirerek, işçi haklarını sınırlayabilir. Süreksiz iş sözleşmesi, işverenin işin niteliğine, süresine veya işin yapılacağı yere bağlı olarak işçinin belirli bir süre veya belirli bir iş için işe alındığı sözleşmedir. Bu sözleşmede işin süresi ya da yapılacağı işin tamamlanması ile iş sözleşmesi sona erer. Süreksiz iş sözleşmesi, işverenlerin mevsimsel veya belirli dönemlerdeki iş yüklerinde esneklik sağlamalarına ve işçilerin belirli bir süreliğine işe alınmalarına olanak tanır. Bu sözleşme türü, işverenin iş yükü azaldığında işçileri işten çıkarmasına da olanak sağlar. Süreksiz iş sözleşmesi, işçinin iş güvencesini azaltır ve işçiye belirli bir süre için iş sağlasa da, işin sonunda ne olacağına dair belirsizlik yaratabilir. Bu nedenle, süreksiz iş sözleşmelerinde işçinin işverenle açık bir iletişim kurarak, işin süresi ve sonlanma koşulları hakkında net bir anlaşmaya varması önemlidir. Süreksiz iş sözleşmesi genellikle işin niteliği gereği veya işin süresi belirsiz olduğunda tercih edilir. Bu tür sözleşmeler, belirli bir işin tamamlanması veya mevsimlik işler gibi belirli bir süreyi kapsayan işler için kullanılır. Süreksiz iş sözleşmeleri, işverenlerin işçi istihdamına esneklik sağlamasına olanak tanırken, işçilere daha az iş güvencesi sağlar. Bu nedenle, süreksiz iş sözleşmeleri, genellikle işveren tarafından tercih edilirken, işçiler için istikrarlı bir iş bulmak zorlaşabilir. Süreksiz iş sözleşmesi taraflar arasında önceden belirlenmiş bir bitiş tarihi veya işin tamamlanmasına bağlı olarak sona erer. İşverenin, işçinin sözleşme süresi boyunca performansını değerlendirerek işçiyle devam etmek isteyip istemediğine karar vermesi gerekir. İşçinin iş sözleşmesi sona erdiğinde işten ayrılması veya işverenin sözleşmeyi yenilememesi durumunda işçiye kıdem tazminatı ödenir. Süreksiz iş sözleşmesi, işçi ile işveren arasında iş koşullarını ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirler. Sözleşme kapsamında, işçinin çalışma saatleri, ücreti, sigorta, izin hakları, iş güvenliği ve sağlığı gibi konular yer alır. Bu nedenle, süreksiz iş sözleşmelerinin de, sürekli iş sözleşmelerinde olduğu gibi, adil ve dürüst bir şekilde hazırlanması ve tarafların haklarının korunması için dikkatli bir şekilde incelenmesi önemlidir.

Süreli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri Ne Kadar Sürede Bir Yenilenebilir?

Süreli iş sözleşmeleri, işverenin ve işçinin belirlediği süreler dahilinde yenilenebilir veya yenilenmeyebilir. Yenilenmesi durumunda ise taraflar arasında yeniden anlaşma yapılır ve iş sözleşmesi yenilenir. Ancak süreli iş sözleşmeleri, toplam süreleri işçinin işyerinde çalıştığı süreyi 4 yıldan fazla olamaz. Eğer işçi aynı işyerinde çalışmaya devam etmek istiyorsa, işverenin teklifi veya işçinin talebi üzerine yeniden iş sözleşmesi imzalanır.

Süreksiz iş sözleşmelerinde ise işçi işveren tarafından herhangi bir neden gösterilmeden işten çıkartılabilir. Ancak işveren işten çıkartma işlemi yaparken işçiye haklı neden göstererek iş sözleşmesini feshedebilir. Süreksiz iş sözleşmeleri, taraflar arasında anlaşmaya varılmadığı sürece devam eder. İşçinin belirli bir süre çalışması beklenmez ve iş sözleşmesi belirli bir süre için yapılmaz.

Linked

Serdar Biçak

-

Profili görüntüle